AIR FORCE
RV i PVO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAP BADGES OZNAKE ZA KAPE
 
AIR FORCE GENERALS  GENERALI AVIJACIJE
 
 
VISOR HAT FIELD CAP  
Generalska oznaka za  šapke Generalska radna kapa "titovka"  
IKOM Zagreb Megaplast D.Milanovac  
 

      Amblem za kapu generala KoV i RV i PVO sastoji se od crvene zvijezde petokrake, metalne podloge i dviju lovorovih grančica. Okvir zvijezde petokrake i lovorove grančice su zlatnožute boje, a podloga zvijezde petokrake - srebrenoolovne boje. Amblem je metalni ili vezeni. Širina amblema je 32 mm, a visina 27 mm.

t.190 -Pravilo o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989.

      Amblem za šapku generala KoV i RV i PVO je istog oblika, izgleda i materijala kao amblem za kapu generala KoV i RV i PVO. Širina amblema je 50 mm, a visina 43 mm.

t.191 -Pravilo o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989.

 

AIR FORCE CADETS, NCO'S and OFFICERS  PITOMCI, MLAĐI OFICIRI I OFICIRI

 

 

 
Embroided, very,very rear

 

 
     

      Amblem za šapku pitomaca srednjih vojnih škola i vojnih akademija i aktivnih vojnih lica RV i PVO sastoji se od crvene zvijezde petokrake, zlatnožutog orla u letu, koji u kandžama drži zlatnožuti mač i vijenca od lovorovih grančica srebrnoolovne boje. Zvijezda petokraka je oivičena metalnom ivicom zlatnožute boje. Amblem je metalan, prešan sa imitacijom veza ili vezen. Širina amblema je 63 mm, a visina 45 mm.

t.192 -Pravilo o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989.

     
 VISOR HAT BADGE VISOR HAT BADGE IN USE 1991-1992
Redovna oznaka za šapke Redovna oznaka za šapke Nošena 1991/92
    IKOM Zagreb Aurometal Subotica Aurometal Subotica
     

AIR FORCE SOLDIERS   VOJNICI AVIJACIJE     oznake za  "titovke"

 

      Za kapu vojničku i beretku zvijezda petokraka je metalna, malo ispupčena, spolja crveno emajlirana, sa metalnom srebrnastom ili patiniranom ivicom. Raspon između suprotnih krakova zvijezde petokrake je 25 mm.   Na kapi vojničkoj zimskoj zvijezda petokraka može biti izvezena crvenim koncem i iste je veličine kao zvijezda petokraka metalna iz stava 1. ove tačke. Zvijezda petokraka za kapu i šapku vojnika gardijskih i proleterskih jedinica je ista kao zvijezda petokraka iz stava 1. ove tačke, ali sa srpom i čekićem  u sredini.

 

t.183 -Pravilo o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989.

     

     

 
IKOM Zagreb    
     

OTHER INSIGNIAS OSTALE OZNAKE

 

SLEEVE PATCHES   OZNAKE SA RUKAVA

 
BREAST & SLEEVE PATCH BREAST & SLEEVE PATCH BREAST & SLEEVE PATCH
Redovne oznake sa rukava ili prsa Redovne oznake sa rukava ili prsa Redovne oznake sa rukava ili prsa
     
 
  AF TECHN.INSTITUTE "Žarkovo"  
  VT institut "Žarkovo"  
     
 
BREAST BADGES   PRSNE OZNAKE
 
     
AF PILOT's ACADEMY MECHANIC's ACADEMY
Visoka Vazduhoplovno Af flight academy Air force  academy
 Tehnička Vojna Škola (postdiplomski studij) Vazduhoplovno  Vojna Akademija piloti Vazduhoplovno Tehnička Vojna Akademija (fakultet)
     
 
30 YEARS OF VTVA    
30 years of VTVA academy    
(30 godina akademije)    
     
ON TOP NA VRH
AIR FORCE RANKS   ČINOVI U RV i PVO
 
GENERALS  GENERALI
Naramenice odnosno navlake za naramenice su:

      3) za generale oivičene lovorovim vijencem izvezenim od prediva zlatnožute boje, širine 5 mm, sa 13 do 14 listova na 100 mm; na 10 mm od ramenog šava izvezen je ili izrađen od metala generalski znak, koji čine dvije lovorove grančice i ukršteni topovska cijev i sablja. Širina znaka je 33 mm, a visina 26 mm. Na ratnim uniformama generala naramenice su umjesto lovorovim vijencem oivičene pljosnatim gajtanom, širine 3 mm.

t.206 -Pravilno o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989.

      Zvjezdice za označavanje čina generala su zlatnožute boje izvezene od prediva ili izrađene od metala. Veličina zvjezdice je 20 mm, računajući raspon između vrhova suprotnih krakova. 

t.205 -Pravilo o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989.

 
 GENERAL of the ARMY  GENERAL COLONEL  GENERAL Lt. COLONEL
general armije general pukovnik general potpukovnik
     
 GENERAL Lt. COLONEL  GENERAL MAJOR  GENERAL MAJOR
general potpukovnik general major general major
     

OFFICERS  OFICIRI

Naramenice odnosno navlake za naramenice su:
1) za oficire čina poručnika do kapetana I klase oivičene našivenim ili izvezenim širitom zlatnožute boje, širine 3 mm;
2) za oficire čina majora do pukovnika oivičene dvama, u razmaku od 2mm, našivenim ili izvezenim širitima zžb, širine 3mm;

 t.206 -Pravilo o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989.

      Oficiri KoV i RV i PVO, pored širita, na naramenicama nose i zvjezdice, i to: potporučnik, major i general-major -  jednu zvjezdicu; poručnik, potpukovnik i general-potpukovnik - dvije zvjezdice; kapetan, pukovnik i general-pukovnik tri zvjezdice; i kapetan I klase i general armije - četiri zvjezdice.

t.207 -Pravilo o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989.

 
COLONEL  PUKOVNIK
 
 
Service dress Service dress  
summer uniform  ljetna uniforma regular uniform bluza  
 

LIEUTENANT COLONEL  POTPUKOVNIK

 
Service dress Service dress Combat dress
Redovna uniforma Redovna uniforma Ratna i radna uniforma
Summer shirt  Ljetna košulja Overcoat  mantil breast rank prsni znak
 

MAJOR  MAJOR

 
 
Service dress   Combat dress
Redovna uniforma   Ratna uniforma
Summer shirt  Ljetna košulja   breast rank prsni znak
 
SENIOR CAPTAIN KAPETAN 1. KLASE
 
Service dress   Combat dress
Redovna uniforma   Ratna uniforma
Summer shirt  Ljetna košulja   breast rank prsni znak
 
CAPTAIN  KAPETAN
   
Service dress    
Redovna uniforma    
Summer shirt  Ljetna košulja    
     
1st LIEUTENANT 2nd LIEUTENANT
poručnik potporučnik  
     

NON COMMISSIONED OFFICERS  MLAĐI OFICIRI

      Činovi mlađih oficira KoV i RV i PVO označavaju se zvjezdicama i širitima zlatnožute boje i to: vodnik -  jedan širit i jedna zvjezdica; vodnik prve klase - jedan širit i dvije zvjezdice; stariji vodnik - jedan širit i tri zvjezdice; stariji vodnik I klase - jedan širit i četiri zvjezdice; zastavnik - dva širita i jedna zvjezdica; zastavnik I klase - dva širita i dvije zvjezdice.

      Širiti, širine 3 mm, našivaju se ili vezu na naramenice, odnosno navlake za naramenice pod kutom od 90º, na oko 5 mm od šava rukava, sa tjemenom ugla okrenutim ka vratu. Razmak između širita je 4 mm.

t.201 -Pravilo o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989.

     
SERGEANT MAJOR SERGEANT MAJOR SERGEANT FIRST CLASS
zastavnik I klase zastavnik I klase zastavnik
     
 
FIRST SERGEANT STAFF SERGEANT MASTER SERGEANT
stariji vodnik I klase stariji vodnik vodnik I klase
     

SOLDIERS  VOJNICI

 

      Činovi vojnika / mornara označavaju se crvenim svilenim širitom, širine 7 mm, i to: razvodnik - jedan širit; desetar - dva širita i mlađi vodnik - tri širita. Oznake činova imaju oblik pravog ugla, čije je tjeme na naramenicama okrenuto ka vratu, a na rukavima i grudima - nadolje. Kraci oznaka na rukavima i grudima su dužine 40 mm, a na naramenicama - prema širini naramenica. Razmak između širita je 4 mm.

t.200 -Pravilo o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989.

     
   
JUNIOR SEARGENT CORPORAL PRIVATE FIRST CLASS
Mlađi vodnik Desetar Razvodnik
     
     
OLDER RANKS   STARIJI ČINOVI    in use from 1964 - 01.05.1982.
 
CAPTAIN WARANT OFFICER 1st class WARANT OFFICER

Kapetan

Zastavnik I klase

 zastavnik

   

summer uniform / ljetna uniforma

 

 
   
SERGEANT    
Vodnik  
 
ON TOP NA VRH
     

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.