ISTRIA, GORSKI KOTAR & LIKA
GORSKI KOTAR, ISTRA, KVARNER I LIKA

 

 
 
by  regions
guard brigades
 
LINKS LINKOVI
MINISTRY OF DEFESE
CROATIAN ARMED FORCES
MATO SAMARDŽIĆ

COLLECTION SITE

 
 
MILITARY INSIGNIAS
 FOR SELL
 
 
 
 
 
 
 
5th MILITARY DISTRICT PAZIN   5. ZBORNO PODRUČJE PAZIN
 

      Znak prikazuje varijaciju grba Frankopana, u kojem dva lava drže (lome) komad kruha. Ovdje umjesto kruha u frankopanskom grbu drže glagoljičko slovo iže, kojim se koristilo kao znakom za glas i u inicijalima i posebnim slučajevima te kao znakom za broj 10. U znaku Zapovjedništva vjerojatno je izabrano kao jedno od vrlo karakterističnih i prepoznatljivih glagoljskih slova, kao simbol Pazinštine u kojoj se ovo pismo dugo zadržalo. Zvijezda je također iz frankopanskog grba, ali ranijeg. Mač i maslinova grančica znak su Ministarstva obrane.

     
 
Designed in 1996. Designed in 1996.  
Veličina: 10 x 7,5 cm Veličina: 10 x 7,5 cm  
     

      The sign shows the variation of the coat of arms Frankopana, in which two lions hold (break) a piece of bread. Here, instead of bread in Frankopan coat of arms held Glagolitic letter iže, which was used as a symbol for voice and initials and special cases, and as a symbol for the number 10 in the sign of the Command was probably chosen as one of the most characteristic and recognizable Glagolitic letters, as a symbol of Pazin where this letters was long in use. The star is also the Frankopan coat of arms, but earlier one. Sword and olive branch as a sign of the Ministry of Defence. 

dr. sc. Željko Heimer, "Hrvatski vojnik" broj 424, 06/2013.

     
138th BRIGADE "GORAN's LINX" 138. BRIGADA "GORANSKI RISOVI"
 

      138. brigada HV 'Goranski risovi', Delnice. Goranska brigada formirana je 28. listopada 1991. godine, od postrojbi ZNG-a na poručuju općina Delnice, Čabar i Vrbovsko. Prvu akciju brigada je imala 5. studenog kada su zauzeti svi vojni objekti JNA u Delnicama čime se došlo do prijeko potrebnog oružja i municije. 19. prosinca brigada odlazi na ličko ratište gdje se pridružuje 111. brigadi. Kroz četiri bataljuna brigade prošlo je gotovo pet tisuća Gorana. 30. ožujka 1992. formiran je u vojarni Delnice Centar za specijalističku obuku čiji djelatni sastav najvećim djelom čine pripadnici 138. brigade.

     
 
BRIGADE PATCH BATTALION from KRK   
designed by: D. Vrus   Krčka bojna, 138. DP  
Oznaka brigade Veličina: 9,5 cm u promjeru  
     
 
111th BRIGADE "DRAGONS" from RIJEKA  111. BRIGADA "ZMAJEVI" RIJEKA
 

      Znak brigade su 1991. izradili Branko Kukurin i Oleg Đaković u obliku polukružnog štita koji je crveno-bijelo šahiran 5×5, a u njemu zeleni uspravljeni zmaj crvenog jezika prednjim nogama drži tadašnji stilizirani grb Rijeke: u plavom štitu žuti disk u kojem je u podnožju bijeli disk (stilizirani vrč) iz kojeg istječe voda, koja se prelijeva u plavo podnožje znaka. Znaka obrubljen žutim tropletom gore ima žutim natpisano „111“, a u dnu znaka  „brigada ZNG". Kasnije verzije, umjesto donjeg natpisa imaju ispisano „br. HV“. 

      Zeleni zmaj dio je trsatske legende, čuvar grada od svih napasnika i zlikovaca, pa je primjeren simbol obrane Rijeke. Prema njemu su pripadnici postrojbe nosili nadimak Zmajevi. Grb grada Rijeke sadrži posudu iz koje istječe voda kao simbol Rječine, koju drži na stijeni dvoglavi crni orao. Grb je dodijelio 6. lipnja 1659. hrvatski kralj i austrijski car Leopold I. U obliku prikazanom na znaku koristi se od 1967. godine. Taj je pojednostavljeni dizajn, iako je u međuvremenu Rijeka ponovno usvojila svoj grb u povijesnom obliku, i danas popularan.

 
Authors: Branko Kukurin & Oleg Đaković Author: Branko Kukurin MECHANIZED ARTILLERY
Veličina: 7,5 x 5 cm Veličina: 8,6 x 6 cm Veličina: 10 x 8 cm
     

      Na riječkom je području u srpnju 1991. ustrojena 111. brigada ZNG RH - Rijeka, a jezgro ustrojavanja činili su pripadnici već u travnju stvorene postrojbe specijalne policije Ajkule. Njezin krčki bataljun zaposjeda zračnu luku 2. srpnja 1991. što pripadnici slave kao dan postrojbe, a brigada djeluje na obrani pravaca prema Rijeci. Kasnije njezin dio odlazi na slavonsko i posavsko bojište. 1993. postaje 111. brigada HV "R" - Rijeka, a 1994. 111. brigada pješačka - Rijeka. Za vrijeme Oluje sudjeluje na ličkom bojištu. Krajem 1999. ukinuta je odnosno preustrojena u pričuvnu 638. pješačku brigadu.

dr. sc. Željko Heimer, "Hrvatski vojnik" broj 442, 02/2014.

     
 
  BREAST TAB  
  Veličina: 2,5 x 10 cm  
     
133rd HOME-GUARD REGIMENT "OTOČAC"  133. DOMOBRANSKA PUKOVNIJA "OTOČAC"
 

      Dana 3. listopada 1994. godine, u sklopu preustrojavanja oružanih snaga RH, dotadašnja 133. brigada HV preimenuje se u 133. domobransku pukovniju HV sa sjedištem u Otočcu. Okosnicu postrojbe sačinjavaju iskusni vojnici s područja Otočca, Senja i Crikvenice. 1994. godine postrojba provodi intenzivnu obuku i popunu. Po završetku angažmana u sklopu operacije Oluja, polovicom listopada 1995. godine, 133. domobranska pukovnija se vraća u Otočac, te vrši razvojačenje velikog dijela pripadnika postrojbe.

     
   
133rd HOMEGUARD BRIG    
133. domobranska puk. Otočac    
Veličina: 10,5 x 7,5 cm    
     
143rd BRIGADE FROM CITY OF OGULIN 143 BRIGADA OGULINSKA
 

      Amblem Ogulinske 143.brigade je izradio početkom 1992. god., g. Mijo Špehar, pripadnik te brigade. Nadalje, amblem 3.bojne 143.brigade su zajednički uradili slikar Krešimir Skozret iz Zagreba i g. Mijo Špehar. I g. Skozret je bio pripadnik Ogulinske 143.brigade. Amblem Ogulinske domobranske bojne izradio je gospodin Josip Vukelja, sada pokojni, a inače Ogulinska domobranska bojna je prva domobranska bojna osnovana u Hrvatskoj. Ogulinska 143.brigada pripadala je zbornom području Karlovac, centralna Hrvatska.

     
143rd REGIMENT "OGULIN" 3rd BATTALION  143rd BRIGADE "OGULIN"
143. domobranska pukovnija Ogulin 143. domobranska pukovnija 143. Ogulinska brigada
  design: M.Špehar & K.Skozret Authors: Mijo Špehar, Siniša Mihelčić i
  treća bojna - ZAGREB Vladimir matijašić, February 1992
    Veličina: 9,3 x 7,4 cm
     
   
OGULIN HOMEGUARD BATTALION    
Ogulinska domobranska bojna    
Veličina: 9,5 x 7,5 cm    
     
305th LOGistic BASE RIJEKA  305. LOGISTIČKA BAZA RIJEKA
 

      Osnovana kao Pozadinska baza Rijeka odnosno Logistička baza Operativne zone Rijeka, od travnja 1993. nosi naziv 305. logistička baza, a od 2000. brigada, da bi 2004. bila premještena u Gospić a 2005. ukinuta.  

      Znak je u obliku crnog trokutastog konveksnog štita obrubljenog iznutra trobojnom vrpcom unutar koje se nalazi žuta zemljopisna karta Hrvatskog primorja i Istre ispred koje je lijevo bijelo računalo s tastaturom i zaslonom na kojem crnim obrubljenim slovima piše HV, desno sivi magarac natovaren smeđim tovarom i dvama ukrštenim puškama, u dnu u luku žuti natpis RIJEKA, u zaglavlju, iznad trobojne vrpce grb RH između žutih natpisa "19 / 91", i iznad u crnom zaglavlju žuti natpis u luku "305. LOGISTIČKA BAZA".

     
   
Author: I.Rukavina 1996.    
Veličina: 10,5 x 8 cm    

dr. sc. Željko Heimer, "Hrvatski vojnik" broj 401, 08/2012.

     
OTHER INSIGNIAS  OSTALE OZNAKE
 
GOSPIĆ MILITARY DISTRICT COMMAND 8th BRIGADE RIJEKA 35th ENG. BATTALION
Designed in Zagreb 1994. Designed in 1996. Author: S. Kalčić
Zapovjedništvo zbornog područja Gospić 8. domobranska pukovnija - Rijeka 35. Inž-pontonirska bojna Pula
Veličina: 10 x 7 cm Veličina: 10,8 x 8 cm Veličina: 9 cm u promjeru
     
"THUNDERS" 12th ART. BATTERY 9th ANTIARMOUR ROCKET BATTERY "LOVINAC" BATTALION
"Gromovi" 12. artiljerijski divizion 9. protuoklopni tr divizion HV Rijeka Designed in Zagreb,1994.
Izrađen u Zagrebu 1995. Author: I Sertić, Domobranska Bojna Lovinac
Veličina znaka: 11,8 x 7,5 cm Veličina: 9 x 7 cm Veličina: 11 x 7,3 cm
     
133rd HOMEGUARD BRIG 133. BRIGADE - ENGEENERS HOMEGUARD BATT. CRIKVENICA
133. brigada - opkoparstvo 1st PLATOON 1st COMPANY
133. domobranska puk. Otočac Author:T. MArić, 1992 Embroided in Dugo Selo 1993.
Veličina: 10,5 x 7,5 cm Veličina: 9,5 x 9 cm  
     
ARMY TRAINNING & EDUCATIONAL CENTRE "MUZIL" PULA
SREDIŠE ZA ODGOJ I OBUKU VOJNIKA "MUZIL" PULA
 

      Središte za obuku i odgoj vojnika - Pula ustrojeno je 4. siječnja 1992. godine kao Centar za odgoj i obuku vojnika-mornara - Pula; sredinom 1995. postaje Središte za obuku i odgoj vojnika - Pula; od kraja 1999. Središte za obuku pješaštva - Pula koje je djelovalo do 2007. godine. Tijekom njegova postojanja, u Središtu je vojni rok provelo više od 70 000 vojnika.

      Training and education centre of soldiers - Pula organized 4. January 1992. During the year as a center for education and training of soldiers-sailors - Pula; middle of 1995. becomes a center for training and education of soldiers - Pula; by the end of the 1999th Infantry Training Centre - Pula, which is operated by the 2007th year. During its existence, the Centre's military conducted more than 70,000 soldiers.

     
 
printed on silk 1995. woven  1995.  
design: B.Kokan design: B.Kokan  
štampano na svili 1995. tkano 1995.  
     

      Znak je u obliku trokutastog štita sa zaglavljem, crno i sivo šahiran 6×8, ispred karte Republike Hrvatske bijelo-crveno šahirane prikazana je pulska Arena, ispred nje nadolje okrenut mač i otvorena bijela knjiga. U zaglavlju bijeli natpis "HV", uz desni rub okomito "SOOV", uz lijevi rub "MUZIL PULA". Iznad znaka crnim je slovima duž obruba ispisano "SREDIŠTE ZA OBUKU I ODGOJ VOJNIKA", a ispod znaka ""MUZIL" PULA". Središnji je element znaka pulska Arena, najpoznatiji simbol grada Pule, izgrađena u I. stoljeću. Nadolje okrenut mač simbolizira spremnost na obranu uz miroljubive namjere. Knjiga je simbol znanja, odnosno obuke. Ornament starohrvatskog pletera dobio je svoje mjesto devedesetih godina XX. st., uz grb i trobojnicu, kao jedan od najvažnijih simbola Hrvatske općenito i posebice Hrvatske vojske te se pojavljuje na mnogim vojnim zastavama i oznakama. Novi je znak Središta izrađen 1998. godine.

     

 
woven  1998.

printed on silk

 
design: B.Kokan

design: B.Kokan

 
tkano 1998 štampano na svili 1998  
     

      Insignia is a black mark trimmed in the shape of a triangular shield with a header, black and gray checquered 6 × 8, in front of the map of Croatian red-white checkered shown is the Arena, in front of her downward facing a sword and an open white book. The header white label "Army" on the right side vertical "SOO" on the left side "Muzil Pula". Above the sign with black letters along the border inscribed "CENTER FOR TRAINING AND EDUCATION OF SOLDIERS" and below "" Muzil "Pula". The central element of the sign Pula Arena, the most famous landmark of the town, built in the first century. Downward facing a sword symbolizing readiness to defend with peaceful intentions. The book is a symbol of knowledge or training.

dr. sc. Željko Heimer, "Hrvatski vojnik" broj 418, 03/2013.

     
RECONNAISSANCE TRAINING CENTRE  NASTAVNO SREDIŠTE IZVIDNIKA
 
 
Designed in 1995 RECON. SCHOOL "Delnice"  
Nastavno središte izvidnika-Delnice Središte za obuku izvidnika/diverzanata  
12 x 7,3 cm    
     
"Hrvatsko vojno znakovlje" Nakladnik: Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske, 1999.
"Hrvatsko ratno znakovlje" Izdavač: Agencija za komercijalnu djelatnost, Zagreb, 1995.
 

ON TOP NA VRH

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.