EASTERN CROATIA
ISTOČNA HRVATSKA

 

 
 
by  regions
guard brigades
 
LINKS LINKOVI
MINISTRY OF DEFESE
CROATIAN ARMED FORCES
MATO SAMARDŽIĆ

COLLECTION SITE

 
 
MILITARY INSIGNIAS
 FOR SELL
 
 
 
 
 
 
 
OSIJEK REGION HQ  ZAPOVJEDNIŠTVO ZBORNOG PODRUČJA OSIJEK
 

      Zapovjedništvo ZP-a Osijek koristilo je 1993. godine nadlaktičnu oznaku koja je u bijelom disku s kunom uključivala i šestokraku Marsovu zvijezdu, oba elementa iz povijesnog slavonskog grba. Oznaka je bila u obliku crnog štita obrubljenog zlatnim tropletom, s diskom u dnu, natpisom "ZAPOVJEDNIŠTVO", iznad njega sitnim slovima lijevo "HV", a desno "RH" te "ZBORNO PODRUČJE OSIJEK" ispod diska u luku te sa zastavom Republike Hrvatske u zaglavlju štita.

     
  HQ OPERATIVE ZONE "OSIJEK" HQ 2nd MILITARY DISTRICT
Desig: S. Karnaš, 1993. Zapovjedništvo OP-a Osijek Izrađen u Zagrebu, 1997.
 Veličina: 12 x 7,5 cm   Veličina: 10,5 x 7,5 cm
     
   
4th ARTILLERY BATTERY OSIJEK    
4. topnički divizion ZP Osijek    
     

      Zapovjedništvo ZP-a Osijek osnovano je u veljači 1993. godine. Postrojbe ZP-a Osijek sudjeluju u akcijama ili operacijama Maslenica i Oluja nakon koje ZP dobiva zadaće razdvajanja snaga, demobilizacije i mirne reintegracije istočnih dijelova Hrvatske - Hrvatskog Podunavlja u ustavnopravni poredak RH. Preustrojem OS RH od 15. ožujka 1996. godine ZP Osijek preustrojen je u II. zborno područje OS RH - Đakovo.

dr. sc. Željko Heimer, "Hrvatski vojnik" broj 419, 04/2013.
     
3rd GUARD BRIGADE  3. GARDIJSKA BRIGADA
 

      Kuna je kao simbol postrojbe izabrana prema povijesnom grbu Kraljevine Slavonije, koji je kralj Vladislav II. Jagelović dodijelio slavonskom plemstvu 8. prosinca 1496. godine, a simbol kune pojavljuje se još ranije na kovanicama banovaca iz XIII. stoljeća. Taj je simbol ubrzo postao i nadimak ove postrojbe, kojeg je zadržala i proslavila kasnija 3. gardijska brigada. Njihovu tradiciju pronosi današnja Tenkovska bojna Kune, Gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske.

dr. sc. Željko Heimer, "Hrvatski vojnik" broj 394, 04/2012.

 
CAP BADGE CAP PATCH BREAST TAB
Authors: P. Čavar and S. Engler   Prsna oznaka treće gardijske brigade
Znak je izrađen u Zagrebu 1995.    
Veličina: 3,2 x 3,6 cm    
     
BRIGADE RIGHT SLEEVE PATCH BRIGADE RIGHT SLEEVE PATCH  3rd GUARD BRIGADE ADA
Brigadna oznaka za desni rukav Brigadna oznaka za desni rukav author: T. Andrić, 1994
Designed by: D.Abramović, 1993 Designed by: D.Abramović, 1993 PZO treće gardijske brigade
    Veličina: 9,5 cm u promjeru
     
 
Designed by brigade PR team    
Veličina: 9 cm u promjeru Veličina: 9 cm u promjeru  
     
     

5th GUARD BRIGADE  5. GARDIJSKA BRIGADA

 
5th GUARD BRIGADE CAP BADGE BREAST TAB BREAST TAB
Authors: I. Kapular & V. Bešker Prsna oznaka Prsna oznaka
Oznaka za kape 5. gardijske brigade   Veličina: 2,3 x 9,6 cm
Veličina: 4,6 x 4,5  cm    
     
RIGHT SLEEVE PATCH LEFT SLEEVE PATCH ANTI ARMOR ROCKET COMPANY
Authors: V. Bešker & I. Nagulov Author: B. Kokan Protiv-oklopni raketni divizion
Oznaka za desni rukav Oznaka za lijevi rukav  
Veličina: 8,6 x 8,6 cm Veličina: 11,5 x 7 cm Veličina:
     

302nd LOGISTIC BASE  302. LOGISTIČKA BAZA

 
 
Veličina: 9 cm u promjeru    
     
HQ was moved from Osijek to city of Đakovo,woven, 1995.
302. logisitčka baza, premještena iz Osijeka u Đakovo
     

106th BRIGADE   106. BRIGADA HV

 

      Brigada je osnovana je 28.06.1991. Već početkom 7 mjeseca jedan vod 1 bojne sudjelovao je u borbama u selu Ćelije. Brigada je svoj najveći obol dala u obrani Osijeka, ali i na mnogim drugim bojištima, kao što je južno bojište i bojište Bosanske Posavine. Kroz brigadu je prošlo preko 10 000 vojnika, poginulo je 174 pripadnika brigade, a 850 je teže ili lakše ranjeno.

     
 
106th BRIGADE 106th BRIGADE  
 printed on linen 3rd battalion, 2nd company  
HV 106. brigada Osijek HV 106. brigada, 3. bataljun 1. satnija  
Veličina: 8 cm u promjeru Veličina: 9,5 cm u promjeru  
     

107th BRIGADE   107. BRIGADA HV

 

      Crveno obrubljeni kružni znak ima žuti štit s crnom glavom vuka koji gleda na (heraldički) desno, ispred štita u podnožju žuto je obrubljeni zeleni natpis "107.", a uz rub dolje žutim ispisano DOMOBRANSKA PUKOVNIJA, u gornjem je dijelu žuti troplet s grbom Republike Hrvatske u sredini.

     
107th HOMEGUARD REGIMENT BLACK CROWS  SPECIAL FORCE  
Produced in Zagreb, 1995 Autori: Zdenko Petrović & Ž.Ronto,  
Veličina: 8,5 cm u promjeru 1992. god. - Veličina: 11,2 x 9,5 cm  
     

      107. brigada Hrvatske vojske "R" - Valpovo ustrojena je na području Valpova i Donjeg Miholjca u sastavu Operativne zone Osijek. Borbena djelovanja 1991. i 1992. godine izvodi na slavonskom bojištu. Krajem 1992. postrojba je demobilizirana. U Valpovu je 1994. godine prema tradiciji 107. brigade Vukova ustrojena 107. domobranska pukovnija.

dr. sc. Željko Heimer, "Hrvatski vojnik" broj 439, 01/2014.

     

108th BRIGADE ZNG  108. ZNG BRIGADA "SLAVONSKI BROD"

 

      Mobilizirana u slavonskobrodskom području, brigada je na zastavu stavila povijesni grb grada, koji potječe s početka XIX. stoljeća, a prikazuje čaplju - tradicionalni heraldički simbol budnosti, čest u simbolici Vojne krajine, kao simbol nadzora granice prema Turcima. U klasičnoj heraldici prikazuje se čaplja koja drži kamen, pa prema legendi ako slučajno zaspe, kamen će joj ispasti te će se ona odmah probuditi. U grbu Slavonskog Broda kamen je zamijenjen rotulusom - svitkom koji simbolizira gradska prava.

 
 
BRIGADE PATCH 3rd BATTALION  
Izrađen u Slavonskom Brodu 1991. Author: M. Bekić, 1992  
Sitotisak na platnu 3, bojna 108. brigade Slavonski Brod  
Veličina: 10 x 6 cm Veličina: 8,2 cm u promjeru  
 

dr. sc. Željko Heimer, "Hrvatski vojnik" broj 395, 04/2012.

     

109th BRIGADE VINKOVCI "STORKS"  109. VINKOVAČKA BRIGADA "RODE"

 

      Znak postrojbe je, u zlatno obrubljenom crnom štitu, grb grada Vinkovaca (bijelo obrubljeni bijelim crtama razdijeljen i gore raskoljen štit, 1. u žutom tri grozda postavljena u dijagonalu, crveni, bijeli i plavi; 2. u crvenom tri žuta žitna klasa; 3. u plavom izrasta bijeli kameni stol i iznad njega u letu tri bijele rode crvenih kljunova i nogu; štit je okrunjen zidanom žutom krunom) ispred grba Republike Hrvatske na trobojnom luku, uz zaglavlje te sa strana zlatni troplet, u podnožju dvoredni zlatni natpis "109. / PUKOVNIJA", posljednji red u luku. Grb Vinkovaca usvojen je 1922. godine kao jedan od rijetkih gradskih grbova usvojenih između dva svjetska rata. Idejno rješenje grba dao je vinkovački šumar Mate Medvedović, a crtež je izradio Mirko Rački uz stručnu pomoć Izidora Kršnjavoga. Roda iz grba kao znak vinkovačkog kraja dala je i nadimak postrojbi - Rode.

dr. sc. Željko Heimer, "Hrvatski vojnik" broj 440, 01/2014.

     
 
109th BRIGADE "VINKOVCI"  ANTIARMOUR GROUP  
  Protuklopna grupa 109. brigada  
  Veličina: 9 cm u promjeru  
     

      Osnova za formiranje 109. brigade je bila 10. brigade ZNG “R” (rezervna). Zapovjedništvo, 1. i 2. bojnu čini ljudstva sa teritorije općine Vinkovci, 3. bojna iz Županje. Mobilizacija je izvršena na osnovi planova Bosutske brigade Teritorijane obrane općine Vinkovci, Sekretarijata narodne obrane i Policijske uprave. Formiranje brigade je završno 30. 05. 1991. u selu Cerić pod zapovjedništvom Ivana Petrinovića, (bivšeg komandanta TO Bosutske brigade i kasnijeg zapovjednika  3. GBR). Brojno stanje je bilo oko 1800 vojnika (od planiranih 1903).

     

121st  BRIGADE "NOVA GRADIŠKA"  121. BRIGADA "NOVA GRADIŠKA"

 

      Na novogradiškome je području u rujnu 1991. ustrojena 121. brigada HV "R" - Nova Gradiška koja je mobilizirana 1. listopada iste godine. Borbena je djelovanja tijekom Domovinskog rata izvodila na Slavonskome i Posavskome bojištu. Od sredine 1994. godine djeluje kao 121. domobranska pukovnija. Prvi zapovjednik postrojbe bio je brigadir Josip Mikšić.

     
 
BRIGADE PATCH MIXED ANTI ARMOR ART. BATTERY  
Brigadna oznaka Mješoviti protivoklopni art. divizion  
Veličina: 12 x 9 cm Veličina: 10 x 7,8 cm  
 

      Znak je izrađen prema dizajnu akademskoga slikara Željka Subića. Prikazuju crvenim obrubljene žute zrake (eksploziju) oko stiliziranoga bijelog natpisa crvenoga sjenčenja "121. BRIGADA NOVA GRADIŠKA" iznad grba Republike Hrvatske. Preustrojem u domobransku pukovniju promijenjena je stilizacija znaka, no zadržana je temeljna simbolika: narančasti i žuti prikaz eksplozije s brojem "121" nalazi se u središtu zlatnožutoga pleternog ovala tipičnoga za domobranske postrojbe Oružanih snaga Republike Hrvatske. Iznad eksplozije je hrvatski grb, a ispod nje na bijeloj vrpci trobojnih krajeva crni natpis "NOVA GRADIŠKA". Ispod natpisa su bijeli inicijali "HV".

dr. sc. Željko Heimer, "Hrvatski vojnik" broj 449, 06/2014.

     

122nd  BRIGADE "ĐAKOVO"  122. BRIGADA "ĐAKOVO"

 

      Znak je oblika obrnutog polukružnog štita (poput prvog znaka ZNG, koji se nosio na drugom rukavu) prikazuje lik đakovačke katedrale između dva stilizirana žitna klasa i u zaglavlju znaka u luku je ispisano 122. BRIGADA i ispod toga manjim slovima DJAKOVO.

     
   
Authors: Antun Šimić & Tihomir Bregan    
Veličina: 11,8 x 7 cm    
     

      122. brigada Hrvatske vojske "R" - Djakovo utemeljena je 26. rujna 1991., nakon osvajanja vojarni JNA u području Djakovštine i pribavljanja dostatne količine naoružanja i opreme, a jezgru ustrojavanja činila je 2. bojna 107. brigade. Djeluje u zaštiti zapadnih krajeva Djakovštine i šireg zaleđa Osijeka, a dio postrojbe sudjeluje u pokušaju deblokade Vukovara.Nakon potpisivanja Sarajevskog primirja 2. siječnja 1992. i potom raspoređivanja međunarodnih snaga, odlučeno je da se brigada demobilizira - tijekom godine dio ljudstva prelazi u 3. i 5. gardijsku brigadu, a dio se vraća civilnom životu - te do kraja 1992. praktično više ne postoji.

dr. sc. Željko Heimer, "Hrvatski vojnik" broj 398, 06/2012.

     

125th BRIGADE from NOVSKA- 1st BATTALION  125. BRIGADA, 1 BOJNA "NOVSKA"

 

      Oznaka 1. bojne, 125 brigade je kreirana u Hercegovcu kraj Garešnice, travnja 1992. Rješenje znaka dala je grupa časnika iz zapovjedništva Prve bojne. Veličina znaka je 10 cm visine i 9,5 cm širine. Tehnika izrade je tkano na pustu (čoji). Znak je razdijeljen u tri djela i čine ga povijesni hrvatski grb, zatim stari simbol Novske: hrastovo lišće sa žirovima na plavo-zelenoj podlozi i ptica čaplja koja stoji u donjem dijelu znaka, preko tri trake, u kojoj na gornjoj žutoj traci, bijelim slovima stoji ispisano 125. BRIGADA. Ispod toga je na plavo-zelenoj traci istkano NOVSKA, dok se na dnu nalazi smeđa traka sa riječima 1. BOJNA.

     
125th BRIGADE HV 125th BRIGADE HV 125th HOMEGUARD REGIMENT
125. brigada HV - Novska 125. brigada HV - Novska 125. domobranska pukovnija Novska
Autor znaka: skupina časnika iz zapovjedništva 1 bojne Autor znaka: D. Boršić Veličina:
Veličina: 10 x 9,5 cm Veličina: 10 x 8  cm  
     

131st BRIGADE   132. BRIGADA HV "ŽUPANJA"

 

      Znak u obliku polukružnog štita ima u crnom bijelo obrubljeni zeleni disk u kojem je hrastov list i žir nadvišen vojničkom kacigom s otkopčanim remenima, preko gornjeg dijela diska žuti natpis "HV", iznad u dva reda "131 / BRIGADA", a u dnu u luku "ŽUPANJA". Duž lijevog i desnog boka je žuti troplet. U žuto odvojenom zaglavlju je zastava Republike Hrvatske.

      Hrastov je list tradicionalni znak vojničke časti, a ovdje simbolizira i poznate slavonske šume kojima obiluje županjski kraj. Šljem i štit zajedno tvore oblik žira, kao još jedna referencija na slavonske hrastove šume.

      Yellow-bordered sign in the shape of a semicircular shield, with black and white ringed green drive in which the oak leaves and acorns topped with a military helmet open at straps across the top of the disk yellow label "Army" in the above two Order "131 / BRIGADE" in the bottom of the harbor "ŽUPANJA". In a separate header yellow flag of the Republic of Croatian.

      The oak leaf is a traditional sign of military honor, here symbolized by the famous tree forests, which are abundant in Zupanja end. Helmet and shield together form the shape of acorns, as another reference to Slavonian oak forests.

     
   
Design P.Avramović    
Made in Zagreb 1993.    
Veličina: 12 x 7 cm    
     

      131. brigada HV "R" - Županja ustrojena je na području Županje u sastavu Operativne zone Osijek. Mobilizirana je 25. listopada 1991. godine. Preustrojem sredinom 1994. formirana je 131. pukovnija domobranska - Županja, a nakon Domovinskog rata od nje je ustrojena pričuvna 620. pješačka brigada - Županja.

      131 Brigade "R" – Županja was organized on the territory of Županja, part of the Operational Zone Osijek. Mobilized on 25 October 1991st year, played a significant role in the defense of the city, and later participated in the defense of Vinkovci. Restructuring of mid-1994 formed brigade  to 131 Home Guard Regiment - Županja, and after the war it was formed like reserve 620th Infantry Brigade.

dr. sc. Željko Heimer, "Hrvatski vojnik" broj 453, 08/2014.

     

132nd BRIGADE "NAŠICE"  132. BRIGADA HV "NAŠICE"

 

      132. brigada HV "R" - Našice ustrojena je na području Našica u sastavu Operativne zone Osijek. Mobilizirana je 19. listopada 1991. i do 1995. ima važnu ulogu u obrani slavonskog bojišta. Nakon Domovinskog rata prevedena je u pričuvu, a 2000. preustrojena u dio pričuvne 618. pješačke brigade - Požega.

     
Designed by Z. Helebrandt, 1992. Designed by Z. Helebrandt 132nd BRIGADE, ARTILLERY UNIT
Proizvedeno u Zagrebu Proizvedeno u Zagrebu 1996 Authors: Boris Đurđević & Željko Šikić
Veličina: 10,3 x 8 cm Veličina: 10,5 x 8,3 cm Vela Luka, art.postrojba 132 brigade
    Nastao u Zagrebu 1992. - 11,5 x 9 cm
     

     Znak je u obliku izduženog peterokuta u kojem je smeđe obrubljeni narančasti dlan uzdignutih prstiju u znak pobjede, s palcem koji prerasta u glavu sokola. Iza ispruženih prstiju u luku je trobojna vrpca s narančasto obrubljenim hrvatskim šahiranim te u dnu, ispred dlana narančasti stilizirani natpis obrubljen smeđim "132." i ispod u dva reda narančastim "HV /NAŠICE".

     

TRAINING CENTRE "POŽEGA"  CENTAR ZA ODGOJ I OBUKU VOJAKA

 
TRAINING CENTRE "POŽEGA" TRAINING CENTRE "POŽEGA" TRAINING CENTRE
Authors: M.Kokić & D. Mlakar Authors: M.Kokić & D. Mlakar "POŽEGA"
Centar za odgoj i obuku vojaka SOOV Požega Središte za odgoj i obuku vojaka
Veličina: 11 x 6,5 cm Veličina: 11 x 6,5 cm  
     

ARTILLERY UNITS  TOPNIČKE JEDINICE

 
201st ART/ROCKET BRIGADE  MIXED ANTI TANK UNIT 2nd ARTILLERY PLATOON
authors: Mihaljević, Car and others, "ANDRIJA ANDABAK"  Đakovo, Vukovar & Vinkovci 
1993. woven  201. protuzračna  Mješovita protuoklopna bojna 2. TD Đakovo, Vukovar i Vinkovci 
  11.dom.puk. Vinkovci Veličina: 10 x 7 cm
     

OTHER INSIGNIAS  OSTALE OZNAKE

 
DISTRICT COMMAND VINKOVCI 2nd HOMEGUARD BATTALION 2nd RIVER FLOTILLA
Author S. Vuković, made in Nuštar in "NUŠTARSKI BOJOVNICI" patch from 1996.
Zborno mjesto Vinkovci   1993. 2. domobranska bojna 2. riječni zdrug Osijek
Veličina: 9,5 cm u promjeru   Veličina: 6,7 x 6,7 cm
     
ANTI TERRORIST UNIT 52nd HOMEGUARD BRIGADE 135th REGIMENT from BARANJA
  design. 1995. 52. DP Daruvar   
  Veličina: 11,8 x 7,5 cm  
  Ivančice, hvala za ovaj znak  
136th HOMEGUARD REGIMENT 11th REGIMENT VINKOVCI 123rd BRIGADE "POŽEGA"

Designed in 1995.

11. DP Vinkovci Design I.Soldo, madden in Zagreb, 1994.
    123. brigada "Požega"
    Veličina: 9,5 x 8,5 cm
     
124th  BRIGADE "VUKOVAR" 130th BRIGADE OSIJEK  135th BRIGADE "BARANJA"
Design: Ivan Mršić, 05/1992 "Čepin" battalion, design. 1992. designed in 1992.
124. vukovarska brigada HV 130 brig "Čepinski bataljun" 135. brigada "Baranja"
  Veličina: 8,3 x 8,8 cm Veličina: 8,3 cm u promjeru
     
157th  BRIGADE "SLAVONSKI BROD" 160th BRIGADE OSIJEK 204th BRIGADE "VUKOVAR"
157. HV brodska brigada 130 brigada Osijek Author: A. Dugan, 1994
Authors: unit members, 1993. Veličina: 9 cm u promjeru 204. brigada Vukovar
Veličina: 11 x 8,2 cm Authors: Artur Gedike, Dubravko Veličina: 11 x 9 cm
  Jezerčić and Dario Tomičić  
 
"Hrvatsko vojno znakovlje" Nakladnik: Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske, 1999.
"Hrvatsko ratno znakovlje" Izdavač: Agencija za komercijalnu djelatnost, Zagreb, 1995.
 

ON TOP NA VRH

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.