YNA NCO'S SCHOOLS 
SREDNJE VOJNE ŠKOLE JNA

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

     Srednje vojne škole rodova i službi su nastavne ustanove JNA koje su spremale starješine sa srednjom stručnom spremom za rad na odgovornim dužnostima u jedinicama i ustanovama oružanih snaga. Pored toga one su se bavile i usavršavanjem i prekvalifikacijom tog kadra u skladu sa potrebama JNA i oružanih snaga u cjelini. U JNA su postojale slijedeće srednje vojne škole: Srednja vojna škola Kopnene vojske; Srednja tehnička vojna škola Kopnene vojske; Intendantska srednja vojna škola; Sanitetska srednja vojna škola; Muzička srednja vojna škola; Vazduhoplovnotehnička srednja vojna škola te Mornaričkotehnička srednja vojna škola.

 
     Military high schools for branches and services were educational institutions of Yugoslav National Army with task to educate commanding staff (non commissioned officers) for work in units and institutions in armed forces. Beside that, their tasks were, in accordance with armed forces needs, to specialized and reeducate NCO-s staff. In JNA were following high schools: Army military high school, Army technical military high school, Supply high school, Medical military high school, Military high school for musicians, Air Force technical military high school and Navy technical military high school.
     

ARMY MILITARY HIGH SCHOOL 1970-1974  SREDNJA VOJNA ŠKOLA KOV-a 1970-1974

 

      Izrađen je (iskovan) od metala i srebrno patiniran. Тrokutnog oblika, dimenzije 37x37x40 milimetara. S lijeve i desne strane prema vrhu spajaju se stilizirane lovorove grančice širine 6 milimetara i visine 33 milimetra. U centralnom djelu je kružni medaljon prečnika 22 milimetra ispunjen crvenim emajlom. Unutar medaljona su aplicirana u nadvišenju oruđa roda KОV-a (tenk, raketa, top i puška), koja su također srebrno patinirana.

     
   
     

      Triangular shaped badge (dimensions 37 x 37 x 40) is maddened from metal and silver plated. On left and right badge sides leys stylized laurel branches 33 mm long and 6 mm wide. Laurel branches are connected on the badges top. Central part carries a red enameled medallion 22 mm in diameter with silver plated relief of Army symbols: tank, rifle and a canon.

     

ARMY TECHNICAL MILITARY HIGH SCHOOL 1970-1974

TEHNIČKA SREDNJA VOJNA ŠKOLA KOV-a 1970/74

 

      Amblem Tehničke srednje vojne škole KoV-a od 1970-1974. godine izrađen je kovanjem od metala i srebreno patiniran, trokutnog je oblika, dimenzija 37 x 37 x 40 milimetara, Sa lijeve i desne strane značke prema vrhu spojene su stilizirane lovorove grančice širine 6 milimetara i dužine 33 milimetra. U centralnom je dijelu kružni medaljon širok 22 milimetra. Unutar medaljona na crveno emajliranoj podlozi nalazi se stilizirani znak tehničke službe srebreno patiniran. Taj se znak sastoji od zupčanika sa atomom ispod kojega se nalaze ukršteni puška (pješadija) i topovska cijev (artiljerija) te mač sa vrhom okrenutim prema gore.

     
   
     

      Army technical military high school breast badge was madden from silver plated metal in triangle shape with dimensions 37 by 37 by 40 mm. From left and right side of emblem are stylized laurel wreaths 6 mm tick. In insignias centre is red enameled circle 22 mm in diameter with stylized technical service emblem. Insignia consists from sword with on which are crossed rifle (for infantry) and gun (for artillery). On top of all is cog-wheel with atom.

     

AIR FORCE TECHNICAL HIGH SCHOOL 1974-1992.

VAZDUHOPLOVNOTEHNIČKA SVŠ 1970-1992.

 

      Oznaka Vazduhoplovnotehničke srednje vojne škole od 1974. do 1992. godine je trokutnog oblika, dimenzija 37 x 37 x 40 milimetara, Sa lijeve i desne strane značke prema vrhu spojene su stilizirane lovorove grančice širine 6 milimetara i dužine 33 milimetra. na njihovom se vrhu nalazi crveno emajlirana zvijezda petokraka dijametra 12 milimetara. U centralnom svjetloplavo emajliranom medaljonu apliciran je znak tehničke službe RV i PVO. Znak se sastoji od zupčanika, elise, radarsko-raketnog sistema i orla u letu - simbola zrakoplovstva.

     
   
     

      Air Force technical military high school emblem used in period from 1974 till 1992 was triangle shaped dimensions 37 by 37 by 40. From left and right side of this insignia goes wreath 6 mm tick and 33 mm high. They are connected with red enameled five points star 12 mm in diameter. In central light blue medallion are allocated Air Force technical service and Anti Aircraft Defense emblems: cog-wheel, propeller, radar rocket system and on top of all flying eagle (Air Force symbol).

     

MILITARY GRAMMAR SCHOOLS   VOJNA GIMANZIJE

 
     Vojne gimnazije su škole srednjeg obrazovnog stupnja, prirodno matematičkog smjera, koje su imale zadatak jpripremanja učenika za školovanje u vojnim akademijama. Školovanje u njima trajalo je četiri godine, a učenici su imali status vojnih stipendista. U JNA postojale su sledeće vojne gimnazije: „Bratstvo i jedinstvo" - Beograd, Ivo Lola Ribar" – Zagreb, Franc Rozman Stane" – Ljubljana i Vazduhoplovna gimnazija „Мaršal Тito" – Mostar. Učenici koji završe prve tri gimnazije većinom nastavljaju školovanje u vojnim akademijama Кopnene vojske, a po potrebama JNA i u drugim vojnim akademijama. Učenici koji završe vazduhoplovnu vojnu gimnaziju nastavljaju školovanje u vazduhoplovnim vojnim akademijama, prvenstveno u Vazduhoplovnoj vojnoj akademiji - pilotskoj.
 
     Military grammar schools were educational and schooling institutions with primary task to prepare students (cadets) for further studies on military academies. Schooling lasted for four years and scholarship was paid by armed forces. Students from first three schools become cadets in Army military academies exceptionally in others like Navy or air Force. Students from Air Force grammar school were prepared for Air Force military academies, mostly for pilots. There were four military grammar schools in YNA: “Brotherhood and unity” - Belgrade; “Ivo Lola Ribar”- Zagreb; “Franc Rozman Stane” - Ljubljana and Air Force grammar school “Marshal Tito” - Mostar.
 

MILITARY GRAMMAR SCHOOL BELGRADE  VOJNA GIMANZIJA "BRATSTVO-JEDINSTVO"

 

      Opća srednja vojna škola "Bratstvo i jedinstvo" ima amblem u obliku izduženog štita visine 80 milimetara, a širine 50 milimetara. Zvijezda petokraka veličine 20 milimetara koju pridržavaju dvije lovorove grančice natkriljuje znak koji se sastoji od šest baklji, što simbolizira šest republika. Na bakljama leži otvorena knjiga, simbol učenja. Lenta svjetlosmeđe boje, širine osam milimetara, obrubljuje štit i na njoj je bijelim slovima ispisano: OPŠTA SREDNJA VOJNA ŠKOLA "BRATSTVO-JEDINSTVO". Vrh znaka čine dvije lovorove grane, spojene u sredini crvenom zvijezdom petokrakom.

     

SCHOOL BADGE SCHOOL PATCH SCHOOL PATCH (version)
Značka škole Platnena oznaka škole Platnena oznaka škole (verzija)
     

     Badge is forged from aluminum alloy in shield shape with dimensions 60 mm high and 55 mm wide. Golden plated edges are 6 mm wide with black Latin inscriptions: upper VOJNA GIMNAZIJA and lower BRATSTVO - JEDINSTVO. Inside the badge six torches with orange flame carries open book and YNA insignia. Central field is in red varnish paint. On left and right sides are laurel wreaths.

 
RADIO-AMATUER CLUB YOUNG EXPLORERES SPORT CLUB
Radio-amaterski klub Mladi istraživači Sportsko društvo
     
 
     

AIR FORCE GRAMMAR SCHOOL 1969-1977.  VAZDUHOPLOVNA GIMNAZIJA 1969.- 1977.

 

     Znak je izrađen od metala jednodjelne izrade, oblika štita dimenzija 21x21x38x38, srebreno patiniran (ili pozlaćen) po vanjskim rubovima. Unutar znaka u plavo emajliranom polju i u gornjem djelu štita stilizirani je letački znak Ratnog vazduhoplovstva JNA, ispod letačkog znaka u tri reda latinicom ispisano je VAZDUHOPLOVNA / GIMANZIJA / MARŠAL, a ispod skraćeni potpis Josipa Broza Tita, vrhovnog komandanta OS. Ispod potpisa u dnu štita je crvena zvijezda petokraka, promjera 5 mm.

 

     Blue enameled metal shield wit silver (or gold) plated edges dimensions 21x21x38x38 mm caries on the top stylized YNA Air Force pilot’s breast badge. Under it is written in three rows Latin inscription VAZDUHOPLOVNA / GIMNAZIJA / MARŠAL and in fourth row stylized signature of Josip Broz Tito, supreme commander of Armed forces. On the bottom is red five pointed star 5mm in diameter.   

     

1st model - gold inscriptions

1st model - silver inscriptions

3rd model

1. model - pozlaćen

1. model - posrebren

3. model

     

     I model: pozlaćen, teget plavi emaјl. Značka je imala reprezentativan karakter i dodjeljivana je u znak pažnje pripadnicima RV i stranim voјnim delegaciјama RV koјe su dale doprinos razvoјu RV i PVO i unapređenju rada voјne gimnaziјe. II model: niklan, svetloplavi emaјl - pozlaćena, svetloplavi emaјl (sa apliciranim pozlaćenim letačkim znakom na gornjem djelu, dimenziјe 12x17 mm). Značka je dodjeljivana pripadnicima RV i stranim voјnim delegaciјama RV koјe su dale doprinos u razvoјu RV i PVO i unapređenju rada voјne gimnaziјe. III model: 1977 - 1978, niklan, svetloplavi emaјl, po izgledu odgovara opisanim značkama I i II modela, ali sa izmjenama: na znački je veći letački znak RV, natpis je promenjen i latiničnim pismom ispisano u poluluku VAZDUHOPLOVNA, ispod skraćenica u horizontali u dva reda OSVŠ (Opšta srednja voјna škola) i MARŠAL, a u donjem djelu mali potpis Јosipa Broza Тita, vrhovnog komandanta OS. IV model: 1979-1991 niklan, svetlo-plavi emaјl, po izgledu odgovara opisanim značkama I i II modela, ali sa izmenjenim tekstom i u odnosu na II model. Na znački je ispod letačkog znaka RV u tri reda latiničnim pismom ispisano VAZDUHOPLOVNA VOJNA GIMNAZIJA / „MARŠAL TITO". Ispod natpisa skraćeni potpis Јosipa Broza Тita, vrhovnog komandanta OS. U dnu štita nalazi se crvena zvijezda petokraka, prečnika 7 mm.

 
     1st model: gold plated, darker blue enamel. This badge was issued to professors, to Air Force personnel and members of foreign delegations or institutions that helped in AF grammar school achievements. 2nd model: gold plated, light blue enamel with gold plated stylized pilots breast badge, dimension 12 by 17 millimeters. Badge was issued in same occasion like first model. 3rd model: 1977-1978, poniklan, light blue enamel, size and shape same as first two models. Changed text, also in three rows: first VAZDUHOPLOVNA, under it schools name abbreviation OSVŠ and third row MARŠAL.  Tito’s signature stays same as in first two models. 4th model: light blue enamel, silver plated, shape and size same as other models, only text is slightly different. In three rows is written VAZDUHOPLOVNA VOJNA GIMNAZIJA / „MARŠAL TITO". Under Tito’s signature is five pointed red enameled star little bigger than on other models 7 mm.
     

MILITARY TECHNICAL MAINTENANCE HIGH SCHOOL

TEHNIČKA SREDNJA ŠKOLA ZA VOJOTEHNIČKA ZANIMANJA

 

      Amblem tehničke srednje škole za vojnotehnička zanimanja ima oblik štita dimenzija: visina 80 milimetara, a širina 75 milimetara. Na gornjoj strani znaka se nalazi zvijezda petokraka veličine 20 milimetara koju pridržavaju dvije lovorove grančice. Rubom štita se sa lijeva na desno na plavoj podlozi (lenti) širine 10 milimetara, nalazi latinicom ispisan naziv škole: TEHNIČKA SREDNJA ŠKOLA ZA VOJNOTEHNIČKA ZANIMANJA. Sredinom štita dominira oznaka tehničke službe kopnene vojske promjera 40 milimetara. Postoji i metalni znak ove škole.

     
 
     
     
     

Vojni leksikon,  Vojnoizdavački zavod Beograd, 1981.

g. Nenad Bjeloš "Vojno školstvo - amblemi, značke JNA 1969 - 1991." časopis Museum 6/2005

ON TOP    NA VRH

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.