ARTILLERY
TOPNIŠTVO

 

 
 
by  regions
guard brigades
 
LINKS LINKOVI
MINISTRY OF DEFESE
CROATIAN ARMED FORCES
MATO SAMARDŽIĆ

COLLECTION SITE

 
 
MILITARY INSIGNIAS
 FOR SELL
 
 
 
 

ARTILLERY UNITS  TOPNIČKE POSTROJBE

 
ARTILLERY COSTAL ARTILLERY ART/ROCKET BATTERY
Artiljerija HV-a Pokretna obalna topnička bitnica from Brdovec designed in Zagreb 10/1991
Veličina 11 x 7 cm Veličina 10 x 9 cm Veličina 10,5 x 7,5 cm
     
4th ARTILLERY BATTERY MD OSIJEK 6th ARTILLERY BATTERY  SISAK 8. HOWITZER ARTILLERY BATTERY
4. topnički divizion  ZP Osijek Designed by Đ. Gajdek, 1993. Authors: B. Bogdan & Ž. Grigić
  6. topnički divizion  Sisak 8. haubičko-topnički divizion Zagreb
  Veličina: 10,5 cm u promjeru Veličina: 10 x 8,8 cm
     
 
"THUNDERS" 12th ART. BATTERY 132nd BRIGADE, ARTILLERY UNIT  
"Gromovi" 12. topnički divizion Authors: Boris Đurđević & Željko Šikić  
Izrađen u Zagrebu 1995. Vela Luka, art.postrojba 132 brigade  
Veličina znaka 11,8 x 7,5 cm Nastao u Zagrebu 1992. - 11,5 x 9 cm  
     

2nd ARTILLERY PLATOON ĐAKOVO  2.TOPNIČKI DIVIZION ĐAKOVO

 

      Nakon pada vojarni JNA u Đakovu su u ruke hrvatskih snaga dospjele veće količine topničkog i drugog oružja. Krajem rujna 1991. ustrojen je Mješoviti artiljerijski divizijun, a 20. veljače 1992. ustrojen je 2. topnički divizion – Đakovo, koji djeluje sve do ukidanja formalno 18. ožujka 1999.

     
   
     

      Znak 2. topničkog diviziona izrađivan je 1995. u Zagrebu, kada je izrađivana i stolna zastavica maslinasto-zelene boje s tim znakom u sredini. Vjerojatno je u to doba izrađena i zastava postrojbe, no za razliku od zastavice, ova je tamno crvene (bordo) boje. Znak diviziona u obliku je maslinasto-zelenog štita s istaknutim zaglavljem. Uz bokove pruža se trobojna vrpca, koja se sužava do donjeg vrha štita, a s gornje strane završava s po tri trokutasta repa. U vrpcama je crnim slovima ispisano okomito s desna VUKOVAR i s lijeva VINKOVCI, u dnu štita između vrpci smješten je štit s hrvatskim šahiranim grbom. Preko svega je crni top na lafetu i iznad njega crni natpis ĐAKOVO, iznad njega zlatna tropletna vrpca odvaja polje u kojem je ispisano crnim ”2td“ na zrakastoj podlozi.

dr. sc. Željko Heimer, "Hrvatski vojnik" broj 481, 08/2015.

     

16th ARTILLERY/ROCKET BRIGADE   16. TOPNIČKO/RAKETNA BRIGADA "BJELOVAR"

 
 
16th ARTILLERY ROCKET BRIGADE 16th ARTILLERY ROCKET BRIGADE  
Author: D. Kirin, 1993 Author: D. Kirin, 1993  
16. topničko/raketna brigada 16. topničko/raketna brigada  
Veličina: 10 x 7,5 cm Veličina: 10,3 x 8,3 cm  
     

16th ARTILLERY BATTERY   16. TOPNIČKI DIVIZION "PLOČE"

 

      Divizion je ustrojen Odlukom predsjednika Republike 4. kolovoza 1993., a formalno je djelovao do 18. ožujka 1999. Žuti znak je u obliku poluokruglog štita s konveksnim gornjim rubom. U zaglavlju luka je trobojnica, ispod nje crni natpis HV, a desno od njega dva crvena kvadrata u dijagonali i jedan bijeli. Iz potonjeg se, duž ruba znaka do suprotne strane, pruža bijelo obrubljeni zlatni troplet. U sredini je crni prikaz topa, čija cijev prolazi dijagonalno prema desnom dijelu zaglavlja i djelomično ga prekriva, a zadnji dio topa prolazi iza pletera. Preko zastave na vrhu je ispisano lijevo 16., a zatim u dva reda  TOPNIČKI DIVIZION. Ovaj je tekst ispisan bijelo, crveno, plavo, bjelim slovima.

     
 
BATTERY SLEEVE PATCH 3rd PLATOON AUTOMOTIVE HOWITZER  
Author: E. Petrić, 1994 3. bitnica samohodnih haubica  
Veličina: 10,3 x 7,4 cm Veličina: 10,5 x 8,3 cm  
     

      The unit, based in Ploče, was established by Presidential Decision on 4 August 1993 and was formally active until 18 March 1999. Insignia is in the shape of a semicircular yellow shield with convex top edge. In the chief is a tricolor arch with inscription "16. TOPNICKI DIVIZION", under it the black initials "HV", for "Croatian Army", and below it in the right two red squares in diagonal and one white. From the latter, along the edge of the sign to the opposite side is a white bordered gold wattle pattern. In the centre of it is a black gun, its battle runs diagonally the left of the header and partially covers it, and the back part of the cannon protrudes behind the wattle.

dr. sc. Željko Heimer, "Hrvatski vojnik" broj 280, 02/2010.

     

ANTI ARMOR ARTILLERY   PROTUOKLOPNO  TOPNIŠTVO

 
5th GUARDIAN BRIGADE  ANTIARMOUR GROUP ANTIARMOUR ROCKET COMPANY
antiarmour rocket unit 109th brigade Vinkovci Authors: M. Čavić i Z. Žarko
protuoklopni raketni divizion Protuklopna grupa 109. brigada Protuoklopna raketna satnija
  Veličina: 9 cm u promjeru Veličina: 11,8 cm u promjeru
     
9th ANTIARMOUR ROCKET BATTERY  MIXED ANTIARMOUR GROUP 13th ANTIARMOUR
9. protuoklopni tr divizion HV Rijeka Mješovita protuoklopna topovska HV Koprivnica
Author: I Sertić bitnica, Andrija Andabaka 13. protuoklopni topničko-raketni divizion
Veličina: 9 x 7 cm 11 domobranska pukovnija Vinkovci Nastao u Zagrebu 1995.-
  designed in Zagreb 1993 Veličina: 10,4 x 9,2 cm
  Veličina: 12,7 x 7,6 cm  
     
   
MIXED ANTI ARMOR ART. BATTERY    
Mješoviti protivoklopni art. divizion    
     

15th ARTILLERY/ROCKET BRIGADE   15. TOPNIČKO/RAKETNA BRIGADA KRIŽEVCI

 

      1.- Znak 15. protuoklopne topničko-raketne brigade - Križevci je žutim tropletom obrubljenim svijetlosmeđim polukružnim štitom s ukrštenom žutom raketom i topovskom cijevi, preko njih (heraldički) desno smeđe obrubljeni stilizirani grb grada Križevaca i lijevo smeđa brojka "15.", u zaglavlju smeđi natpis "HV", a u podnožju isto smeđim stilizirano ispisano "POtrbr". Ispod znaka duž donjeg ruba zastave žutim ispisano "15. PROTUOKLOPNA TOPNIČKO-RAKETNA BRIGADA".

      2.- Znak 15. protuoklopne topničko-raketne brigade - Križevci je u obliku polukružnog štita s ukrštenom žutom raketom i topovskom cijevi, preko njih bijelo obrubljeni stilizirani grb grada Križevaca iznad kojeg je bijelim slovima ispisano "15. POtrbr". U podnožju znaka je bijeli vjenac sa crnim slovima ispisano „KRIŽEVCI“ i ispod toga u dnu štita stoji ispisano „HV“. Podloga štita je svijetloplave boje, obrubljena crvenim i bijelim rubom.

      Grb Križevaca stiliziran je na plavom polju preko kojeg se prostire srebrni trostruki križ koji drže dvije savijene ruke, ona s (heraldički) desna u srebrnom oklopu i s lijeva u žutom rukavu, praćeno u uglovima s dvije žute šestokrake zvijezde. Štit je nadvišen smeđom krunom s crvenim i žutim draguljima. Grb potječe iz 1752. godine kada ga je carica Marija Terezija podijelila ujedinjenom Gornjem i Donjem Križevcu. Križ je na grbu prema imenu grada (i latinski Crux, njemački Kreutz, mađarski Kőrös sve potječu od naziva za križ). Oklopljena ruka predstavlja vojnu upravu Gornjeg Križevca (koji je prije ujedinjenja grada bio u Vojnoj krajini), a ona u civilnoj odjeći trgovački Donji Križevac (koji je bio dio civilne Hrvatske). Ukrštena topovska cijev i raketa naravno simboliziraju glavno naoružanje brigade. 

     
 
1. 2. Authors: E. Butieri & Ž. Topolovac  
  Izrađen u Zgrebu 1993.  
  Veličina: 9,5 x 7,7 cm  
     

      15. mehanizirani protuoklopni artiljerijski divizion ustrojen je 2. listopada 1991. godine, a za godinu dana prerasta u brigadu (16. prosinca 1992.) U procesu preustroja i smanjivanja OSRH brigada je 2007. ukinuta, a veći dio ljudstva i opreme sudjeluje u stvaranju novoosnovane Topničko-raketne pukovnije Bjelovar u sklopu ZOD-a "Fran Krsto Frankopan."

dr. sc. Željko Heimer, "Hrvatski vojnik" broj 421, 05/2013.

     
ANTI AIRCRAFT DEFENSE   PROTUZRAČNA ODBRANA
 
201th AAD  OSIJEK 203th AAD HV RIJEKA AAD 3rd GUARD BRIGADE
Authors: Mihaljević, Car and others 203. brigada PZO HV Rijeka Author: T. Andrić, 1994.
201. topničko-raketna brigada PZO Izrađen u Zagrebu 1996. tkano PZO 3. gardijske brigade Osijek
Madden in Zagreb in 1993. Author: I Sertić,  
Veličina: 12 x 7,4 cm Veličina: 12 x 7,5 cm  
     
ANTI AIRCRFT DEFENSE 153rd BRIGADE (Velika Gorica)  
Authors are unit members  Znak nastao u Zagrebu listopada 1992.  
Protuzračna obrana 153. brigade (Velika Gorica).  Veličina znaka 12,7 x 12 cm  
     
61st LIGHT AA ARTILLERY BATTERY   61. LAKI ARTILJERIJSKI DIVIZION PZO
 

      Vod protuzračne obrane ustrojen je u Koprivnici 21. rujna 1991. godine. Već početkom listopada prerasta u 61. laki artiljerijski divizion protuzračne obrane, a za nekoliko dana aktivno sudjeluje u obrani zračnog prostora iznad Koprivnice. Uskoro odlazi na Zapadnoslavonsko, potom i na druga bojišta širom domovine, da bi na kraju i sudjelovao u Bljesku i Oluji.

     
   
61st LIGHT AA BATTERY    
61.laki artiljerijski divizion PZO    
Veličina: 8,5 x 8 cm    
     

      Znak u sredini bijele je boje podloge obrubljen dvjema crnim kružnicama preko kojih se gore i dolje nalaze crno obrubljene žute lučne vrpce s crnim natpisima “61. lad PZO” gore i “KOPRIVNICA” dolje. U sredini u 5 × 5 crveno-bijelo šahiranom polju bijeli je disk sa crvenim ciljničkim križnikom čija je gornja polovina kružnice popunjena žuto, a iza kojeg je crna silueta zrakoplova.  Znak je izradio Nikola Lončar u Koprivnici u studenom 1991. godine.

dr. sc. Željko Heimer, "Hrvatski vojnik"

     
202nd AA ARTILLERY/ROCKET BRIGADE   202. TOPNIČKO/RAKETNA BRIGADA PZO
 

     202. topničko-raketna brigada protuzračne obrane - Zagreb osnovana je odlukom od 7. siječnja 1993. spajanjem dotadašnje 50. pukovnije PZO Kerestinec, te lakih topničkih raketnih divizijuna PZO Koprivnica, Sisak, Bjelovar i Karlovac. Brigada je u svom sastavu imala šest topničko-raketnih divizijuna: 1. TRD PZO Kerestinec, 2. Koprivnica, 3. Lučko, 4. Bjelovar, 5. Sisak i 6. Karlovac. Tijekom operacije Oluja sudjeluje na glavnom pravcu napada u zaštiti 2. gardijske brigade i 151. brigade HV-a. Od 2001. brigada ima sjedište u Dugom Selu, a 2005. je ukinuta.

dr. sc. Željko Heimer, "Hrvatski vojnik" broj 289, 04/2010.

     
UNIT SLEEVE PATCH COMMAND SLEEVE PATCH BREAST TAB
Oznaka za rukav 202. trbr PZO Oznaka Zapovjedništva 202. trbr PZO Prsna oznaka
Veličina: 11 x 7,3 cm; 1993. g Veličina: Veličina: 2,6 x 12,5 cm; 1993. g
     
204TH AA ARTILLERY BRIGADE   204. BATALJON PZO
 

      U Dalmaciji se manje protuzračne postrojbe u sastavu drugih postrojbi Zbornog područja i Hrvatske ratne mornarice ustrojavaju već 1991. godine sa zadaćom obrane gradskih jezgri te industrijskih i vojnih objekata. Među njima ističe se 66. laki topničko-raketni divizion protuzračne obrane “R” Split koji je ustrojen 21. rujna 1991. u sastavu HRM, a od 15. prosinca postaje dio Zbornog područja Split. Divizijuni i bitnice djeluju i u 4. Gardijskoj brigadi te na području Zadra, Šibenika, Ploča, Metkovića i Makarske. Početkom 1993. sve su te postrojbe objedinjene u 204. brigadu protuzračne obrane – Split, koja djeluje tijekom i nakon Domovinskog rata, a 2002. njezino sjedište premješta se u Divulje. Brigada je u kasnijem preustroju ukinuta, a njezini su dijelovi s dijelovima drugih protuzrakoplovnih postrojbi bili temelj ustrojavanja današnje Pukovnije protuzračne obrane Zapovjedništva za obuku i doktrinu Hrvatske kopnene vojske sa sjedištem u Zemuniku.

     
   
Author: D. Marinović 1955    
Veličina: 12,5 x 7,5 cm    
     

      Znak je u obliku okrenutog polukružnog štita, u njemu stilizirani žuti sokol u uzletu, čije tijelo dolje prelazi u žute kvadratiće ispred žuto obrubljenog plavog radarskog zaslona. U zaglavlju je polukružni žuti troplet, a u podnožju žuto obrubljena trobojna vrpca iz koje koso izrasta maslinova grančica, ispod nje žuti natpis “PZO” iznad žutog tropleta. Ispod je crni natpis na trobojnoj vrpci “204. trbr”.  Prema tom znaku pripadnici postrojbe nosili su nadimak “sokolovi”, odnosno “sokolovi hrvatskoga juga”.

dr. sc. Željko Heimer, "Hrvatski vojnik" broj 504, 07/2016.

     
     
     
"Hrvatski vojnik", internet izdanja
"Hrvatsko vojno znakovlje" Nakladnik: Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske, 1999.
"Hrvatsko ratno znakovlje" Izdavač: Agencija za komercijalnu djelatnost, Zagreb, 1995.
     
ON TOP    NA VRH
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.