MILITARY ORDINARIAT
VOJNI  ORDINARIJAT
 
 
by  regions
guard brigades
 
LINKS  LINKOVI
MINISTRY OF DEFESE
CROATIAN ARMED FORCES

VOJNI ORDINARIJAT

 

INSIGNIAS FOR SALE

 
 
      
     Vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj formiran je za dušobrižništvo vjernika katolika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske. Utemeljio ga je papa Ivan Pavao II 25. travnja 1997. godine prema Ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske. Sjedište vojnoga ordinarijata je u Zagrebu. Vojni ordinarijat službeno je uspostavljen i počeo je djelovati 18. kolovoza 1997. čitanjem svečane bule, koja ima nadnevak od 25. travnja 1997. Prvim vojnim ordinarijem u Republici Hrvatskoj imenovan je mons. Juraj Jezerinac, dotada pomoćni zagrebački biskup. 5. kolovoza 2003. svečano je otvorena i blagoslovljena nova zgrada Vojnog ordinarijata na Ksaveru.

      Temeljni amblem na odori je okrugla platnena oznaka s natpisom VOJNI ORDINARIJAT U REPUBLICI HRVATSKOJ - ZAGREB i godinom 879. Na amblemu se nalazi krunica kao jedan od iskaza vjere vojnika u ratu te maslinove grančice kao simbol mira; godina 879. istaknuta je jer je tada hrvatski knez Branimir obećao vjernost papi. Ova oznaka postoji u tri inačice: u boji na svijetlo-smeđoj podlozi, s crnim simbolima i tekstom na tamno-zelenoj podlozi za običnu maskirnu odoru i s tamno-smeđim simbolima i tekstom na svijetlo-smeđoj podlozi za pustinjsku odoru. Ovaj amblem nosi se na lijevom rukavu odore.
 

 

INSIGNIA of STATUS   OZNAKE POLOŽAJA

      Za razliku od ostalih pripadnika Oružanih snaga, vojni svećenici ne nose oznake činova, već oznake položaja ili dužnosti. Te su oznake službeno uvedene odlukom od 20. ožujka 1998. godine koja je stupila na snagu danom objave u Narodnim novinama sedam dana kasnije. Prema toj odluci uvedene su metalne oznake ovalnoga oblika koje se pričvršćuju na kožnu podlogu te prikapčaju za puce lijevoga džepa na grudima odore. Reprodukcije oznaka objavljene su u Narodnim novinama od 8. travnja iste godine. Uvedene su tri oznake:

1.- Oznaka za biskupa - križ ukrašen tropletom iznad dviju maslinovih grančica, sve u zlatu, sa zlatnim natpisom VOJNI ORDINARIJAT U REPUBLICI HRVATSKOJ - BISKUP na obodu crne boje;
2.- Oznaka za djelatnike Uprave Vojnog ordinarijata - ista kao gore, s natpisom UPRAVA (umjesto BISKUP);
3.- Oznaka za vojne kapelane - ista kao gore, s time što su zlatni dijelovi ovdje izvedeni u srebru, te s natpisom VOJNI KAPELAN (umjesto BISKUP).

      Novom odlukom, potpisanom 3. prosinca 1999. godine, koja je stupila na snagu 25. siječnja 2000., uvedena je još jedna metalna oznaka istoga tipa - oznaka generalnog vikara. Izgledom je bila jednaka oznaci za biskupa, s time što je natpis glasio GENERALNI VIKAR.

COMMAND MILITARY CHAPLAIN CHAPLAIN's ASSISTANT
Uprava Vojni kapelan Pomoćnik vojnog kapelana
      Prema prvotnim propisima metalne ovalne oznake trebale su se nositi na lijevom džepu službene i maskirne odore, a inačice od platna trebale su se nositi samo na gornjem dijelu desnoga rukava maskirne odore. Konačno je, ipak, odlučeno da se metalne oznake ne nose na maskirnoj odori, a platnene oznake često se nose i na službenoj odori.
      Platnene inačice ovalnih oznaka su nešto veće (8 x 9 cm), a umjesto zlatne podloge unutarnjeg ovala stavljena je crna podloga. Za pomoćnike vojnog kapelana postoji jedino inačica u platnu - ona je, osim natpisa, jednaka onoj vojnoga kapelana. Kasnije su za maskirnu odoru uvedene inačice na maslinasto-zelenoj i svijetlo-smeđoj podlozi, na kojima su sastavnice oznaka i natpisi izrađeni u crnoj, odnosno tamno-smeđoj boji (za pustinjsku odoru).
     Autor ovih oznaka, nastalih u Zagrebu 1998. godine je Božo Kokan. Oznake su vezene koncem srebrene ili zlatne boje na crnoj podlozi. Okolo cijelog znaka je lenta, podijeljena na dva dijela kratkim hrvatskim pleterom. U gornjem je dijelu ispisano VOJNI ORDINARIJAT U REPUBLICI HRVATSKOJ, dok donji dio čini natpis odjela ili pojedinog zvanja (čina) kao UPRAVA ili VOJNI KAPELAN. Središnji dio znaka čine dvije maslinove grančice iznad kojih se nalazi križ. Sam križ je stilizirani križ sa krstionice u Ninu, iz vremena kneza Višeslava, nastao negdje oko 800 godine. 

      Za vojne kapelane pridijeljene hrvatskim snagama u Afganistanu izrađena je posebna platnena inačica oznake položaja. Ona je pravokutnog oblika, s tamno-smeđim obrubom i natpisom VOJNI KAPELAN na svijetlo-smeđem platnu.
MILITARY CHAPLAIN (desert camo) Vojni kapelan - pustinjska odora  
 
      Ne postoji stroga korespondencija u nazivima činova između vojnih svećenika i časnika Oružanih snaga, no prema članku 14 Pravilnika o ustroju i djelovanju Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj vojni ordinarij je u osobnim primanjima izjednačen s plaćom djelatne vojne osobe osobnog čina general bojnika, generalni vikar izjednačen je s činom brigadira, biskupski vikar te kancelar i ekonom izjednačeni su s činom pukovnika, a tajnik Vojnog ordinarijata s činom bojnika, baš kao i vojni kapelani. Ostale osobe na službi u Vojnom ordinarijatu u osobnim su primanjima izjednačene s plaćom vojnih službenika i vojnih namještenika sukladno njihovim kvalifikacijama i odredbama Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske i Zakona o državnim službenicima i namještenicima i plaćama nositelja pravosudnih dužnosti.
     
     
izvori: službena web stranica Vojnog ordinarijata, Wikipedia i članak iz

 "Obol"-a (glasila Hrvatskog numizmatičkog društva), br. 62, autori: Krunoslav Mikulan i Emil Smutni

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.