CENTRAL CROATIA 
CENTRALNA HRVATSKA

 

 
 
by  regions
guard brigades
by  regions
guard brigades
 
LINKS LINKOVI
MINISTRY OF DEFESE
CROATIAN ARMED FORCES
MATO SAMARDŽIĆ

COLLECTION SITE

 
 
MILITARY INSIGNIAS
 FOR SELL
 
 
 
 
 
 
 

1st MILITARY DISTRICT KARLOVAC   ZBORNO PODRUČJE KARLOVAC

 

      Znak se sastoji od bijelo obrubljenog ovala. U gornjem dijelu bijelog obruba žuti je troplet. U plavom polju ovala tri su bijela kolca (okomite pruge) preko kojih je sivi šesterokutni tlocrt karlovačke tvrđave u kojem su dva bijela mača ukrštena iza hrvatskog grba (bez krune u zaglavlju). Ispod, u dnu polja, ispisano je žutim "ZZP" i ispod u luku "KARLOVAC". Četiri plave pruge u znaku simbol su četiriju karlovačkih rijeka. Karakteristična tvrđava nije samo simbol grada, već je i simbol obrane.

dr. sc. Željko Heimer, "Hrvatski vojnik" broj 426, 07/2013.

     
   
     
     
     
     

HQ MILITARY DISTRICT KARLOVAC   ZAPOVJEDNIŠTVO ZBORNOG PODRUČJA KARLOVAC

 

      Znak prikazuje štit s kružnim crveno-bijelo šahiranim poljem obrubljenim srebrnim pleterom koji u gornjem dijelu prelazi u zaobljeno polje u kojem je ispisano I. ZP OSRH. Kroz pleter, preko šahiranog polja prelazi uspravljani mač. U zaglavlju štita u crnom polju ispisano je ZAPOVJEDNIŠTVO. Pleter s natpisom pločicom podsjeća i na narukvicu kakva je bila popularna među braniteljima.

dr. sc. Željko Heimer, "Hrvatski vojnik" broj 425, 07/2013.

     
 
BREAST BADGE SLEEVE PATCH  
Author: E. Butijer, 1996. Author: E. Butijer, 1996.  
Veličina: Veličina: 10,5 x 8,5 cm  
     

110th BRIGADE KARLOVAC   110. BRIGADA KARLOVAC

 

      Ratni put 110. brigade HV započeo je 28. lipnja 1991. godine, kada je mobiliziran njezin 1. bataljun i dio zapovjedništva brigade. Mobilizacija je izvršena na mobilizacijskim zborištima 'Stari grad Dubovac' i DVD Mahično. Brigada je imala 8489 pripadnika, život je dalo 115, a ranjeno i povrijeđeno je 410 boraca. Povodom 1. obljetnice 110. brigade 1. bataljunu dodijeljen je borbeni barjak. Brigada 31. listopada 1992. godine odlazi u pričuvu, mobiliziran ostaje samo uži dio zapovjedništva brigade i bojni, te interventna satnija i postrojbe na obuci. Početkom rujna 1993. godine 110. brigada je ponovno mobilizirana. 1. srpnja 1995. godine izvršen je preustroj 110. brigade i 13. domobranske pukovnije u 110. domobransku pukovniju.

     
110th BRIGADE PATCH 2nd BATTALION, 110th BRIGADE MILITARY POLICE, 110th BRIGADE
Author: Dubravko Halovanić 1991 2. bojna, 110. brigada Karlovac 2. bojna, 110. brigada Karlovac
Madden in Duga Resa, October 1991. Madden in Karlovac, April 1992. Madden in Karlovac, 1992.
Veličina: 8 x 7,2 cm Veličina: 10,7 x 7,6 cm Veličina: 7 x 12,8 cm
     

UNITS FROM KARLOVAC REGION   JEDINICE SA KARLOVAČKOG PODRUČJA

 
13th HOMEGUARD REG. KARLOVAC  14th BRIGADE  3rd BATT. 137th BRIGADE "DUGA RESA"
Krunoslav Perković, 1994.  A.Pavlić & J. Vidoš, 1993. 137. brigada Duga Resa
13. domobranska pukovnija Karlovac 14 domobranska puk. "Slunj" Author: Halovanić, 1993
Veličina: 12,2 x 8 cm   Veličina: 11,3 x 8,2 cm
     

UNITS FROM SISAK REGION   JEDINICE SA SISAČKOG PODRUČJA

 
MILITARY DISTRICT SISAK 6th ARTILLERY BATTERY SISAK  
HV Zborno mjesto Sisak  6. topnički divizion Sisak  
Izrađen u Zagrebu 1994. Author:Đ. Gajdek 1993.  
Veličina: 9,5 cm u promjeru Veličina: 10,5 cm u promjeru  
     

57th BRIGADE "MARIJAN CELJAK"  57. BRIGADA hV "MARIJAN CELJAK"

 

      57. brigada “Marijan Celjak” ustrojena je 1. travnja 1993. godine stapanjem 120. brigade, 57. samostalnog bataljuna (SAMB), MPOAD i vojna policija Sisak. 57. SAMB Učestvuje u zauzimanju vojarni u Sisku, 'Barutane', radarske baze u Šašnoj Gredi gdje je poginuo prvi dozapovjednik Marijan Celjak, čije ime nosi brigada.

      Oznaka 57. brigade je izvezena u obliku istostraničnog trokuta, podijeljenog na plavo i zeleno polje. U lijevom je polju slovo H, dok se V nalazi u desnom, zelenom. Preko njih leži štit sa četiri crveno-bijela polja,od kojih svako nosi na sebi po brojku ili znak. Iznad štita leži stilizirani prikaz sisačke tvrđave. Gornja polja nose brojeve 5 i 7, dok su na donjima crveno srce i mač sa maslinovom grančicom. Cijeli je znak obrubljen crnom trakom u čijoj je bazi ispisan naziv postrojbe BRIGADA "MARIJAN CELJAK".

      Amblem 57. samostalnog bataljuna SAMB, Marijan Celjak je okruglog oblika, promjera. Na crnoj podlozi obrubljenoj žutim koncem, središnji dio zauzima srce, ispunjeno crveno-bijelim poljima preko kojih je ispisan broj 57. Na srcu leži žutim koncem izvezen prikaz sisačke tvrđave. Ispod srca je skraćeni naziv postrojbe SAMB, a oznaku okružuju dva pletra u dnu znaka spojeni nazivom MARIJAN CELJAK.

     
 
57th BRIGADE PATCH 57th INDENPENDENT BATTALION  
Authors: M. Merzel & M. Pavlović. Author: S. Kolarac.  
Znak je istkan u Zagrebu 1993. godine. Znak je izrađen u Sisku 1992. godine.  
Veličina: 9 x 10 cm Veličina: 9,7 cm u promjeru  
     

1st RIVER FLOTILA SISAK  1. RIJEČNI ZDRUG HV-a

 
 
CAP BADGE SLEEVE PATCH  
Madden in Zagreb 1992. Authors: S.Grubar & V.Posavec, Zg 1995  
Veličina: 3,1 x 2,8 cm Veličina: 7,5 x 7,5 cm  
     

12th HOMEGUARD REGIMENT "PETRINJA"  12. DOMOBRANSKA PUKOVNIJA "PETRINJA"

 

      12. domobranska pukovnija Petrinja ustrojena je 01. Studenog 1992. godine, po zapovjedi ministra obrane. Nastala je preustrojem 162. brigade Zrin i bila je popunjena vojnim obveznicima i dragovoljcima s područja Petrinje. U njen sastav ušla je satnija Mošćenica iz 120. brigade HV, a iz sastava bivše 162. brigade u 12 DP ne ulaze Glinska bojna i Samostalna satnija Topusko. U svom sastavu 12. domobranska pukovnija imala je Zapovjedništvo s pristožernim postrojbama, tri pješačke bojne, laku minobacačku bitnicu 120 mm, mješovitu protuoklopnu – topničku bitnicu i logističku satniju. Od 12. domobranske brigade te ratnih postrojbi Siska i Banovine - 57. brigade HV-a "Marijan Celjak" i 17. domobranske pukovnije Sunja, ustrojena je 601. pješačka brigada iz Siska.

     
   
Produced in Zagreb,1993.    
Veličina: 11,7 x 6,5 cm    
     

OTHER INSIGNIAS  OSTALE OZNAKE

 
     
"LASINJA" COMPANY 20th BRIGADE - "GLINA" BATTALION "SUNJA"  BATTALION
Designed in Zagreb,1994. Author: M. Šutej Madden in 1993.
1. samostalna satnija Lasinja 20. DP, bojna Glina Sunjski bataljun HV-a
Veličina: 11 x 7,7 cm Veličina: 10,3 x 7,5 cm Veličina: 10,5 x 7 cm
     
   
2nd BATTALION "BANIJA STORM"    
Authors: Z. Bolfan & M. Medur, 1993    
2. bojna "Banijska oluja"    
Veličina: 11 x 8,2 cm    
 
"Hrvatsko vojno znakovlje" Nakladnik: Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske, 1999.
"Hrvatsko ratno znakovlje" Izdavač: Agencija za komercijalnu djelatnost, Zagreb, 1995.
     
 

ON TOP    NA VRH

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.