CROATIAN ARMED FORCES
ORUŽANE SNAGE REPUBLIKE HRVATSKE
 

 

 
by  regions
guard brigades
by  regions
guard brigades
 
 
 
LINKS  LINKOVI
MINISTRY OF DEFESE
CROATIAN ARMED FORCES
MATO SAMARDŽIĆ COLLECTION SITE
 

INSIGNIAS FOR SALE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Oružane snage Republike Hrvatske (OS RH) su namjenski ustrojene snage pripremljene i razvijene za obranu države vojnim sredstvima. Od 1. travnja 2009. godine Republika Hrvatska i njezine oružane snage službeno su u punopravnom članstvu NATO. U skladu sa zahtjevima koji su postavljeni pred OS RH u nacionalnoj obrani te ispunjavanju obveza koje proistječu iz članstva u NATO definirane su misije i zadaće OS RH iz kojih se razvijaju potrebne vojne sposobnosti i elementi snaga potrebni za dostizanje tih sposobnosti. Razvoj ključnih sposobnosti snaga usmjeren je na sposobnosti planiranja i izvođenja združenih operacija, te međunarodnih operacija odgovora na krize što uključuje i djelovanje OS RH i izvan nacionalnog teritorija, ali uvijek u sklopu savezničkih snaga (bilo u okvirima NATO, UN, EU ili drugih koalicijskih snaga), a u skladu s interesima i mogućnostima Republike Hrvatske.

     

 
Veličina: 3 x 4 cm Veličina: 2,7 x 3,7 cm  
     

Prilog 2.

      Grb Oružanih snaga je grb Republike Hrvatske položen na zlatni zaobljeni štit. Omjer širine i visine grba je 1: 1,33. Grb Oružanih snaga sastavni je dio znaka Oružanih snaga, znakova grana Oružanih snaga koji se nose na vojnim kapama, šeširima ili beretkama te u drugim vojnim oznakama, a koristi se samostalno za kape prikrivnih odora. Metalni grb Oružanih snaga koji se nosi na kapi prikrivne vojne odore izrađuje se u stvarnim bojama i u veličini 30x40 mm, a tkani ili vezeni (štikani) koji se nosi na kapi prikrivne vojne odore izrađuje se u boji odore i u veličini 27x37 mm.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vojnim odorama 023-03/11-04/15, 20. 09. 2011.

     

      Sadašnja struktura OS RH na snazi je od 17. studenog 2006.godone, a obuhvaća Glavni stožer OS RH s vojnim predstavništvima i pristožernim postrojbama, tri grane: Hrvatsku kopnenu vojsku (HKOV), Hrvatsku ratnu mornaricu (HRM) i Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i protuzračnu obranu (HRZ), te Hrvatsko vojno učilište "Petar Zrinski" i Zapovjedništvo za potporu. Odlukom Predsjednika Republike Hrvatske i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga o veličini, sastavu i mobilizacijskom razvoju OS RH od 17. studenoga 2006. godine brojčana veličina OS RH je:   21100 pripadnika mirnodopskog sastava, od toga: 18100 djelatnih vojnih osoba, 3000 državnih službenika i namještenika, 2000 dragovoljnih ročnika.

     
     

Prilog 2.

      Oznaka za prikrivnu odoru, tkana ili vezena u stvarnim bojama, izrađuje se u veličini 55x70 mm. Zastava unutar oznake je veličine 33x66 mm. Slova natpisa »HRVATSKA« i »CROATIA« su u fontu ARIAL visine 8 mm, bijele boje na zelenoj podlozi. Oznaka je obrubljena zlatnim rubom.

      Oznaka za prikrivnu odoru, tkana je ili vezena u bojama prikrivne odore, a izrađuje se u veličini 55x70 mm. Zastava unutar oznake je veličine 33x66 mm. Slova natpisa »HRVATSKA« i »CROATIA« su u fontu ARIAL visine 8 mm.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vojnim odorama 023-03/11-04/15, 20. 09. 2011.
     
ARMED FORCES SLEEVE PATCH ARMED FORCES SLEEVE PATCH ARMED FORCES SLEEVE PATCH
     

      Croatian Armed Forces (CAF) are a specifically designed task forces, developed and prepared for defense of the country by military means. The Republic of Croatia, with its Armed Forces, has been full member of NATO since April 1, 2009. The requirements for national defense and fulfillment of obligations resulting from NATO membership put before Croatian Armed Forces have defined CAF missions and tasks and they, in turn, defined the necessary military skills and force elements needed to achieve the required capabilities. The development of the key capabilities is focused on planning processes and joint operations, as well as multinational crisis response operations, including CAF deployment beyond national territory but within Allied Forces (NATO, UN, EU or other Coalition forces) and in keeping with Croatian national interests and resources.

     
 
ARMED FORCES SLEEVE PATCH ARMED FORCES SLEEVE PATCH  
     

      Current structure of the Croatian Armed Forces has been in place since November 17, 2006. It consists of the General Staff of the Croatian Armed Forces with Military Representative Offices and General Staff Units, three services - Croatian Army, Croatian Air Force and Air Defense and Croatian Navy - and Croatian Defense College "Petar Zrinski" and Support Command. The Decision of the President of the Republic of Croatia on Size, Composition and Mobilization Development of the Armed Forces, of November 17, 2006, defines the size of the Armed Forces as follows: 1. 23,100 persons in peacetime, out of which: 18 100 active duty personnel,  3 000 civil servants and support personnel,  2 000 voluntary conscripts.

     
     
     
   
     

Članak 104.

      (1) Oznaka s prezimenom nosi se na desnoj strani vanjskog dijela prikrivne vojne odore iznad poklopca gornjeg desnog džepa jakne ili košulje odnosno na desnoj strani vanjskog dijela prikrivne vojne odore.

      (2) Oznaka je u tekstilnoj izvedbi i u boji prikrivne odore visine 30 mm i dužine 130 mm.

Pravilnik o vojnim odorama, Klasa: 023-03/11-04/15, Zagreb, 26. svibnja 2011.

     
     

CROATIAN ARMED FORCES STRUCTURE  USTROJ ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE

 

GENERAL STAFF   GLAVNI STOŽER OSRH

 
      Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske je združeno tijelo OS RH ustrojeno u okviru Ministarstva obrane Republike Hrvatske. Glavni stožer OS RH nadležan je za zapovijedanje, pripremu i uporabu OS RH. U donošenju ključnih odluka, u radu Glavnog stožera OS RH sudjeluju zapovjednici grana OS RH. Na čelu Glavnog stožera OS RH je načelnik Glavnog stožera OS RH, koji je odgovoran za rad Glavnog stožera OS RH i nadređen zapovjedništvima, postrojbama i ustanovama Oružanih snaga RH. Načelnik Glavnog stožera OS RH glavni je vojni savjetnik vrhovnog zapovjednika i ministra obrane. Načelnik Glavnog stožera OS RH u miru odgovara ministru obrane za provedbu zapovijedi i izvješćuje ga o njihovoj provedbi. U stanju neposredne ugroženosti i ratnom stanju načelnik Glavnog stožera prima zapovijedi izravno od vrhovnog zapovjednika i njemu odgovara za provedbu istih.
 
GENERAL STAFF SLEEVE PATCH GS SLEEVE PATCH for GALA UNIFORM GS SLEEVE PATCH for CAMO UNIFORM
Oznaka glavnog stožera OSRH Oznaka GS OSRH za svečanu uniformu Oznaka GS OSRH za prikrivnu odoru
     
 
GS SLEEVE PATCH for CAMO UNIFORM GS SLEEVE PATCH for CAMO UNIFORM  
Oznaka GS OSRH za prikrivnu odoru Oznaka GS OSRH za prikrivnu odoru  
 
Članak 101.4.

      Oznaku Glavnog stožera Oružanih snaga, oznake grane Oružanih snaga ili zapovjedništva iste razine nose djelatne vojne osobe raspoređene ili imenovane na ustrojbena mjesta u Glavnom stožeru Oružanih snaga, granama ili zapovjedništvima iste razine u ustrojstvenim jedinicama koje nemaju svoje posebne oznake.

Pravilnik o vojnim odorama, Klasa: 023-03/11-04/15, Zagreb, 26. svibnja 2011.

 

      General Staff of the Croatian Armed Forces is a joint body embedded in the Ministry of Defense. General Staff is responsible for commanding, preparing and using the Armed Forces. Service commanders participate in making key decisions in the General Staff.
In the course of daily work, General Staff applies the principles of teamwork, whereby the units of the General Staff coordinate their activities among themselves as well as with the competent bodies of the Ministry of Defense. Chief of General Staff heads the General Staff. He is responsible for its work and superior to the commands, units and institutions of the Armed Forces. He is also the chief Military Advisor to the Supreme Commander and Minister of Defense. In peace, Chief of General Staff answers and reports to the Minister of Defense for implementation of orders. In case of direct threat and wartime, Chief of General Staff takes his orders directly form the Supreme Commander and reports to him for their implementation.

     
 

CROATIAN ARMY   HRVATSKA KOPNENA VOJSKA

 

      Temeljna uloga i namjena Hrvatske kopnene vojske (HKoV), brojčano najveće grane Oružanih snaga, promicanje je i zaštita vitalnih nacionalnih interesa Republike Hrvatske, obrana suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti države. Kopnene snage bit će nositelj izvođenja združenih operacija OS RH razvijajući i održavajući uravnotežene sposobnosti odgovora na suvremene sigurnosne izazove. Osam posto djelatnih kopnenih snaga bit će angažirano ili spremno za angažiranje u međunarodnim vojnim operacijama, a četrdeset posto će posjedovati sposobnosti sudjelovanja u operacijama izvan teritorija RH.

   

 

      U potpori ispunjenja misija i zadaća cjelokupnih OS RH, glavne zadaće HKoV u miru su: održavanje optimalne razine spremnosti snaga u cilju odvraćanja od agresije na RH, razvoj i održavanje sposobnosti za sudjelovanje u združenim operacijama i za provedbu obrambenih i napadnih operacija, razvoj i održavanje sposobnosti za provedbu netradicionalnih vojnih zadaća i za odgovor na asimetrične ugroze, razvoj i održavanje sposobnosti za sudjelovanje u međunarodnim vojnim operacijama i humanitarnim operacijama u sklopu međunarodnih snaga, sudjelovanje u međunarodnim vojnim operacijama potpore miru u spektru od održavanja do nametanja mira, sudjelovanje u potpori savezničkim snagama u Hrvatskoj (Host Nation Support - HNS), sudjelovanje u aktivnostima nadzora naoružanja i izgradnje mjera povjerenja i sigurnosti, sudjelovanje u potpori civilnim strukturama u RH. U ratu HKoV ima sljedeće zadaće: nositelj provedbe združenih obrambenih i napadnih operacija u obrani teritorijalnog integriteta RH, sudjelovanje u obrani RH i saveznika sukladno članku V. Sjevernoatlantskog ugovora.

 
 
ARMY COMMAND MILITARY POLICE REGIMENT  
Dom zapovjedništva HKoV Pukovnija vojne policije  
 

      The fundamental role and purpose of Croatian Army, the strongest of the Army's services, is to promote and protect vital national interests of the Republic of Croatia, defend sovereignty and territorial integrity of the state. The Croatian Army is therefore organizing to be a proponent of the implementation of the war operation, independently or supported by other arms, combating primarily on land but also on the coastland and on islands. The fundamental task is to prevent entry of the aggressor deep in the territory, to preserve strategic facilities, to secure mobilization of the wartime composition and to win the aggressor. Basic tasks of the Croatian Army are: Maintaining optimal level of combat readiness of stand-by forces; Securing development of the wartime composition of the Armed Forces, Fighting aggressor's main forces on strategic-operational directions and against air and amphibious assaults, Preventing, in cooperation with other parts of the Armed Forces, entry of the aggressor into depth of the territory and preserving its compactness and Construction and development of the capability to respond to requests of the non-traditional tasks that are placed in front of the Croatian Army.

 
 

CROATIAN AIR FORCE AND AIR DEFENCE   HRVATSKA RATNO ZRAKOPLOVSTVO

 

      Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana  (kratica HRZ i PZO) grana je Oružanih snaga Republike Hrvatske čija osnovna zadaća je osiguranje suverenosti zračnog prostora Republike Hrvatske te pružanje zrakoplovne potpore drugim granama u provedbi njihovih zadaća u zdruđenim operacijama. Nositelj je i organizator integriranog sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske. Hrvatsko ratno zrakoplovstvo osnovano je na 12. listopada 1991. odlukom predsjednika Republike.  Kamen temeljac Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu bilo je osivanje zrakoplovne skupine pri Zapovjedništvu Zbora Narodne Garde. Osnovna zamisao bila je okupiti pilote i ostale zrakoplovce koji su napustili JNA, pružiti stručnu pomoć postrojbama ZNG-a, te stvoriti jedinstven sustav zemaljskog promatranja, javljanja i PZO RH. Po novom ustroju, u sastavu HRZ-a su dvije zrakoplovne baze, i to 91. zb Zagreb i 93. zb Zadar, dok su 92. zb Pula i 95. zb Divulje ukinute. Letjelišta su u Lučkom, Puli i Divuljama. U Lučkom je smještena helikopterska eskadrila, u Puli eskadrila borbenih aviona, a u Divuljama eskadrila transportnih helikoptera.

 
 

      Croatian Air Force and Air Defence are service of the Armed Forces. Their aim is securing sovereignty of the air space of the Republic of Croatia and providing air support to other services in implementation of their tasks in joint operations. It is a proponent and organizer of the Croatian air defence integrated system. This double role of the Croatian Air Force and Air Defence is realized with the following main tasks: Inspection and control of the air space security, Predominance in Croatian air space, over land and sea, with defence and attacks, Providing help in natural, humanitarian and technological disasters, Search and rescue operations AND Support to control of the proliferation of people and material goods

 
 

CROATIAN NAVY   HRVATSKA RATNA MORNARICA

 

      Namjena i uloga Hrvatske ratne mornarice je samostalno i u združenom djelovanju s drugim granama braniti integritet i suverenitet Republike Hrvatske, promicati i širiti njezine interese na Jadranskom moru, otocima i priobalju. Nositeljica je i organizatorica pomorske obrane RH i ima važno mjesto i ulogu u ukupnoj vojnoj moći države. Svoju ulogu HRM ispunjava pripremajući se i provodeći sljedeće glavne zadaće: odvraćanje od ugroze RH održavanjem visoke razine sposobnosti, uvježbanosti i tehničke opremljenosti, stalan nadzor Jadranskog mora i priobalja te praćenje kretanja stranih ratnih brodova, snaženje sigurnosnih uvjeta na Jadranskom moru i očuvanje nepovredivosti pomorskih granica te provedba programa "Partnerstvo za mir na Mediteranu".

      U djelokrugu zapovjedanja i u obrambenoj nadležnosti nad prostorom HRM ima teritorijalno more, otoke, unutarnje morske vode i podmorje nad kojim RH ostvaruje puni suverenitet i suverena prava iskorištavanja podmorja i morskog dna, sukladno odredbama Ustava i Pomorskog zakonika. U području svoje odgovornosti i izvan njega na Jadranskom moru mora biti kompatibilna i osposobljena za prihvat, potporu i suradnju s međunarodnim Mješovitim združenim namjesnskim snagama (CJTF) kao i opremljena i osposobljena za zadaće u sklopu (CJFT).

 
 
CROATIAN NAVY CROATIAN NAVY FLOTILLA  
Hrvatska ratna mornarica Flotila Hrvatske ratne mornarice  
 

      The purpose and role of the Croatian Navy (HRM) is to defend the integrity and sovereignty of the Republic of Croatia independently and in joint action with other services. It carries and organises the naval defence of the Republic of Croatia and has an important role in the total state's military power. The Croatian Navy fulfils its role by preparing itself and carrying out the following main tasks: deterring the threat to the Republic of Croatia by maintaining high level of competence, training and technical quality of equipment, constant control of the Adriatic Sea and coast-land and monitoring of foreign war ships' movement, strengthening of the safety conditions on the Adriatic Sea and preserving the integrity of the maritime borders and implementation of the program "Partnership for Peace in the Mediterranean".

 

SUPPORT COMMAND   ZAPOVJEDNIŠTVO ZA POTPORU

 

      Zapovjedništvo za potporu (ZzP) je najznačajniji dio logističkog sustava OS RH. Zaduženo je za operacionalizaciju i koordiniranje logističke i zdravstvene potpore OS RH u cjelokupnom spektru operacija te obavlja i dio poslova jedinstvenog personalnog upravljanja. U skladu s dodijeljenim misijama i zadaćama osigurava namjenski organizirane logističke postrojbe/module terenske logistike kao potporu postrojbama OS RH u operacijama u zemlji i inozemstvu, osigurava ekonomično i učinkovito funkcioniranje OS RH u mjestima baziranja uključujući razvoj i nadzor sustava vanjskih usluga. U suradnji s drugim cjelinama OS RH poboljšava i provodi obuku pripadnika OS RH za logističke VSSp kao i funkcionalnu obuku u dijelu logističkih znanja i vještina.

 
 
SERVICE UNIFORM SLEEVE PATCH CAMO UNIFORM SLEEVE PATCH  
Oznaka za rukav ZzP Oznaka za rukav ZzP  
 
      The Support Command is is the most important component within the CAF logistic system responsible for the operationalization and coordination of logistic and medical support to the CAF in the overall spectrum of operations and performs a portion of activities related to unified personnel management. In accordance with assigned missions and tasks, the Command provides task-tailored logistic units/field logistic modules, as support to CAF units in operations in the country and abroad. In cooperation with other CAF units, the Command improves and conducts training of the CAF members for logistic military specialities, as well as functional training in the field of logistic expertise and skill.

 

 
SUPPLY BATTALION LOGISTIC SUPPORT BATTALION  
Bojna za opskrbu Bojna za opću logističku potporu  
     

CROATIAN ARMED FORCES ORCHESTRA   ORKESTAR ORUŽANIH SNAGA RH

 

      Orkestar Oružanih snaga Republike Hrvatske, reprezentativni orkestar Republike Hrvatske, osnovan je 1991. godine kao nastavak tradicije glazbenih sastava u hrvatskim vojnim postrojbama. Orkestar izvršava protokolarne zadaće za potrebe državnog i vojnog protokola. Profesionalom izgradnjom Oružanih snaga Republike Hrvatske stvorena je pretpostavka za ustroj takvoga glazbenog tijela. Proces stvaranja tekao je postupno, a započeo je formiranjem Reprezentativnog orkestra Zbora narodne garde 1991. godine. Orkestar danas ustrojstveno pripada pod Zapovjedništvom za potporu. Orkestar OSRH ustrojbeno obuhvaća: Simfonijski puhački orkestar OSRH, Orkestar HRM-a i Klapa Sv. Juraj HRM-a.

     
CAF ORCHESTRA SLEEVE PATCH The VOCAL GROUP St. GEORGE CAF SYMPHONY WIND ORCHESTRA
Oznaka Orkestra oružanih snaga Klapa "Sv. Juraj" Simfonijski puhački orkestar HV
    desig: Kokan 1996
     

      CAF Orchestra is a representative orchestra of the Republic of Croatia. It was formed in 1991. It consists of the Symphonic Wind Orchestra located in Zagreb, Croatian Navy Orchestra and Croatian Navy Vocal Group St. George located in Split. Apart from giving protocol and ceremonial performance, the Orchestra also gives concert performance at home and abroad. The Orchestra repertoire includes original compositions for wind instruments, Croatian first performances of compositions which are part of the world music heritage, compositions of contemporary composers and first performances of compositions made by Croatian composers. The Vocal Group cherishes its form of traditional "a capella" singing and some of their musical adaptations have become a hit.

     

JOINT EDUCATION AND TRAINING COMMAND   HRVATSKO VOJNO UČILIŠTE

 

      Kvalitetna potpora provedbi strategijskog koncepta i novom ustroju OS, prvenstveno razvoju združenog međugranskog djelovanja tražila je ustrojavanje nove organizacijske cjeline koja će omogućiti združenu izobrazbu i obuku te izrađivati združenu doktrinu OS. Na temelju traženog pod neposrednim zapovjedanjem GS ustrojeno je Hrvatskio vojno učilište, koje svojom strukturom upravnog i izvršnog djela ima težišne zadaće: Provedbu međugranske izobrazbe i obuke časnika i dočasnika, Predlaganje i izrada združene doktrine OS, sudjelovanje u izradi jedinstvenih standarda i mjerila za izobrazbu i obuku u OS te izrade naputaka za izobrazbu i obuku.

 

 

     

      Quality support to implementation of the strategic concept and new structure of the Armed Forces, primarily to development of the joint intraservice action, requested structuring of the new organization unit that will provide a new joint education and training and develop a joint doctrine of the Armed Forces. Joint Education and Training Command was structured accordingly under direct command of the General Staff. Its administrative and executive part has the following fundamental tasks: implementing of the intraservice education and training of officers and NCOs, proposal and elaboration of the joint doctrine of the Armed Forces. Taking part in setting unified standards and criteria for education and training in the Armed Forces and making instructions for education and training.

     
     

ON TOP    NA VRH

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.