NORTHERN CROATIA 
SJEVERNA HRVATSKA

 

 
 
by  regions
guard brigades
 
LINKS LINKOVI
MINISTRY OF DEFESE
CROATIAN ARMED FORCES
MATO SAMARDŽIĆ

COLLECTION SITE

 
 
MILITARY INSIGNIAS
 FOR SELL
 
 
 
 
 
 
 
 
MIL. DISTRICT BJELOVAR     HOMEGUARD MEĐIMURJE  HOMEGUARD BATTALION
Design: I.Vrhovski, 1994.     Design:Tomašić i Kovačić  Virovitica, Designed in 1993. 
Zborno područje Bjelovar Domobranstvo Međimurje Domobranska bojna Virovitica
Veličina: 12 x 9,5 cm Veličina: 10 cm u promjeru Veličina: 8 cm u promjeru
     
  4th COMPANY 56th BATT KUTINA 105th BRIGADE "BJELOVAR"
  Design 1992. Ivan Kovačević Design: I Juranić, 1993
  4. satnija 56. samostalna bojna KUTINA 105. brigada HV-a "Bjelovar"
  Veličina: 8 x 4,5 cm Veličina: 10,5 x 8,6 cm
     
     

6th MILITARY DISTRICT  6. ZBORNO PODRUČJE OS RH VARAŽDIN

 

      Znak je raskoljen tamnozeleno i zeleno, s bijelim ukrštenim mačem i maslinovom grančicom ispod kojih je crno obrubljena zelena vrpca s bijelim natpisom "VI ZP OS RH" i u dnu zlatnožuti troplet u obliku slova V. U crno odijeljenom zelenom zaglavlju u luku nalazi se zlatnožuti natpis "ZAPOVJEDNIŠTVO".

      Ovaj znak i zastava pokazuju razvoj znakovlja Oružanih snaga nakon oslobodilačkih akcija, pri čemu se ističe izbjegavanje novih elemenata i ponavljanje postojećih u raznim kombinacijama i umjetničkim prikazima. Mač i maslinova grančica pojavljuju se već među prvim znakovljem Ministarstva obrane ranih 90-ih. Pleter se od sredine 90-ih utvrdio kao neizbježan element hrvatske vojne simbolike, ovdje je variran u obliku slova V (kao Varaždin).

     
HQ VARAŽDIN 256th SIGNAL COMPANY 34th ENG PONTONIER BATTALION
Desig: B. Spudić, 1997. Desig: B. Spudić, 1997. Desig: B. Spudić, 1997.
256. satnija veze 256. satnija veze 34. inžinjerijsko pontonirska bojna
Veličina: 8 x 7,5 cm Veličina: 8 x 7,5 cm Veličina: 8 x 7,5 cm
     

      VI. zborno područje Oružanih snaga Republike Hrvatske Varaždin jedno je od šest ustrojenih 15. ožujka 1996. u sklopu prvog velikog preustroja nakon završetka Domovinskog rata i prelaska na mirnodopski ustroj. Teritorijalno je pokrivalo dijelove bivših zbornih područja Bjelovar i Zagreb. Djelovalo je do preustroja 2002. godine kada su zborna područja ukinuta i ustrojena četiri korpusa.

dr. sc. Željko Heimer, "Hrvatski vojnik" broj 415, 02/2013.

     

ARMY TRAINING CENTRE "KOPRIVNICA"  SREDIŠTE ZA ODGOJ I OBUKU VOJNIKA

 

      Osnovano kao Centar za obuku vojnika - Koprivnica 1. ožujka 1992. u vojarni "Ban Krsto Frankopan", početkom 1993. mijenja ime u Središte za obuku i odgoj vojnika - Koprivnica, a od 1999. postaje Središte za obuku pješaštva - Koprivnica pod kojim imenom je djelovalo do ukidanja obveznog služenja vojnog roka 2008. godine. Tijekom djelovanja u Središtu je obuku prošlo više od 80 000 ročnika.

      Znak Središta u obliku je polukružnog štita u kojem je iza dva ukrštena žuta mača crveni pijetao, iza njega na (heraldičko) desno šahirano crveno-bijelo 5×4, na lijevo plavo obrubljeni grb grada Koprivnice (iz plavog zidanog kruništa izrasta plava zidana kula s kruništem okrunjena plavom krunom nadvišenom križem sve između dva dvostruka plava ljiljana), u zaglavlju žuti natpis SOOV, u podnožju HV i u luku KOPRIVNICA. Pijetao je simbol koji se često nalazi u podravskom narodnom stvaralaštvu, kao što je i čest element u slikarstvu podravskih naivaca. I koprivnički prehrambeni koncern prikazuje pijetla kao svoj simbol. U vojnoj simbolici pijetao je znak borbenog duha i budnosti, spremnosti na obranu domovine.

     
 
Designed by: I. Mažar, 1996.    

dr. sc. Željko Heimer, "Hrvatski vojnik" broj 402, 08/2012.

     

13th ANTIARMOUR ARTILLERY  13. PROTIVOKLOPNI TOPNIČKO-RAKETNI DIVIZION

 
     
     
   
Produced in Zagreb 1995    
Veličina: 10,4 x 9,2 cm    
     
15th ARTILLERY/ROCKET BRIGADE   15. TOPNIČKO/RAKETNA BRIGADA KRIŽEVCI
 

      15. mehanizirani protuoklopni artiljerijski divizion ustrojen je 2. listopada 1991. godine, a za godinu dana prerasta u brigadu (16. prosinca 1992.) U procesu preustroja i smanjivanja OSRH brigada je 2007. ukinuta, a veći dio ljudstva i opreme sudjeluje u stvaranju novoosnovane Topničko-raketne pukovnije Bjelovar u sklopu ZOD-a "Fran Krsto Frankopan."

      1.- Znak 15. protuoklopne topničko-raketne brigade - Križevci je žutim tropletom obrubljenim svijetlosmeđim polukružnim štitom s ukrštenom žutom raketom i topovskom cijevi, preko njih (heraldički) desno smeđe obrubljeni stilizirani grb grada Križevaca i lijevo smeđa brojka "15.", u zaglavlju smeđi natpis "HV", a u podnožju isto smeđim stilizirano ispisano "POtrbr". Ispod znaka duž donjeg ruba zastave žutim ispisano "15. PROTUOKLOPNA TOPNIČKO-RAKETNA BRIGADA".

      2.- Znak 15. protuoklopne topničko-raketne brigade - Križevci je u obliku polukružnog štita s ukrštenom žutom raketom i topovskom cijevi, preko njih bijelo obrubljeni stilizirani grb grada Križevaca iznad kojeg je bijelim slovima ispisano "15. POtrbr". U podnožju znaka je bijela lenta sa crnim slovima ispisano „KRIŽEVCI“ i ispod toga u dnu štita stoji ispisano „HV“. Podloga štita je svijetloplave boje, obrubljena crvenim i bijelim rubom.

     
 
1. 2. Authors: E. Butieri & Ž. Topolovac  
  Izrađen u Zgrebu 1993.  
  Veličina: 9,5 x 7,7 cm  
     

      Grb Križevaca stiliziran je na plavom polju preko kojeg se prostire srebrni trostruki križ koji drže dvije savijene ruke, ona s (heraldički) desna u srebrnom oklopu i s lijeva u žutom rukavu, praćeno u uglovima s dvije žute šestokrake zvijezde. Štit je nadvišen smeđom krunom s crvenim i žutim draguljima. Grb potječe iz 1752. godine kada ga je carica Marija Terezija podijelila ujedinjenom Gornjem i Donjem Križevcu. Križ je na grbu prema imenu grada (i latinski Crux, njemački Kreutz, mađarski Kőrös sve potječu od naziva za križ). Oklopljena ruka predstavlja vojnu upravu Gornjeg Križevca (koji je prije ujedinjenja grada bio u Vojnoj krajini), a ona u civilnoj odjeći trgovački Donji Križevac (koji je bio dio civilne Hrvatske). Ukrštena topovska cijev i raketa naravno simboliziraju glavno naoružanje brigade. 

dr. sc. Željko Heimer, "Hrvatski vojnik" broj 421, 05/2013.

     

57th  INDEPENDENT BATTALION  57. SAMOSTALNA BOJNA "ČAKOVEC"

 
 
Nastao u Čakovcu 1991. Nastao u Čakovcu 1991.  
Veličina: 11,2 x 8 cm Veličina: 11,2 x 8 cm  
     

117th  BRIGADE  117. BRIGADA

 

      Brigada je utemeljena nakon što je 30. rujna 1991., JNA napustila vojarnu u Koprivnici. U sastav 117. brigade uključene su ranije organizirane postrojbe ZNG i Narodne zaštite iz Križevaca, Koprivnice i okolnih naselja. Krajem 1991. postrojba djeluje na bojištu oko Novske. Reorganizacijom sredinom 1992. godine, brigada se gasi 31. srpnja, a većina pripadnika prelazi u novoustrojene postrojbe.

     
   
Veličina: 6,5 x 6,5 cm    
 

      Oblikovanje znaka i zastave postrojbe izradio je tijekom 1991. godine istaknuti podravski slikar Josip Gregurić. Znak je oblika konveksnog trokutastog štita obrubljenog zlatotiskom: dolje dvije lovorove grančice i gore troplet. Štit je vodoravno trobojan crveno-bijelo-plavo s grbom Republike Hrvatske (tj. središnji dio državne zastave). Oko državnog grba gore aplicirani su grbovi dvaju najvažnijih gradova s područja kojih je brigada mobilizirana: Koprivnice i Križevaca, izrađeni plavim tiskom na bijeloj podlozi. Desno grb grada Koprivnice: iz zidanog kruništa izrasta zidana kula između dva dvostruka ljiljana i krunom na vrhu. Lijevo grb grada Križevaca: trostruki križ koji drže dvije savijene ruke, desna oklopljena, a lijeva u rukavu, i u zaglavlju dvije šestokrake zvijezde. U podnožju štita u plavom polju su zlatotiskani inicijali "HV" iznad ukrštenog mača i maslinove grančice, a u plavom zaglavlju štita natpis "117. BRIGADA".

dr. sc. Željko Heimer, "Hrvatski vojnik" broj 400, 07/2012.

     

127th  BRIGADE  127. BRIGADA

 

      Na području središnje Podravine, u sastavu Operativne zone Osijek, u listopadu 1991. započelo je organiziranje 127. brigade Virovitica iz 50. virovitičkog bataljuna ustrojenog još u srpnju. Brigada je mobilizirana 2. listopada i borbeno djeluje na Slavonskom bojištu do 1995. godine. Preustrojem nakon Domovinskog rata prelazi u pričuvu i 1999. postaje 619. pješačka brigada - Virovitica.

     
   
authors: Z.Kožnjak & Ž. Vampovac, 1993    
     

      Znak je sa žutim pleterom obrubljen hrvatski grb u čijem je podnožju žuti brijeg na kojem stoji žuto obrubljen crni uspravljeni lav koji u jednoj šapi drži iznad glave uzdignutu sablju. Iznad znaka ispisano je u liniji bijelim brojkama "127." i žutim sitnijim slovima u nastavku "BRIGADA HV", a ispod u luku stiliziranim slovima "VIROVITICA". Središnji je motiv znaka lav sa sabljom iz povijesnog grba grada Virovitice, u kojem je zlatne boje u crvenom štitu na zelenom brijegu, a temelji se na starim gradskim pečatima.

dr. sc. Željko Heimer, "Hrvatski vojnik" broj 452, 07/2014.
     

16th ARTILLERY ROCKET BRIGADE 16. TOPNIČKO-RAKETNA BRIGADA

 
 
From city of Bjelovar    
Author: D. Kirin, 1993    
     

81st HV GUARD BATTALION  81. GARDIJSKA BOJNA HV

 

      Početkom 1994. godine osnovano je pet samostalnih gardijskih bojni koje su popunjavane uglavnom dragovoljcima s ratnim iskustvom s početka Domovinskog rata. Tako je u Virovitici 15. veljače 1994. osnovana 81. gardijska bojna koja uzima ratno ime "Kumovi". Bojna sudjeluje u obrani na požeškom bojištu, te u akcijama Bljesak, Ljeto '95 i Oluja. Tijekom postojanja samostalne bojne, kroz nju je prošlo više od dvije tisuće branitelja.

     
 
SLEEVE PATCH SLEEVE PATCH  

Oznaka za rukav

Prsna oznaka  
     

      Znak je u obliku polukružnog štita žuto izvezenog obruba unutar kojeg se nalazi troplet koji prati oblik štita. U sredini je perspektivni prikaz hrvatskog crveno-bijelog šahiranog štita na kojem stoji heraldički uspravljeni zlatni lav koji u prednjoj desnoj šapi drži sablju uzdignutu iznad glave. Iznad njega se u zaglavlju nalazi lijevo apliciran grb Republike Hrvatske i desno od njega dvoredni crveni natpis "Hrvatska vojska". Ispod šahiranog štita je u luku crveni natpis "Kumovi". Iznad znaka nalazi se žuti natpis "81." i desno od toga u dva reda "gardijska bojna", a ispod toga "Virovitica". Znak je kreiran u Zagrebu 1994. godine.

dr. sc. Željko Heimer, "Hrvatski vojnik" broj 407, 10/2012.

     

103rd  BRIGADE  103. BRIGADA

Moto brigade je "Se prolazi, si prolaze, Zagorec pak ne"

 

      Krajem srpnja 1991. započelo je ustrojavanje pričuvnih brigada pa je tako prvo na području Donje Stubice, Klanjca, Krapine, Pregrade, Zaboka i Zlatara u sastavu Operativne zone Zagreb ustrojena 103. brigada HV "R" - Krapina. Mobilizirana je 3. kolovoza iste godine i djelovala na karlovačkom bojištu. Ondje je tijekom 1992. Dražen Mikša izradio znak brigade koji se pojavljuje i na zastavi a kasnije iste godine znak je ponešto pojednostavljen. Djeluje na sinjskom i brodskom bojištu te od 1994. na ogulinskom. Za vrijeme Oluje djeluje na sunjskom bojištu, a potom je demobilizirana i prevedena u pričuvu. Prvi zapovjednik postrojbe bio je brigadir Janko Šafranko.

      Znak brigade je u zelenom disku unutar žute kružnice na crveno-bijelom šahiranom polju stoje zagrljeni narančasti pijetao i smeđi zec drže ukrštene crne puške i u dnu u smeđem polju crni natpis "103. br." Oko znaka je ispisano: "Se prolazi si prolaze Zagorec pak ne".

     
 
Veličina: 8,7 cm u promjeru Veličina: 11 x 7 cm  
     
"Hrvatski vojnik", internet izdanja
"Hrvatsko vojno znakovlje" Nakladnik: Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske, 1999.
"Hrvatsko ratno znakovlje" Izdavač: Agencija za komercijalnu djelatnost, Zagreb, 1995.
 

ON TOP NA VRH

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.