HOMEGUARD
DOMOBRANSTVO

 

 
 
by  regions
guard brigades
 
LINKS LINKOVI
MINISTRY OF DEFESE
CROATIAN ARMED FORCES
MATO SAMARDŽIĆ

COLLECTION SITE

 
 
MILITARY INSIGNIAS
 FOR SELL
 
 

     Početkom rata samoinicijativno se stvaraju jedinice Narodne zaštite, uz već postojeće regularne jedinice Zbora narodne garde (ZNG). Narodna zaštita se tretirala kao rezervna vojska koja bi stupila u akciju u slučaju da postrojbe ZNG-a budu poražene. Domobranstvo je obnovljeno,  24.12.1991. i postalo je posebni dio Hrvatske vojske kao rezervni sastav te je podvrgnuto jedinstvenom sustavu zapovijedanja. Od 31. prosinca 1991. brojni pripadnici Narodne zaštite ulaze u sastav Domobranstva. Prvi zapovjednik Domobranstva bio je general Zvonimir Červenko. Postrojbe su bile na razini pukovnija, bojni i satnija. 2003. godine, preustrojem HV-a, Domobranstvo se ukida.

     
LEFT SLEEVE LEFT SLEEVE same for all units,  Author: B. Kokan, 1992
woven / vezen woven / vezen printed / štampan na skaju
autor znaka je B. Kokan Oznake nošene na lijevom rukavu, 1992.
     
HOMEGUARD REGIMENTS  DOMOBRANSKE PUKOVNIJE
 

4th REGIMENT - ZAGREB 5th REGIMENT - OSIJEK 8th REGIMENT RIJEKA
Produced in Zagreb, 1994. Author: A. Ercegović Designed in 1996.
4. domobranska pukovnija Zagreb 5. domobranska pukovnija Osijek 8. domobranska pukovnija Rijeka
Veličina: 12,8 x 9 cm Veličina: 12 x 8,3 cm  
     
13th REGIMENT - KARLOVAC  14th REGIMENT - 3rd BATT. 15th REGIMENT Petar Krešimir IV
Author I.Sećen , 1994.  A.Pavlić & J. Vidoš, 1993. Author: T. Mrša
13. domobranska pukovnija Karlovac 14. domobranska pukovnija "Slunj" 15. domobranska pukovnija Šibenik
    Veličina: 10,5 x 9,3 cm
     
17th REGIMENT - SUNJA 20th REGIMENT - GLINA 107th REGIMENT VALPOVO

author: I.Bionda 1994.

 

Design by unit members

17. domobranska pukovnija Sunja 20. domobranska pukovnija Glina 107. domobranska pukovnija Valpovo
Veličina: 11,8 x 6,5 cm   Veličina: 8,5 cm u promjeru
     
 
109th REGIMENT VINKOVCI 125th HOMEGUARD REGIMENT  
Designed by unit members in Vinkovci 125. domobranska pukovnija Novska  
109. domobranska pukovnija Vinkovci Veličina:  
Veličina: 11 x 7 cm    
     
HOMEGUARD BATTALION "ČAKOVEC"  DOMOBRANSKA BOJNA "ČAKOVEC"
 

      U sklopu izgradnje domobransktva kao posebne komponente Oružanih snaga Republike Hrvatske u ožujku 1992. ustrojena je Domobranska bojna ”R“ – Čakovec. Kao samostalna bojna djeluje od sredine 1994.

     
   
 Design:Tomašić and Kovačić     
     

      Znak prikazuje u kružnom zlatnožutom pleteru na tamnoplavom polju i svjetloplavom podnožju crne zidine s kruništem iz kojih izrasta crna kula s kruništem, ispred toga zlatnožuto obrubljeni crven-bijeli šahirani štit i ispred njega crni stup s orlom na vrhu. Lijevo i desno od kule nalaze se dvije osmokrake crne zvijezde. Iznad likova unutar znaka na zlatnožutoj vrpci crni natpis DOMOBRANSTVO, ispod MEĐIMURJE.

      Znak prikazuje prepoznatljive simbole iz gradskog grba Čakovca te karakteristični spomenik banu Nikoli VII. Zrinskom u obliku stupa. Moto postrojbe jednak je povijesnom pokliču iz vremena Zrinsko-Frankopanske urote: ”Navik on živi ki zgine pošteno“. 

dr. sc. Željko Heimer, "Hrvatski vojnik" broj 497, 04/2016.

     
1st HOMEGUARD REGIMENT "ZAGREB" 1. DOMOBRANSKA PUKOVNIJA "ZAGREB"
 

      1. domobranska pukovnija “R” - Zagreb ustrojena je 26. svibnja 1992., a mobilizacija dijela Pukovnije provedena je 1. studenog te godine. U sastav 1. bojne ulaze samostalne satnije Pokupsko i Lijevi Štefanki, a Pukovnija djeluje na položajima na rijeci Kupi. U kolovozu 1995. sudjeluje u operaciji Una te brani državnu granicu, a do kraja godine je demobilizirana i prevedena u pričuvu.

     
   
1st REGIMENT  ZAGREB    
Designed in 1993.    
1. domobranska pukovnija Zagreb    
Veličina:  12,2 x 7,3 cm    
     

      Centralni dio znaka je sa žutim prikazom sv. Jurja na konju s mačem u uzdignutoj desnici kako ubija zmaja. Iznad lika je stilizirani prikaz grba grada Zagreba prikazan žutim tropletom obrubljen sjajno crveni kružni znak sa žutim gradom s trima kulama na brijegu praćen mlađakom i šesterokrakom zvijezdom. A preko sv. Jurja žuti je natpis “1. DOMOBRANSKA PUKOVNIJA ZAGREB” ispisano u tri reda. Lik sv. Jurja na zastavi prikazuje Fernkornov spomenik koji se danas nalazi ispred Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu.

dr. sc. Željko Heimer "Hrvatski vojnik"

     
7th HOMEGUARD REGIMENT "ZADAR" 7. DOMOBRANSKA PUKOVNIJA "ZADAR"
 

      7. domobranska pukovnija "R" - Zadar ustrojena je 27. srpnja 1992., a njezinu jezgru činili su pripadnici 112., 159., 134. i 164. brigade HV. Kroz postrojbu je prošlo više od 5000 branitelja. Tijekom 1994. formalno mijenja ime u 7. pukovnija domobranska "R" - Zadar, a preustrojem 1999. iz nje i dijelova drugih postrojbi formira se pričuvna 628. pješačka brigada - Zadar, koja je 2004. ukinuta.

     
 
7th HOMEGUARD REGIMENT ZADAR 2nd BATTALION "CRAZY HORSE" *  
7. domobranska pukovnija Zadar 2. bojna "Ludi konj"  
author: N. Karuc, 1993. author: Julije Jelaska - Pikaso, 1993.  
Veličina: 9,4 cm u promjeru Veličina: 11,8 x 7,5 cm  
 

      Znak 7. domobranske pukovnije - Zadar je zlatnožuto obrubljen crni krug; unutar manjeg kružnog ruba između zlatnožutih slova H i V zlatnožuto obrubljeni raščetvoreni štit: 1. u plavom zlatni križ proširenih krajeva, 2. u bijelom u zlatno odjeveni rimski ratnik s crvenim plaštem na sivom konju drži bijelu zastavu s crvenim križem na koplju, 3. 3×4 crveno-bijelo šahirano, 4. u plavom tri žute okrunjene leopardove glave; sve okrunjeno zlatnom krunom. Između dva kružna obruba ispisano je 7. DOMOBRANSKA PUKOVNIJA-ZADAR. Rimski konjanik predstavlja zadarskog gradskog zaštitnika sv. Krševana - kojeg na svojim zastavama viju zadarski branitelji barem od 14. stoljeća. I neke druge zadarske postrojbe iz Domovinskog rata prikazuju lik ovog sveca i mučenika iz 4. Stoljeća

Korišteni djelovi teksta dr. sc. Željko Heimera u internetskom izdanju "Hrvatskog vojnika"

     

      *Ime bojna dobija po svojem zapovjedniku Mihovilu Miću Zubčiću zvanom "Ludi konj". Oznaka 2. bojne 7. domobranske pukovnije je nastala 1993. godine. Autor i dizajner znaka je Julije Jelaska-Pikaso. Oznaka je rađena u tehnici sitotiska na platnu i veličina joj je 11,8 x 7,5 centimetara. Oznake (tisak) je izradio Stipe Zrilić.

   

Vuky hvala na informacijama

     
9th HOMEGUARD REGIMENT "BARANJA" 9. DOMOBRANSKA PUKOVNIJA "BARANJA"
 
Author: J. Bartolić   2nd BATTALION
9. domobranska pukovnija Baranja   2. bojna "Kormorani"
Veličina: 9,5 cm u promjeru    
     

10th  HOME-GUARD REGIMENT VUKOVAR 1st BATTALION  

10. DOMOBRANSKA PUKOVNIJA VUKOVAR - 1.BOJNA

     
1st COMPANY, 1 BATTALION 3rd INFANTRY COMPANY  3rd COMPANY
author. M. Andrijanić,  1994 M. Andrijanić & I.Polc, 1994 author. M. Andrijanić, 1994.
1 satnija 1. bojne 3. pješ. satnija 1. bojne 3. satnija 1. bojne
Veličina: 10,5 x 8,5 cm Veličina: 10,5 x 9 cm Veličina: 10,5 x 8,5 cm
     
 
ENGINEERING UNIT 1st HUNTING BATTALION  
author: F. Violić, 1995  madden in Zagreb, 1995  
Inženjerija 1. lovački domobranski zdrug  
  Veličina: 13,8 x 8 cm  
     
11th HOMEGUARD REGIMENT "VINKOVCI" 11. DOMOBRANSKA PUKOVNIJA "VINKOVCI"
 

      11. domobranska pukovnija “R” - Vinkovci ustrojena je Odlukom od 5. listopada 1992. iz prethodne vinkovačke 1. domobranske bojne “R”, a postojala je do ukidanja 27. srpnja 1994. kad su njezini pripadnici raspoređeni u druge postrojbe.

     
 
11th REGIMENT -VINKOVCI  MIXED ANTIARMOUR GROUP  
Author: S. Vuković Mješovita protuoklopna topovska  
11. domobranska pukovnija Vinkovci bitnica, Andrija Andabaka  
Veličina: 11,3 x 8,2 cm Designed in Zagreb 1993  
  Veličina: 12,7 x 7,6 cm  
     

      Znak je žuto (ili crno) obrubljen polukružni svijetlo plavi štit sa zelenim podnožjem i trobojnim kosim prugama uz (heraldički) desni donji rub. Na vrhu trobojnog dijela je gnijezdo, raskoljeno desno crveno-bijelo šahirano 3 × 5 i lijevo crni zid bijelo obzidan. U gnijezdu su dva ptića, a na njemu slijeva stoji crna lastavica raširenih krila koja ih hrani. Iza nje lijevo izrasta žuti klas žita. U zaglavlju desno crni je veliki natpis “11.” i lijevo od njega manjim slovima “PUKOVNIJA” te u podnožju preko bijele kose pruge crnim “VINKOVCI”.

dr. sc. Željko Heimer, "Hrvatski vojnik" broj 467, 2/2015.

     

12th HOMEGUARD REGIMENT "PETRINJA"  12. DOMOBRANSKA PUKOVNIJA

 

      12. domobranska pukovnija Petrinja ustrojena je 01. Studenog 1992. godine, po zapovjedi ministra obrane. Nastala je preustrojem 162. brigade Zrin i bila je popunjena vojnim obveznicima i dragovoljcima s područja Petrinje. U njen sastav ušla je satnija Mošćenica iz 120. brigade HV, a iz sastava bivše 162. brigade u 12 DP ne ulaze Glinska bojna i Samostalna satnija Topusko. U svom sastavu 12. domobranska pukovnija imala je Zapovjedništvo s pristožernim postrojbama, tri pješačke bojne, laku minobacačku bitnicu 120 mm, mješovitu protuoklopnu – topničku bitnicu i logističku satniju. Od 12. domobranske brigade te ratnih postrojbi Siska i Banovine - 57. brigade HV-a "Marijan Celjak" i 17. domobranske pukovnije Sunja, ustrojena je 601. pješačka brigada iz Siska.

     
   
Produced in Zagreb,1993.    
Veličina: 11,7 x 6,5 cm    
     
118th HOME-GUARD REGIMENT "GOSPIĆ" 118. DOMOBRANSKA PUKOVNIJA "GOSPIĆ"
 

      Dana 1. listopada 1994. godine utemeljena je 118. domobranska pukovnija HV sa sjedištem u Gospiću, u čiji sastav ulaze Domobranska bojna Gospić, Domobranska bojna Lovinac, 3. bojna 133. brigade i skupine dragovoljaca s područja Paga, Raba i Senja.

     
 
118th REGIMENT INSIGNIA "LOVINAC" BATTALION  
Designed in Zagreb,1994. Designed in Zagreb,1994.  
Domobranska bojna Lovinac Domobranska bojna Lovinac  
Veličina: 10,4 x 7,4 cm    
     
126th SINJ HOMEGUARD BRIGADE  126. DOMOBRANSKA PUKOVNIJA
 

      126. sinjska brigada Hrvatske vojske osnovana je 6. listopada 1991. pomoću oružja TO koje je JNA ostavila nakon povlačenja iz Sinja (2150 cijevi). 126. brigada se 1991. godine borila na Južnom bojištu. Za prvog zapovjednika je bio imenovan Luka Džanko, ali iz nepoznatih razloga on tu funkciju nije prihvatio pa je do dolaska Veselka Gabričevića obranu Sinja organizirao Ante Bilić. Kroz brigadu je od 1991. do 1994. godine prošlo preko 5500 boraca. Preustrojem brigada postaje 126. domobranska pukovnija – Sinj. Novim preustrojem iz 2000. postaje 632. pješačka brigada - Sinj.

 
CAP BADGE CAP BADGE SLEEVE PATCH
author: I. Ugrin author: I. Ugrin author: I. Ugrin, 1996
    Veličina: 10 x 7,5 cm
     

      Pukovnija ima znak oblik štita crne boje uokviren hrvatskim pleterom u obliku slova U čije krajeve urešuju dva križa između kojih je ispisano u dva reda ime postrojbe. Unutrašnji dio štita je podijeljen u 4 dijela stiliziranim križem. Lijevo gore je šahovnica, dolje lijevoo je crveno polje, dok su dva desna polja plave boje. Središtem križa leži glava topuza, ispod nje, još su i ukršteni jatagan i kubura, dok je desno gore alka, sve simboli sinjske krajine.

     
133rd HOME-GUARD REGIMENT "OTOČAC"  133. DOMOBRANSKA PUKOVNIJA "OTOČAC"
 

      Dana 3. listopada 1994. godine, u sklopu preustrojavanja oružanih snaga RH, dotadašnja 133. brigada HV preimenuje se u 133. domobransku pukovniju HV sa sjedištem u Otočcu. Okosnicu postrojbe sačinjavaju iskusni vojnici s područja Otočca, Senja i Crikvenice. 1994. godine postrojba provodi intenzivnu obuku i popunu. Po završetku angažmana u sklopu operacije Oluja, polovicom listopada 1995. godine, 133. domobranska pukovnija se vraća u Otočac, te vrši razvojačenje velikog dijela pripadnika postrojbe.

     
   
133rd HOMEGUARD BRIG    
133. domobranska puk. Otočac    
Veličina: 10,5 x 7,5 cm    
     
136th HOME-GUARD REGIMENT "SLATINA" 136. DOMOBRANSKA PUKOVNIJA "SLATINA"
 

      Ministar obrane RH izdao je zapovijed 21. listopada 1991. godine temeljem naredbe vrhovnoga zapovjednika Oružanih snaga RH za formiranje i popunu 136. brigade HV "R". Po dobivenoj zapovijedi prišlo se, preko Sekretarijata za narodnu obranu, preustroju 64. samostalnog bataljuna ZNG u 136. brigadu HV "R". Kompletan preustroj i potrebita popuna završen je do 28. listopada 1991. godine. 136. brigada HV "R" imala je sljedeću formaciju: zapovjedništvo (ratni zapovjednik Josip Černi), ured zapovjednika, osiguranje zapovjedništva, vod veze, izvidnički vod, vod ABKO, vod vojne policije, 3 bataljuna, inženjerijski vod, protuoklopna satnija, topnička baterija, samohodna baterija 90 mm, baterija MB 120 mm, baterija PZO i pozadinska satnija. Od svoga formiranja pa do ukidanja mobilizacijskog razvoja 136. brigada HV (31. srpnja 1992. godine) provodila je svoj ratni put širom Slavonije.

     
   
136th REGIMENT - SLATINA     
136. domobranska pukovnija Slatina    
Veličina: 10 x 7,5 cm    
     
134th HOME-GUARD REGIMENT  134. DOMOBRANSKA PUKOVNIJA
 

      134. domobranska pukovnija “R” - Biograd, ustrojena 17. kolovoza 1994. odlukom ministra od 27. srpnja iste godine, na području je Biograda, Benkovca i Obrovca u sastavu Operativne zone Split iz dijelova ranije 134. zadarske brigade. Sudjeluje u operacijama Ljeto 95, Oluja, Maestral i Južni potez.

     
   

Design: J.Čerina & N.Karuc

   
Veličina: 7,4 cm u promjeru    
     

      Kružni crni znak postrojbe,  je uz donji rub obrubljen žutim tropletom, a uz gornji ima žuti natpis “134. DOMOBRANSKA PUKOVNIJA”. U sredini između bijelih slova H i V žuto je obrubljeni raščetvoreni štit: prvo i četvrto polje 3×3 crveno i bijelo šahirano, drugo plavo i crveno raskoljeno s glavom bivola između tri žute šestokrake zvijezde i treće u plavom na zelenom podnožju stoji bijeli grad s kruništem i crnim vratima s dvije manje kule te jednom većom s crnim prozorom. Središnji element znaka Pukovnije temelji se na grbu grada Biograda iz IXX. stoljeća. Znak su izradili J. Čerina i N. Karuc 1994. godine

dr. sc. Željko Heimer, "Hrvatski vojnik" broj 456, 9/2014.

     
142nd HOME-GUARD REGIMENT "DRNIŠ" 142. DOMOBRANSKA PUKOVNIJA "DRNIŠ"
 

      Odlukom Ministra obrane RH od 01. 08. 1994. godine utemeljena je 142. domobranska pukovnija HV čiji su pripadnici bili bez iznimke iz drniškog kraja. Sjedište 142. domobranske pukovnije je u gradu Drnišu. Kroz postrojbe ove brigade prošlo je 7.000  branitelja od čega su 2.249 pripadnika nositelji Spomenice Domovinskog rata iz 91. godine, 2.104 odlikovano je medaljom Oluja, stotinu ih je ranjeno, a 38 poginulo.

     
   
142nd REGIMENT DRNIŠ    
142. domobranska pukovnija Drniš    
Design: 199 Veličina: 10,8 x 7,5 cm    
     
143rd HOME-GUARD REGIMENT "OGULIN" 143. DOMOBRANSKA PUKOVNIJA "OGULIN"
 

      Osnovani su 1991. godine u Ogulinu. Kroz redove brigade prošlo je oko 5.000 vojnika iz ogulinskog kraja, Zagreba, Rijeke, Crikvenice i Novog Vinodola. Od 1991. do 4.8.1995. godine, do "Oluje", ova je postrojba držala crtu bojišnice dugu 30-tak kilometara. Čuvajući važne cestovne i željezničke prometnice ona je time omogućila nesmetani promet između sjeverne i južne Hrvatske. U vojno - redarstvenoj akciji "Oluja", ova je postrojba, preko mjesta Plaškog i Slunja, došla do državne granice s Bosnom i Hercegovinom. Gubici postrojbe su 84 poginula pripadnika te 350 ranjenih.

     
143rd BRIGADE "OGULIN" 3rd BATTALION  OGULIN BATTALION
  design: M.Špehar & K.Skozret Homeguard battalion
143. Ogulinska brigada 143. domobranska pukovnija Ogulinska domobranska bojna
  treća bojna - ZAGREB  
     

HOMEGUARD BATTALIONS  DOMOBRANSKE BOJNE

     
1st BATT. DUBROVNIK   116th BRIG, 3rd BATTALION "Ploče" VIROVITICA BATTALION
design:M.Čolić & Z.Nivić,1993.

Authors: unit members

Designed in 1993. 
1. bojna  Dubrovnik 3.bojna (Ploče), 116.DP  Domobranska bojna Virovitica
Veličina: 10 x 8,4 cm Veličina: 11,5 x 7,7 cm  
     
   
1st PLATOON 1st COMPANY    
Madden in Dugo Selo 1993.    
DB Crikvenica "Crikvenički mrkači"    
     

INDENPENDENT HOMEGUARD COMPANIES  SAMOSTALNE DOMOBRANSKE SATNIJE

 
"LASINJA" COMPANY "DOBERMANS" COMP-VRBOVSKO HOME-GUARD COMPANY JASENICE
Designed in Zagreb,1994. aut: R.Despotović, 1994 Domobranska satnija Jasenice
1. samostalna sat. Lasinja Samostalna satnija Dobermani  
Veličina: 11 x 7,7 cm    
     
"Hrvatsko vojno znakovlje" Nakladnik: Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske, 1999.
"Hrvatsko ratno znakovlje" Izdavač: Agencija za komercijalnu djelatnost, Zagreb, 1995.
     
     

ON TOP    NA VRH

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.