CROATIAN ARMY
HRVATSKA KOPNENA VOJSKA

 

 
 
by  regions
guard brigades
 
LINKS LINKOVI
MINISTRY OF DEFESE
CROATIAN ARMED FORCES
MATO SAMARDŽIĆ

COLLECTION SITE

 
 
MILITARY INSIGNIAS
 FOR SELL
 
 

      Temeljna uloga i namjena Hrvatske kopnene vojske (HKoV), brojčano najveće grane Oružanih snaga, promicanje je i zaštita vitalnih nacionalnih interesa Republike Hrvatske, obrana suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti države. Kopnene snage bit će nositelj izvođenja združenih operacija OS RH razvijajući i održavajući uravnotežene sposobnosti odgovora na suvremene sigurnosne izazove. Osam posto djelatnih kopnenih snaga bit će angažirano ili spremno za angažiranje u međunarodnim vojnim operacijama, a četrdeset posto će posjedovati sposobnosti sudjelovanja u operacijama izvan teritorija RH.

     
SERVICE UNIFORM PATCH WOODLAND CAMO PATCH DESERT CAMO PATCH
Oznaka za rukav službene uniforme Oznaka za rukav (prikrivna) Oznaka za rukav (prikrivna-pustinjska)
     

      U potpori ispunjenja misija i zadaća cjelokupnih OS RH, glavne zadaće HKoV u miru su: održavanje optimalne razine spremnosti snaga u cilju odvraćanja od agresije na RH, razvoj i održavanje sposobnosti za sudjelovanje u združenim operacijama i za provedbu obrambenih i napadnih operacija, razvoj i održavanje sposobnosti za provedbu netradicionalnih vojnih zadaća i za odgovor na asimetrične ugroze, razvoj i održavanje sposobnosti za sudjelovanje u međunarodnim vojnim operacijama i humanitarnim operacijama u sklopu međunarodnih snaga, sudjelovanje u međunarodnim vojnim operacijama potpore miru u spektru od održavanja do nametanja mira, sudjelovanje u potpori savezničkim snagama u Hrvatskoj (Host Nation Support - HNS), sudjelovanje u aktivnostima nadzora naoružanja i izgradnje mjera povjerenja i sigurnosti, sudjelovanje u potpori civilnim strukturama u RH. U ratu HKoV ima sljedeće zadaće: nositelj provedbe združenih obrambenih i napadnih operacija u obrani teritorijalnog integriteta RH, sudjelovanje u obrani RH i saveznika sukladno članku V. Sjevernoatlantskog ugovora.

     
 
CAMO PATCH CAMO PATCH  
Oznaka za rukav (prikrivna) Oznaka za rukav (prikrivna)  
     

      The fundamental role and purpose of Croatian Army, the strongest of the Army's services, is to promote and protect vital national interests of the Republic of Croatia, defend sovereignty and territorial integrity of the state. The Croatian Army is therefore organizing to be a proponent of the implementation of the war operation, independently or supported by other arms, combating primarily on land but also on the coastland and on islands. The fundamental task is to prevent entry of the aggressor deep in the territory, to preserve strategic facilities, to secure mobilization of the wartime composition and to win the aggressor. Basic tasks of the Croatian Army are: Maintaining optimal level of combat readiness of stand-by forces; Securing development of the wartime composition of the Armed Forces, Fighting aggressor's main forces on strategic-operational directions and against air and amphibious assaults, Preventing, in cooperation with other parts of the Armed Forces, entry of the aggressor into depth of the territory and preserving its compactness and Construction and development of the capability to respond to requests of the non-traditional tasks that are placed in front of the Croatian Army.

     

ARMY STRUCTURE   USTROJ HKoV-A

 

      Osnovnu strukturu HKoV čini: Zapovjedništvo HKoV (smješteno je u Karlovcu), Dom zapovjedništva, Gardijsko-mehanizirana brigada, Gardijska motorizirana brigada, Pukovnija Vojne policije, Pukovnija veze, Vojnoobavještajna bojna, Bojna NBKO-a i Zapovjedništvo za obuku i doktrinu HkoV-a.

      The Croatian Army is formed from Land Forces Command (based in Karlovac), Armored Guard Brigade (HQ based in Vinkovci), Motorized Guard Brigade (HQ based in Knin), Training and  Doctrine Command, Military Police Regiment, Signals Regiment, Military Intelligence Battalion and NBC Defence Battalion.

Članak 102. 6.
Pravilnik o vojnim odorama, Klasa: 023-03/11-04/15, Zagreb, 26. svibnja 2011.
     

LAND FORCES COMMAND   ZAPOVJEDNIŠTVO HKoV-A

 
 
     

MECHANIZED GUARD BRIGADE   GARDIJSKA-MOTORIZIRANA BRIGADA

 

      U sastav Gardijske motorizirane brigade ušle su neke bivše gardijske brigade, i to 1. i 4. te dijelovi 2. gbr, kao i nekoliko postrojbi iz sastava nekadašnjeg 1., 4. i 5. korpusa Hrvatske kopnene vojske. Valja napomenuti da je ranijim preustrojem nekadašnja 9. gbr već bila inkorporirana u 1. gbr, koja je potom postala dio ove novoustrojene Gardijske motorizirane brigade, što pojašnjava nazive pojedinih bojni iz njezina sastava. Naime, među dvanaest ustrojbenih cjelina brigade nalazimo i bojne koje nose imena nekadašnjih gardijskih brigada, jer se na taj način želio očuvati spomen na te ratne postrojbe.

     

 
SERVICE UNIFORM PATCH BRIGADE SLEEVE PATCH (camo)  
Oznaka za rukav službene uniforme Brigadna oznaka za rukav (prikrivna)  
     

      Gardijska motorizirana brigada u svom sastavu ima dvije mehanizirane bojne, koje nose naziv Tigrovi i Gromovi, te dvije motorizirane bojne - Vukovi i Pauci. Uz te četiri, ima još Topničko-raketnu i Inženjerijsku bojnu te Bojnu PZO-a, kao i četiri satnije - Zapovjednu, Izvidničku i Logističku, Satniju veze te Zapovjedništvo brigade sa Stožerom Zapovjedništva.

      The Motorized Guards Brigade is one of the two main tactical components of the Croatian Army. The brigade is based in southern Croatia with main headquarters in Knin. Brigade’s main role is defence of Croatia’s territorial integrity and sovereignty as well as participating in NATO and international peace-keeping operations, as well as planning and conducting staff and unit training in accordance with domestic and international commitments of the Republic of Croatia.

      Units: Headquarters & Headquarters Company based in Knin; 1st Motorised Battalion "Vukovi"; 2nd Motorised Battalion "Pauci"; 3rd Mechanised Battalion "Tigrovi"; 4th Mechanised Battalion "Gromovi"; Artillery Battalion; Air Defence Battalion; Engineer Battalion; Reconnaissance Company; Signals Company; Logistics Company and ISTAR Company based in Knin;  

     

1st ARMORED BATTALION "TIGERS"   1. MEHANIZIRANA BOJNA "TIGROVI"

 

      1. mehanizirana bojna "Tigrovi" je postrojba Oružanih snaga Republike Hrvatske unutar Gardijske motorizirane brigade. Bojna je osnovana 2007. u sklopu preustroja oružanih snaga a u njezin sastava je ušla 1. gardijska brigada. Bojna Tigrovi smještena je u petrinjskoj vojarni "Pukovnik Predrag Matanović", koja bi se u sklopu projekta Vojarna 21. stoljeća trebala potpuno modernizirati u skladu s najnovijim svjetskim i NATO standardima.

     

2nd ARMORED BATTALION "THUNDERS"   2. MEHANIZIRANA BOJNA "GROMOVI"

 

      2. mehanizirana bojna "Gromovi" je postrojba Oružanih snaga Republike Hrvatske unutar Gardijske motorizirane brigade. Bojna je osnovana 2007. u sklopu preustroja oružanih snaga a u njezin sastava je ušla 2. gardijska brigada. Kao i gardijska brigada čija su sljednica, i bojna Gromovi smještena je u Petrinji, u vojarni "Pukovnik Predrag Matanović", u kojoj su i Tigrovi. Dakle, novi su Gromovi na starome mjestu, no nova je samo ustrojbena cjelina. Naime, 2. mehanizirana bojna u svojim redovima uglavnom ima pripadnike nekadašnje brigade te je u njezinom sastavu čak oko 95 posto "starih" Gromova, a gotovo polovica, njih 45 posto, ima ratno iskustvo.

     

1st MOTORIZED BATTALION "WOLVES"  1. MOTORIZIRANA BOJNA "VUKOVI"

 

      1. motorizirana bojna "Vukovi" je postrojba Oružanih snaga Republike Hrvatske unutar Gardijske motorizirane brigade. Bojna je osnovana 2007. u sklopu preustroja oružanih snaga a u njezin sastava je ušla 1. pješačka bojna te dijelovi Oklopne bojne i Izvidničke satnije ugašene 1. gardijske brigade, u koju je ranijim preustrojem već bila inkorporirana 9. gardijska brigada, čija su sljednica. Vukovi su i dalje smješteni u Gospiću, u vojarni "Eugen Kvaternik", a uz ime i oznaku zadržali su i geslo nekadašnje ratne brigade - "Primus inter pares" (Prvi među jednakima).

     

2nd ARMORED BATTALION "SPIDERS"  2. MEHANIZIRANA BOJNA "PAUCI"

 

      2. motorizirana bojna "Pauci" jedna je od dvanaest ustrojbenih cjelina Gardijske motorizirane brigade, a sjedište joj je u Kninu, baš kao i brigadi čija su sljednica. Bojna je smještena u kninskoj vojarni Kralj Zvonimir. Tijekom preustroja bojna se popunjavala ponajprije kadrom iz dotadašnje 4. gardijske brigade, a potom je uslijedilo i zanavljanje postrojbe. U sastavu bojne je većinom mlađi kadar koji čine vojnici i niži časnici, dok su kostur postrojbe u redovima dočasničkog i časničkog kadra stariji pripadnici, uglavnom sudionici Domovinskog rata.

     

ARMOURED MECHANIZED GUARD BRIGADE

GARDIJSKA OKLOPNO-MEHANIZIRANA BRIGADA

 

SERVICE UNIFORM PATCH BRIGADE SLEEVE PATCH BRIGADE SLEEVE PATCH (camo)
Oznaka za rukav službene uniforme Brigadna oznaka za rukav Brigadna oznaka za rukav (prikrivna)
     

   
BRIGADE SLEEVE PATCH (camo)    
Brigadna oznaka za rukav (prikrivna)    
     

      Armoured Mechanized Guard Brigade or Guard Armoured Mechanized Brigade is the main component of the Croatian Army. The brigade is based in eastern Croatia with main headquarters being in Vinkovci. Brigade’s main role is defence of Croatia’s territorial integrity and sovereignty as well as participating in NATO and international peace support operations, plan and conduct brigade staff and units training in accordance with domestic international commitments.

      Brigade has around 5,000 personal deployed in 7 Battalions and several companies: Headquarters & Headquarters Company based in Vinkovci; 1st Tank Battalion "Kune"; 2nd Tank Battalion; 3rd Mechanised Battalion "Sokolovi"; 4th Mechanised Battalion "Pume"; Artillery Battalion; Air Defence Battalion; Engineer Battalion; Reconnaissance Company; Signals Company and Logistics Company.

     

1st ARMORED BATTALION "HAWKS"   1. MEHANIZIRANA BOJNA "SOKOLOVI"

 
 
     

2nd ARMORED BATTALION "PUMAS"   2. MEHANIZIRANA BOJNA "PUME"

 
 
     

TANK BATTALION "MARTENS"   TENKOVSKA BOJNA "KUNE"

 

 
     

TANK BATTALION "MARTENS"   TENKOVSKA BOJNA "KUNE"

 
   
     

ARMORED BATTALION    OKLOPNA BOJNA

 
   
     

MILITARY POLICE REGIMENT   PUKOVNIJA VOJNE POLICIJE

 
     
SERVICE UNIFORM PATCH REGIMENT SLEEVE PATCH MILITARY POLICE REGIMENT
Oznaka za rukav službene uniforme Pukovnijska oznaka za rukav Pukovnija vojne policije
     
MP SPECIAL POLICE COMPANY K-9 EOD LEFT SLEEVE PATCH
Satnija specijalne vojne policije Protudiverzijska zaštita Lijeva oznaka za rukav
     

SIGNALS REGIMENT   PUKOVNIJA VEZE

 
 
SERVICE UNIFORM PATCH REGIMENT SLEEVE PATCH  
Oznaka za rukav službene uniforme Pukovnijska oznaka za rukav  
     

MILITARY INTELIGENCE BATTALION   VOJNOOBAVJEŠTAJNA BOJNA

 

      Vojno-obavještajna bojna (VOb), obavještajna je postrojba te svojevrsna potpora  postrojbama OSRH. Ustrojena je 2000. g. tijekom preustroja OSRH spajanjem 350. diverzantskog odreda Glavnog stožera, 1. izvidničko-diverzantske satnije GS "Anguilla", 74. satnije elektroničkog djelovanja GS, 280. voda bespilotnih letjelica GS te je kasnije priključen dio 1. Hrvatskog gardijskog zdruga, a do 2007. djelovala je kao 350. VOb. Pripadnici ove bojne osposobljeni su za padobranske desante, izviđanja iza neprijateljske crte, upravljanje bespilotnim letjelicama, izviđanje i ometanje protivničkih radio veza, alpinizam i diverzantske akcije. Nadzirati i snimati cilj, prikupljati podatke i selektirati ih, odvojiti bitne od nebitnih, ne doći u kontakt s neprijateljem, izbjeći sukob i neprimjetno se izvući - samo je dio zadaća pripadnika VOb-a.

     

 
     

NBC DEFENCE BATTALION   BOJNA NUKLEARNO-BIOLOŠKO-KEMIJSKE OBRANE

 

      Bojna za nuklearno biološko kemijsku obranu je postrojba Hrvatske kopnene vojske (HKoV) koja osigurava potporu cjelokupnim OS RH u nuklearno biološko kemijskoj zaštiti te izvršava zadaće motrenja, izviđanja i dekontaminacije, obučavanje pripadnika roda nuklearno biološko kemijske obrane te ostalih pripadnika OS RH po navedenom funkcionalnom području. Također, postrojba ima sposobnosti laboratorijske detekcije i identifikacije, dekontaminaciju ljudi, opreme, vozila, zemljišta i objekata, pruža potporu drugim vojno-civilnim strukturama u saniranju posljedica prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa. Zapovjedništvo bojne nalazi se u vojarni “Pukovnik Milivoj Halar“ u Dugom Selu, a strukturu bNBKO čine: zapovjedništvo, zapovjedni vod , satnija za obuku, satnija za RBK izviđanje, 1. Satnija za RBK dekontaminaciju,  2. Satnija za RBK dekontaminaciju i analitički RBK laboratorij.

     
SERVICE UNIFORM PATCH WOODLAND CAMO UNIFORM PATCH WOODLAND CAMO UNIFORM PATCH
Oznaka za rukav službene uniforme Oznaka za rukav prikrivne uniforme Oznaka za rukav prikrivne uniforme
     

TRAINING AND DOCTRINE COMMAND   ZAPOVJEDNIŠTVO ZA OBUKU I DOKTRINU

 
 
     

      Zapovjedništvo za obuku i doktrinu HKoV-a "Fran Krsto Frankopan" (ZOD) ustrojbena je cjelina Hrvatske kopnene vojske. ZOD je ustrojen u srpnju 2007. sa sjedištem u Osijeku. Zapovjednik ZOD-a od njegova ustrojavanja je brigadni general Ivan Jurić. Temeljne zadaće ZOD-a su: razvoj i izrada doktrinarnih publikacija i kompletnog sustava obuke, upravljanje institucijskom obukom, osiguranje resursa za obuku, ustrojavanje i obuka ugovorne pričuve, prikupljanje, analiza i vrednovanje naučenih lekcija a sve s ciljem podizanja razine uspješnosti obuke, opremanja i operativne spremnosti pojedinca i postrojbe mogle bi se izdvojiti kao neke.

     
ARTILLERY-ROCKET REGIMENT ARTILLERY-ROCKET REGIMENT ENGEENERING REGIMENT
Topničko raketna pukovnija Topničko raketna pukovnija Inžinjerijska pukovnija
SERVICE UNIFORM PATCH WOODLAND CAMO UNIFORM PATCH SERVICE UNIFORM PATCH
Oznaka za rukav službene uniforme Oznaka za rukav prikrivne uniforme Oznaka za rukav službene uniforme
     

      ZOD se sastoji od deset ustrojbenih cjelina. Za nesmetano funkcioniranje ZOD-a zadužen je Dom zapovjedništva. U sastavu ZOD-a su četiri središta kojima se provode njegove zadaće. Središte za temeljnu obuku u Požegi zaduženo je za obuku dragovoljnih ročnika, selekcijski kamp kadeta, provode i Tečaj za razvoj temeljnih sposobnosti vođenja, a njihovi instruktori sudjeluju i u drugim obučnim zadaćama ZOD-a. Središte za borbenu obuku na vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" na Slunju ima zadaću da u borbenim uvjetima s vježbama na zemljištu provodi sve vježbovne aktivnosti i nadzor postrojbi koje provode vježbe. Radi se uz pomoć sustava MILES 2000, a nakon završetka svake obučne aktivnosti postrojba koja je sudjelovala u obuci na zemljištu dobije tzv. paket ponesi kući u kojem se nalazi sve što je postrojba radila tijekom vježbe s analizom učinjenoga.

     
BATTLE TRAINING CENTRE BATTLE TRAINING CENTRE (old version) BATTLE TRAINING CENTRE (old patch)
Središte za borbenu obuku Središte za borbenu obuku (stara oznaka) Središte za borbenu obuku (stari znak)
     
     

      U sastavu ZOD-a je i Simulacijsko središte koje je smješteno na HVU. Opremljeno je najboljim simulacijskim sustavom koji postoji, JCATS. U Rakitju je smješteno Obučno središte za međunarodne vojne operacije koje provodi niz tečajeva po NATO i UN programima i nezaobilazno je u pripremi naših ali i pripadnika OS-a drugih zemalja za sudjelovanje u međunarodnim misijama. Intenzivno se radi na tome da se ono transformira u regionalno središte. Osim središta, u sastavu ZOD-a je i pet pukovnija u kojima je raspoređena aktivna pričuva HKoV-a i to: Pješačka pukovnija, Topničko-raketna pukovnija, Inženjerijska, Logistička i Pukovnija PZO-a. Njihova je zadaća dvojaka. Zadužene su za provođenje specijalističke obuke i funkcionalnih tečajeva, a odgovorne su i za ustrojavanje i vođenje aktivne pričuve. U sastavu ZOD-a su i vojni poligoni „Gašinci“ i „Eugen Kvaternik“ Slunj. Osim što njima upravlja, ZOD kreira i njihov izgled, stvara novu obučnu infrastrukturu i propisuju kako će se ona primjenjivati.

     
INTER. MISSIONS TRAINING CENTRE TACTICAL SIMULATION CENTRE TACTICAL SIMULATION CENTRE (old)
Obučno središte za Taktičko simulacijsko središte Taktičko simulacijsko središte
međunarodne vojne misije    
     
     
     
"Hrvatsko vojno znakovlje" Nakladnik: Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske, 1999.
"Hrvatsko ratno znakovlje" Izdavač: Agencija za komercijalnu djelatnost, Zagreb, 1995.

ON TOP    NA VRH

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.