LOGISTIC SECTOR
SEKTOR LOGISTIKE

 

 
 
by  regions
guard brigades
 
LINKS LINKOVI
MINISTRY OF DEFESE
CROATIAN ARMED FORCES
MATO SAMARDŽIĆ

COLLECTION SITE

 
 
MILITARY INSIGNIAS
 FOR SELL
 
 
 
 
 
 
 

MOD LOGISTIC SECTOR  SEKTOR LOGISTIKE MORH-a

 
   
RIGHT SLEEVE PATCH    
authors: B.Kokan & J. Glagolić, 1997    
     

SUPPORT COMMAND  ZAPOVJEDNIŠTVO ZA POTPORU

 

      Zapovjedništvo za potporu (ZzP) je najznačajniji dio logističkog sustava OS RH. Zaduženo je za operacionalizaciju i koordiniranje logističke i zdravstvene potpore OS RH u cjelokupnom spektru operacija te obavlja i dio poslova jedinstvenog personalnog upravljanja. U skladu s dodijeljenim misijama i zadaćama osigurava namjenski organizirane logističke postrojbe/module terenske logistike kao potporu postrojbama OS RH u operacijama u zemlji i inozemstvu, osigurava ekonomično i učinkovito funkcioniranje OS RH u mjestima baziranja uključujući razvoj i nadzor sustava vanjskih usluga. U suradnji s drugim cjelinama OS RH poboljąava i provodi obuku pripadnika OS RH za logističke VSSp kao i funkcionalnu obuku u dijelu logističkih znanja i vještina.

     
   
Author: Božo Kokan    
     

      The Support Command is is the most important component within the CAF logistic system responsible for the operationalization and coordination of logistic and medical support to the CAF in the overall spectrum of operations and performs a portion of activities related to unified personnel management. In accordance with assigned missions and tasks, the Command provides task-tailored logistic units/field logistic modules, as support to CAF units in operations in the country and abroad. In cooperation with other CAF units, the Command improves and conducts training of the CAF members for logistic military specialities, as well as functional training in the field of logistic expertise and skill.

     

UNITS  JEDINICE

 

LOGISTIC SCHOOLS & TRAINNING CENTERS ZAGREB LOGISTIČKI NASTAVNI CENTRI ZAGREB

 
     
  Designed by: B. Kokan, 1993. Designed by: Božo Kokan, 1993.
Središte za obuku Centar za obuku i odgoj Središte za obuku i odgoj vojnika
logističkih specijalnosti vojnika logistike logističkih specijalnosti
     

CROATIAN ARMY LOGISTIC SCHOOLING CENTRE   NASTAVNO SREDIŠTE LOGISTIKE HV-a

 
     
     
RIGHT SLEEVE PATCH BREAST BADGE OFFICERS BREAST BADGE NCO's
Designed by: B. Kokan, 1993. Designed by: B. Kokan, 1993. Designed by: B. Kokan, 1993.
     

      The badge, the same as the shoulder patch, is a black disk bordered grey. In the border there are the initials of the unit name "NSLHV" and "ZAGREB". Within the border there is a golden circular triple wattle with in the base the coat of arms of Zagreb in yellow, somewhat stylized. In the middle there are two golden outlined grey swords and above them the coat of arms of Croatia. The badge is quite typical of the Croatian Army. Several units have it in the same pattern, changing only the color of the circular border, the coat of arms in the base, and the inscription. The name of the unit was, subsequently, changed to SOOVLS (Središte odgoja i obrazovanja vojnika logističke struke, Centre for Education and Training of Soldiers of Logistics Branch).

dr. sc. Željko Heimer, 24 May 1998, www.crwflags.com

     

300th (CENTRAL) LOGISTIC BASE   300. CENTRALNA LOGISTIČKA BAZA

 
300th CENTRAL LOGISTIC BASE 300th LOGISTIC BRIGADE
Author: J. Vukina, 1996 Author: I. Jurković, 1993  
     

302th LOGISTIC BASE   302. LOGISTIČKA BAZA

 

      U vrijeme ustrojavanja Zbora narodne garde, 28. kolovoza 1991. ustrojena je 302. logistička baza Operativne zone Osijek, od 1993. pod službenim nazivom 302. baza logistička – Osijek. Preustrojem početkom 2000. godine postaje 302. logistička brigada – Đakovo, no već krajem 2002. sjedište je i formalno vraćeno u Osijek te je konačno u preustroju 2008. i ukinuta.

     
 
302nd LOGISTIC BASE 302nd LOGISTIC BRIGADE  
OSIJEK MILITARY DISTRICT 1993 ĐAKOVO - 2002  
     

      U sredini crnog kružnog znaka žuti je natpis kosim brojkama “302”, a preko nule i dvojke u dnu jednak takav manji natpis “LoB”, ispod toga u luku “ZP OSIJEK”, a u podnožju duž ruba žuti tropletni luk prekinut u sredini žutim natpisom “HV”. U zaglavlju znaka nalazi se grb Slavonije (u plavom žuta šestokraka zvijezda iznad, između dvije srebrne grede, u crvenom kuna u trku) u peterokutnom štitu iz krune grba Republike Hrvatske. Iz štita izlazi sa svake strane po jedna crveno-bijelo-plava trobojna vrpca, koje se upliću oko dviju zelenih grančica lovora smještenih uz desni i lijevi bok znaka.

dr. sc. Željko Heimer, "Hrvatski vojnik" broj 503, 07/2016.
     

303rd LOGISTIC BASE ZAGREB   303. LOGISTIČKA BAZA ZAGREB

 
 
RIGHT SLEEVE PATCH 1st MOD AUTOMOTIVE BATTALION  
Author: B. Šaka,  Zagreb 1 MORH-ova automobilska bojna   
     

1.automobilska bojna bila je u sastavu 303.logističke baze Borongaj, Zagrebačko zborno područje. No podređena je direktno MORH-u,i za potrebe MORH-a,te je time izdvojena iz zapovjednog lanca zbornog područja i brigade u čijem je formalno sastavu.

     

1st AUTOMOBILE BATTALION   1. AUTOMOBILSKA BOJNA

 

      U Zagrebu je 26. rujna 1991. ustrojena 1. transportna četa ZNG-a koja u ožujku 1992. postaje Automobilski bataljun, a zatim 1. automobilska bojna. Iako je poslije preustrojena u 311. prometnu bojnu, čini se da je nastavljeno korištenje simbola 1. Automobilske bojne, kao i njezine zastave. Ukinuta je preustrojem u listopadu 1999. godine.

     
   
     

      Kružni znak unutar žutog ruba prikazuje sivi kamion tegljač iznad kojeg je crveno obrubljen hrvatski grb, preko kamiona žuta brojka “1” i od nje duž ruba u luku okomito žutim “AUTOMOBILSKA” te u dnu u dva reda “MORH / BOJNA”. Znak je u rujnu 1992. izradio Dražen Jakopec sa suradnicima.

dr. sc. Željko Heimer, "Hrvatski vojnik" broj 480, 08/2015.

     

303rd LOGISTIC BRIGADE   303. LOGISTIČKA BRIGADA

 

      303. logistička brigada - Karlovac ustrojena je 2000. kao slijednica karlovačke 304. logističke baze osnovane 1993. odnosno Logističke baze Operativne zone Karlovac ustrojene 1992. godine. Brigada je ukinuta već 2005. godine.

     
   
Author: N. Volović, 2000    
     

      2000. je N. Volović izradio znak Brigade. Znak je kružni blijedo žućkaste boje obrubljen tamnije narančastim kružnim vijencem u kojem je žuti troplet prekinut u zaglavlju žutim natpisom “OSRH”, a u sredini ispred raščetvorenog štita uspravljen mač i iznad njega žuti broj “303” te uz rub lijevo i desno žuti natpis “LOGISTIČKA / BRIGADA”.

dr. sc. Željko Heimer, "Hrvatski vojnik" broj 464, 01/2015.

     

310th MAINTENANCE BRIGADE   310. BRIGADA REMONTNE POTPORE

 
     
 
RIGHT SLEEVE PATCH - older RIGHT SLEEVE PATCH - newer  
Unit members create this insignia  
Embrodered / vezeno Woven / tkano  
     

311th TRANSPORT BATTALION   311. PROMETNA BOJNA

 
   
Produced in Zagreb, 1995    
Veličina: 2,5 x 13 cm    
     

313th AIR FORCE LOGISTIC BASE   313. LOGISTIČKA BAZA HRZ-a

 
     
 
     

OTHER LOGISTIC AND SUPPORT UNITS   OSTALE LOGISTIČKE JEDINICE

 
LOGISTIC BASE KARLOVAC 66th ROAD BATTALION INDEPENDENT LOGISTIC BATTALION
Logistička baza Karlovac 66. cestovna pukovnija Samostalna logistička bojna
     
     
 
"Hrvatsko vojno znakovlje" Nakladnik: Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske, 1999.
"Hrvatsko ratno znakovlje" Izdavač: Agencija za komercijalnu djelatnost, Zagreb, 1995.
     

ON TOP    NA VRH

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.