REPUBLIC OF CROATIA MINISTRY of DEFENSE
MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE

 

 
 
by  regions
guard brigades
 
LINKS LINKOVI
MINISTRY OF DEFESE
CROATIAN ARMED FORCES
MATO SAMARDŽIĆ COLLECTION SITE
 
 
MILITARY INSIGNIAS
 FOR SELL
 
 

INSIGNIAS OF THE PRESIDENT OF REPUBLIC  OZNAKE PREDSJEDNICE REPUBLIKE

 

Članak 85.

      Znakovi najviših dužnosti su posebni znaci koje imaju Predsjednik Republike, ministar obrane, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga, zapovjednici grana, zapovjednici cjelina iste razine, vojni ordinarij, generalni vikar, biskupski vikar i vojni kapelani.

Pravilnik o vojnim odorama, Klasa: 023-03/11-04/15, Zagreb, 26. svibnja 2011.

     
 
     
 
     

MINISTRY OF DEFENCE  MINISTARSTVO OBRANE

 

      Ministarstvo obrane RH ustrojeno je temeljem Uredbe o unutranjem ustrojstvu Minstarstva Obrane (Narodne novine 115/2002) Ovom Uredbom utvrđuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva obrane, nazivi upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i drugih ustrojstvenih jedinica, njihov djelokrug i način upravljanja, te okvirni broj državnih službenika, namještenika i djelatnih vojnih osoba Ministarstva, u onim pitanjima koja nisu uređena posebnim propisima. Unutarnje ustrojstvo, upravljanje, kao i potreban broj državnih službenika, namještenika i djelatnih vojnih osoba uređuje se na način da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su mu zakonom dani u nadležnost i djelokrug.

     
MINISTRY BREAST BADGE  MINISTRY BREAST TAB MINISTRY BREAST TAB
 Prsna značka Ministarstva  Prsna traka  Prsna traka Ministarstva 
Author: B.Kokan, 1996. 1996.,  
Veličina: 4 x 3,5 cm  Veličina: 2,3 x 11,8 cm Veličina: 2,3 x 11,8 cm
     
Author: B.Kokan, 1996. Author: B.Kokan, 1996. Author: B.Kokan
Veličina: 9,5 x 8 cm    
     

Članak 83.

      (1) Znak Ministarstva obrane kao oznaku službe nose djelatne vojne osobe raspoređene na ustrojbena mjesta u Ministarstvu obrane u ustrojstvenim jedinicama koje nemaju svoje posebne oznake.

Članak 102.

      (1) Oznaka Ministarstva obrane, oznaka Glavnog stožera Oružanih snaga, oznaka grane Oružanih snaga i zapovjedništva iste razine, oznaka zapovjedništva, postrojbe i ustanove Oružanih snaga i Ministarstva obrane te oznaka cjelina izvan Oružanih snaga u koje su raspoređene djelatne vojne osobe u tekstilnoj se izvedbi nose na nadlaktici desnog rukava jakne ili košulje 130 mm ispod gornjeg ramenog šava u ravnini naramenice.

Pravilnik o vojnim odorama, Klasa: 023-03/11-04/15, Zagreb, 26. svibnja 2011.

     
Author: B.Kokan, 1996. Author: B.Kokan, 1996. Author: B.Kokan
Veličina: 9,5 x 7 cm Veličina: 9,5 x 7 cm  
     

      Ministry of Defence was established according the Decree of Internal Organization of the Ministry of Defence (Official Gazette 115/2002). This Regulation establishes the internal organization of the Ministry of Defence, the names of administrative organizations within the Ministry and other organizational units, their scope and mode of management, and outlines the number of civil servants, employees and active military personnel of the Ministry, in the matters not regulated by other special regulations. Internal organization, management, as well as the required number of civil servants, employees and active military personnel is determined in a way that the Ministry may carry out administrative and other tasks given to it by law in the jurisdiction and mandate.

     

MINISTER's PATCH  OZNAKA MINISTRA OBRANE

 
 
     
     

MINISTER's AID  POMOĆNIK MINISTRA

 
 
BREAST BADGE SLEEVE PATCH  
Prsna oznaka Oznaka za rukav svečane odore  
     

MILITARY INTELIGENCE  VOJNO SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA

 

      Vojna sigurnosno - obavještajna agencija (skraćeno VSOA) jedna je od dvije sigurnosno-obavještajne agencije u Republici Hrvatskoj, a pokriva vojno područje sigurnosnog i obavještajnog rada u zemlji i inozemstvu. VSOA je ustrojstvena jedinica MORH-a. S radom je započela 17.08.2006. stupanjem na snagu Zakona sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske, a sljednica je Vojne sigurnosne agencije (VSA). Vojna sigurnosno-obavještajna agencija ima ovlasti prikupljanja vojnih obavještajnih podataka te je zadužena i za protuobavještajnu zaštitu. Agencija nema represivne ovlasti. Rad se sastoji u posebnim oblicima prikupljanja tajnih i javnih podataka od značaja za nacionalnu sigurnost u vojnoj sferi, obradi i analizi tih podataka i pružanju informacijske potpore donositeljima političkih odluka i državnim tijelima koja primjenjuju zakone u područjima koja su od interesa i značaja nacionalne sigurnosti.

     
   
     

      Military Security and Intelligence Agency (Vojna sigurnosno-obavještajna agencija or VSOA) is the Croatian military security and intelligence service founded in 2006 upon the passing of the Security and Intelligence System of the Republic of Croatia Act. VSA is a unit of the Ministry of Defence intended to provide planning and implementing support to the Ministry of Defence and the Armed Forces in their performance of duties in the area of protection of viability, sovereignty, independence and territorial integrity of the Republic of Croatia.

     

MOD DEFECE INSPECTION  INSPEKTORAT OBRANE MORH

 

      Inspektorat obrane je ustrojstvena jedinica Ministarstva razine službe koja obavlja nadzorne poslove nad sustavom vojne i civilne obrane. Nadzorni poslovi odnose se na izravan uvid u uvjete i način rada provoditelja općih i pojedinačnih akata glede ostvarivanja Plana obrane Republike Hrvatske, spremnosti zapovjedništava, postrojba i ustanova Oružanih snaga, vojnu obvezu, popunu i mobilizaciju Oružanih snaga, ustrojavanje službe kriptološke zaštite klasificiranih podataka i provedbu mjera sigurnosti te obrambene pripreme tijela državne vlasti i pravnih osoba posebno važnih za obranu. Inspektorat obrane ocjenjuje spremnost zapovjedništava, postrojba i ustanova Oružanih snaga te obavlja druge poslove koje mu povjeri ministar.

     

SERVICE UNIFORM PATCH  MOD INSPECTION SLEEVE PATCH WOODLAND CAMO UNIFORM PATCH
Oznaka za rukav službene uniforme  Oznaka za rukav - Inspektorat obrane Oznaka za rukav prikrivne uniforme
 

Članak 93.

      Značku inspektora obrane nose inspektori obrane sukladno odredbama Pravilnika o radu Inspektorata obrane.

Pravilnik o vojnim odorama, Klasa: 023-03/11-04/15, Zagreb, 26. svibnja 2011.

     

VOLUNTARY CONSCRIPT  DRAGOVOLJNI ROČNIK

 

Prilog 9.10.

      Znak i oznake za dragovoljne ročnike okruglog su oblika. Oznaka dragovoljnog ročnika može se izraditi od metala. Kada se izrađuje u tekstilnoj izvedbi za rukav vojne odore, promjera je 85 mm. Može biti u stvarnim bojama ili i u bojama prikrivne odore.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vojnim odorama 023-03/11-04/15, 20. 09. 2011.

     
   
Veličina: 8,5 cm u promjeru    
     

OTHER INSIGNIA  OSTALE OZNAKE

 
 
MOD PUBLISHING DEPARTMENT MOD IT DEPARTMENT  
Uprava za nakladništvo   9 x 8 cm Uprava za informacijsku tehnologiju  
     

MINISTER's COINS  KOVANICE MINISTRA OBRANE

 
     
MINISTER'S "GOLDEN" COIN MINISTER'S "SILVER" COIN MINISTER'S "BRONZE" COIN
Ministrov "zlatni" kovanac Ministrov "srebreni" kovanac Ministrov "brončani" kovanac
     
     
"Hrvatsko vojno znakovlje" Nakladnik: Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske, 1999.
"Hrvatsko ratno znakovlje" Izdavač: Agencija za komercijalnu djelatnost, Zagreb, 1995.

ON TOP    NA VRH

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.