CENTRAL CROATIA (ZAGREB)
CENTRALNA HRVATSKA (ZAGREB)
 
 
by  regions
guard brigades
 
LINKS  LINKOVI
MINISTRY OF DEFESE
CROATIAN ARMED FORCES
 

INSIGNIAS FOR SALE

 
      
ZAGREB MILITARY DEFENCE - HQ   ZAPOVJEDNIŠTVO ODBRANE GRADA ZAGREBA
 

      Skupština grada Zagreba donijela je, 28.veljače 1991., odluku o ukidanju tadašnjih sektorskih štabova TO i reorganizaciji Gradskog štaba teritorijalne obrane. Danom 1. ožujka 1991. počelo je ustrojavanje novog zapovjedništva i taj se datum službeno smatra danom formiranja GRADSKOG ŠTABA TO ZAGREB – kasnije ZAPOVJEDNIŠTVA OBRANE GRADA ZAGREBA. Usporedo s poslovima formiranja operativnih postrojbi ustrojena su i četiri sektorska štaba. Ubrzo nakon smotre ZNG-a na stadionu NK «Zagreb» u Kranjčevićevoj, 11. lipnja 1991. GrŠTO na temelju odobrenih ustrojbenih knjiga počeo je s formiranjem četiriju brigada ZNG-a R, 99., 100., 101. i 102 brigade. Dana 6. kolovoza 1991. Zapovjedništvo ZNG RH formira Zapovjedništvo Zagrebačkog korpusa, GrŠTO daje dio svoga kadra u zapovjedništvo ZK-a. ZOGZ je osim krupnih sastava kao što su brigade RHV, vojno teritorijalna zapovjedništva ustrojio te borbeno angažirao znatne rodovske i specijalne postrojbe kao: topničke, tenkovske, ABKO, vojne policije s pritvorom, protudiverzantsku i izviđačko-diverzantsku satniju, bitnice topova B-1 i MB 120, vodove lakih ronitelja, padobransko diverzantski, vod veze, i vod za razvoj informatičkih tehnologija te sportski odred i 83. samostalni bataljun.

     

   
     

 

   
ZAGREB MILITARY DISTRICT - HQ   ZAPOVJEDNIŠTVO OPERATIVNE ZONE ZAGREB
 

      Znak je peterokutan, u crvenom obrubu ima žuti troplet prekinut u zaglavlju gdje je ispisano ZZP, u sredini u svijetloplavom polju stilizirani grb Grada Zagreba u nepravilnom štitu: u crvenom tri žute kule okružene zidinama praćene mlađakom i šesterokrakom zvijezdom; iza štita ukršteni žuti mač i maslinova grančica, štit je okrunjen žutom gradskom krunom i iznad žuti natpis ZAGREB.

      Središnji dio znaka varijacija je povijesnog grba grada Zagreba (odnosno Gradeca), crvene boje podloge, oblika štita koji podsjeća na štit najstarijeg sačuvanog kamenog gradskog grba iz 1499. godine, koji se danas čuva u gradskom muzeju, a njegov replika uzidana je na pročelju crkve sv. Marka koje gleda prema Banskim dvorima, gdje se nalazio i original, na sada odavno srušenoj kapelici.

     

 
ZAGREB MILITARY DISTRICT HQ ZAGREB MILITARY DISTRICT  
Zapovjedništvo Zbornog područja Zborno mjesto Zagreb  
Author: S. Blažeković Author: B. Kokan  
Produced in Zagreb 1995. Produced in Zagreb 1996.  

Veličina: 11,7 x 8,4 cm

Veličina: 10,5 x 7,5 cm  
     

      Zapovjedništvo zbornog područja Zagreb ustrojeno je 2. veljače 1993. kao slijednik Zapovjedništva operativne zone Zagreb ustrojenog u listopadu 1991. iz kratkotrajnog Zapovjedništva Zagrebačkog korpusa. Zapovjedništvo OZ Zagreb odnosno ZP Zagreb obuhvaćalo je šire područje Zagreba i dijelova Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Sisačko-moslavačke županije, sa svim postrojbama u zoni odgovornosti i sa zadaćom suradnje i koordinacije cjelokupnog borbenog djelovanja sa snagama MUP-a, Narodne i Civilne zaštite te kriznih štabova. 1996. godine uz demobilizaciju i smanjivanje broja postrojbi ZZP Zagreb je ukinut.

dr. sc. Željko Heimer, "Hrvatski vojnik" broj 406, 10/2012.

     
1. BATTALION 1. BRIGADE ZAGREB  1. BOJNA 1. BRIGADE ZNG RH ZAGREB - VRAPČE
 

      Prva bojna Prve brigade Zbora narodne garde Republike Hrvatske - Zagreb (Vrapče). Znak nastaje u Zagrebu tijekom 1991. godine. Na crnoj podlozi veličine 8,7 cm sa 10,5 izvezen je orao koji leti iznad štita sa hrvatskom šahovnicom položenog preko dvije sablje. Orao nosi hrvatsku zastavu i plavu lentu na kojoj je ispisano 1. BATALJUN - VRAPČE - ZAGREB. Ispod štita je u dva reda ispisano ZNG i 1. BRIGADA.

     

 

 
     

1st BATTALION "PURGERI"  PURGERI, 1 BOJNA

 

      Oznaka je nastala u Zagrebu, srpnja 1992. godine. Veličina znaka je 5 sa 11 centimetara. Na nepravilnom štitu crne boje, obrubljenom žutim rubom sa lijeve strane se nalazi grb Grada Zagreba, a sa desne strane hrvatski grb. Između njih se u dva reda nalazi izvezen natpis PURGERI i 1. BOJNA.  "Purgeri" is nick name for Zagreb citizens. 1st BRIGADE 1st BATT. from Vrapče municipality.

     

   
     

99th BRIGADE HV ZAGREB   99. BRIGADA HV (PEŠČENICA) - ZAGREB

 

      Brigada je utemeljena 12.05.1991. na području tadašnje općine Peščenica - Zagreb i taj se datum obilježava kao Dan Brigade. Mobilizacija brigade izvršena je 17.09.1991. na temelju zapovijedi ministra obrane RH. U 1991. mobilizirano jer 2.686 vojnih obveznika, a tijekom Domovinskog rata (1991. -1995.) kroz Brigadu je prošlo 8.260 branitelja. U vrijeme mobilizacije Brigada je imala status "R" brigade ZNG-a, a ustrojbeno je pripadala Zapovjedništvu Zagrebačkog korpusa ZNG-a. Zapovjednici Brigade: Krešimir Soldo, Stjepan Perković, Ivica Babić, Nermin Katadžić, Vlado Blažinović.

      Znak 99. brigade je nastao na novogradiškom ratištu 1992. godine, Znak ima oblik štita na kojem hrvatska zastava služi kao podloga na kojoj stoje poredani odozgo prema dolje natpis BRIGADA, ispod toga brojevima 99. Štit na dva dijela razdvajaju dva ukrštena mača ispod kojih je napisano ZAGREB. Dno znaka zauzima grb grada Zagreba. Lijeva oznaka je vezena, a desna je rađena tehnikom sitotiska na svili.

     
 

Author Kruno Komerički   9 x 6,3 cm

 
Woven  Tkano Printed on silk  Sitotisak na svili  
     

100th ZAGREB BRIGADE  100. BRIGADA ZBORA NARODNE GARDE

 
     Brigada je formirana početkom ožujka 1991. Kroz Brigadu je od 1991. do 1992. prošao – mobiliziran 2391  pripadnik – v/o. Mobilizacija Brigade izvršena je 16. listopada 1991. Ratna postrojba od ustroja do kraja travnja 1992. ustrojbeno pripada ZAGREBAČKOM KORPUSU, a nakon toga  ZO-u Grada Zagreba. Na temelju zapovijedi MORH-a Brigada je ukinuta i brisana iz mobilizacijskog razvoja MORH-a 10. srpnja 1992.  Zapovjednik Brigade od njenog ustroja do ukidanja bio je Ognjen Debeljak. Postoji nekoliko različitih oznaka brigade, a ja posjedujem samo ovu. Okrugli znak je plave boje. Dvije žute kružnice obrubljuju stilizirani pleter zlatne boje. U središnjem krugu je u tri reda ispisano slovima ZAGREB; STOTA i brigada.
     
 
CAP BADGE FROM "ŠTRASERI" BRIGADE PATCH  
INDEPENDENT COMPANY Woven  Tkano     1992  
Produced in 1991, size 4,3 x 3,4 cm Size diametar 8,7 cm  
     

101st BRIGADE  101. BRIGADA

 

 

BRIGADE PATCH 1st COMPANY, 3rd BATTALION  
Design: Filip Klarić & Dragutin Kovačević Author: J. Lipovac, Produced in 1992,  
Produced in 1992, Woven  Tkano Embroidered on cloth Vezeno na čoji  
Veličina: 10,5 x 7 cm Veličina: 5 x 11,8 cm  
     
102nd ZAGREB BRIGADE   102. BRIGADA ZBORA NARODNE GARDE «R»
 

      Brigada je formirana na početku svibnja 1991. Mobilizacija Brigade izvršena je 1. prosinca 1991.,popunjena je sa 2011 v/o. Kroz Brigadu je od 1991. do 1995. prošlo – mobilizirano 6500 pripadnika – v/o. Brigada je demobilizirana 18. rujna 1995. Zapovjednici su bili: Franc Ferenčak, Stjepan Bertek, Alojz Hren, Ivan Bionda. Na smeđem štitu obrubljenom žutom tankom trakom centralni dio činie grb grada Zagreba na plavoj podlozi optočenoj žutim pleterom. Sve je položeno na mač sa sječivom okrenutim prema zemlji. Vrh znaka ispunjava brojka 102 i ispod nje sa svake strane drške mača BR HV. U dnu štita se nalazi lentica sa natpisom NOVI ZAGREB. Znak je izrađen 1995. godine u Narodnoj Republici Kini.

     

   

Design: B. Kokan  size: 9,8 x 8 cm

   
     

144th BRIGADE from city of SESVETE  144. BRIGADA «R» HV

 

      Centralni dio oznake 144. brigade čini stilizirani prikaz stare kurijalne zgrade u Sesvetama. Kreiran je u Sesvetama, siječnja 1992. godine. Prva brigada Teritorijalne odbrane Sesvete ustrojena je 12.kolovoza 1991. godine. Mobilizirana je od 6. do 9.listopada 1991. godine i popunjena je sa 1586 vojnih obveznika. Kroz Brigadu je od 1991. do 1995. prošlo – mobilizirano 6632  pripadnika– vojna obveznika. U Brigadi su od 1991. do 1995. poginula 20 pripadnika.

 
BRIGADE PATCH BRIGADE PATCH 1st BATTALION "LIONS"
Embroidered  Vezeno Woven  Tkano Design: Mladen Kakša
Veličina: 8,8 x 6,5 cm Veličina: 10,3 x 7,5 cm Embroidered  Vezeno
     

      Znak je u obliku žuto obrubljenog polukružnog štita s bijelom dvokatnom zgradom s dvama redovima po šest prozora odnosno i vratima u donjem redu, dvama dimnjacima te dvama postraničnim jednokatnim krilima s ulazima na bijeloj liniji iz koje iz središta bočnih ulaza izlaze prema dolje dva ukrštena puta, iznad zgrade (heraldički) desno žuto sunce s nepravilnim zrakama i lijevo povijesni hrvatski grb, a u žutim odvojenom zaglavlju bijeli natpis “144. BRIGADA” te dolje u luku bijeli natpis “SESVETE”.

     Znak Brigade nastao je u siječnju 1992. godine, a njegov autor zasad nije zabilježen u dostupnim izvorima. Prikazuje kaptolsku kuriju prepozita (prepošta) zagrebačke stolne crkve. Sesvetska je kurija dovršena 1784., na mjestu nekadašnjeg drvenog kaštela nastalog na križanju prastarih magistralnih cesta, i spada među najmonumentalnije svjetovne stambene građevine iz razdoblja baroka u Hrvatskoj.

dr. sc. Željko Heimer, "Hrvatski vojnik" broj 458, 10/2014.

 
     
3rd BATTALION, 2nd COMPANY BRIGADE TACTICAL GROUP BRIGADE PATCH
Embroidered  Vezeno Printed on canvas, Author: R. Fray
Veličina: 9,8 x 6,6 cm Veličina: 8,5 x 6,8 cm Veličina: 11,8 x 7,2 cm
     

145th ZAGREB BRIGADE  145. BRIGADA «R» HV

 

      Znak nastaje u Zagrebu, travnja 1992. godine. Veličina je znaka 11,5 x 7 cm.Tehnika izrade je vezenje na pustu. Brigada je ustrojena 12.kolovoza 1991. godine kao 2. brigada Teritorijalne odbrane «Dubrava». Mobilizirana je od 6. do 9. listopada 1991.godine  na teritoriju općine Dubrava. Kroz Brigadu je od 1991. do 1995. prošlo – mobilizirano 6400  pripadnika – vojnih obveznika. Zapovjednici su bili : Josip Strenja, Oto Jungwürth, Tomislav Tolić, Bruno Čavić, Željko Nikić.

     

 

BRIGADE PATCH

COMPANY "ANT" DAVORIN BOLEŠIĆ

 

Created in Zagreb, 1992;

Satnija "Mrav" Davorin Bolešić

 

Veličina 11,5 x 7 cm

Veličina 8,5 cm u promjeru

 
     

      Znak je crno obrubljen u obliku okrenutog polukružnog štita, u zelenom tri siva hrastova lista s dva smeđa žira, u zaglavlju u luku žuti natpis “ZAGREB” i u dva reda “145. / BRIGADA”, a iz crnog podnožja znaka sa žutim natpisom “DUBRAVA” izrasta sa svake strane po jedan bijeli pleter. Znak Brigade izradio je 1992. godine Z. Jakovljević. Hrastovo lišće i žirovi klasičan su simbol vojničke časti, ali na zastavi su i prema nazivu Dubrave u značenju hrastove šume.

dr. sc. Željko Heimer, "Hrvatski vojnik" broj 459, 10/2014.

     

148th BRIGADE   148. BRIGADA «R» HV

 

     Brigada je ustrojena 12. kolovoza 1991. kao 5. brigada TO «Trnje». Mobilizirana je od 6. do 11. listopada 1991. na teritoriju općine Trnje. Kroz Brigadu je od 1991. do 1995. prošlo – mobilizirano 5200  pripadnika – vojnih obveznika.. Zapovjednici su bili: Jozo Ćulav, Iljko Telenta, Tomislav Jantol, Matija Pavlović, Veljko Vičević. U brigadi je od 1991.-1995. godine poginulo 25 pripadnika.

 
BRIGADE PATCH 3rd INFANTRY COMPANY 3rd INFANTRY COMPANY
Oznaka brigade 3. pješačka četa (satnija) 3. pješačka četa (satnija)
Author: Ivan Antonović Prodeuced in Velika Gorica 1992 Prodeuced in Velika Gorica 1992
     

      Znak trnjanske 148 brigade kreirao je 1992. godine Ivan Antunović. Izrađen je tkanjem. Osnovu čini štit crne boje oivičen zlatnim rubom. Na podlozi od hrvatskog povijesnog grba trnjem je ispisana riječ TRN, koja asocira na općinu Trnje gdje je postrojba i nastala. Lenta, u bojama hrvatske zastave dijeli oznaku na dva dijela (dio lente "ide" iza grba). U gornjem djelu piše 148. i HV, dok donjim rubom oznake dominira riječ: BRIGADA. Dvije oznake "Fantoma" se razlikuju samo po boji natpisa. 3PČ je za Treća prateća četa. Znak je vezen na crnoj čoji. Za Trnjanske goastbasterse nemam podataka.

     

   
     

149th BRIGADE   149. BRIGADA «R» HV

 

      Brigada je formirana 12. kolovoza 1991. godine  kao 6. brigada Teritorijalne odbrane. Mobilizirana je 4. listopada 1991. bez 3. bojne koja je mobilizirana 1. prosinca 1991. U 1991. u Brigadu je mobilizirana 2001 osoba. Kroz Brigadu je od 1991. do 1995. prošlo – mobilizirano 5600 pripadnika – vojnih obveznika. Zapovjednici su bili : Petar Rajković, Marijan Sabol, Ivan Odorčić i Ivan Majer.

   
Author: I. Balaško    

 

   
     

150th BRIGADE  150. BRIGADA «R» HV

 

     Brigada je ustrojena 12. kolovoza 1991. godine, kao 7. brigada TO Črnomerec. Mobilizacija Brigade izvršena je 2. listopada 1991. Kroz Brigadu je od 1991. do 1995. prošlo – mobilizirano 5500 pripadnika – vojnih obveznika. Zapovjednici Brigade bili su: Josip Strganac, Zlatko Majić, Ognjen Debeljak. Osnovu znaka brigade čini štit, osnovnog oblika grba Grada Zagreba, zeleno-smeđe boje u čijem se vrhu nalazi stilizirana hrvatska trobojka ispod koje je natpis 150. BRIGADA HV. Centralni dio znaka zauzima grb Grada Zagreba, položenog na dva ukrštena mača.

 
BRIGADE PATCH 1st BATTALION "SCORPION" 2nd BATTALION "HUNTERS"
  Author: B. Kokan Produced in Zagreb, 1992.
     
3rd BATTALION "LEOPARD" 67th BATTALION MILITARY POLICE
Produced in Zagreb, 1992. Authors: N. Oštrin i Z. Herceg Authors: Božo Kokan i Dražen Špadina
     
   
SUPPORT PLATOON "GREMLINI"    
Produced in Zagreb in 1993 and 1994    
size: 10,5 x 7 cm Printed on canvas    
     
SPEC. RECCON PLATOON  SPECIJALNI IZVIĐAČKI VOD "BROD LUĐAKA"
 

      "BROD LUĐAKA" je specijalni izviđački vod 150. brig. Ime "Brod luđaka" im nije prvo ime postrojbe. Bile su dvije desetine, u prvoj su bili mlađi vojnici, koji su se nazvali "Zločesta deca",  a stariji dečki su svoju desetinu nazvali "Groblje slonova". U srednjem vijeku su neki gradovi na obali znali svoje umobolne sugrađane jednostavno ukrcati na brodove i odvesti ih nekamo daleko i ostaviti.  Jednom je netko od izviđača kazao da je brod luđaka ništa za njih pa se postepeno naziv "Brod luđaka" ustalio kao naziv SIV-a. Prije ovoga nisu imali svoj posebni znak.

     

   

Author: desetnik Zvonimir Hudak

   
Zagreb 1991, size: 10,5 x 7 cm

Lasta, hvala na ovoj oznaci

 

Printed on canvas Sitotisak na platnu    
     
151st "SAMOBOR" BRIGADE    151. SAMOBORSKA BRIGADA
 

      Na početku 1991. u siječnju, na prostoru Samobora i Sv. Nedelje, otpočelo se s formiranjem 50. bojne ZNG "R" Samobor. Od svibnja do 18.09.1991. kada je Brigada u cijelosti mobilizirana vršene su organizacijske i materijalne pripreme, pod nazivom 8. brigada "R" - Samoborska. Kroz brigadu je od 1991. do 1995. prošlo - mobilizirano 3 800 pripadnika - v/o. Dana 13.11.1991. preimenovana je u 151. brigadu "R" HV.

     
BRIGADE PATCH 3rd "DEVIL's" BATALLION MILITARY POLICE
Authors: B. Saka & B. Makarun Authors: Leon Berić & Karasman Linek Author: Mladen Kakša
Znak je izrađen u Zagrebu 1994. Znak je nastao u Zap. Slavoniji 1992. Znak je nastao u Zagrebu 04/1992.
Veličina: 10 x 7 cm Veličina: 7,5 cm u promjeru Veličina: 14,5 x 9,5 cm
 
153rd BRIGADE 153. BRIGADA «R» HV
 

      Brigada je mobilizirana od 2. do 10. listopada 1991. godine.  Kroz Brigadu je od 1991. do 1995. prošlo – mobilizirano 5818 pripadnika – vojnih obveznika. U 1991. godini Brigada sudjeluje u blokadi Vojnog aerodroma Pleso i vojarne «Maršalka» do napuštanja JNA. Izvodi borbena djelovanja na pokupskom ratištu. Zapovjednici Brigada su bili : Stjepan Bačurin, Stjepan Turčić, Damir Goršeta, Tihomir Herceg, Nikica Repač, Dražen Bartolac, Damir Trut.

     
Author: A. Matić, woven / vezeno

AAD 153rd BRIGADE (Velika Gorica)

Znak izrađen u Velikoj Gorici 1994.

Authors are unit members  Znak nastao u Zagrebu listopada 1992.

Veličina: 11,3 x 7 cm

Veličina: 12,7 x 12 cm Veličina: 12,7 x 12 cm
     

140th JASTREBARSKO BRIGADE   140. BRIGADA HV, JASTREBARSKO

 

      Nakon napuštanja Jastrebarskog od strane jedinica JNA u studenom 1991 ustrojena je 140. brigada od pripadnika 61. samostalnoga bataljuna Zbora narodna grade koji su postali prvi bataljun te pripadnika Teritorijalne obrane i Narodne zaštite koji su ušli u sastav drugog bataljuna. 20. srpnja 1992 brigada je prebačena u pričuvu.

     

   
     

TRAINING CENTER "JASTREBARSKO"   NASTAVNO SREDIŠTE "JASTREBARSKO"

 

   
     

RECONNAISSANCE COMPANY ZAGREB  IZVIĐAČKA SATNIJA

 

      Znak nastaje u Zagrebu 1993 godine. Autor znaka je B.Anić. Oznaka Izviđačke satnije Zagreb je vezena na pustu sivomaslinaste boje. Štit je visok 10 cm, a širok 8,5 cm. U pozadini se nalazi trakasta lenta narandžaste boje preko koje je položen mač oštrice okrenute prema dnu znaka. Preko toga je dvodijelni štit, koji je kombinacija grbova Hrvatske i Zagreba, na kojima se, u centralnom djelu nalazi sfinga, ispod koje na bijeloj lenti stoje slova IS (izviđačka satnija).

     

   
     

      Insignia was created in Zagreb in 1993 by Mr. B. Anić. Patch was embroidered on military green canvas. Size: 10 x 8,5 cm. In the centre is combined coat of arms (Croatian and Zagreb's).

     

175th ZAGREB BRIGADE  175. BRIGADA ZAGREB

 
   
Produced in Sesvete 1993.    
Autor znaka: I. Šiško    
     

DISTRIC COMMAND DUGO SELO   ZBORNO MJESTO DUGO SELO

 
   
Produced in 1994    
Woven  / tkano  size: 10,5 x 7,5 cm    
     

SIGNAL COMPANY   SAMOSTALNA SATNIJA VEZE

 

      Znak Samostalne satnije veze - Zagreb je u obliku turnirskog štita, u njemu srebrna paukova mreža ispred koje je crnim obrubljeni grba grada Zagreba (u plavom na brijegu bijeli grad sa zidinama otvorenih vrata i tri kule praćen s desna bijelom šesterokrakom zvijezdom i s lijeva bijelim mlađkom) i crni pauk te u dnu crno obrubljena zlatna vrpca sa crvenim natpisom SSV. Znak prati oblik tzv. turnirskog zasječenog štita, koji s jedne, gornje strane, ima kosi rub i ispod njega uvijenu okomitu stranicu - sličan štit pojavljuje se na najstarijem sačuvanom grbu grada Zagreba (odnosno zagrebačkog Griča) na kamenom reljefu 1499. godine sačuvanom na Crkvi Sv. Marka ispred Banskih dvora.

dr. sc. Željko Heimer, "Hrvatski vojnik" broj 412, 01/2013.

   
     
     
"Hrvatsko vojno znakovlje" Nakladnik: Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske, 1999.
"Hrvatsko ratno znakovlje" 1i 2,  Izdavač: Agencija za komercijalnu djelatnost, Zagreb, 1995.

Hrvatski vojnik, internet izdanje

 

ON TOP    NA VRH

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.