SPECIALISTS INSIGNIAS
OZNAKE SPECIJALNOSTI

 

 
 
by  regions
guard brigades
 
 
LINKS  LINKOVI
MINISTRY OF DEFESE
CROATIAN ARMED FORCES
MATO SAMARDŽIĆ COLLECTION SITE
 
 
 

INSIGNIAS FOR SALE

 
 
 
 

PARACHUTISTS  WINGS  VOJNI PADOBRANAC

 
      Značka Vojnog padobranca izrađena je 1994. godine (IKOM Zagreb, autor mu je g. R. Milić). Dodjeljivana je polaznicima koji su uspješno završili Temeljnu vojno-padobransku obuku. Na poleđini značke ugraviran je redni broj vojnog padobranca. Nosi se na sredini, dva prsta iznad desnog džepa na maskirnoj košulji i jakni, te svečanoj odori. Osim polaznika koji su uspješno završili vojnu padobransku obuku, dodijeljeno je i dvadesetak počasnih značaka vojnog padobranca. Također, osim SG SOD, vojnu padobransku obuku u Hrvatskoj vojsci provodio je i 1. hrvatski gardijski zdrug, većinom za potrebe postrojbe. Danas, u Hrvatskoj vojsci, Temeljnu vojno-padobransku obuku provodi jedino Bojna za specijalna djelovanja.
 
Ovaj znak nemam u kolekciji BREAST PATCH  
     
      Military parachutists badge was madden in 1994 IKOM Zagreb (author mr. R. Milić). Badgeas were issued to personnel that succesfuly finished Basic parachutists course. On the back of the badge parachutists serial number was engraved. Badge is worn two finger over the right breast pocket (on all kinds of uniforms, dress, working, camo, shirt etc). With regular badges were issued about twenty honorable badges. Today Battalion for special operations is only unit that conduct parachutists trainning. Before there were two units SG SOD and 1st Croatian Guardian corps.
     
     
      Platnena oznaka Vojnog padobranca izrađena je 1995. godine, a nošena je na sredini, dva prsta iznad desnog džepa na radnoj maskirnoj košulji i jakni, te padobranskom kombinezonu. Do danas, izrađeno je niz varijacija ove oznake koje u biti sadrže neizmjenjen prvotni znak vojnog padobranca. Autor znaka je M. Kaštelan. Tehnika izrade je tkanje. Veličina znaka je 5,5 x 8,5 cm.
     
     
     
      Parachutists patch badge was produced in 1995. It was worn on two fingers top of the right breast pocket on camo jacket and shirt and on parachutists overoll. Author of this insignia is Mr. M. Kaštelan. Till now there were numerous variations of this insignia. Size is 5,5 x 8,5 cm.
     
 
 

Članak 105

      Oznake vojnog zvanja i vojne vještine u tekstilnoj su izvedbi i nose se iznad oznake s prezimenom.

Pravilnik o vojnim odorama, Klasa: 023-03/11-04/15, Zagreb, 26. svibnja 2011.

     

PARACHUTISTS INSTRUCTOR  INSTRUKTOR VOJNOG PADOBRANSTVA

 

      Značka Instruktora vojnog padobranstva izrađena je 1995. godine (IKOM Zagreb). Dodjeljivana je polaznicima koji su uspješno završili Specijalističku obuku za instruktore vojnog padobranstva. Nosi se na sredini, dva prsta iznad desnog džepa na maskirnoj košulji i jakni, te svečanoj odori. (Instruktor vojnog padobranstva ne nosi značku vojnog padobranca). Na poleđini značke ugraviran je redni broj Instruktora vojnog padobranstva. Osim polaznika koji su ovu Specijalističku obuku završili u SG SOD, istu je dodjeljivao i 1. hrvatski gardijski zdrug svojim pripadnicima koji su osposobljeni za instruktore vojnog padobranstva. Također, ovu je značku dobilo i nekoliko pripadnika Hrvatske vojske koji su također bili i ranije osposobljeni za instruktore vojnog padobranstva, a nisu bili pripadnici ove dvije postrojbe. Danas, u Hrvatskoj vojsci, Specijalističku obuku za instruktore vojnog padobranstva provodi jedino Bojna za specijalna djelovanja.

     
   
     
     
EKSPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL   MINSKO-EKSPLOZIVNA SREDSTVA I DIVERZIJE
 
  Znak izrađen u Zagrebu 1995.  
  Autor znaka: R. Milić  
 
      Značka MESID (Minsko-eksplozivna sredstva i diverzije) izrađena je 1995. godine (IKOM Zagreb). Dodjeljivana je polaznicima koji su uspješno završili Specijalističku obuku MESID. Nosi se dva prsta iznad desnog džepa na maskirnoj i svečanoj odori, uz značku Vojnog padobranca ili Instruktora vojnog padobranstva, poravnatima u odnosu na džep. Polaznik obuke MESID nije mogao biti nitko tko nije završio Temeljnu dočasničku obuku i Temeljnu vojno-padobransku obuku. Na poleđini značke ugraviran je redni broj polaznika koji je uspješno završio obuku za MESID. Specijalističku obuku MESID u Hrvatskoj je vojsci provodilo jedino SG SOD ''Damir Tomljanović - Gavran''.
 
SHARPSHOOTER  SNAJPERIST
 
Ovaj znak nemam u kolekciji    
 

     Značka Snajperist izrađena je 1995. godine (IKOM Zagreb). Dodjeljivana je polaznicima koji su uspješno završili Specijalističku obuku za Snajperiste. Nosi se dva prsta iznad desnog džepa na maskirnoj i svečanoj odori, uz značku Vojnog padobranca ili Instruktora vojnog padobranstva, značku MESID i značku Commando, poravnatima u odnosu na džep. Polaznik Specijalističke obuke za Snajperiste nije mogao biti nitko tko nije završio Temeljnu dočasničku obuku, Temeljnu vojno-padobransku obuku i barem jednu od specijalističkih obuka. Na poleđini značke ugraviran je redni broj polaznika koji je uspješno završio Specijalističku obuku za Snajperiste. Specijalističku obuku za Snajperiste u Hrvatskoj je vojsci provodilo jedino SG SOD ''Damir Tomljanović - Gavran''.

 

DIVER  RONITELJ

 

Prilog 8.2.

      Značka instruktora ronjenja je kružnoga oblika promjera 38 mm. Značke voditelja ronjenja i ronitelja su širine 30 mm i visine 38 mm. Značke roniteljskih zvanja izrađuju se od metala i u tekstilnoj izvedbi. Oznake roniteljskih zvanja u tekstilnoj izvedbi preslikane su značke roniteljskih zvanja otisnute u bojama prikrivne vojne odore na kvadratu veličine 45x45 mm.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vojnim odorama 023-03/11-04/15, 20. 09. 2011.

      Roniteljska zvanja: instruktor ronjenja (zlatna značka), voditelj ronjenja (srebrna značka) i ronitelj (brončana značka).

     
Veličina: 4,5 x 4,5 cm Veličina: 4,5 x 4,5 cm Veličina: 4,5 x 4,5 cm
     
 

COMMANDO   KOMANDOS

 

      Značka Commando izrađena je 1995. godine (IKOM Zagreb). Dodjeljivana je polaznicima koji su uspješno završili Specijalističku obuku Commando. Nosi se dva prsta iznad desnog džepa na maskirnoj i svečanoj odori, uz značku Vojnog padobranca ili Instruktora vojnog padobranstva, značku MESID i kasnije, značku Snajperist, poravnatima u odnosu na džep. Polaznik Specijalističke obuke Commando nije mogao biti nitko tko nije završio Temeljnu dočasničku obuku, Temeljnu vojno-padobransku obuku i barem jednu od specijalističkih obuka. Na poleđini značke ugraviran je redni broj polaznika koji je uspješno završio Specijalističku Commando obuku. Specijalističku obuku Commando u Hrvatskoj je vojsci uz SG SOD provodio za svoje potrebe i 1. hrvatski gardijski zdrug. Danas, sličnu obuku pod drugim nazivom u Hrvatskoj vojsci provodi jedino Bojna za specijalna djelovanja.

 
   
     
GUARDIAN INFANTRY TRAINNING CENTER Col. DAMIR TOMLJANOVIĆ - GAVRAN
OS GARDIJSKOG DESANTNOG PJEŠAŠTVA Puk. DAMIR TOMLJANOVIĆ - GAVRAN
 

      Središte je 26. srpnja 1994. godine službeno otvorio prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman i to pod nazivom OBUČNO SREDIŠTE GARDIJSKOG DESANTNOG PJEŠAŠTVA (OS GDP) ''Pukovnik DAMIR TOMLJANOVIĆ - GAVRAN''. U mjesecu svibnju 1995. godine, prema zapovijedi ministra obrane RH ime postrojbe se mijenja u Središte gardijsko za specijalističku obuku dočasnika ''Damir Tomljanović - Gavran'', (skraćeno: SG SOD ''D.T. - GAVRAN''). Glavna zadaća postrojbe bila je obučavanje pripadnika gardijskih i i specijalnih postrojbi HV i HVO za izvršavanje specijalnih zadaća kroz temeljne i specijalističke obuke.

      Trainning center was open on July 26th, 1994 by President of Croatia dr. Franjo Tuđman. First Center name (OBUČNO SREDIŠTE GARDIJSKOG DESANTNOG PJEŠAŠTVA (OS GDP) ''Pukovnik DAMIR TOMLJANOVIĆ - GAVRAN'') was changed by order of Minister of Defense in 1995. to Središte gardijsko za specijalističku obuku dočasnika ''Damir Tomljanović - Gavran'', (abbreviation: SG SOD ''D.T. - GAVRAN'')
 
BERET BADGE  OZNAKA ZA BERETKU
 

      Značka za crvenu beretku SG SOD ''Damir Tomljanović - Gavran'' izrađena je 1994. godine (IKOM Zagreb). Za razliku od mnogih drugih postrojbi Hrvatske vojske, značka se je nalazila na desnoj strani beretke između kraja desnog oka i početka desnog uha, a nosili su je svi pripadnici postrojbe.  

      Beret badge was worn on red berets, on their right side (most other Croatian units wear their insignia on left side). Badge was positioned at the "end" of right eye and the beguning of right ear. Badge was worn by all unit members.

     

   
 

      U SG SOD ''D.T. - GAVRAN'' provodile su se slijedeće obuke: Temeljna dočasnička obuka za zap. desetine-voda gardijskog desantnog pješaštva, Temeljna vojna padobranska obuka, Specijalistička obuka za instruktora pješačke obuke, Specijalistička obuka za minsko-eksplozivna sredstva i diverzije (MESID), Specijalistička obuka za snajperiste, Specijalistička Commando obuka, Specijalistička obuka za instruktore vojnog padobranstva, Specijalistička obuka za instruktore MESID, Specijalistička obuka za instruktore snajperiste te Specijalistička obuka za Commando instruktore.

      SG SOD ''D.T. - GAVRAN'' was established for folowing trainning courses: Basic NCO's trainning for guardian-landing infantry platoon commander, Basic parachutists trainning, Specialist trainning for infantry instructors, Specialist EOD trainning, Specialist sharpshooter trainning, Specialist commando trainning, Specialist trainning for parachutists instructors, Specialist trainning for EOD instructors, Specialist trainning for sharpshooter instructors and Specialist trainning for Commando instructors.
 
SLEEVE PATCH  OZNAKA ZA RUKAV
 

      Platnena oznaka SG SOD ''Damir Tomljanović - Gavran'' izrađena je 1994. godine. Nalazila se je na maskirnoj košulji i maskirnoj jakni četiri prsta ispod spoja desnog rukava i košulje/jakne, a nosili su je svi pripadnici postrojbe. OS je za  Obučno Središte dok je GDP  za Gardijsko Desantno Pješaštvo.

      Sleeve patch was produced in 1994. Insignia was worn on camo uniforms, on right sleeve four fingers from the top of the sleeve (where sleeve is connect to shirt or jacket). Patch was worn by all members of this unit. OS stands for Armed Forces, and GDP for Guardian-desant infantry.

 
   
 
      Polaznik sa najviše uspješno završenih temeljnih i specijalističkih obuka u SG SOD ''Damir Tomljanović - Gavran'' bio je pripadnik Središta, nadnarednik Željko Both, tragično preminuo u Iraku, 17. siječnja 2007. godine.
      First seargent Željko Both was the person who sucesfully finished the bigest number of trainning courses in the Centre. He tragically finished his life in Iraq on January 17th, 2007.
 
"Hrvatsko vojno znakovlje" Nakladnik: Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske, 1999.
"Hrvatsko ratno znakovlje" Izdavač: Agencija za komercijalnu djelatnost, Zagreb, 1995.
     

ON TOP    NA VRH

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.