COMMANDING  INSIGNIAS
OZNAKE  ZAPOVJEDNIH  DUŽNOSTI

 

 
 
by  regions
guard brigades
by  regions
guard brigades
 
LINKS LINKOVI
MINISTRY OF DEFESE
CROATIAN ARMED FORCES
MATO SAMARDŽIĆ

COLLECTION SITE

 
 
MILITARY INSIGNIAS
 FOR SELL
 

DIVISION COMMANDER ZAPOVJEDNIK ZBORA

 
   
Veličina: 6,6 cm u promjeru    
     

      Zbor je u vojsci najviša združena taktička postrojba stalnog sastava, osposobljena za samostalno djelovanje. Načelno se sastoji od 3 do 5 pukovnija. Ovisno o sastavu, namjeni i naoružanju, može biti zbor kopnene vojske, zbor ratnih brodova ili zrakoplovni zbor. Jačina zbora kopnene vojske se kreće od 5000 do 12000 vojnika, dočasnika i časnika.

     

BRIGADE, REGIMENT COMMANDER   ZAPOVJEDNIK BRIGADE, PUKOVNIJE

 

      PUKOVNIJA, također arhaično regimenta ili puk (lat. regimen; njem. Regiment; engl. regiment) je združena taktička vojna postrojba rodova kopnene vojske. Srednje je veličine od oko 2000 do 3000 vojnika, ovisno o zemlji i njezinim oružanim snagama. Načelno se sastoji od dvije do pet bojni ili od više satnija, dok se u konjici obično sastoji od pet eskadrona. Pukovnija je u pravilu istog roda (pješačka, planinska, oklpona, lako-jurišna i sl.). Pukovnijom zapovijeda časnik s činom pukovnika ili brigadira. Viša vojna postrojba od pukovnije je brigada, dok je niža bojna te satnija. Pukovnija može biti samostalna ili u sastavu brigade. U većini evropskih vojski, pukovnija je kao vojna jedinica napuštena, ili ima samo administrativnu ulogu. Zadržala se uglavnom u britanskoj  i američkoj vojsci. U Hrvatskoj vojsci pukovnije su također napuštene, te su postale dijelom vojne povijesti i tradicije.

     
   
Veličina: 6,6 cm u promjeru    
     

      BRIGADA je viša taktička vojna jedinica združenih rodova kopnene vojske, obično se sastoji od tri do šest bojni, ovisno o vojskama, razdoblju, zadaćama i misijama. Brigada može biti u sastavu više jedinice - divizije (zbora), a često je samostalna i operativno nezavisna. Niža postrojba od brigade je bojna, a tradicionalno pukovnija. Brigadom su u prošlosti zapovjedali brigadni generali, ali u većini modernih vojski brigadom zapovjedaju časnici s činom brigadira. Brigada može imati u svom sastavu od 1500 do 5000 vojnika. Nešto je veća ili jednaka od pukovnija, a koje su u modernim vojskama uglavnom izgubile značaj, te su uglavnom zamjenjene brigadama. Ovisno o sastava i osnovnom naoružanju, brigada može biti: gardijska,  pješačka,  oklopna,  planinska,  lako jurišna i drugo.  Jačina brigade ovisi o namjeni i naoružanju. Gardijska brigada je posebno opremljena i uvježbana elitna vojna formacija oružanih snaga. Namijenjena je za izvršavanje odlučujućeg udarnog djelovanja po neprijateljskim postrojbama u svim uvjetima. Ovisno o namjeni i osnovnom naoružanju može biti pješačka, padobranska, oklopno-mehanizirana, lako jurišna i drugo. Gardijske brigade imaju u svom sastavu sve oružane snage svijeta.

     

BATTALION COMMANDER    ZAPOVJEDNIK BOJNE

 

      BOJNA je osnovna taktička postrojba nekih rodova kopnene vojske. Sastoji od 3-5 satnija. U pravilu je u sastavu pukovnije, a može biti i samostalna. Jačina i sastav ovise od namjene i naoružanja. Može biti pješačka, tenkovska, padobranska i dr. Pješačka bojna broji od 300-500 vojnika, dočasnika i časnika. ZNAK zapovjednika bojne se sastoji od kružnice oivičene pleterom zlatnožute boje unutar kojega se u gornjoj polovici nalazi manji pleter sa slovima RH ispod kojega se nalaze četiri pleterna romba zlatnožute boje.

     
 
Veličina: 6,6 cm u promjeru Veličina: 8,5 cm u promjeru  
     

COMPANY COMMANDER    ZAPOVJEDNIK SATNIJE

 

      SATNIJA je osnovna taktička postrojba nekih rodova kopnene vojske. Ovisno o sastavu, namjeni i naoružanju satnija može biti pješačka, tenkovska, izvidnička, satnija veze, ABKO satnija i drugo. U pravilu se sastoji od 3-5 Vodova. Pješačka satnija broji od 90 do 120 vojnika, dočasnika i časnika. ZNAK zapovjednika satnije sastoji se od kružnice oivičene pleterom zlatnožute boje unutar kojega se u gornjoj polovici nalazi manji pleter sa slovima RH ispod kojega se nalaze tri pleterna romba zlatnožute boje.

     
 
Veličina: 6,6 cm u promjeru Veličina: 8,5 cm u promjeru  
     

PLATOON COMMANDER    ZAPOVJEDNIK VODA

 

      VOD je taktička postrojba rodova i službi oružanih snaga. Dva do četiri voda čine satniju, a može biti samostalan, ovisno o rodu ili službi. Načelno se sastoji od dvije do četiri desetine. Namjena mu je izvođenje bojnih djelovanja vatrom i pokretom. Ovisno o sastavu, namjeni i naoružanju može biti pješački, oklopni, izvidnički, vod veze i drugo. Ovisno o rodu, vod može imati od 12 do 60 vojnika. ZNAK zapovjednika voda se sastoji od kružnice oivičene pleterom zlatnožute boje unutar kojega se u gornjoj polovici nalazi manji pleter sa slovima RH ispod kojega se nalaze dva pleterna romba zlatnožute boje.

     
 
Veličina: 6,6 cm u promjeru Veličina: 8,5 cm u promjeru  
     

SECTION COMMANDER    ZAPOVJEDNIK DESETINE

 

      DESETINA je najmanja formacijska borbena postrojba. Ovisno o namjeni i osnovnom naoružanju, može biti streljačka, puškostrojnička, izvidnička, minobacačka, protuzrakoplovna i drugo. Najčešće je u sastavu voda. Jačina desetine kreće se od 3 do 15 vojnika i dočasnika. Prema NATO-voj formacijskoj razdiobi desetina se sastoji od 2 do 3 skupine. ZNAK zapovjednika desetine se sastoji od kružnice oivičene pleterom zlatnožute boje unutar kojega se u gornjoj polovici nalazi manji pleter sa slovima RH ispod kojega stoji jedan romb zlatnožute boje.

     
 
Veličina: 6,6 cm u promjeru Veličina: 8,5 cm u promjeru  
     
     
"Hrvatsko vojno znakovlje" Nakladnik: Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske, 1999.
"Hrvatsko ratno znakovlje" Izdavač: Agencija za komercijalnu djelatnost, Zagreb, 1995.
 

ON TOP NA VRH

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.