CROATIAN MILITARY POLICE
VOJNA POLICIJA HRVATSKE VOJSKE

 

 
 
by  regions
guard brigades
 
LINKS LINKOVI
MINISTRY OF DEFESE
CROATIAN ARMED FORCES
MATO SAMARDŽIĆ

COLLECTION SITE

 
 
MILITARY INSIGNIAS
 FOR SELL
 
 

      Po zapovijedi ministra obrane RH od 27. kolovoza 1991. godine i zapovijedi zapovjedništva ZNG-a od 29. kolovoza 1991. godine 1.bataljun 1.brigade ZNG-a ustrojava pod nazivom ZAŠTITNI BATALJON ZAPOVJEDNIŠTVA ZBORA NARODNE GARDE, s temeljnim vojnopolicijskim zadaćama, osiguranjima osoba, objekata i prostora i „obnašanja zakonskih radnji naspram pripadnika ZNG-a, počinitelja kaznenih i drugih nedopuštenih djela“. U rujnu i listopadu 1991. stalno se povećavao broj pripadnika ZNG-a i mobiliziraju se prve postrojbe HV-a. U brigadama „A“ formacije ustrojavaju se samostalne satnije Vojne policije, a u „R“ brigadama HV-a vodovi Vojne policije. Zaštitni bataljun ZNG-a postaje 66. bataljun Vojne policije izravno podređen Glavnom stožeru HV-a i Ministarstvu obrane RH.

     
CAP BADGES  OZNAKE ZA KAPE
 
CAP BADGE CAP PATCH BREAST BADGE
Author: B. Kokan Author: B. Kokan Author: B. Kokan
Oznaka za beretku Oznaka za beretku Prsna značka
Veličina: 5,2 cm u promjeru   Veličina: 6,8 x 6,9 cm
     
SLEEVE PATCHES  OZNAKE SA RUKAVA
 
LEFT SLEEVE PATCH LEFT SLEEVE PATCH LEFT SLEEVE PATCH
author: B. Kokan author: B. Kokan author: B. Kokan
Veličina: 12,3 x 7,3 cm Veličina: 12,3 x 7,3 cm Veličina: 12,3 x 7,3 cm
     
author: B. Kokan author: B. Kokan author: B. Kokan
Veličina: 9,8 cm u promjeru Veličina: 9,8 cm u promjeru Veličina: 9,8 cm u promjeru
     
DESERT CAMO DESERT CAMO AIR FORCE MP LEFT SLEEVE PATCH
Pustinjska prikrivna odora Pustinjska prikrivna odora Author: Božo Kokan
Veličina: 12,3 x 7,3 cm Veličina: 9,8 cm u promjeru Veličina: 11,8 x 7 cm
     

      1991. godine u HV-u postoji i djeluje 110 postrojbi Vojne policije jačine od desetine do bataljuna. Odlukom Predsjednika RH od 13. studenoga 1991. godine, a na temeljima ustrojstva MORHA-a i GS HV-a u sklopu sektora za sigurnost MORH-a ustrojava se Uprava Vojne policije. Za načelnika Uprave Vojne policije, predsjednik Tuđman imenovao je glavnog inspektora MUP-a RH Matu Laušića koji je do tada obnašao dužnost šefa osiguranja Predsjednika RH.

     
   
     
ANTITERRORIST UNIT ANTITERORISTIČKA JEDINICA
 
CAP BADGE CAP PATCH CAP PATCH
Author: Mrs. Jasenka Vencler, 1993 Author: Mrs. Jasenka Vencler Author: Mrs. Jasenka Vencler
     
   
RIGHT SLEEVE PATCH    
Author: Mrs. Jasenka Vencler    
     

MILITARY POLICE TRAINING CENTER "MAJOR ALFRED HILL"

 

OBUČNO SREDIŠTE VP "BOJNIK ALFRED HILL"

 

      Prvi naraštaj hrvatskih vojnika – novaka upućen je na služenje vojnog roka početkom ožujka 1992. godine. Organizirano se pristupa pripremama za specijalističku obuku ročnika po programu Vojne policije.Djelatnici su izmješteni u objekte MORH-a, u Skradu, gdje je 2.svibnja 1992. godine održan sastanak s načelnikom i zamjenikom načelnika UVP-a u svezi realizacije nastavnog plana i programa i priprema za prihvat novaka. Prvi naraštaj vojnika novaka, pristigao je 7. i 8. svibnja 1992. godine. Nastavno središte Vojne policije utemeljeno je 20. svibnja 1993. godine. U Nastavnoj satniji VP-a početkom 1993. godine proveden je prvi tečaj za djelatne Vojne policajce iz svih postrojbi VP-a koji do tada nisu imali vojnopolicijske izobrazbe.

 
   
 

      Nastavno središte Vojne policije je sa svojim sredstvima i pripadnicima, koji su bili na izobrazbi, izvršavalo dvije vrlo zahtjevne i složene zadaće osiguranja: Prvi mimohod OS RH, 1995, te mimohod „Pobjednički bedem“ 1997. godine.

   
RIGHT SLEEVE PATCH 1st version RIGHT SLEEVE PATCH 2nd version RIGHT SLEEVE PATCH 3rd version
Author: B. Kokan Author: B. Kokan Author: B. Kokan
Prva verzija oznake Druga verzija oznake Treća verzija oznake
 

MILITARY POLICE UNITS JEDINICE VOJNE POLICIJE

 

66th MILITARY POLICE BATTALION "COBRA"  66. BOJNA VOJNE POLICIJE  "COBRA"

 

      Posebna postrojba specijalne policije na Tuškancu, osigurava glavne ustanove hrvatske države, Sabor RH, Banske dvore i kuću predsjednika RH. Osnivanjem Zbora narodne garde postrojba specijalne policije postaje 1. bataljun 1. „A“ brigade ZNG-a. postrojba i dalje izvršava zadaće osiguranja objekata u Zagrebu i specijalne zadaće po zapovijedima Zapovjedništva Zbora narodne garde, osiguranja i pratnje specijalnih tereta u ratna područja, zaštitu i pratnju časnika ZNG-a, te prihvat i zaštitu časnika i vojnika pobjeglih iz JNA. 16. kolovoza 1991. izrađen je prijedlog sa smjernicama reorganiziranja 1. bataljuna 1 A brigade u samostalni bataljun VP, kao Zaštitni bataljun pri zapovjedništvu ZNG-a koji je imao sljedeće zadaće: zaštitnu funkciju, policijsko djelovanje, borbeno djelovanje i obuku. Na temelju tog prijedloga, po odluci Vrhovnika OS RH dr Franje Tuđmana od 24. kolovoza 1991. načelnika štaba zapovjedništva ZNG-a, pukovnik Imra Agotić je 29.kolovoza 1991. zapovjedio da se prvi bataljun izdvoji iz 1 A brigade ZNG-a i ustroji pod nazivom Zaštitni bataljun zapovjedništva ZNG-a.

      Slijed povijesnih događaja donio je i novu zapovijed od 23. studenog 1991. Glavbi stožer HV zapovijeda ustrojavanje 66.bataljuna VP GS HV-a upravo od snaga i sredstava zaštitnog bataljuna. Od tog trenutka postrojba počinje raditi i djelovati pod svojim sadašnjim nazivom.

     
 
RIGHT SLEEVE PATCH RIGHT SLEEVE PATCH 1st BRIGADE SPECIAL MP COMPANY
Mrs.Jasenka Vencler & I.Grbovec, 1992. Mrs Jasenka Vencler & I.Grbovec, 1992. Satnija specijalne VP 1. brigade
Oznaka za desni rukav Oznaka za desni rukav  
Veličina: 12 x 9,2 cm Veličina: 12 x 9,2 cm  
     
 
RIGHT SLEEVE PATCH RIGHT SLEEVE PATCH CAMO  
Newer version CAMO / prikrivna  
Novija oznaka za desni rukav Novija oznaka za desni rukav  
     

      Središnji dio znaka čini kobra koja se preko ukrštene maslinove grančice i oštrice mača. Ispod nje je razvijena hrvatska zastava sa uvećanim hrvatskim grbom. U gornjem dijelu štita ispisan je natpis: 66. BOJNA/VOJNA POLICIJA, dok je ispod hrvatske zastave natpis: KOBRA. Autori znaka, koji je nastao u ožujku 1992.godine su prvi zapovjednik 66. bVP-a Ivan Grbavac-Cobra i Jasenka Venzler.

     
 
 
     

      Uloga 66.bVP je da djeluje na čitavom području RH na zadaćama od posebnog interesa koje nisu u mogućnosti izvršiti druge postrojbe VP-a. Kroz razvoj 66.bVP-a razvijale su se sve specijalnosti VP-a. Pri AT satniji ustrojena je Služba traganja i spašavanja, a zatim skupina za eskortnu pratnju koja vrši osiguranja visokih stranih vojnih dužnosnika i delegacija koje dolaze u posjet RH. Ove dvije specijalnosti razvijene su jedino u 66.bVP.

     

67th MILITARY POLICE BATTALION   67. BOJNA VOJNE POLICIJE

 
      Na temelju usmene zapovijedi generala Petra Stipetića, pukovnik Stjepan Mateša zapovjednik operativne zone Zagreb izdao je u studenom 1991. zapovijed o ustrojavanju postrojbe VP-a koja bi bila u sastavu tadašnje OZ Zagreb. Postrojba VP-a koja je namijenjena izvršavanju vojno policijskih zadaća na cijelom području OZ Zagreb dobila je naziv 67. bataljuna VP-a.

      Službeni dan postrojbe je 26. studenoga 1991., kada je izvršena mobilizacija najvećeg broja ljudstva. Samo vojačenje novih obveznika započelo je u vojarni „Borongaj“ 24. studenoga, a do 4. prosinca ustrojena je prvobitna struktura postrojbe, te opremljeno, u skladu s tadašnjim mogućnostima, 406 pripadnika postrojbe. Dana 27. prosinca 1991. godine postrojba se premješta u vojarnu Črnomerec, danas vojarna „Kralj Tomislav“. Prije ustroja 67. bVP djelovalo je na širem zagrebačkom i Sisačkom području 10 postrojbi VP-a koje su se kasnije tijekom domovinskog rata gasile – ukidale, a pripadnici tih postrojbi zapovjedno su premješteni u 67. bVP ili su razvojačeni.

 
RIGHT SLEEVE PATCH RIGHT SLEEVE PATCH RIGHT SLEEVE PATCH
I. Špadina & B. Kokan, 1992 I. Špadina & B. Kokan, 1992  
Veličina: 10,5 x 8 cm Veličina: 10 x 8 cm Veličina: 10 x 8 cm
     

      Oznaka 67.bVP prvi put se pojavila na Svečanoj prisezi 26. svibnja 1992., kada su je pripadnici postrojbe po prvi puta stavili na svoju odoru. Poslije toga nosili su je na svim bojištima. Znak su kreirali Božo Kokan i Dražen Špadina. Oznaka je naknadno modificirana u dva navrata. Jednu od prestilizacija oznake su izvršili N. Oštrin i Z. Herceg. Prikazani zagrebački grb suvremena je stilizacija najstarijeg sačuvanog kamenog grba zagrebačkog Griča iz 1499. godine s karakterističnim oblikom štita i prikazom tri kule unutar obrambenog zida nadvišen polumjesecom i zvijezdom. Ukršteni mačevi i maslinova grančica simboli su Ministarstva obrane koji tradicionalno simboliziraju rat i mir, a koje je široko koristila i Vojna policija.

 
   

 

   
     

68th MILITARY POLICE BATTALION   68. BOJNA VOJNE POLICIJE

 

      Po zapovijedi Ministra obrane Gojka Šuška od 7. prosinca 1991. ustrojena je 68. bVP u Osijeku,a prvim zapovjednikom imenovan je gospodin Vladimir Burić koji je razriješen dužnosti 1. siječnja 1992. 1.ožujka 1992. pripadnici 68. bVP prisegnuli su Domovini u Đakovu pred Ministrom obrane Gojkom Šuškom. Od tog trenutka počinje sustavno djelovanje svih postrojbi koje su do ustroja 68.bVP radile svaka za sebe. U sastavu se nalaze: 1.satnija u Osijeku, 2.satnija u Osijeku, 3.satnija u Vinkovcima, 4.satnija u Slavonskom Brodu,  5.satnija u Požegi, kriminalistička VP te desetina ZT-a pasa.

 
 
RIGHT SLEEVE PATCH 68th BATTALION 1st PATCH  
Author: D. Mataković Prva oznaka 68. bojne VP  
Veličina: 10 x 9,3 cm Veličina:  
     
      Znak je izrađivan u nekoliko verzija (u Zagrebu i Osijeku) i to tkano, vezeno na suknu i sitotisak na platnu. A postoje i tri veličine ove oznake: 10 x 9,3 cm, 11 x 10,3 cm te 7,8 x 7,1 centimetara.
      67th battalion insignia was produced in Zagreb and Osijek by printing on linen, woven and embroidered and in three different dimensions (10 x 9,3 cm, 11 x 10,3 cm and 7,8 x 7,1 cm).
 

69th MILITARY POLICE BATTALION   69. BOJNA VOJNE POLICIJE

 

      Prvo okupljanje i postrojavanje 69 bataljuna VP Bjelovar bilo je u današnjoj vojarni Bilogora 21. 10. 1991. Prisutno je bilo 80 dragovoljaca, budućih vojnih policajaca. Na postrojavanju su ustrojena tri voda, koji su sačinjavali prvu satniju 69. bVP-a.  Početkom 1992 godine pod vođenje i zapovjedanje zapovjedništvu 69 bataljuna stavljaju se svi vodovi i desetine vojne policije koji su ustrojeni pri brigadama i bataljunima HV-a u 2 zoni odgovornosti OZ Bjelovar. Za ratni naziv postrojbe, bira se ĆUK jer je uvijek budan i spreman. Kroz postrojbu je prošlo oko 980 pripadnika, od kojih je 5 poginulo.

 
 
RIGHT SLEEVE PATCH LEFT SLEEVE PATCH  
Authors: Darko Blaležin, Vinko Klemić Author: B. Kokan  
& Krešimir Ivanček, jul 1992. Veličina: 12,3 x 7,3 cm  
Veličina: 9 x 8,2 cm    
 

69th MILITARY POLICE COMPANY BJELOVAR   69. SATNIJA VOJNE POLICIJE BJELOVAR

 
   
RIGHT SLEEVE PATCH    
Veličina: 11 x 9,5 cm    
 

70th MILITARY POLICE BATTALION   70. BOJNA VOJNE POLICIJE

 

      Taj dan 20. rujna 1991. upisan je kao dan prvih početaka nastajanja postrojbe Vojne policije u Karlovcu. Desetina, koja je bila začetak stvaranja VP-a, prerasta u vod, pod nazivom „Postrojba VP-a“, pod zapovijedanjem Tihomira Tonžetića. U početku nije bilo borbenih zadaća, već su se prije svega provodile zadaće očuvanja javnog reda i mira te poštivanje svih zapovijedi nadređenih. Stvarni datum stvaranja 70. bVP-a Karlovac drži se 1. listopada 1991. iako je zapovijed za to stigla kasnije. Usporedno sa stvaranjem 70. bVP-a Karlovac, pri brigadama HV-a koje su bile ustrojene na području Karlovca, Duge Rese, Ozlja i Ogulina, ustrojeni su i vodovi VP-a. Svi navedeni vodovi ugašeni su 1. rujna 1994. kada se krenulo na novi preustroj postrojbi VP-a. Dio pripadnika je demobiliziran, a dio je stavljen u pričuvu postrojbe VP-a. Ustrojem postrojbi Vojne policije, 30. travnja 1993. 70. bojna Vojne policije Karlovac je ugašena, dio postrojbe je demobiliziran, a dio je ostao i dalje djelovati, ali u sastavu 3. satnije 67. bojne Vojne policije Karlovac. Dana 1. svibnaj 1993. po gašenju 70.bVP-a Karlovac, dio njezinih pripadnika prelazi u 3/67. bVP-a Karlovac, dio potpisuje prve djelatne ugovore, a postrojba djeluje u zoni odgovornosti ZP-a Karlovac.Tijekom navedenog razdoblja kroz postrojbe VP-a u Karlovcu prošlo je preko 700 vojnih obveznika.

 
RIGHT SLEEVE PATCH RIGHT SLEEVE PATCH (camo) LEFT SLEEVE PATCH
Authors: Ž. Hrastović & I. Štajcer Authors: Ž. Hrastović & I. Štajcer Author: B. Kokan
Oznaka za desni rukav Oznaka za desni rukav (prikrivna) Oznaka za lijevi rukav
Veličina: 10 x 8,8 cm Veličina: 10 x 8,8 cm Veličina: 12,3 x 7,3 cm
     

71st MILITARY POLICE BATTALION   71. SATNIJA VOJNE BOJNA

 

      Prve postrojbe Vojne policije na području odgovornosti 5. Operativne zone Rijeka, javljaju se već pri osnivanju ZNG-a, odnosno pri brigadama koje nastaju na tom području. Od 17. Studenoga 1991 do 23. Prosinca 1991. godine sprovodi se vojnopješačka i vojnopolicijska obuka, a postrojba se priprema za djelovanje. Dana 3. Studenoga 1991. godine, putem mobilizacije od Sekretarijata za narodnu obranu Rijeka u tada već ustrojenu postrojbu Vojne policije jačine voda dolazi još oko 40 ljudi. Time tadašnja postrojba Vojne policije osnovana pri 5. Operativnoj zoni Rijeka dobiva na masovnosti i prerasta od formacije voda u satniju koja broji oko 70 ljudi. 71. bojnu Vojne policije tada sačinjavaju sljedeće niže ustrojbene cijeline: zapovjedništvo, kriminalistička VP, prometni vod, logistički vod, sanitetska služba te 1. i 2. satnija.

 
 
RIGHT SLEEVE PATCH LEFT SLEEVE PATCH  
Unit members design this insignia Author: B. Kokan  
Druga verzija znaka Veličina: 12,3 x 7,3 cm  
Veličina: 9,3 x 7,7 cm    
     
Znak je izrađivan sitotiskom na samoljepivoj svili ili vezenjem. Patch was produced eather by printing on silk or by weaving.
     

72nd MILITARY POLICE COMPANY   72. SATNIJA VOJNE POLICIJE

 

      Po zapovijedi ministra obrane od 13. prosinca 1991. godine ustrojava se 72. bataljun VP-a, a u njegov sastav ulaze: satnija VP-a pri 4. „A“ brigadi, vodovi VP-a iz 126. brigade Sinj, 113. brigade Šibenik, 134. brigade Biograd, 112. brigade Zadar, 116. brigade Metković, 163. brigade Dubrovnik, 115. brigade Imotski i Makarska te desetine VP-a iz samostalnih bataljuna Hrvatske vojske Starigrad, Škabrnja, Pag, Maslenica, gradskog bataljuna Zadar i otočnog samostalnog bataljuna.

     
    RIGHT SLEEVE 72nd MP BATTALION
    Oznaka za desni rukav 72 bojna VP
     
     
 
4th BRIGADE SPECIAL MP COMPANY RIGHT SLEEVE PATCH  
Satnija specijalne VP 4. brigade Unit members design this insignia  
  Veličina: 11 x 7 cm  
     

73rd MILITARY POLICE COMPANY   73. SATNIJA VOJNE POLICIJE

 

      Vodovi Vojne policije ustrojavaju se pri zapovjedništvima HRM-a u Puli 27. studenog 1991. i u Pločama 1. prosinca 1991. Krajem 1991. po zapovijedi načelnika Uprave VP-a, pukovnika Mate Laušića, vodovi se spajaju u satniju Vojne policije pri Hrvatskoj ratnoj mornarici. Razvojem i jačanjem Hrvatske ratne mornarice narasta i ova postrojba, proširuje se djelokrug zadaća i od 23. veljače 1993. na temelju novog ustrojstva Vojne policije počinje funkcionirati kao 73. bojna VP-a, sa zapovjednikom Željkom Maglovom. Razvoj 73. bVP-a ima poneku posebnost, u odnosu na ostale postrojbe VP-a. U njoj djeluje vod Pomorske VP za zadaće na moru i na otocima. Pripadnici 73. bVP-a nose plave mornaričke odore. Pripadnici ove bojne nose nadimak "Dupini".

 
 
RIGHT SLEEVE PATCH RIGHT SLEEVE PATCH  
Second version (from 1995) Printed on canvas  
Druga verzija znaka, iz 1995. godine Sitotisak na platnu  
Veličina: 11,5 x 7,3 cm    
     

74th MILITARY POLICE COMPANY   74. SATNIJA VOJNE POLICIJE

 

      Ustrojavanjem zrakoplovnih baza s objektima i sredstvima od posebnog značenja i specifičnih potreba zaštite i osiguranja, u svim zrakoplovinom bazama ustrojavaju se vodovi Vojne policije. Na temeljima novog ustrojstva Vojne policije od 1. ožujka 1993. funkcionira 74. satnija VP-a s izdvojenim vodovima u Puli i Zadru. U sastav novoustrojene postrojbe ulazi najveći broj pripadnika samostalne satnije Vojne policije pri 5. gardijskoj brigadi, u kojoj su bili legendarni vojni policajci „ATILE“ iz Vukovara. Satnija ima razvijene postrojbe Opće, Prometne i vojne policije i Odsjek kriminalističke VP. Za izvršavanje specifičnih zadaća postrojba se ojačava sa specijalnostima iz drugih bojni Vojne policije, ponajviše s vodičima, službenim psima i pirotehničarima za protudiverzijsku zaštitu.

 
LEFT SLEEVE PATCH RIGHT SLEEVE PATCH AF SPECIAL MP COMPANY
Author: B. Kokan Author: Mrs. Jasenka Vencler, 1993 Satnija specijalne VP HRZ-a
Veličina: 12,3 x 7,3 cm Tkano, veličina: 9,2 x 11,7 cm  
     

MILITARY POLICE from 110th BRIGADE    VOJNE POLICIJE 110. BRIGADE

 

      Usporedno sa stvaranjem 70. bVP-a Karlovac, pri brigadama HV-a koje su bile ustrojene na području Karlovca, Duge Rese, Ozlja i Ogulina, ustrojeni su i vodovi vojne policije. U VP u 110. brigadi HV-a u Karlovcu, prvi zapovjednik bio je Ivan Furač, a kasnije zapovjednici su bili: Ronald Curman, Pavao Umnik i Dražen Matičić. 

     
 
MILITARY POLICE, 110th BRIGADE MILITARY POLICE, 110th BRIGADE  
Policija, 110. brigada Karlovac 1992. VP vod, 110. brigada Karlovac ljeto 1991.  
Veličina: 7,5 x 5 cm Veličina: 7 x 12,8 cm  
     

MILITARY POLICE from 151st BRIGADE    VOJNE POLICIJE 151. BRIGADE

 

      Vod vojne policije pri 151. brigadi ustrojen je mobilizacijom 151. brigade. Prvi zapovjednik bio je Miroslav Beljak.

     
 
RIGHT SLEEVE PATCH LEFT SLEEVE PATCH  
Author: M. Kakša, april 1992. Author: B. Kokan  
Veličina: 14,5 x 9,5 cm Veličina: 12,3 x 7,3 cm  
     

8th CHARGE MP LIGHT BRIGADE   8. LAKO JURIŠNA BRIGADA

 

      Borbena djelovanja u 1992. u kojima aktivno sudjeluju združene snage Vojne policije, pokazale su potrebu stvaranja posebne postrojbe za brza i djelotvorna borbena djelovanja na cijelom prostoru RH-a. Po uzoru na brigade američkih „Rangera“ i brigade karabinjera u OS Italije izrađen je ustroj 8. lako-jurišne brigade Vojne policije. Brigada je na razini ostalih brigada Hrvatske vojske profesionalnog sastava. Osposobljena je za borbena djelovanja i složene vojnopolicijske zadaće. Ustroj brigade prihvaćen je i potpisan 13. travnja 1993. Postrojba je relativno malog brojnog stanja, visoke pokretljivosti s mogućnostima vlastitog zračnog prijevoza, opremljen s lakim oklopnim vozilima i topništvom srednjeg promjera. Namijenjena je za zadaće brzog opkoljavanja, presijecanja komunikacijskih smjerova i brzo zaposjedanje područja na taktičkoj dubini. Daljnji razvoj Oružanih snaga RH-a u 1994. određuje ulazak 8. lako-jurišne brigade Vojne policije u sastav nove postrojbe, 1. hrvatskog gardijskog zbora.

 
   
RIGHT SLEEVE PATCH    
Author: Mrs. Jasenka Vencler    
Veličina: 9,8 x 12,4 cm    
 

PRESIDENTIAL GUARD MP PLATOON   1. HGZ  VOD POLICIJE

 

      1. hrvatski gardijski zbor (kratica: 1. HGZ) bio je počasna postrojba Oružanih snaga Republike Hrvatske zadužena za izvršavanje protokolarnih zadataka za potrebe državnog vrha do 2000. godine. Pripadnici postrojbe skrbili su za sigurnost predsjednika Republike. Postrojba je bila smještena u Zagrebu. 1.HGZ u svojem sastavu činile su četiri bojne te 1. Hrvatski gardijski zdrug, kao zasebna elitna borbena postrojba, a u sklopu zapovjedništva 1. HGZ-a ustrojena je i postrojba Vojne policija. Pripadnici vojne policija HGZ- nosili su zelene odore sa VP opremom i zelenu beretku! Vojna policija 1. HGZ-a bila je ustrojena u razini voda VP. Vod VP 1. HGZ bio je popunjen pripadnicima iz sastava 66., 67., 69. bVP kao i sa pripadnicima 8. Lako jurišne brigade VP, iz sastava 1.HG Zdruga i djelatnika MUP-a. Od 1997. godine vod VP 1. HGZ-a operativno se podređuje Upravi VP-a i dalje ostaje logistički i zapovjedno podređena 1.HGZ–u, sve do 2000. godine. Te 2000. godine donešena je odluka o gašenju postrojbe 1. HGZ, a time i voda VP 1. HGZ-a

 
   
RIGHT SLEEVE PATCH    
Veličina: 11,6 x 8,7 cm    
     

MISCELANIOUS    RAZNE OZNAKE

 
Veličina: 9,3 x 9 cm    
     
2nd MP SPORTS GAMES    
2. športske igre Vojne policije RH 1993.    
     
     
"Hrvatski vojnik", internet izdanja
Vojna policija u domovinskom ratu, MORH, Uprava vojne policije, 1998.
"Hrvatsko vojno znakovlje" Nakladnik: Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske, 1999.
"Hrvatsko ratno znakovlje" Izdavač: Agencija za komercijalnu djelatnost, Zagreb, 1995.

ON TOP    NA VRH

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.