CROATIAN AIR FORCE and AIR DEFENCE
HRVATSKO RATNO ZRAKOPLOVSTVO I PROTUZRAČNA ODBRANA

OLD INSIGNIAS   STARE OZNAKE

 
 
 
 
by  regions
guard brigades
 
LINKS  LINKOVI
MINISTRY OF DEFESE
CROATIAN ARMED FORCES
MATO SAMARDŽIĆ COLLECTION SITE
 
 
 
 
 

INSIGNIAS FOR SALE

 
 
 

      Hrvatsko ratno zrakoplovstvo osnovano je na 12. listopada 1991. odlukom predsjednika Republike. Kamen temeljac Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu bilo je osivanje zrakoplovne skupine pri Zapovjedništvu ZNG-e. Osnovna zamisao bila je okupiti pilote i ostale zrakoplovce koji su napustili JNA, pružiti stručnu pomoć postrojbama ZNG-a, te stvoriti jedinstven sustav zemaljskog promatranja, javljanja i PZO RH. Što se opreme tiče Hrvatska je raspolagala s nešto privrednih i sportskih zrakoplova koji su uredbom Vlade RH od 11. 09. 1991. dani na uporabu Ministarstvu obrane, odnosno HV-u. Već u listopadu 1990. po dogovoru tadašnjeg Općinskog sekretarijata za narodnu obranu (OSNO) Sinj i Split osnovan je samostalni zrakoplovni vod sastavljen od dva odjeljenja i to prvog zrakoplovnog i drugog padobranskog.

     
EARLY SLEEVE PATCH VISOR HAT INSIGNIA  
Jedna od prvih oznaka HRZ i PZO Author: N. Martić, 1992.  
  Oznaka za šapku   5 x 6 cm  
     

      Prva borbena djelovanja izvode se ultralakim zrakoplovima koji, naoružani s osam bombi kalibra 3-4 kg, domaće izrade, napadaju s malih visina u sumrak ili noću. Borbeno se djeluje i zrakoplovima Utva-75 koji su naoružani s četiri Ose i raznim bombama. 2. srpnja 1991. ustrojava se Prva eskadrila lakih borbenih zrakoplova višestruke namjene Čakovec, što je službeno potvrdio GS OS RH u zapovijedi od 30. kolovoza.  Kasnije, kako je rat odmicao u sastav HRZ-a ulaze borbeni avioni MiG-21bis, borbeni helikopteri Mi-24D/V te transportni helikopteri Mi-8/Mi-17. Tijekom 1995. u akcijama Hrvatske vojske, HRZ je dokazalo kako je postala važna borbena komponenta OSRH.

     
LEFT SLEEVE PATCH LEFT SLEEVE PATCH LEFT SLEEVE PATCH
Designed in Zagreb, 1995. Design: B. Kokan, 1995 Design: B. Kokan, 1995
     

      The Croatian Air Force as it is known today was established on 12 December 1991, during the Croatian war of Independance. After 2003, a large portion of the fleet was modernized or completely overhauled and the rest of the outdated fleet was retired. Croatia also acquired new-build transport helicopters, fire-fighting aircraft and basic training aircraft during this time. The planned acquisitions for additional fixed- and rotary-wing transports and fighter aircraft were, after repeated postponements, cancelled due to a difficult economic situation.

     
 
LEFT SLEEVE PATCH LEFT SLEEVE PATCH  
Author: B. Kokan, 1996. Author: B. Kokan  
Opći znak nosi se na lijevom rukavu Opći znak nosi se na lijevom rukavu  
     
BREAST INSIGNIAS  PRSNE OZNAKE
 
REGULAR AF BREAST BADGE REGULAR PATCH REGULAR PATCH subdued
Author: B. Kokan, 1995. Author: B. Kokan, 1994. Redovna prsna oznaka
Redovna prsna oznaka Redovna prsna oznaka  Radna uniforma
     
PILOT'S PATCH PILOT'S PATCH PILOT'S - subdued patch
Author: B. Kokan, 1995 Author: B. Kokan, 1996 Pilotska prsna oznaka
Pilotska prsna oznaka Pilotska prsna oznaka  Radna uniforma i kombinzon
     
MECHANIC'S PATCH MECHANIC - subdued patch CAP PATCH
Design: B. Kokan Mehaničar prsna oznaka Oznaka za kapu
Mehaničar prsna oznaka  Radna uniforma  
     
 
     
     
AIR FORCE ACADEMY "RUDOLF PEREŠIN"  UČILIŠTE HRZ-a "RUDOLF PEREŠIN"
 
   
AIR FORCE ACADEMY "Rudolf Perešin"    
Author B. Kokan    
Učilište HRZ-a "Rudolf Perešin"    
     
ACROBATIC GROUP "WINGS OF STORM"  AKROBATSKA GRUPA "KRILA OLUJE"
 
     
     

      Krila Oluje (Wings of Storm) is the Croatian air force (HRZ) and the Air defense (PZO) aerobatic display team. Its task is the presentation of skill, discipline, team work and the high degree of training quality of the Croatian air force and Croatian armed forces in general. The team 'Krila Oluje' consists of the pilots from the 93rd Military airbase Zemunik. In comparison with the majority of aerobatic teams in the world whose pilots' single task is to train and do aerobatic team performances, the primary task of the pilots from the 'Krila Oluje' is training of the future Croatian air force pilots. Captain Diana Doboš, was a member of the 'Krila Oluje' from 2005 to 2007 and became a third woman in the world history to fly in an aerobatic team.

     
1st FIGHTING ESCADRILLE  1. LOVAČKA ESKADRILA
 

      1. lovačka eskadrila osnovana je 1992. godine sa početnim brojem od tri MiG-21 koji su prebjegli iz JRV (Jugoslovensko ratno vazduhoplovstvo). Postrojba  osigurava zračnu obranu sjevernog dijela Hrvatske. U 2003. obavlja se remont zrakoplova (jednonosjeda i dvosjeda) - urađen je u Aerostaru u Rumuniji. Preustrojem, ova eskadrila postaje 21 Eskadrila Lovačkih Zrakoplova (21 ELZ), da bi sada nosila naziv Eskadrila borbenih aviona 91. ZB Zagreb. Kao što joj i samo novo ime govori, nalazi se u sastavu 91. Zrakoplovne baze Zagreb.

     
Veličina: 5,7 x 9,2 cm Veličina: 5,7 x 9,2 cm  
     
     
AF TRAINNING CENTRE "ZADAR"   ZRAKOPLOVNO NASTAVNO SREDIŠTE "ZADAR"
 
   
RIGHT SLEEVE PATCH    
Authors: R.Ferek & Z. Premužić 1993    
     
TRAINNING CENTRE FOR AF SOLDIERS "ZADAR"
SREDIŠTE ZA OBUKU I OSPOSOBLJAVANJE HRZ I PZO "ZADAR"
 
   
RIGHT SLEEVE PATCH    
Author: R.Rupnik, 1998.    
     
74th AIR FORCE MILITARY POLICE COMPANY  74. SATNIJA VOJNE POLICIJE HRZ-a
 

      Ustrojavanjem zrakoplovnih baza s objektima i sredstvima od posebnog značenja i specifičnih potreba zaštite i osiguranja, u svim zrakoplovinom bazama ustrojavaju se vodovi Vojne policije. Na temeljima novog ustrojstva Vojne policije od 1. ožujka 1993. funkcionira 74. satnija VP-a s izdvojenim vodovima u Puli i Zadru. U sastav novoustrojene postrojbe ulazi najveći broj pripadnika samostalne satnije Vojne policije pri 5. gardijskoj brigadi, u kojoj su bili legendarni vojni policajci „ATILE“ iz Vukovara. Satnija ima razvijene postrojbe Opće, Prometne i vojne policije i Odsjek kriminalističke VP. Za izvršavanje specifičnih zadaća postrojba se ojačava sa specijalnostima iz drugih bojni Vojne policije, ponajviše s vodičima, službenim psima i pirotehničarima za protudiverzijsku zaštitu.

 
REGULAR AF MP PATCH AF MP 74th COMPANY  
Author: B. Kokan Author: Mrs. J. Vencler 1993  
Regularna oznaka VP HRZ-a  11,8 x 7 cm 74. satnija vojne policije  
     
AIR BASE "LUČKO"  ZRAKOPLOVNA BAZA "LUČKO"
 

      94. zrakoplovna baza Lučko bila je zrakoplovna postrojba Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sa sjedištem u Zračnom pristaništu Lučko kraj Zagreba. Osnovana je početkom 1990. godine, a ustrojstveno je prestala postojati 2000 godine. U bazi je bila smještena 28. eskadrila transportnih helikoptera (28. eTH), osnovana 24. 09. 1991., koja nakon gašenja postrojbe ulazi u sastav 91. zrakoplovne baze Zagreb. Prema Dugoročnom planu razvoja OS RH 2006. - 2015. predviđeno je da HRZ ima dvije zrakoplovne baze te letjelišta u Puli, Lučkom i Divuljama. U Lučkom je i dalje smještena Eskadrila transportnih helikoptera Mi-171Sh 91. zrakoplovne baze.

 

   
RIGHT SLEEVE PATCH    
Authors: D. Frka and V. Jereb, 1993    
kreirali D. Frka i V. Jereb 1993. godine    
     

      94th Air Base “Lučko” was unit within Croatian Air Force and Air Defense (Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana). It was located in airport Lučko near Zagreb. Unit was formed in the beginning of 1990, and existed till 2000. This base was home for 28th transport helicopters escadrille (28. eTH), which was established on 24. 09. 1991. After 91st base was closed, this escadrille was transferred to 91st Air Base Zagreb. Croatian Armed Forces development long term plans (2006-2015) there will be only two air bases in Croatia with three airports: Pula, Zagreb and Divulje. For the moment, Lučko is still used by 91st Air Base Transport helicopter escadrille with Mi-171Sh helicopters.

     
AIR BASE "PLESO"  ZRAKOPLOVNA BAZA "PLESO" 
 

      91. zrakoplovna baza Zagreb (91. zb) zrakoplovna je postrojba Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sa sjedištem u Zračnoj luci Zagreb, Pleso. Osnovana je 1991. godine. Prema Dugoročnom planu razvoja OS RH 2006. – 2015. 91. zrakoplovna baza ima sljedeće ustrojstvo: Zapovjedništvo 91. zrakoplovne baze, Zapovjedna satnija, Eskadrila borbenih aviona, u čijem se sastavu nalaze borbeni avioni MiG-21, Eskadrila transportnih aviona, u čijem se sastavu nalaze transportni avioni Antonov An-32, Eskadrila višenamjenskih helikoptera, u čijem se sastavu nalaze helikopteri Mi-171Sh; smještena u Zračnom pristaništu Lučko te Zrakoplovno-tehnička bojna. U sastavu baze djelovala je i 29. eskadrila borbenih helikoptera (29. eBH), u čijem sastavu su bili helikopteri Mi-24. Ovi helikopteri su u međuvremenu otpisani, a postrojba je prestala postojati. 

     
AIR BASE INSIGNIA MAINTENANCE BATTALION TRANSPORT SQUADRON
AuthoR: N. Flajnik, 1993 Designed: T. Jelavić, 1998.   Desig by  I.Tvrk & J.Hrgović, 1993.
Oznaka Zrakoplovne baze Bojna zrakoplovno-tehničkog održavanja Transportna eskadrila
     
AIR BASE "DIVULJE"  ZRAKOPLOVNA BAZA "DIVULJE"
 

      95. zrakoplovna baza Split–Divulje bila je zrakoplovna postrojba sa sjedištem u Divuljama kraj Trogira. Osnovana je 1993. godine, a ustrojstveno je prestala postojati 2008. godine, u skladu s Dugoročnim planom razvoja OS RH 2006. – 2015. Baza ulazi u sastav 03. zrakoplovne baze Zadar. Letjelište Divulje koristi se za potrebe eskadrile transportnih helikoptera 93. zrakoplovne baze. Na dvogodišnjicu postojanja Mješovite zrakoplovne eskadrile Split baza počinje djelovati pa se taj dan uzima kao prvi dan postojanja zrakoplovne baze.

     
AIR BASE DIVULJE AIR BASE DIVULJE ANTI AIRCRAFT DEFENCE
Authors: D. Frka and V. Jereb, 1993 Authors: D. Frka and V. Jereb, 1993 Author: M. Uzinić, 1998.
Zrakoplovna baza "Divulje" Zrakoplovna baza "Divulje" Protuzračna obrana ZB "Divulje"
     
   
HELICOPTER UNIT Mi 8T    
Helikopterska jedinica    
     
     
AIR BASE "PULA"  ZRAKOPLOVNA BAZA "PULA" 
 

      92. zrakoplovna baza Pula bila je zrakoplovna postrojba Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sa sjedištem u Zračnoj luci Pula. Osnovana je 1991 godine, a ustrojstveno je prestala postojati 2008 godine, u skladu s Dugoročnim planom razvoja OS RH 2006. – 2015. U bazi je bila smještena 22. eskadrila lovačkih zrakoplova. Baza je 10. studenog 1991. preuzeta od tadašnje JNA, a dva dana kasnije, 12. studenog službeni je datum njezina osnivanja. Okosnicu baze činila je u to vrijeme zrakoplovna skupina osnovana pri 119. brigadi.  S dolaskom prvih aviona MiG-21 u travnju 1992. počela je redovita obuka i trenaža vojnih pilota, koji potom preuzimaju zadaće u sklopu djelovanja HRZ-a. Od tada do 1995. pripadnici baze su sudionici svih bojnih djelovanja tijekom Domovinskog rata kao i svih održanih vježbi.

     
   
AIR BASE "PULA"  SLEEVE PATCH    
Design: N.Stražičić & J.Mihaljević, 1996    
Zrakoplovna baza "Pula" oznaka za rukav    
     
A313th AF LOGISTIC BASE "KERESTINEC"  313. LOGISTIČKA BAZA "KERESTINEC"
 
 
OLD SLEEVE PATCH SLEEVE PATCH  
Design: Ž.Ozmec, K.Kučinović and others    
Oznaka logističke baze je kreirana 1992.    
     
AIR SURVEILLANCE BRIGADE  BRIGADA ZRAČNOG MOTRENJA I NAVOĐENJA
 

      Razvoj sustava zračnog motrenja i dojavljivanja otpočeo je tek nakon oslobađanja vojarni od JNA, ponajprije u Bjelovaru, Zagrebu i Varaždinu. Tada je u posjed Hrvatske vojske došao veći broj radarskih uređaja, koji su od neuporabljivosti u samo dva mjeseca osposobljeni za uporabu što je omogućilo uspostavu radarskih postaja u Slavoniji i Dalmaciji. Time je praktički bio organiziran sustav Zračnog motrenja i navođenja (ZMIN). Početna dionica u razvoju zrakoplovne i protuzračne obrane okončana je utemeljenjem Zapovjedništva HRZ i PZO 12. prosinca 1991. godine. Postrojba je po novom ustroju početkom 2008. godine prešla iz brigade u bojnu.

     
   
RIGHT SLEEVE PATCH    
Design: M.Posel, V. Matašin & others    
Oznaka za desni rukav   1994    
     
336th AIR FORCE MEDICAL INSTITUTE  336. INSTITUT ZRAKOPLOVNE MEDICINE HRZ-a I PZO
 
   
     
AIR FORCE CADETS INSIGNIAS  OZNAKE KADETA ZRAKOPLOVNE AKADEMIJE
 
   
3rd GENERATION    
Designed in Zagreb 1997.    
HRZ kadeti 3. naraštaj    
     
279th AF SIGNALS COMPANY  279. SATNIJA VEZE
 
   
Design. D.Puzak & V.Slama,Zagreb 1996    
     
ANTI AIRCRAFT DEFENSE   PROTUZRAČNA ODBRANA
 
201th AAD  OSIJEK 202nd AAD  
Authors: Mihaljević, Car and others    
201. topničko-raketna brigada PZO    
Madden in Zagreb in 1993.    
Veličina: 12 x 7,4 cm    
     
203th AAD HV RIJEKA 204th AAD BRIGADE SPLIT 61st LIGHT AA BATTERY
203. brigada PZO HV Rijeka Author: D. Marinović 61.laki artiljerijski divizion PZO
Izrađen u Zagrebu 1996. tkano 204 trbr PZO HV Split Autor: Nikola Lončar,
Author: I Sertić, Nastao u Zagrebu 1995. Nastao u Koprivnici studenoga 1991.
Veličina: 12 x 7,5 cm Veličina: 12,5 x 7,5 cm Veličina: 8,5 x 8 cm
     
AAD 3rd GUARD BRIGADE AAD 153rd BRIGADE (Velika Gorica)
Author: T. Andrić, 1994. Authors are unit members  Znak nastao u Zagrebu listopada 1992.
PZO 3. gardijske brigade Osijek Protuzračna obrana 153. brigade (Velika Gorica).  Veličina znaka 12,7 x 12 cm
     
Vojna policija u domovinskom ratu
"Hrvatsko vojno znakovlje" Nakladnik: Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske, 1999.
"Hrvatsko ratno znakovlje" Izdavač: Agencija za komercijalnu djelatnost, Zagreb, 1995.
     
ON TOP    NA VRH
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.