ENGINEERING UNITS
INŽINJERIJSKE JEDINICE

 

 
 
by  regions
guard brigades
by  regions
guard brigades
 
 
LINKS  LINKOVI
MINISTRY OF DEFESE
CROATIAN ARMED FORCES
 

INSIGNIAS FOR SALE

 
MATO SAMARDŽIĆ

COLLECTION SITE

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1st GUARD BRIGADE  ENGINEERING  INŽINJERIJA  1. BRIGADE
 
 
     
     
2nd GUARD BRIGADE  ENGINEERING   INŽINJERIJA 2. BRIGADE
 
   
author: B. Holetić, 1993    
     
ENGINEERING TRAINING CENTRE    SREDIŠTE ZA OBUKU INŽENJERIJE
 
   
     
     
10th HOMEGUARD  ENGINEERING  INŽENJERIJA 10. DP VUKOVAR
 
   
author: F. Violić, 1995     
     

33. ENGINEERING BRIGADE  33. INŽENJERIJSKA BRIGADA

 

      33. inženjerijska brigada - Karlovac bila je pristožerna rodovska postrojba Glavnog stožera, a izrasla je iz 33. inženjerijskog bataljuna - Zagreb ustrojenog 12. rujna 1991. godine. Brigada je ustrojena Odlukom od 16. veljače 1993. Borbena djelovanja tijekom Domovinskog rata izvodi na Slavonskom, Pokupskom, Kordunskom i Južnom bojištu. Već tijekom Domovinskog rata sudjeluje u izgradnji infrastrukture i normalizaciji života na područjima pogođenim ratom te na razminiranju terena. Te je zadaće nastavila obavljati i nakon rata. Brigada je 2007. preustrojena u Inženjerijsku pukovniju Zapovjedništva za obuku i doktrinu Hrvatske kopnene vojske.

     
Design: S. Šknički V. Puljčan, 1994 Designed in 1997.  
Veličina: 9,8 x 7,5 cm    
   
Veličina: 2 x 10,8 cm, Zagreb 1994    
     

      Znak se djelomično temelji na ranijem znaku Brigade koji su 1994. izradili S. Škrinjički i V. Puljčan. Žutim tropletom obrubljen sivo-zeleni znak u obliku polukružnog štita, u njemu bijelo obrubljen raščetvoren štit: 1. u bijelom polukružni štit šahiranog crveno-bijelog hrvatskog grba i preko njega crni lik anđela čuvara, zaštitnika inženjeraca; 2. u svjetlosivo-zelenom žuti i crveni bljesak eksplozije; 3. u sivo-zelenom plava četverostruka kosa valovita linija koja zalazi u četvrto polje i 4. u crvenom uspravljen mač žutog rukohvata i bijele oštrice koja zalazi u drugo polje; u zaglavlju žuti natpis “33. INŽ. BRIGADA”. Četiri plave valovite linije simbolično predstavljaju četiri karlovačke rijeke, a uspravljen mač s eksplozijom na vrhu simbolizira pirotehničku djelatnost.

dr. sc. Željko Heimer, "Hrvatski vojnik" broj 463, 12/2014.

     

34th  ENGINEERING PONTONIER BRIGADE   34. INŽENJERIJSKO-PONTONIRSKA BRIGADA

 

     U vojarni Čakovec ustrojava se i inženjerijski bataljun 2. oklopno-mehanizirane brigade, kasnije imenovan 35. inž. bojna koja 20. listopada 1991. godine ulazi u sastav 34. inženjerijske bojne. Ova inženjerijska postrojba tijekom cijelog Domovinskog rata činila je okosnicu inženjerijskog osiguranja svih borbenih djelovanja u zoni odgovornosti Zbornog područja.

 
   
6th MILITARY DISTRICT VARAŽDIN    
Designed by B. Spudić, 1997.    
 
35th  ENGINEERING PONTONIER BATTALION   35. INŽENJERIJSKO-PONTONIRSKA BOJNA
 
   
     
36th  ENGINEERING BATTALION ZAGREB   36. INŽENJERIJSKI BATALJON ZAGREB
 
AMPHIBIOUS COMPANY "SEAL"   AMFIBIJSKA SATNIJA "TULJAN"
 

      Nastanak amblema amfibijske satnije vezan je uz osnutak 36.-og Inžinjerijskog bataljona ZNG-a, 18. listopada 1991. Bataljon se sastojao iz amfibijskih polu-skela i transportera. Krajem studenog 1991. godine, dobili smo na terenu vreće za spavanje koje su izrađene tako da su ruke bile slobodne, a imale su i gornji dio za pokrivanje glave. Jedne večeri kolega koji je obukao vreću počeo je skakutati i mahati rukama, a s obzirom da je temperatura vani bila oko -10 stupnjeva, zaključili smo da izgleda kao pravi tuljan. Kako smo u tom trenutku bili odvojeni od transportera, zaključili smo da bi naša postrojba polu-skela, mogla nositi naziv „Tuljani“, a zato se i na grbu nalazi slika polu-skele.

izvor informacija: g. Damir Špiljak i g. Milan B.

   

Hvala Damiru Špiljku.

   
     
37th  ENGINEERING PONTONIER BATTALION   37. INŽENJERIJSKO-PONTONIRSKA BOJNA
 
   
     
38th ENGINEERING BRIGADE  38. INŽENJERIJSKA BRIGADA
 
 
38th ENGINEERING BRIGADE 38th ENG-PONTOON BATTALION  
38. inženjerijska brigada 38. inženjerijsko-pontonirska bojna  
     
40th ENGINEERING BATTALION   40. INJŽENJERIJSKA BOJNA
 

      Znak 40. inženjerijske bojne - Split tamno je zelena sa zlatnožutim pleterom izvezenim unutrašnjim obrubom prekinutim gore po sredini natpisom HV. U sredini crvenim vezom obrubljen žuti kvadratni znak s crnim grbom grada Splita (u crnom krunišnom kvadratu prikaz pročelja Dioklecijanove palače sa zvonikom crkve sv. Dujma, desno hrvatski grb (ovdje crno-žuto šahiran) i lijevo crni štit s likom sv. Dujma. U dnu je ispod znaka žuti natpis u dva reda "40. INŽENJERIJSKA / BOJNA - SPLIT". Grb grada Splita u svojoj osnovi potječe iz 14. stoljeća, a u ovom obliku, s prikazom sv. Dujma koristi se od 1991. godine.

 
   
Authors: V. Bareza & Z. Adorić    
Insignia produced in Zagreb in 1993.    
Veličina: 11,5 x 8,2 cm    
 

      40. inženjerijska bojna je osnovana 17. studenog 1991. godine kao podstožerna inženjerijska postrojba pri tadašnjoj 6. Operativnoj Zoni Split. Nakon kraće obuke postrojba razminira mnoge vojarne koje je napustila okupatorska vojska. Prestankom borbenih djelovanja težišne zadaće postaju razminiranje oslobođenih područja. Postrojba se posebno istakla izgradnjom puteva kroz vrleti planina Velebita, Dinare i Svilaje te u izgradnji zračne luke u Šepurinama. Postrojba vrši razminiranje važnijih komunikacija i infrastrukturnih objekata, željezničkih pruga, dalekovoda, vodovoda i slično. Postrojba sudjeluje u obnovi i izgradnji oslobođenih područja diljem Dalmacije. Preustrojem 1999. postaje 41. inženjerijska bojna Split, a od 2002. sa sjedištem u Divuljama.

dr. sc. Željko Heimer, "Hrvatski vojnik" broj 411, 11/2012.

 

66th ROAD ENGINEERING BRIGADE   66. CESTOVNA PUKOVNIJA

 
   
     
     
ENGINEERING BATTALION from DUBROVNIK   INŽENJERIJSKA BOJNA DUBROVNIK
 
   
     
133rd BRIGADE ENGINEERING UNIT   133. BRIGADA "OTOČAC" - INŽINJERIJA
 
   
     
 
"Hrvatsko vojno znakovlje" Nakladnik: Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske, 1999.
"Hrvatsko ratno znakovlje" Izdavač: Agencija za komercijalnu djelatnost, Zagreb, 1995.
     

ON TOP    NA VRH

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.