CAF SPECIAL FORCES
SPECIJALNE SNAGE OS RH

 

 
 
by  regions
guard brigades
 
LINKS LINKOVI
MINISTRY OF DEFESE
CROATIAN ARMED FORCES
MATO SAMARDŽIĆ COLLECTION SITE
 
 
MILITARY INSIGNIAS
 FOR SELL
 
 
SPECIAL OPERATIONS BATTALION  09/2000. - 12/2014.
BOJNA ZA SPECIJALNA DJELOVANJA 09/2000. - 12/2014.
 

      Bojna za specijalna djelovanja (kratica BSD) elitna je postrojba Oružanih snaga RH. Nastala je 08.09.2000. godine, spajanjem djelatnika Središta za posebne borbene vještine iz "Šepurina" i 1. hrvatskog gardijskog zdruga. Bojna za specijalna djelovanja ima središte u Vojarni "Drgomalj" u Delnicama. Bojna je danas jedna od najelitnijih postrojbi Hrvatske vojske te jedna od najbolje obučenih i najbolje opremljenih postrojbi za specijalne operacije u regiji. Simbol postrojbe je zmija te se pripadnike postrojbe često pogrešno naziva kobrama, jer zmija koja se nalazi na grbu postrojbe je poskok, jedna od najopasnijih i najotrovnijih zmija koja se nalazi na području Evrope i Hrvatske.

     
 
BERET CAP BADGE LOWER SLEEVE  PATCH  
Oznaka za beretke Donja oznaka za rukav  
Author: R. Milić, 1995.    
     

       Od osnivanja postrojba je prošla kroz dva preustroja. Drugi je završio 2008. godine. U sklopu njega, Bojna za specijalna djelovanja povećala se sa 150 pripadnika na 300. Svrha je preustroja bila spojiti sve specijalne postrojbe koje su djelovale unutar Oružanih snaga u jednu ustrojbenu cjelinu, tako da je BSD danas jedina specijalna postrojba u Hrvatskoj vojsci. Po novom ustroju, u sastav je ušla satnija antiterorističke vojne policije i satnija pomorskih diverzanata, tako da su u BSD-u zaokružene sve specijalnosti unutar Oružanih snaga. Postrojba provodi niz obuka kao što su ronilačke, padobranske, alpinističke, snajperske, i to kako za svoje pripadnike tako i za pripadnike svih ostalih postrojbi Hrvatske vojske.

     
LOWER SLEEVE  PATCH  (older) UPPER SLEEVE  PATCH UPPER SLEEVE  PATCH
Donja oznaka za rukav (starija verzija) Gornja oznaka za rukav  (starija verzija) Gornja oznaka za rukav (starija verzija)
     

      The Special Operations Battalion (Croatian: Bojna za specijalna djelovanja), or popularly BSD was founded on 8 September 2000 with merging of the Special Combat Skills Center from Šepurine and personnel from the 1st Croatian Guard Corps (1. hrvatski gardijski zdrug). Today, it is one of the most elite units of the Croatian Armed Forces, as well as being one of the best trained and equipped special forces units in the region. It, along with other Croatian Special Forces units, has the unique benefit in the region of having a command cadre with victorious combat experience in a full scale war.

     
LOWER SLEEVE  PATCH (older) LOWER SLEEVE  PATCH (older) UPPER SLEEVE  PATCH
Donja oznaka za rukav (starija verzija) Donja oznaka za rukav (starija verzija) Gornja oznaka za rukav  (starija verzija)
     

      The BSD members can be recognized by their green berets with unit badges over the right eye. Their symbol is a snake, so they are sometimes referred as "Cobras" although their insignia shows a horned viper which is the most dangerous snake to be found in Croatia and in mainland Europe.

     

2nd SPECIAL OPERATIONS COMPANY    2. SATNIJA ZA SPECIJALNE OPERACIJE

 

      2. satnija za specijalna djelovanja - specijalizirana za provedbu operacija u brdsko-planinskom okružju te zimskim uvjetima. Nositelj provedbe obuke skijanja i alpinizma.

     
   
SLEEVE  PATCH    
Oznaka za rukav    

Članak 102. 7.

      Pripadnici specijalnih postrojbi osim oznake postrojbe nose i posebnu oznaku specijalnih postrojbi. Posebna oznaka specijalnih postrojbi nosi se 30 mm ispod gornjeg ramenog šava u ravnini naramenice odnosno iznad oznake postrojbe.

Pravilnik o vojnim odorama, Klasa: 023-03/11-04/15, Zagreb, 26. svibnja 2011.

     

MILITARY POLICE ANTITERRORIST UNIT    ANTITERORISTIČKA JEDINICA VP

 

      Satnija specijalne Vojne policije PVP HKoV proizašla je iz Antiterorističke Vojne policije (AT VP), postrojbe veličine satnije koja je djelovala u sastavu nekadašnje 66. bojne Vojne policije. Pri preustroju Vojne policije OS RH, u lipnju 2008., postrojba je ušla u sastav Pukovnije VP HKoV isprva pod nazivom Satnija za posebne namjene VP da bi potom dobila današnji naziv Satnija specijalne Vojne policije. Satnija SVP u svom sastavu ima i Instruktorski tim. Svi kandidati koji žele pristupiti ovoj postrojbi moraju proći predeselekciju u sklopu koje se provode motorička i psihološka testiranja, provjere plivanja, ronjenja, reakcije na stres, strah i drugo. Potom slijedi selekcijska obuka u nekoliko faza ukupnog trajanja 35 dana. Provodi se obučavanje iz opće vojne kulture, topografije, taktike; redovito se provode psihologijska testiranja reagiranja pod stresom. Najteža su posljednja dva tjedna kada se rade stalne operacije odnosno taktičke vježbe na zemljištu tijekom kojih polaznici primjenjuju sva znanja stečena tijekom obuke u što težim uvjetima, umorni, neispavani, pod stalnim fizičkim i psihičkim naporom.

     

CAP BADGE

CAP PATCH

CAP PATCH

Značka za kapu Značka za kapu Značka za kapu
  Veličina:  7,7 x 5,5 cm Veličina:  7,7 x 5,5 cm
     
   
SLEEVE PATCH    
Oznaka za rukav    
Veličina. 11,8 x 7,9    
     
ARMY INTELIGENCE BATTALION  VOJNO OBAVJEŠTAJNA BOJNA
 

      Vojno-obavještajna bojna (VOb) HkoV-a , bila je obavještajna postrojba te svojevrsna potpora svim ostalim postrojbama OSRH. Ustrojena je 2000. godine tijekom preustroja OSRH spajanjem 350. diverzantskog odreda Glavnog stožera, 1. izvidničko-diverzantske satnije GS "Anguilla", 74. satnije elektroničkog djelovanja GS, 280. voda bespilotnih letjelica GS te je kasnije priključen 1. Hrvatskog gardijskog zdruga, a do 2007. djelovala je kao 350. VOb. Krajem 2014., zajedno sa Središnjicom elektroničkog izviđanja, preustrojena je u Središnjicu za obavještajno djelovanje. Vojno-obavještajna bojna ustrojena je po ISTAR konceptu te ima četiri temeljne obavještajne discipline i to su HUMINT, SIGINT, OSINT i IMINT.

     
  CURRENT SLEEVE  PATCH CURRENT SLEEVE  PATCH
Nije iz moje kolekcije Sadašnja oznaka za rukav Sadašnja oznaka za rukav
     

      Pripadnici Vojno-obavještajne bojne osposobljeni su bili za padobranske desante, izviđanja iza neprijateljske crte, upravljanje bespilotnim letjelicama, izviđanje i ometanje protivničkih radio veza, alpinizam i diverzantske akcije. Nadzirati i snimati cilj, prikupljati podatke i selektirati ih, odvojiti bitne od nebitnih, ne doći u kontakt s neprijateljem, izbjeći sukob i neprimjetno se izvući - samo je dio zadaća pripadnika VOb-a.

     
OLDER INSIGNIAS  STARIJE OZNAKE
     
OLD SLEEVE  PATCH FIRST SLEEVE  PATCH - 350 RECONISSANCE BATTALION (REGULAR UNIFORM)
Stara oznaka za rukav Prva oznaka dok su još bili 350 izviđački bataljon  (za službenu odoru)
     
 
FIRST SLEEVE  PATCH - 350 RECONISSANCE BATTALION (CAMO UNIFORM)  
Prva oznaka dok su još bili 350 izviđački bataljon (za prikrivnu odoru)  
     
264th RECON. AND DIVERSION BATT.   264. IZVIDNIČKO-DIVERZANTSKA SATNIJA
 

      U skladu s Odlukom Ministra obrane RH, 23. prosinca 1991. godine ustrojena je 264. izvidničko-diverzantska satnija kao podstožerna postrojba VI. Operativne zone Split. Okosnicu novoformirane postrojbe sačinjavali su dragovoljci Domovinskog rata, pripadnici Zbora narodne garde sa zavidnim ratnim iskustvom. Postrojba je pohvaljena od strane Vrhovnika OSRH dr. Franje Tuđmana, Načelnika GS OSRH i Zapovjednika Zbornog područja Split. Veliki dio pripadnika postrojbe je zbog svog ratničkog i vojničkog držanja pohvaljen i odlikovan. Po okončanju ratnih djelovanja postrojba je stacionirana u gradu Kninu i djeluje u skladu s mirnodopskim ustrojem OSRH.

     
   
Designed in 1997    
Veličina: 9,3 cm u promjeru    
     
350th GENERAL STAFF SABOTAGE UNIT  DIVERZANTSKI ODRED GLAVNOG STOŽERA
 

      350. diverzantski odred - Zagreb ustrojen je 15. travnja 1993. kao postrojba za posebne namjene podređena neposredno Glavnom stožeru Hrvatske vojske (koji uskoro te godine dobiva naziv Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske). Postrojba je bila poznata po pokrati DOGS. Preustrojem 2000. godine postaje dio 350. vojnoobavještajne bojne, odnosno današnje Vojnoobavještajne bojne.

     
DO GS in Croatian: Diverzantski Odred Glavnog Stožera. SLEEVE PATCH
This two patches were designed by Mrs. M. Jasmina,1994 designed in 1994
dvije verzije oznaka za rukav oznaka za rukav
     

      Znak: crveno-bijelo-plavi vodoravno razdijeljen trobojni stilizirani orao raširenih krila s crveno-bijelim šahiranim štitom na prsima, iznad nadolje okrenutog sivog mača koji probija žutu vrpcu s crnim natpisom “DO / GS”. Iznad znaka duž gornjeg ruba zastave žuti je natpis “350. DIVERZANTSKI ODRED GS HV”.

dr. sc. Željko Heimer, "Hrvatski vojnik" broj 460, 11/2014.

     
352nd DIVERS DEMOLITION BATTALION 352. RONITELJSKO DIVERZANTSKA BOJNA
 
BREAST BASGE SLEEVE PATCH DIVERS PATCH
Izrađen u Zagrebu 1996.    
     
VIRIBUS UNITIS GENERAL STAFF SPECIAL UNIT  SPECIJALNA POSTROJBA GS-a
 
 
CAP BADGE SLEEVE PATCH  
značka za kapu oznaka za rukav  
  Izrađeno: 1992.  
     
OTHER UNITS  DRUGE JEDINICE
 
MOUNTAIN BATT. "VELEBIT" BLACK CROWS  "DEER" demolition team
Planinska satnija "Velebit" 107th Valpovo brigade. "JELEN" udarna diverzantska postrojba
   designed by Z. Petrović & Ž.Ronto, 1992.  
     
     
"Hrvatsko vojno znakovlje" Nakladnik: Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske, 1999.
"Hrvatsko ratno znakovlje" Izdavač: Agencija za komercijalnu djelatnost, Zagreb, 1995.

ON TOP    NA VRH

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.