TERITORRIAL DEFENSE
TERITORIJALNA OBRANA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Teritorijalna odbrana se sastojala od jedinica, ustanova i štabova i drugih oblika organiziranja građana za općenarodni oružani otpor. Radi organiziranja, pripremanja, rukovođenja i komandiranja TO u miru i ratu, svaka društveno-politička zajednica imala je svoj štab - republički, pokrajinski, regionalni (u zajednici općina, oblasti, zoni), gradski (u gradskoj zajednici općina) i općinski, a i neke veće mjesne zajednice imaju štabove teritorijalne odbrane.

   

      Bilo je predviđeno da štabovi TO u miru budu djelomično razvijeni, a u slučaju neposredne ratne opasnosti i rata, kao i za vrijeme izvođenja vježbi u miru, da se potpuno aktiviraju. U štabovima su bile zastupljene sve osnovne funkcije neophodne za rukovođenje i komandiranje jedinicama i ustanovama TO (operativna, organizacijsko-mobilizacijska, pozadinska, politička, bezbjednosna i dr.), a postoje i prištapske jedinice i ustanove. Zavisno od namjene jedinice TO su formirane u različite formacijske sastave. Postojale su dvije vrste jedinica: taktičke - namijenjene za borbena dejstva na užem prostoru, i taktičko-združene - namjenjene za dejstva na široj teritoriji.

 

      The Territorial Defense Forces (TO) were a separate part of the armed forces of the former Socijalist Federal Republic of Yugoslavia. The forces acted as a Home Guard which roughly corresponded to a military reserve force or an official governmental paramilitary. Each of the Yugoslav constituent republics and authonomious territories had its own Territorial Defense military formations, while the regular army for the whole Federation was the Yugoslav People's Army (JNA), which also maintained its own reserve forces.

 
REGULAR SLEEVE INSIGNIA TD AUTHONOMY TERRITORY of TD MARIBOR
WHOLE COUNTRY VOJVODINA (Serbia) SLOVENIA
Oznake teritorijalne obrane TO SAP Vojvodine TO Maribor - Slovenija
 

YOUTH TRAINNING UNITS CROATIA  OMLADINSKE NASTAVNE JEDINICE SR HRVATSKA

 

      Osposobljavnje i priprema omladine za ONO i DSZ koja nije pohađala srednje škole organizirala se i sprovodila po programu "Odbrana i zaštita" (slično kao i u srednjim školama). Obuka te kategorije mladih bila je u nadležnosti društveno-političkih zajednica. Pripremi mladih za ONO i DSZ umnogome su doprinosile i društvene organizacije kao što su Narodna tehnika, Crveni križ, Savez izviđača, Savez za fizičku kulturu i dr (primjer: godine 1978. te društvene organizacije su okupljale oko 7.000.000 mladih).

 

     

 
 
TD MILITARY POLICE BELT BUCKLE  TO VOJNA POLICIJA KOPČA ZA OPASAČ
 

      Vojnici i aktivna vojna lica vojne policije na pafti (kopči) opasača nose znak vojne policije. Znak je srebrnopatinirane boje, a petokraka zvijezda zlatnožuteboje. Širina znaka je 36 mm, a visina 52 mm.

t. 236. - Pravilnik o vojnim uniformama oružanih snaga SFRJ iz1989.

     
   
     
     
     
ON TOP    NA VRH
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.