DECORATIONS and MEDALS
ODLIČJA I MEDALJE

 

 
 
by  regions
guard brigades
 
LINKS  LINKOVI
MINISTRY OF DEFESE
CROATIAN ARMED FORCES
MATO SAMARDŽIĆ COLLECTION SITE
 
 
MILITARY INSIGNIAS
 FOR SELL
 
 
 
 
 
 
 
 

Članak 48.

      Odličja, medalje i male oznake nose se po važnosnom slijedu s lijeva na desnu stranu gledano prema nositelju odličja i to iznad gornjeg lijevog džepa bluze ili ljetne košulje. Vojne osobe mogu nositi na vojnim odorama odlikovanja, medalje i male oznake stranih država samo u slučaju da se nosi barem jedno od odličja oružanih snaga Republike Hrvatske. Vojnici i gardisti na svakodnevnoj odori mogu nositi sve vrste odlikovanja. Uz službenu i svečanu odoru preporučuje se nošenje odlikovanja i drugih propisanih simbola. U slučaju kada ne postoji zabrana nošenja, vojna osoba može po osobnoj odluci na službenoj odori nositi odlikovanja i pri svakodnevnom obnašanju dužnosti.

Pravilnik o vojnim odorama, MORH, broj 512-01-96-3349, Zagreb 27. 12. 1996.
 
              
 

Članak 49.

      Male oznake odlikovanja nose se s lijeva na desnu stranu grudi u jednom ili više redova. Ukoliko postoji razmak onda može biti najviše 3 mm između redova. Zamjenice medalja nose se na lijevoj stani grudi iznad lijevog gornjeg džepa na službenim i svečanim odorama i to iza zamjenica odlikovanja. umanjena odlikovanja vojne osobe mogu nositi na svečanoj odori ili na civilom odijelu i to na lijevoj strani revera bluze. Male oznake odlikovanja i medalja muške vojne sobe centriraju iznad lijevog gornjeg džepa u onoliko redova koliko to broj malih oznaka odlikovanja i medalja iziskuje, dok ženske vojne osobe male oznake odlikovanja i medalja centriraju na lijevoj strani odore tako da je gornji red paralelan s donjim rubom pločice s prezimenom. Gornji red treba biti centriran iznad donjeg ili pomaknut i poredan vertikalno.

Pravilnik o vojnim odorama, MORH, broj 512-01-96-3349, Zagreb 27. 12. 1996.

     

      The system of honours of the Republic of Croatia was established after the independence of Croatia in 1991. There are eighteen main decorations awarded by the highest authorities of the Republic since 1995, in addition to several other medals. Orders and decorations are for merit in establishing, maintaining and promoting an autonomous, independent and sovereign Republic of Croatia, merit in the realization of the Croatian nation-building idea and the development and construction of the Republic of Croatia, and for exceptional courage and heroism in war, in immediate war danger or in special peacetime circumstances.

     

ORDER of the CROATIAN TREFOIL  RED HRVATSKOG TROLISTA

 

Članak 20.

      Red hrvatskog trolista dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima te postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova, za osobite zasluge za Republiku Hrvatsku stečene u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili u iznimnim okolnostima u miru.  

Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske, NN 20/95

      Red hrvatskog trolista je odlikovanje Republike Hrvatske koje zauzima petnaesto mjesto u važnosnome slijedu odlikovanja Republike Hrvatske, iza Reda hrvatskog križa. Red se dodjeljuje hrvatskim i stranim državljanima za osobite zasluge za Republiku Hrvatsku stečene u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili u iznimnim okolnostima u miru. Red se sastoji od znaka Reda na vrpci trokutastog oblika, male oznake Reda i umanjenice Reda. Predsjednik Republike Hrvatske uručuje Red osobno ili može imenovati izaslanika za uručenje Reda. Izaslanik predsjednika Republike za uručenje Reda može biti predsjednik Hrvatskog sabora, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, ministar, te iznimno osoba po odluci Predsjednika Republike.

     
   
Mala oznaka reda    
     

      The Order of the Croatian Trefoil is the fifteenth most important order given by the Republic of Croatia. The order was founded on April 1, 1995. The medal is awarded for excellence in war, direct war danger or in extraordinary circumstances in peacetime.

     

ORDER of the CROATIAN PLAITED CROSS  RED HRVATSKOG PLETERA

 

Članak 21.

      Red hrvatskog pletera dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za osobiti doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana.

Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske, NN 20/95

Članak 4.

      Umanjenicu Reda čini minijatura i vrpca. Minijatura je umanjeni otkov lica znaka Reda krakova duljine 18 mm, ovješen o svilenu moariranu vrpcu u bojama grba Republike Hrvatske, složenu u okomitu pačetvorinu visine 40 mm i širine 12 mm. Na naličju umanjenice je igla za ovjes.

Pravilnik Reda hrvatskog trolista , NN 108/2000

     
   
Umanjenica reda    
     

      The Order of the Croatian Interlace or Order of the Early Croatian three-strand pattern is the sixteenth most important medal given by the Republic of Croatia. The order was founded on April 1, 1995. The medal is awarded for advancement of progress and reputation of Croatia and the welfare of its citizens. It is named after the Croatian Interlace, a traditional Croatian ornamental design, an interwoven series of branches used as a wall or barrier.

     

COMMEMORATIVE MEDAL of HOMELAND GRATITUDE

SPOMENICA DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI

 

      Spomenica je ustanovljena Zakonom o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95). Spomenica temeljem članka 6. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske zauzima osamnaesto mjesto u važnosnome slijedu odlikovanja Republike Hrvatske.

     
 
Mala oznaka reda    
     

     Malu oznaku Spomenice za pet (5) godina čini minijatura i vrpca. Minijatura je umanjeni otkov medaljona Spomenice promjera 13,5 mm, pričvršćen na sredini pačetvorine. Vrpca je od svilenog moariranog ripsa u bojama grba Republike Hrvatske. Od vrpce je složena vodoravna pačetvorina visine 14 mm i širine 34 mm. Na naličju male oznake je igla za ovjes.

Pravilnik Spomenice domovinske zahvalnosti, 06.10.2000. godine, Broj: 01-051-00-3289/1

     

      Homeland's Gratitude Medal is the 18th most important medal in the Croatian honours system. The Homeland's Gratitude Medal has four classes, each for the length of service of 5, 10, 15, or 20 or more years.

     

COMMEMORATIVE MEDAL of HOMELAND WAR 1990 - 1992

SPOMENICA DOMOVINSKOG RATA 1990 - 1992.

 

      Dana 9. lipnja 1992. godine predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman donio je Ukaz o proglašenju Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske, kojeg je Sabor RH donio na skupnoj sjednici Društvenopolitičkog vijeća dana 4. lipnja 1992. godine, Vijeća općina dana 4. lipnja 1992. godine i Vijeća udruženog rada dana 4. lipnja 1992. godine. Na temelju navedenog Zakona, odlikovanja Republike Hrvatske dodjeljuju se za zasluge u uspostavi, promicanju i obrani hrvatske države, hrvatske državotvorne ideje, hrvatske kulture, znanosti i gospodarstva, te za ratne i vojne zasluge u obrani Republike Hrvatske. Prvi put se izrijekom navodi pojam spomenice, i to u dijelu teksta kojim se govori da su odlikovanja Republike Hrvatske ordeni i spomenice.

     

     

      Spomenica Domovinskog rata 1990. - 1992. je kružnog oblika promjera 40 mm; na središnjem dijelu lica medalje nalazi se reljefno istaknut lik mlade žene koja simbolizira Hrvatsku. Žena (djevojka) u desnoj ruci drži mač usmjeren prema tlu, a u uzdignutoj lijevoj ruci grb Republike Hrvatske. Središnji prikaz kolajne je obrubljen vijencem koji s lijeva čini niz maslinovih listova i plodova, a s desne hrastovo lišće sa žirovima. Na naličju Spomenice u središnjem dijelu se nalaze reljefno istaknuta slova "RH", a uzduž ruba je reljefno istaknut natpis "SPOMENICA DOMOVINSKOG RATA 1990 -1992". Spomenica se nosi na lijevoj strani prsa na trokutnoj vrpci, koja je u bojama hrvatske zastave, tako da su boje postavljene ukoso zdesna ulijevo (crvena, bijela, plava) i iste su širine.

     

MINIJATURNA OZNAKA SPOMENICE DOMOVINSKOG RATA

 

      Ovim Zakonom je predviđena i realizirana mogućnost izrade minijaturne oznake Spomenice koja joj je u potpunosti identična, ali manjih dimenzija, promjera 18 mm, s trokutnom vrpcom identičnog uzorka, izrađena u tehnici emajliranja.

     
 
     

COMMEMORATIVE MEDAL of HOMELAND WAR  SPOMENICA DOMOVINSKOG RATA

 

      Odlukom predsjednika Republike Hrvatske o proglašenju Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske od dana 15. ožujka 1995. godine i objavom u "Narodnim novinama" prestao je važiti gore opisani Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (NN 33/92). Novim Zakonom je definirano da Predsjednik Republike Hrvatske Pravilnikom o odlikovanjima i priznanjima propisuje izgled i tehničku izvedbu svakog odlikovanja, dodatne upute za predlaganje, stupnjeve veleredova i redova, način nošenja i isticanja odlikovanja, izgled i opis isprave o dodjeli odlikovanja i priznanja, i druga pitanja važna za odlikovanja i priznanja. Navedeni Pravilnik nije donesen. Prema važnosnom slijedu odlikovanja Republike Hrvatske, Spomenica Domovinskog rata je svrstana na 17. mjesto, a iz njezinog naziva brišu se godine 1990. - 1992.

     

     

      Spomenica se sastoji od znaka Spomenice na vrpci trokutastog oblika, male oznake Spomenice i umanjenice Spomenice. Znak Spomenice je brončani medaljon, promjera 40 mm. Na licu znaka Spomenice je lik mlade žene koja simbolizira Hrvatsku. Mlada žena stoji u prepletu vijenca od maslinove (lijevo) i hrastove grančice (desno), unutar profilirana ruba medalje. Mlada žena drži u desnoj ruci mač usmjeren prema tlu, a u uzdignutoj lijevoj ruci drži grb Republike Hrvatske. Na naličju Spomenice uz rub se nalazi natpis SPOMENICA DOMOVINSKOG RATA čiji kraj i početak povezuje pleterni ornament. U sredini je državni monogram RH. Znak Spomenice je s ušicom i karikom ovješen o vrh istostraničnog trokuta, stranica duljine 42 mm. Trokut čini vrpca od moarirana ripsa u bojama zastave Republike Hrvatske. Na naličju trokuta je vodoravna igla za ovjes.

 

      Zakonom o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske iz lipnja 1992. godine se, u dobroj vjeri, mislilo kako će mirovni pregovori i dolazak mirovnih snaga okončati Domovinski rat već 1992. godine. Tu činjenicu potvrđuje naziv Spomenica Domovinskog rata 1990.-1992. i godine 1990. - 1992. istaknute na naličju spomenice. No, rat i ratna djelovanja nisu okončana sve do vojno-redarstvenih akcija Bljesak (svibanj 1995.) i Oluja (kolovoz 1995.), te mirne reintegracije istočne Slavonije. Iz navedenih razloga iz naziva Spomenica Domovinskog rata 1990. - 1992. nestaju godine 1990.-1992. i ona postaje Spomenica Domovinskog rata, a na naličju spomenice umjesto godina "1990 - 1992" umetnut je tropletni pleterni ornament. Drugih promjena u vizualnom dijelu nije bilo.

Siniša Pogačić, Spomenica Domovinskog rata, Hrvatski vojnik, Internet izdanje, broj 87, 05/2006.

     

      The Homeland War Memorial is a Croatian state medal awarded to both Croatians and foreigners who participated in the nation's Homeland War as a volunteer, part of the Croatian Army and Croatian Councile of defence or in some other role. The medal was widely granted, given to over 430,000 people who participated in the war in some form.

     

MEDALJE ZA SUDJELOVANJE U VOJNO-REDARSTVENIM OPERACIJAMA I IZNIMNIM PODUHVATIMA

I.

   

      Odlukom o ustanovljavanju medalja za sudjelovanje u vojno-redarstvenim operacijama i u iznimnim pothvatima (u nastavku teksta: Odluka) određuju se medalje koje se dodjeljuju pripadnicima djelatnog i pričuvnog sastava vojnih i redarstvenih snaga Republike Hrvatske (kopnena vojska, ratno zrakoplovstvo, ratna mornarica; postrojbe MUP-a) za sudjelovanje u odredenim vojno-redarstvenim operacijama, te pojedincima za iznimne pothvate.

II.

   

Medalje iz članka I. ove Odluke su :

      1. Medalja za sudjelovanje u operaciji "Bljesak" (svibanj 1995.), za oslobađanje zapadne Slavonije,

      2. Medalja za sudjelovanje u operacij "Ljeto '95" (srpanj-kolovoz 1995.), u prigodi zajedničke akcije HV, HVO i Armije BiH za oslobađanje područja Bosanskog Grahova i Glamoča,

      3. Medalja za sudjelovanje u operaciji "Oluja" (kolovoz 1995.), za oslobađanje sjeverne Dalmacije, Like, Korduna i Banije,

      4. Medalja za iznimne pothvate u održavanju ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske, te zaštiti života gradana i imovine.

Odluka o ustanovljenju medalja za sudjelovanje u vojno-redarstvenim operacijama i iznimnim poduhvatima, Broj: 01-04-95-683/ 1 -A5,  Zagreb 07. kolovoza 1995

     

MEDAL for PARTICIPATION IN OPERATION SUMMER '95   MEDALJA "LJETO 95" 

 

      U prigodi zajedničke akcije HV-a i HVO-a za oslobađanje područja Bosanskog Grahova, Glamoča, Drvara, Šipova i Jajca (srpanj-kolovoz 1995.). Medalju dodjeljuje vrhovni zapovjednik na prijedlog ministra obrane i ministra unutrašnjih poslova.

     
   
Mala oznaka reda    
     

      Operation Summer '95 was a joint military offensive of the Croatian Army and Croatian Defence Council forces launched in Western Bosnia and Herzegovina in July 1995 during the Croatian War of Independence and the Bosnian War.

     

MEDAL for PARTICIPATION IN OPERATION STORM  MEDALJA "OLUJA"

 

      Medalja Oluja je odlikovanje Republike Hrvatske, koje se uručivalo pripadnicima Hrvatske vojske koji su sudjelovali u vojno-redarstvenoj operaciji „Oluja“, za oslobađanje sjeverne Dalmacije, Like, Korduna i Banije u kolovozu 1995. godine. Medalju dodjeljuje vrhovni zapovjednik na prijedlog ministra obrane i ministra unutrašnjih poslova.

     
    Mala oznaka reda
     
     

MEDAL for EXCEPTIONAL EFFORTS   MEDALJA ZA IZNIMNE PODUHVATE

 

      Medalja za iznimne pothvate je odlikovanje Republike Hrvatske, koje se uručivalo za iznimne pothvate u održavanju ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske, te zaštiti života građana i imovine. Medalju dodjeljuje vrhovni zapovjednik na prijedlog člana Vlade ili župana.

     
   
Mala oznaka reda    
     

      Medal for Exceptional Undertakings in Maintaining the Constitutional and Legal Order of the Republic of Croatia and Protecting Citizens' Lives and Property.

     
ON TOP    NA VRH
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.