CROATIAN AIR FORCE and AIR DEFENCE
HRVATSKO RATNO ZRAKOPLOVSTVO I PROTUZRAČNA ODBRANA

 

 
 
by  regions
guard brigades
 
LINKS LINKOVI
MINISTRY OF DEFESE
CROATIAN ARMED FORCES
MATO SAMARDŽIĆ COLLECTION SITE

 

 
 
MILITARY INSIGNIAS
 FOR SELL
 
 

      Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana  (kratica HRZ i PZO) grana je Oružanih snaga Republike Hrvatske čija osnovna zadaća je osiguranje suverenosti zračnog prostora Republike Hrvatske te pružanje zrakoplovne potpore drugim granama u provedbi njihovih zadaća u zdruđenim operacijama. Nositelj je i organizator integriranog sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske. Hrvatsko ratno zrakoplovstvo osnovano je na 12. listopada 1991. odlukom predsjednika Republike.  Po novom ustroju, u sastavu HRZ-a su dvije zrakoplovne baze, i to 91. zb Zagreb i 93. zb Zadar, dok su 92. zb Pula i 95. zb Divulje ukinute. Letjelišta su u Lučkom, Puli i Divuljama. U Lučkom je smještena helikopterska eskadrila, u Puli eskadrila borbenih aviona, a u Divuljama eskadrila transportnih helikoptera.

     
   
Prikrivna odora    
     

      Croatian Air Force and Air Defence are service of the Armed Forces. Their aim is securing sovereignty of the air space of the Republic of Croatia and providing air support to other services in implementation of their tasks in joint operations. It is a proponent and organizer of the Croatian air defence integrated system. This double role of the Croatian Air Force and Air Defence is realized with the following main tasks: Inspection and control of the air space security, predominance in Croatian air space, over land and sea, with defence and attacks, providing help in natural, humanitarian and technological disasters, search and rescue operations and support to control of the proliferation of people and material goods.

     

CAP INSIGNIA   OZNAKE ZA KAPE

 
 
OFFICER & NCO VISOR HAT INSIGNIA CROATIAN ARMED FORCES field cap  
Author: N. Martić, 1992. Author: B. Kokan, 1993. (3,8 x 3 cm)  
Oznaka za šapku   5 x 6 cm Oznaka za radne kape HV-a  
     

SLEEVE INSIGNIA   OZNAKE ZA RUKAV

 
LEFT SLEEVE PATCH LEFT SLEEVE PATCH LEFT SLEEVE PATCH (old)
Author: B. Kokan, 1996. Author: B. Kokan Designed in Zagreb, 1995.
Opći znak nosi se na lijevom rukavu Opći znak nosi se na lijevom rukavu  
     
 
LEFT SLEEVE PATCH LEFT SLEEVE PATCH  
Design: B. Kokan, 1995 Design: B. Kokan, 1995  
     

BREAST INSIGNIA   PRSNE OZNAKE

 
 

GENERAL AIR FORCE BREAST INSIGNIA   OPĆE PRSNE OZNAKE HRZ-a

 
Author: B. Kokan, 1995. CAP PATCH Author: B. Kokan, 1994.
  Oznaka za kapu Service uniform Službena odora
    Tkano, veličina 5,5, x 9,2 mm
     
BREAST PATCH - NEW CAMO BREAST PATCH - DESERT CAMO old BREAST PATCH - WOODLAND CAMO old
Oznaka za rukav pustinjske odore Oznaka za rukav pustinjske odore  
Tkano, veličina 5,5, x 9,2 mm Tkano, veličina 5,5, x 9,2 mm Službena odora
     
     

FLYING BREAST INSIGNIA   PRSNE OZNAKE LETAČKIH ZVANJA

 

8.1. Letačka zvanja

      Izgled i opis znakova letačkih zvanja propisani su Pravilnikom o letačkoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 91/09). Svi znakovi letačkih zvanja širine su 66 mm i visine 27 mm. Izrađuju se od metala i u tekstilnoj izvedbi. Oznake letačkih zvanja u tekstilnoj izvedbi preslikani su znakovi letačkih zvanja izrađeni u stvarnim bojama na pravokutniku širine 90 mm i visine 55 mm. Podloga je plave boje ili u boji prikrivne vojne odore.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vojnim odorama, "Narodne Novine" 113/11

     

PILOT BREAST INSIGNIA   PRSNE OZNAKE VOJNOG PILOTA

 

Članak 6.

      Vojni pilot je časnik Oružanih snaga kojemu je dodijeljeno zvanje vojnog pilota na temelju stečene propisane stručne spreme, završenog odgovarajućeg programa letačke izobrazbe i temeljne časničke izobrazbe.

Pravilnik o letačkoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, "Narodne Novine" 91/09

Prilog 2-1

      Letački znak pilota izrađuje se iz mesinganog lima debljine 2 mm, s površinskom obradom od 24 karatne pozlate, a sastoji se od temeljnog kvadrata veličine 13 x 13 mm, iz kojeg su razvijena stilizirana krila, širine 66 mm i visine 27 mm. Na temeljnom kvadratu je apliciran prirodni crveni rubin veličine 3,3 x 3,3 mm, a iz stiliziranih se krila razvija posrebrena polukružna kruna od pletera, vanjskog promjera 23 mm i unutarnjeg 18 mm. Na poleđini letačkog znaka pilota utiskuje se serijski broj.

Pravilnik o letačkoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, "Narodne Novine" 91/09
     
Author: B. Kokan, 1995 Author: B. Kokan, 1996 BREAST PATCH - WOODLAND CAMO old

Service uniform Službena odora

Service uniform Službena odora Oznaka za rukav prikrivne odore - stara
  Tkano, veličina 5,5, x 9,2 mm Tkano, veličina 5,5, x 9,2 mm
     
   
BREAST PATCH - DESERT CAMO    
Oznaka za rukav pustinjske odore    
Tkano, veličina 5,5, x 9,2 mm    
     

NAVIGATOR BREAST INSIGNIA   PRSNE OZNAKE NAVIGATORA

 

Članak 12.

      Navigator je pripadnik Oružanih snaga osposobljen za obnašanje dužnosti navigatora na određenom tipu zrakoplova. Zvanje navigatora stječe se na temelju uspješno završenog programa izobrazbe za navigatora. Osposobljavanje za navigatora utvrđuje se programom letačke izobrazbe za navigatora za određeni tip zrakoplova.

Pravilnik o letačkoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, "Narodne Novine" 91/09

Prilog 2-2

      Letački znak navigatora izrađuje se iz čeličnog lima debljine 2 mm, a sastoji se od temeljnog kvadrata veličine 13 x 13 mm, iz kojeg su razvijena stilizirana krila, širine 66 mm i visine 27 mm. Na temeljnom kvadratu je apliciran prirodni crveni rubin veličine 3,3 x 3,3 mm, a iz stiliziranih se krila razvija kruna u obliku stilizirane busole sa pokazivačima strana svijeta (znak orijentacije i navigacije). Na poleđini letačkog znaka navigatora utiskuje se serijski broj.

Pravilnik o letačkoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, "Narodne Novine" 91/09

     
BREAST PATCH - WOODLAND CAMO new BREAST PATCH - DESERT CAMO BREAST PATCH - WOODLAND CAMO old
Oznaka za rukav prikrivne odore - stara Oznaka za rukav pustinjske odore Oznaka za rukav prikrivne odore - nova
Tkano, veličina 5,5, x 9,2 mm Tkano, veličina 5,5, x 9,2 mm Tkano, veličina 5,5, x 9,2 mm
     

PILOT-MECHANIC BREAST INSIGNIA   PRSNE OZNAKE LETAČA-MEHANIČARA

 

Članak 16.

      Tehničar-letač je pripadnik Oružanih snaga osposobljen za obnašanje dužnosti tehničara-letača na određenom tipu zrakoplova. Zvanje tehničara-letača stječe se na temelju uspješno završenog programa izobrazbe za tehničara – letača na određenom tipu zrakoplova. Osposobljavanje za tehničara-letača utvrđuje se programom letačke izobrazbe za tehničara – letača za određeni tip zrakoplova.

Pravilnik o letačkoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, "Narodne Novine" 91/09

Prilog 2-3

      Letački znak tehničara-letača izrađuje se iz čeličnog lima debljine 2 mm, a sastoji se od temeljnog kvadrata veličine 13 x 13 mm, iz kojeg su razvijena stilizirana krila, širine 66 mm i visine 27 mm. Na temeljnom kvadratu je apliciran prirodni crveni rubin veličine 3,3 x 3,3 mm, a iz stiliziranih krila se razvija kruna u obliku stiliziranog zupčanika (znak tehničke struke). Na poleđini letačkog znaka tehničara-letača utiskuje se serijski broj

Pravilnik o letačkoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, "Narodne Novine" 91/09

     
SERVICE UNIFORM BREAST PATCH - WOODLAND CAMO old BREAST PATCH - WOODLAND CAMO old
Službena odora Oznaka za rukav prikrivne odore - stara Oznaka za rukav prikrivne odore - starija
Tkano, veličina 5,5, x 9,2 mm Tkano, veličina 5,5, x 9,2 mm Tkano, veličina 5,5, x 9,2 mm
     
   
BREAST PATCH - WOODLAND CAMO new    
Oznaka za rukav prikrivne odore - nova    
Tkano, veličina 5,5, x 9,2 mm    
     
     

91st AIR BASE   91. ZRAKOPLOVNA BAZA

 

      91. zrakoplovna baza Zagreb (91. zb) zrakoplovna je poatrojba Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sa sjedištem u Zračnoj luci Zagreb, Pleso. Osnovana je 1991 godine. Prema Dugoročnom planu razvoja OS RH 2006. – 2015. 91. zrakoplovna baza ima sljedeće ustrojstvo: Zapovjedništvo 91. zrakoplovne baze, Zapovjedna satnija, Eskadrila borbenih aviona ( u čijem se sastavu nalaze borbeni avioni MiG-21), Eskadrila transportnih aviona (u čijem se sastavu nalaze transportni avioni Antonov An-32), Eskadrila višenamjenskih helikoptera (u čijem se sastavu nalaze helikopteri Mi-!71Sh smještena u Zračnom pristaništu Lučko) te Zrakoplovno-tehnička bojna. U sastavu baze djelovala je i 29. eskadrila borbenih helikoptera (29. eBH), u čijem sastavu su bili helikopteri Mi-24. Ovi helikopteri su u međuvremenu otpisani, a postrojba je prestala postojati.

     
91st AIR BASE CAMO PATCH AIR BASE ZAGREB - SERVICE UNIFORM 91st AIR BASE CAMO SLEEVE PATCH
91. zrakoplovna baza - prikrivna odora Zrakoplovna baza Zagreb - službena odora Zrakoplovna baza Zagreb - prikrivna odora
  Older insignia / starija oznaka Older insignia / starija oznaka
     

93rd AIR BASE   93. ZRAKOPLOVNA BAZA

 

WINGS OF STORM   KRILA OLUJE

 

      Akro grupa HRZ-a "Krila Oluje" službeno je osnovana i javno predstavljena u sastavu M.Franjić, D.Barišić, D.Doboš, S.Joković povodom proslave desete obljetnice Operacije oluja , 05. 08. 2005. u Kninu , po kojoj je i dobila ime. Grupa je u istom sastavu prethodno zabilježila i jedan neslužbeni nastup prigodom otvaranja Europskog prvenstva u jedrenju 23.07.2004. godine u Zadru. Od kraja 2005. godine grupa leti u sastavu od pet aviona, a prvi let u današnjem sastavu od 6 aviona grupa je izvela 25. 03. 2009. U sastavu Krila Oluje lete piloti iz sastava 93. Zrakoplovne baze Zemunik. Kao pilot akro grupe od 2005. do 2007. godine letjela je i satnica Diana Doboš koja je tako postala treća žena u povijesti koja je letjela u akro grupama.

     
 
     

      Krila Oluje (Wings of Storm) is the Croatian air force (HRZ) and the Air defense (PZO) aerobatic display team. The team 'Krila Oluje' consists of the pilots from the 93rd Military airbase Zemunik. Captain Diana Doboš, was a member of the 'Krila Oluje' from 2005 to 2007 and became a third woman in the world history to fly in an aerobatic team. The very first flight of the team is considered to be at an aerobatic performance with a formation of four aircraft, during the opening ceremony of the European sailing championship in Zadar on 23 July 2004. On the 5th of August 2005, in Knin, regarding the celebration of the 10th anniversary of the military and police operation known as 'Oluja' after which the team was named, the team 'Krila Oluje' has been officially presented to the Croatian public. By the end of the year team grew to a 5-plane formation, and first flight with 6-plane formation was made at 25.03.2009. 

     

93rd AB FIREFIGHTER ESCADRILE   PROTUPOŽARNA ESKADRILA 93. ZB

 

      Protupožarna eskadrila postrojba je Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u sastavu 93. Zrakoplovne baze Zadar. Eskadrila je smještena u Zračnoj luci Zadar. Eskadrila osigurava osposobljenost snaga za učinkovito gašenje požara na kopnu, priobalju i otocima, te zadaćama pružanja međunarodne humanitarne pomoći u gašenju požara s avionaima CL-415, AT-802F i AT-802AF. Postrojba je osnovana početkom 1990-tih godina kada su izravno od kanadske tvrtke Bombardier Aerospace unajmljeni prvi avioni CL-215. 1995.  Republika Hrvatska kupuje svoje prve avione CL-215. U vrijeme rata eskadrila se nalazila u Kaštelima s obzirom na to da je aerodrom Zemunik bio izložen neprijateljskoj paljbi s okupiranih područja. Okončanjem rata prelazi na zemunički aerodrom, a nastavilo se i s popunjavanjem eskadrile avionima. Tako su 1997. nabavljeni avioni CL-415, a zatim i avioni Air Tractor AT-802F.

     
   
     

93rd AB FIREFIGHTER ESCADRILE   PROTUPOŽARNA ESKADRILA 93. ZB

 

      Eskadrila transportnih helikoptera postrojba je Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, ustrojena u sastavu 93. Zrakoplovne baze Zadar. Eskadrila je smještena na letjelištu Divulje. Uz vojne, najvažnije zadaće Eskadrile transportnih helikoptera u mirnodobskim uvjetima su medicinski letovi, traganje i spašavanje na kopnu i moru, gašenje požara i nadzor ZERP-a. U akcijama traganja i spašavanja na kopnu, najčešće u planinskim krajevima, sudjeluju s Gorskom službom spašavanja, na moru surađuju s Obalnom stražom, medicinske letove obavljaju na temelju dojave Državne uprave za zaštitu i spašavanje, a protupožarne aktivnosti u sklopu Operativnog vatrogasnog zapovjedništva OSRH-a. Eskadrila svake godine samostalno provodi i preobuku pilota za helikoptere Mi-8T i Mi8-MTV. Pripadnici Eskadrile (Satnija održavanja) sami provode zadaće redovitog održavanja helikoptera u I. stupnju.

     
     

PILOT SCHOOL   PILOTSKA ŠKOLA

 
 
PILOT SCHOOL SLEEVE PATCH PILOT SCHOOL ESCADRILLE Pc9  
Oznaka za rukav prikrivne odore Pilotska škola Eskadrila Pc9  
Pilotska škola prikrivne odore  
     

CADET INSIGNIA   OZNAKE KADETA HRZ-a

 
BREAST PATCH Author: B. Kokan,1994. BREAST PATCH Author: B. Kokan,1994. BREAST PATCH
SERVICE UNIFORM Službena odora SERVICE UNIFORM Službena odora WORKING UNIFORM radna odora
Tkano, veličina 5,5, x 9,2 mm Tkano, veličina 5,5, x 9,2 mm Tkano, veličina 5,5, x 9,2 mm
     
   
3rd GENERATION    
Designed in Zagreb 1997.    
HRZ kadeti 3. naraštaj    
     

279th SIGNALS BATTALION   279. BOJNA VEZE

 
279th SIGNALS BATTALION 279th SIGNALS BATTALION 279th SIGNALS COMPANY
SERVICE UNIFORM Službena odora WORKING UNIFORM radna odora Design. D.Puzak & V.Slama,Zagreb 1996
    First insignia / prva oznaka
     
     
"Hrvatsko vojno znakovlje" Nakladnik: Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske, 1999.
"Hrvatsko ratno znakovlje" Izdavač: Agencija za komercijalnu djelatnost, Zagreb, 1995.

Pravilnik o letačkoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, "Narodne Novine" 91/09

     

ON TOP    NA VRH

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.