CROATIAN PRESIDENTIAL GUARD 1991-2000
1.HRVATSKI GARDIJSKI ZBOR 1991-2000

 

 
 
 
by  regions
guard brigades
 
LINKS  LINKOVI
MINISTRY OF DEFESE
CROATIAN ARMED FORCES
MATO SAMARDŽIĆ

COLLECTION SITE

 

INSIGNIAS FOR SALE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1st CROATIAN GUARD CORPS  1. HRVATSKI GARDIJSKI ZBOR

 

     1. hrvatski gardijski zbor* (kratica: 1. HGZ) bio je počasna postrojba Oružanih snaga Republike Hrvatske zadužena za izvršavanje protokolarnih zadataka za potrebe državnog vrha do 2000. godine. Pripadnici postrojbe skrbili su za sigurnost predsjednika Republike. Uz to je služila kao straža ispred nekih državnih institucija (Sabora, Ureda Predsjednika, Vlade RH). Postrojba je bila smještena u Zagrebu. Osnovana je temeljem Zakona o obrani po Zapovijedi Predsjednika Republike o ustroju 1. hrvatskog gardijskog zbora broj PA7-5/1-94. od 25. veljače 1994. godine. Za zapovjednika imenovan je general-pukovnik Mile Ćuk. Zapovjednik 1. hrvatskog gardijskog zbora odgovarao je izravno i isključivo Predsjedniku Republike Hrvatske ili, po dobijenom ovlaštenju, za poslove sigurnosti predstojniku Ureda za nacionalnu sigurnost te za ceremonijalne poslove predstojniku Ureda predsjednika Republike.

 
BERET BADGE SLEEVE PATCH BREAST PATCH
Author: N. Martić, 1992. Redesign: I. Škomrlj & D. Medvedec Authors: unit members
Značka za beretke Produced in Zagreb, 1993, woven Autori znaka su pripadnici jedinice
(Inače znak za šapku kopnene vojske)  Veličina: 13,5 x 10 cm Veličina: 11 x 2 cm
     
Authors: I. Škomrlj & D. Medvedec Authors: I. Škomrlj & D. Medvedec Authors: I. Škomrlj & D. Medvedec
Produced in Zagreb, 1993, woven Produced in Zagreb, 1993, woven Produced in Zagreb, 1993, woven
Veličina: 12 x 8 cm Veličina: 11 x 7,5 cm Veličina: 10,5 x 7 cm
     
CORPS STRUCTURE  JEDINICE UNUTAR 1. HGZ-A
 
    Zapovjedništvo gardijskog zbora nalazila se u zasebnoj zapovjednoj zgradi uz ulicu Pantovčak, a bila je smještena unutar areala Predsjedničkih dvora. Gardijski zbor u svojem sastavu činile su četiri bojne te 1. Hrvatski gardijski zdrug, kao zasebna elitna borbena postrojba. Ona je bila smještena u vojarni Rakitje u općini Sveta Nedjelja pokraj Zagreba, dok su četiri bojne imali svoju bazu u vojarni Tuškanac na Gornjem gradu u Zagrebu. Pripadnici Gardijskog zbora nosili su zelene vojne odore i crvene beretke. Većinu oznaka Zbora dizajnirali su I. Škomrlj i D. Medvedec 1994.godine. 2000. godine postrojba je ukinuta, a umjesto nje za potrebe diplomatskog protokola ustrojena je Počasno-zaštitna bojna.  Uz 1. Zdrug bile su još četiri bojne:
 
     Guard unit Command was situated inside of Presidential residence area. Guard had four battalions and one elite special tasks unit which were garrisoned in Rakitje barracks in close vicinity of Zagreb. Four battalions were situated in Tuškanac barracks in old part of Zagreb. Unit members wear green uniforms with red berets. Most of their insignias was designed by I. Škomrlj and D. Medvedec in 1994. in year 2000 unit was disbanded, and new one, smaller was formed for protocol tasks (Guard-protection battalion).  
     
- 1st GUARD HONOUR BATALLION 1. GARDIJSKO POČASNA BOJNA
 

     1. Gardijska počasna bojna: počasna postrojba za protokolarne zadatke u povijesnim odorama. Vojnici ove postrojbe su bili prepoznatljivi po svojim povijesnim hrvatskim vojnim odorama, te postali turistička atrakcija Gornjeg grada u Zagrebu, gdje je služila kao straža ispred Ureda Predsjednika. Turistima su posebno bile interesantne smijene straže. Postrojba je bila smještena u Zagrebu.

     
Authors: I. Škomrlj & D. Medvedec Authors: I. Škomrlj & D. Medvedec Authors: I. Škomrlj & D. Medvedec
Produced in Zagreb, 1994, woven Produced in Zagreb, 1994, woven Produced in Zagreb, 1994, woven
Veličina: 11,5 x 8,5 cm Veličina: 11 x 8 cm Veličina: 9,5 x 7,5 cm
     
     1st guard of honor battalion was specialized for protocol tasks. They were recognized by historical uniforms, and they soon become a tourist attraction of Upper city of Zagreb, where they served like guard in front of President of Croatia office.
 
- 2nd GUARD BATALLION  2. GARDIJSKA POSADNA BOJNA
 

      2. Gardijska posadna bojna zaštitna postrojba, takozvani drugi prsten zaštite, koja je, za razliku od prvog prstena zaštite bila u vojnim odorama. Postrojba je bila smještena u Zagrebu.

     
 
Authors: I. Škomrlj & D. Medvedec Authors: I. Škomrlj & D. Medvedec  
Produced in Zagreb, 1993, woven Produced in Zagreb, 1993, woven  
Veličina: 11,6 x 8,7 cm Veličina: 11 x 8,3 cm  
     
     1st guard of honor battalion was specialized for protocol tasks. They were recognized by historical uniforms, and they soon become a tourist attraction of Upper city of Zagreb, where they served like guard in front of President of Croatia office.
 
- 3rd  GUARD MARINE HONOUR BATALION  3. GARDIJSKO MORNARIČKA POSADNA BOJNA
 

     3. Gardijsko-mornaričko počasno posadna bojna počasno-zaštitna postrojba sa sjedištem na Brijunima, jedina jedinica 1. Hrvatskog gardijskog zbora stacionirana izvan Zagrebačke županije. Zadaća im je bila štiti rezidenciju Predsjednika Republike Hrvatske i objekte u njenom sklopu.

     
 
Authors: I. Škomrlj & D. Medvedec Authors: I. Škomrlj & D. Medvedec  
Produced in Zagreb, 1994, woven Produced in Zagreb, 1994, woven  
Veličina: 11 x 8,5 cm Veličina: 10 x 8 cm  
     
     3rd guard of honor marine battalion was garrisoned on islands of Brijuni, and was only guard unit out of Zagreb. Their main task was to protect the President of Croatia residency and supporting objects.
 
- 4th GUARD SPECIAL PURPOSE BATTALLION  4. GARDIJSKA BOJNA POSEBNE NAMJENE
 
    4. Gardijska bojna posebne namjene tjelesno osiguranje, takozvani prvi prsten osiguranja, nisu nosili odore nego odjela. Njihova je zadaća bila tjelesno osiguranje Predsjednika Republike Hrvatske. Postrojba je bila smještena u Zagrebu.   
     
   
Authors: I. Škomrlj & D. Medvedec    
Produced in Zagreb, 1993, woven    
Veličina: 11,6 x 8,7 cm    
     
     4th battalion of special purpose was close protection unit, (first ring of protection). Usually they worked in civilian clouding and their main task was to protect the President of Republic of Croatia. They were situated in Zagreb.
 
- MILITARY POLICE VOJNA POLICIJA
 

     Gardijski zbor imao je i vlastitu postrojbu Vojne policije te počasni vod motociklista, i te su dvije postrojbe bile smještene u Zagrebu. Unutar sastava Zbora, a za potrebe Sinjske Alke bio je ustrojen 4. Konjički vod sa sjedištem u Sinju.

     
   
Authors: I. Škomrlj & D. Medvedec    
Produced in Zagreb, 1993, woven    
Veličina: 11,6 x 8,7 cm    
     

     Corps had his own Military Police unit, and motorbike guard of honor platoon. Those two units were situated in Zagreb. Within the Corps was 4th mounted platoon, established for Sinjska Alka purposes. Their barracks were in city of Sinj.

 
 
1st GUARD BRIGADE  1. HRVATSKI GARDIJSKI ZDRUG
 
     Prvi hrvatski gardijski zdrug ustrojen je 18. travnja 1994. godine, sastavljen od Specijalne postrojbe Ministarstva obrane Republike Hrvatske, "Bojne Zrinski", dijela Specijalnih postrojbi Glavnog stožera Hrvatske vojske, bojni: "Frankopan", "Ban Jelačić", "Matija Vlačić", "Ferdo Sučić" i dijelova "Lakojurišne brigade Hrvatske vojske". Do 2000. godine je odgovarao Vijeću obrane nacionalne sigurnosti, odnosno Vrhovnom zapovjedniku RH. Nakon 2000. potpada pod zapovjedništvo Glavnog Stožera. Prvi hrvatski gardijski zdrug, je bila najelitnija postrojba Hrvatske vojske i jedini je od postrojbi HV-a u svom sklopu integrirao raznovrsne vojne formacije: imao je padobransku bojnu, oklopno-mehaniziranu bojnu, postrojbe za elektronska djelovanja, te je uz Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, imao vlastite transportne helikoptere. Tijekom 2000. godine Prvi hrvatski gardijski zdrug je priključen novoustrojenoj 350. obavještajnoj brigadi i Bojni za specijalna djelovanja gdje je kasnije pri preustroju ugašen.
     
 
CAP BADGE Authors: I. Škomrlj & D. Medvedec  
Značka sa beretke Produced in Zagreb, 1994, woven  
  Veličina: 11 x 8,5 cm  
     
     1st Croatian Guard Battalion was formed on April 18, 1994 from Ministry of Defense Special unit, “Zrinski” battalion, some parts of General Staff special unit, and following battalions: “Frankopan”, “Ban Jelačić”, “Matija Vlačić”, “Ferdo Sučić” and parts of “HV Light attack brigade”. Till 2000 unit was under command of President of Croatia and National Security Council. 1st Croatian Guard Battalion was the most elite unit of Croatian military forces and was the only one with integrated forces from different branches: parachutists battalion, armored battalion, electronic surveillance unit and own helicopter unit.  In 2000 goes under general staff command, and during that year unit was moved to new formed 350th intelligence brigade and to Special operations battalion, where was in latter reorganization disbanded and melted into new unit.
     
GUARD OF HONOUR  POČASNI ODRED HRVATSKE VOJSKE
 
 
     

PRESIDENTIAL PROTECTION UNIT 1991  OSIGURANJE PREDSJEDNIKA RH 1991

 
      Oznake policajca u pratećoj jedinici za osiguranje Predsjednika Republike Hrvatske 1991., prije nego što je te poslove preuzeo 1. hrvatski gardijski zbor. U središtu znaka se nalazi zastava Predsjednika RH.

Članak 23.

      Zastava predsjednika Republike Hrvatske je kvadratnog oblika obrubljena tankim rubom naizmjeničnih crvenih i bijelih polja. U sredini zastave na modroj podlozi je znak u obliku povijesnog hrvatskog grba sa 25 crvenih i srebrnih polja. Štit krasi vijenac medaljona u kojima su povijesni hrvatski grbovi poredani od lijeve na desnu stranu štita ovim redom: najstariji poznati grb Hrvatske, grbovi Dubrovačke Republike, Dalmacije, Istre i Slavonije. Sa medaljona se uzdužno pružaju snopovi usporednih zlatnih, crvenih i bijelih linija. Iznad štita je položena vrpca s bojama zastave Republike Hrvatske, na kojoj su u sredini zlatnim slovima u rimskoj kapitali izvezena slova "RH". koja znače: Republika Hrvatska.

Zakon o grbu, zastavi i himni RH te zastavi i lenti Predsjednika RH, Narodne novine 55/90.

     
 
BERET CAP BADGE BERET CAP BADGE  
Oznaka za beretke Oznaka za beretke  
Veličina: 8 x 5 cm Veličina: 7,7 x  7,5 cm  
     
SLEEVE PATCH SLEEVE PATCH SLEEVE PATCH
Oznaka za rukav Oznaka za rukav Oznaka za rukav
Veličina: 8,5 cm u promjeru Veličina: 8,5 cm u promjeru Veličina: 9 cm u promjeru
     
     

      *Zbor je u vojsci najviša združena taktička postrojba stalnog sastava, osposobljena za samostalno djelovanje. Načelno se sastoji od 3 do 5 pukovnija. Ovisno o sastavu, namjeni i naoružanju, može biti zbor kopnene vojske, zbor ratnih brodova ili zrakoplovni zbor. Jačina zbora kopnene vojske se kreće od 5000 do 12000 vojnika, dočasnika i časnika.

     
"Hrvatsko vojno znakovlje" Nakladnik: Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske, 1999.
"Hrvatsko ratno znakovlje" Izdavač: Agencija za komercijalnu djelatnost, Zagreb, 1995.
     
     
ON TOP    NA VRH
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.