TRAINING CENTERS
OBUČNA SREDIŠTA

 

 
 
by  regions
guard brigades
 
LINKS LINKOVI
MINISTRY OF DEFESE
CROATIAN ARMED FORCES
MATO SAMARDŽIĆ

COLLECTION SITE

 
 
MILITARY INSIGNIAS
 FOR SELL
 
 
 
 
 
 
 

      Početkom listopada 1991. u sastavu OS RH nalazile su se 24 naoružane brigade, 10 brigada u stvaranju i niz samostalnih bojna i satnija. U listopadu i studenom mobilizirano je još 20 brigada, tako da je 2. I. 1992., na dan potpisivanja Sarajevskoga sporazuma o bezuvjetnom prekidu vatre, u RH bilo 330 000 vojnika u 65 brigada i velikom broju pukovnija i bojni te oko 40 000 pripadnika MUP-a, od kojih je jedna trećina bila na bojištu.

      Nakon prekida vatre i dolaskom UNPROFOR-a u RH nestala je potreba za tolikim brojem vojnika, pa je u veljači 1992. uslijedila prva velika demobilizacija u kojoj su neke postrojbe u cijelosti, a neke djelomično demobilizirane.

     
   
HQ TRAINING DEPT.    
Author: B.Kokan    
Zapovjedništvo za obuku     
     

      Tijekom 1992. težište je bilo na dogradnji obrambenoga sustava, obuci i školovanju pripadnika HV-a. Osnivaju se središta za odgoj i obuku vojnika u Koprivnici, Požegi, Puli i Zagrebu (Borongaj), Zrakoplovni nastavni centar u Zadru, Mornarički nastavni centar u Splitu i Časnički centar HV-a u Zagrebu pa počinje sustavno obučavanje i školovanje ročnika i pripadnika HV-a.

      Početkom 1993. prihvaćeni su ustroji središta za obuku i odgoj vojnika u Jastrebarskom, Koprivnici, Puli, Požegi i Sinju, a Časnički centar HV-a mijenja ime u Hrvatsko vojno učilište (HVU). U veljači 1993. Zapovjedništva operativnih zona preimenovana su u Zapovjedništva zbornih područja (ZP), a umjesto OZ Rijeka ustrojava se ZP Gospić. U veljači se na prostoru RH ustrojava 46 zbornih mjesta (ZM), koja preuzimaju ulogu ranijih garnizona. U studenome se u Jastrebarskom ustrojava Dočasnička škola HV-a, čime se zatvara sustav obuke i izobrazbe u HV-u.

Hrvatska enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža

     
RECON. TRAIN. CENTER RECON. SCHOOL ENGINEERING ARMY 
"Delnice" Designed in 1995. "Delnice" TRAINING CENTER
NS izvidnika "Delnice" SO izvidnika/diverzanata Središte za obuku inženjerije
     
MILITARY POLICE TRAINING CENTER  OBUČNO SREDIŠTE VOJNE POLICIJE
 

      Nastavno središte Vojne policije utemeljeno je 20. svibnja 1993. godine U Nastavnoj satniji VP-a početkom 1993. godine proveden je prvi tečaj za djelatne Vojne policajce iz svih postrojbi VP-a koji do tada nisu imali vojnopolicijske izobrazbe. Nastavno središte Vojne policije je sa svojim sredstvima i pripadnicima, koji su bili na izobrazbi, izvršavalo dvije vrlo zahtjevne i složene zadaće osiguranja: Prvi mimohod OS RH, 1995, te mimohod „Pobjednički bedem“ 1997. Prvi naraštaj hrvatskih vojnika – novaka upućen je na služenje vojnog roka početkom ožujka 1992. godine. Djelatnici su izmješteni u objekte MORH-a, u Skradu, gdje je 2.svibnja 1992. godine održan sastanak s načelnikom i zamjenikom načelnika UVP-a u svezi realizacije nastavnog plana i programa i priprema za prihvat novaka. Prvi naraštaj vojnika novaka, pristigao je 7. i 8. svibnja 1992. godine.

      Nagli razvoj Nastavnoh središta nastavljen je nakon prelaska središta iz Delnica u Zagreb, 12. rujna 1993. godine. Za prvog vršitelja dužnosti zapovjednika Nastavnog središta VP-a od 1. lipnja do 30. rujna 1993. postavljen je poručnik Ante Šimatović, a za prvog zapovjednika imenovan je 1. listopada 1993. bojnik Branko Katalinić.  

 
Designed by: B. Kokan in 1993.    
     
ARMY TRAINNING & EDUCATIONAL CENTRE "MUZIL" PULA
SREDIŠE ZA ODGOJ I OBUKU VOJNIKA "MUZIL" PULA
 

      Središte za obuku i odgoj vojnika - Pula ustrojeno je 4. siječnja 1992. godine kao Centar za odgoj i obuku vojnika-mornara - Pula; sredinom 1995. postaje Središte za obuku i odgoj vojnika - Pula; od kraja 1999. Središte za obuku pješaštva - Pula koje je djelovalo do 2007. godine. Tijekom njegova postojanja, u Središtu je vojni rok provelo više od 70 000 vojnika.

      Training and education centre of soldiers - Pula organized 4. January 1992. During the year as a center for education and training of soldiers-sailors - Pula; middle of 1995. becomes a center for training and education of soldiers - Pula; by the end of the 1999th Infantry Training Centre - Pula, which is operated by the 2007th year. During its existence, the Centre's military conducted more than 70,000 soldiers.

     
 
printed on silk 1995. woven  1995.  
design: B.Kokan design: B.Kokan  
štampano na svili 1995. tkano 1995.  
     

      Znak je u obliku trokutastog štita sa zaglavljem, crno i sivo šahiran 6×8, ispred karte Republike Hrvatske bijelo-crveno šahirane prikazana je pulska Arena, ispred nje nadolje okrenut mač i otvorena bijela knjiga. U zaglavlju bijeli natpis "HV", uz desni rub okomito "SOOV", uz lijevi rub "MUZIL PULA". Iznad znaka crnim je slovima duž obruba ispisano "SREDIŠTE ZA OBUKU I ODGOJ VOJNIKA", a ispod znaka ""MUZIL" PULA". Središnji je element znaka pulska Arena, najpoznatiji simbol grada Pule, izgrađena u I. stoljeću. Nadolje okrenut mač simbolizira spremnost na obranu uz miroljubive namjere. Knjiga je simbol znanja, odnosno obuke. Ornament starohrvatskog pletera dobio je svoje mjesto devedesetih godina XX. st., uz grb i trobojnicu, kao jedan od najvažnijih simbola Hrvatske općenito i posebice Hrvatske vojske te se pojavljuje na mnogim vojnim zastavama i oznakama. Novi je znak Središta izrađen 1998. godine.

     

 
woven  1998.

printed on silk

 
design: B.Kokan

design: B.Kokan

 
tkano 1998 štampano na svili 1998  
     

      Insignia is a black mark trimmed in the shape of a triangular shield with a header, black and gray checquered 6 × 8, in front of the map of Croatian red-white checkered shown is the Arena, in front of her downward facing a sword and an open white book. The header white label "Army" on the right side vertical "SOO" on the left side "Muzil Pula". Above the sign with black letters along the border inscribed "CENTER FOR TRAINING AND EDUCATION OF SOLDIERS" and below "Muzil "Pula". The central element of the sign Pula Arena, the most famous landmark of the town, built in the first century. Downward facing a sword symbolizing readiness to defend with peaceful intentions. The book is a symbol of knowledge or training.

dr. sc. Željko Heimer, "Hrvatski vojnik" broj 418, 03/2013.

     
NAVY BASIC TRAINNING CENTRE SPLIT
SREDIŠE ZA OSNOVNU OBUKU VOJNIKA MORNARA SPLIT
 
   
     
     

HV LOGISTIC SCHOOL ZAGREB  NASTAVNO SREDIŠTE LOGISTIKE HV-a ZAGREB

 
RIGHT SLEEVE PATCH BREAST BADGES (madden only 200 pieces)
Designed by: B. Kokan, 1993. Prsne značke (Izrađeno samo 200 komada)
Oznaka za desni rukav    
     
LOGISTIC TRAINING CENTRE FOR SOLDIERS
SREDIŠTE ZA ODGOJ I OBUKU VOJNIKA LOGISTIČKOG SMJERA

 

   

Designed by: B. Kokan, 1997.

   
     
AIR FORCE TRAINING CENTRE "ZADAR"
SREDIŠTE ZA ODGOJ I OBUKU VOJNIKA HRZ i PZO ZADAR
 

   

Authors R.Ferek i Z.Premužić

   
     
AIR FORCE SCHOOLING CENTRE "ZADAR" ZRAKOPLOVNO NASTAVNO SREDIŠTE "ZADAR"
 
   
     

TRAINING CENTRE "POŽEGA"  CENTAR ZA ODGOJ I OBUKU VOJAKA

 
 
TRAINING CENTRE "POŽEGA" Authors: M.Kokić & D. Mlakar  
Centar za odgoj i obuku vojaka Veličina: 11 x 6,5 cm  
     
SOLDIERS TRAINING CENTRE "POŽEGA" INFANTRY TRAINING CENTRE "POŽEGA"  
Središte za odgoj i obuku vojaka Središte za odgoj pješaštva  
     

ARMY TRAINING CENTRE "KOPRIVNICA"  SREDIŠTE ZA ODGOJ I OBUKU VOJNIKA

 

      Osnovano kao Centar za obuku vojnika - Koprivnica 1. ožujka 1992. u vojarni "Ban Krsto Frankopan", početkom 1993. mijenja ime u Središte za obuku i odgoj vojnika - Koprivnica, a od 1999. postaje Središte za obuku pješaštva - Koprivnica pod kojim imenom je djelovalo do ukidanja obveznog služenja vojnog roka 2008. godine. Tijekom djelovanja u Središtu je obuku prošlo više od 80.000 ročnika.

     
Designed by: I. Mažar, 1996. Designed by: I. Mažar, 1996.  
     
   
1999.    
     

      Znak Središta u obliku je polukružnog štita u kojem je iza dva ukrštena žuta mača crveni pijetao, iza njega na (heraldičko) desno šahirano crveno-bijelo 5×4, na lijevo plavo obrubljeni grb grada Koprivnice (iz plavog zidanog kruništa izrasta plava zidana kula s kruništem okrunjena plavom krunom nadvišenom križem sve između dva dvostruka plava ljiljana), u zaglavlju žuti natpis SOOV, u podnožju HV i u luku KOPRIVNICA. Pijetao je simbol koji se često nalazi u podravskom narodnom stvaralaštvu, kao što je i čest element u slikarstvu podravskih naivaca. I koprivnički prehrambeni koncern prikazuje pijetla kao svoj simbol. U vojnoj simbolici pijetao je znak borbenog duha i budnosti, spremnosti na obranu domovine.

dr. sc. Željko Heimer, "Hrvatski vojnik" broj 402, 08/2012.

     
     
"Hrvatsko vojno znakovlje" Nakladnik: Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske, 1999.
"Hrvatsko ratno znakovlje" Izdavač: Agencija za komercijalnu djelatnost, Zagreb, 1995.
     
ON TOPNA VRH
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.