ORDERS
ORDENI

             

Photo: Dimitrije Ostojić

 
 
 
PRIVATE WEBSITE

MEDALS & ORDERS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Ordeni, odlikovanja i medalje SFRJ su kreirani tokom 2.SR i dojeljivana su cijelo vrijeme postojanja Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Prva odlikovanja su kreirana 15. 03. 1943 i uključivala su Orden narodnog heroja, Orden narodnog oslobođenja, Orden partizanske zvijezde, Orden bratstva i jedinstva, Orden za hrabrost i Medalju za hrabrost. Do 1960. godine ukupan broj odlikovanja se popeo na 42 i činili su ga 35 odlikovanja, 6 medalja i jedna komemorativna medalja. Prve ordene i medalje su dizajnirali Antun Augustinčić i Đorđe Andrejević – Kun i to tako da je slikar Đorđe Andrejević – Kun prvo izradio skice, a poslije i crteže, a kipar Antun Augustinčić je napravio reljefe.

 

 

      Orders, decorations, and medals of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia were created during the Second World War and used throughout the existence of the Socialistic Federal Republic of Yugoslavia. The first decorations were created on March 15, 1943 and included the Order of the People's Hero, Order of the People's Liberaion, Order of the Partisan Star, Order of the Brotherhood and Unity, Order for Bravery and Medal for Bravery. By 1960 the total number of decorations increased to 42 and consisted of 35 orders, 6 medals and 1 commemorative medal. The designers of the Yugoslav orders and medals were Antun Augustinčić and Đorđe Andrejević-Kun.

 

THE ORDER OF THE BRAVERY   ORDEN ZA HRABROST

 

7. Statut Ordena za hrabrost

      Orden za hrabrost izrađen je od pozlaćene legure bakra i cinka. Ovalnog je oblika, sa horizontalom osi dugom 38 mm i vertikalnom osi dugom 34 mm. Orden prikazuje razvijenu zastavu, preko koje su ukrštena prva partizanska oružja: puška sa bodežom, sjekira, kosa i kolac sa nožem, kao i lovorova grančica. Na zastavi se nalaze reljefni natpisi, i to – iznad oružja: „Smrt fašizmu“, a ispod oružja: „Sloboda narodu“. Na vrhu ordena nalazi se petokraka zvijezda koja sa svoja tri kraka izlazi izvan ovala ordena.

      Orden visi na 20 mm širokoj traci složenoj u obliku peterokuta tako da su gornja horizontalna strana i dvije donje kose strane duge po 22 mm, a bočne strane po 42 mm. Traka je crvene boje, sa tri tanke žute pruge sa svake strane, svaka širine 1 mm. Orden za hrabrost se nosi na lijevoj strani grudi.

Odluka Predsjedništva SFRJ o statutima ordena i medalja SFRJ, "Službeni list SFRJ", br. 14/86 i 19/86

dodjeljeno je 120.636

   
  7797  
     
 

55917

 

      Ustanovljen 15. 08. 1943. godine. Idejno rješenje je izradio Đorđe Andrejević Kun.

 

      The order of the Bravery, established on 15th of August, 1943, was awarded to military personel and civilians for acts of bravery during the war and peace-time. Ribbon was red with 3 narrow yellow edge stripes.

 

THE ORDER OF YUGOSLAV FLAG WITH SILVER STAR

ORDEN JUGOSLAVENSKE ZASTAVE SA SREBRENOM ZVIJEZDOM
 

15. Statut Ordena jugoslavenske zastave sa srebrnom zvijezdom

      Ordena jugoslavenske zastave sa srebrnom zvijezdom je po veličini, materijalu i obliku isti kao i Orden jugoslavenske zastave sa zlatnom zvijezdom, ali zraci između kraka zvijezde nisu pozlaćeni. Vrpca je kao kod Ordena jugoslavenske zastave sa zlatnom zvijezdom. Minijaturni znak ordena je petokraka zvijezda od pozlaćene legure bakra i cinka, prečnika 6 mm. Orden jugoslavenske zastave sa srebrnom zvijezdom nosi se na lijevoj strani grudi.

Odluka Predsjedništva SFRJ o statutima ordena i medalja SFRJ, "Službeni list SFRJ", br. 14/86 i 19/86

dodjeljeno je 769 komada

     
   
     

      Order of the Yugoslav Flag was instituted on 26th of November 1947. Was awarded for outstanding contributions to the development and strengthening of peaceful cooperation and friendship between Yugoslavia and other nations. Order had 5 grades.

     

ORDER OF THE PARTIZAN STAR WITH SILVER WREATH

ORDEN PARTIZANSKE ZVIJEZDE SA SREBRENIM VIJENCEM
 

17. Statut Ordena partizanske zvijezde sa srebrnim vjencem

      Orden partizanske zvezde sa srebrnim vjencem izrađen je od srebra, u obliku petokrake zvijezde, ispod čijih krakova su kružno postavljene dvije lovorove grane. Petokraka zvijezda je od crvenog emajla, sa srebrnom ivicom širokom 1 mm. Prečnik kruga opisanog oko zvijezde je 41 mm. Lovorove grane ispod krakova petokrake zvijezde su od patiniranog srebra, u obliku kruga, sa prečnikom vanjskog ruba 28 mm. Ukrštene drške lovorovih grana nalaze se između krakova zvijezde. Vrpca je od crvene moarirane svile, širine 36 mm, sa dvije uspravne žute pruge, širine po 9 mm. Orden partizanske zvezde sa srebrnim vencem nosi se na desnoj strani grudi.

Odluka Predsjedništva SFRJ o statutima ordena i medalja SFRJ, "Službeni list SFRJ", br. 14/86 i 19/86

dodjeljen je 1.531 komad

   
     
MONETNI DVOR  SSSR II   6541  МОНЕТНЫЙ ДВОР
     
 
     

      Order of the Partisan Star, instituted on 15th of August 1943 was awarded for outstanding bravery to the Partisans led by Tito fighting occupying forces. Order had three grades.

 

ORDER OF THE PARTIZAN STAR WITH RIFLES

ORDEN PARTIZANSKE ZVIJEZDE SA PUŠKAMA
 

18. Statut Ordena partizanske zvijezde sa puškama

      Orden partizanske zvijezde sa puškama izrađen je od srebra, u obliku petokrake zvijezde od crvenog emajla, sa srebrnom ivicom širokom 1 mm. Prečnik kruga opisanog oko zvijezde je 41 mm. Ispod zvijezde nalaze se dvije puške od patiniranog srebra položene unakrst, tako da se između donjih i gornjih krakova zvijezde vide kundaci, a iznad gornjih krakova – cijevi pušaka. Vrpca je od crvene moarirane svile, širine 36 mm, sa četiri uspravne pruge po sredini, širine 4 mm. Orden partizanske zvijezde sa puškama nosi se na desnoj strani grudi. Dodijeljeno ih je 10.384 komada od toga je sovjetska proizvodnja 9.277 komada, a IKOM proizvodnja 1.107 komada. Email je na "ikomovim" modelima uvijek svijetliji.

Odluka Predsjedništva SFRJ o statutima ordena i medalja SFRJ, "Službeni list SFRJ", br. 14/86 i 19/86

dodjeljeno je 10.384 komada

   
IKOM III   29430   
     
MONETNI DVOR  SSSR III STOLPNJE   18765 МОНЕТНЫЙ ДВОР
     
   
     

ORDER OF THE REPUBLIC WITH SILVER WREATH

ORDEN REPUBLIKE SA SREBRNIM VIJENCEM
 

20. Statut Ordena Republike sa srebrenim vijencem

      Orden Republike sa srebrnim vijencem izrađen je od legure bakra i cinka. Po kompoziciji i veličini  isti je kao i Orden Republike sa zlatnim vijencem, ali su zvjezdice između kraka zvijezde, umjesto rubinima romboidnog oblika, ispunjene crvenim emajlom, a umjesto pozlaćenog vijenca je vijenac od patiniranog srebra, bez brušenih bijelih kamena. Vrpca je po boji i veličini ista kao i vrpca Ordena Republike sa zlatnim vijencem, ali je minijaturni srednji dio ordena posrebreno patiniran. Ordena Republike sa srebrnim vijencem nosi se na desnoj strani grudi.

Odluka Predsjedništva SFRJ o statutima ordena i medalja SFRJ, "Službeni list SFRJ", br. 14/86 i 19/86

dodjeljeno je 6.310 komada

   
     
   
     

      Order of the Republic was awarded for outstanding achievements in the field of science and art, education, culture and sports. Order was established in 1960 in three grades.

     

ORDER OF THE REPUBLIC WITH BRONZE WREATH

ORDEN REPUBLIKE SA BRONČANIM VIJENCEM
 

21. Statut Ordena Republike sa brončanim vijencem

      Orden Republike sa brončanim vijencem je po kompoziciji, materijalu i veličini isti kao i Orden Republike sa srebrenim vijencem, ali su svi metalni dijelovi brončano patinirani. Vrpca je po boji i veličini ista kao i vrpca Ordena Republike sa srebrenim vijencem, ali je minijaturni centralni dio ordena brončano patiniran. Orden Republike sa brončanim vijencem nosi se na desnoj strani grudi.

Odluka Predsjedništva SFRJ o statutima ordena i medalja SFRJ, "Službeni list SFRJ", br. 14/86 i 19/86

dodjeljeno je 11.088 komada

   
 
     

      Order of the Republic was awarded for outstanding achievements in the field of science and art, education, culture and sports. Order was established in 1960 in three grades.

     

ORDER OF MERIT TO THE NATION WITH GOLDEN STAR

ORDEN ZASLUGA ZA NAROD SA ZLATNOM ZVIJEZDOM
 

22. Statut Ordena zasluga za narod sa zlatnom zvijezdom

      Orden zasluga za narod sa zlatnom zvijezdom okruglog je oblika, promjera 42 mm. Izrađen je od srebra. Površina podloge, u obliku radijalnih kaneliranih zraka koje su na vrhu sitno zupčaste, pozlaćena je. Na toj površini nalazi se pozlaćena, ispupčena petokraka zvijezda, prečnika 40 mm. Između krakova zvijezde izlazi pet srebrenih radijalnih zraka koje vode do vanjske ivice površine podloge. Zrake su ispupčene iznad površine, a njihovi rubovi su zupčasti. Na petokrakoj zvijezdi nalazi se od patiniranog srebra izrađen reljefni lik borca s puškom o desnom ramenu, koji u lijevoj ruci drži razvijenu zastavu. Vrpca je od crvene moarirane svile, širine 36 mm, sa plavom uspravnom prugom u sredini, širokom 4 mm. Orden zasluga za narod sa zlatnom zvijezdom nosi se na desnoj strani grudi.

Odluka Predsjedništva SFRJ o statutima ordena i medalja SFRJ, "Službeni list SFRJ", br. 14/86 i 19/86

dodjeljeno je 4.668 komada

   
   
     

      Order of Merit to the Nation, established on 12th of June 1945, was awared to those who distinguished themselves in the struggle for liberation and for merit in securing and organising the Yugoslav government and army, and (from 1955) for achievement in the economic, cultural and social spheres. There were three grades of this order.

     

ORDER OF MERIT TO THE NATION WITH SILVER RAYS

ORDEN ZASLUGA ZA NAROD SA SREBRENIM ZRACIMA
 

23. Statut Ordena zasluga za narod sa srebrenim zracima

      Orden zasluga za narod sa srebrnim zracima je po kompoziciji i veličini isti kao i Orden zasluga za narod sa zlatnom zvijezdom, ali je izrađen od legure bakra i cinka, površina podloge je pozlaćena, petokraka zvijezda je posrebrena, radijalni zraci su posrebreni i reljfni lik borca je pozlaćen. Vrpca je od crvene moarirane svile, širine 36 mm, sa dvije plave uspravne pruge u sredini, širine po 4 mm. Orden zasluga za narod sa srebrnim zracima nosi se na desnoj strani grudi.

Odluka Predsjedništva SFRJ o statutima ordena i medalja SFRJ, "Službeni list SFRJ", br. 14/86 i 19/86

dodjeljeno je  39.534 komada

   
   
     

 

   

ORDER OF MERIT TO THE NATION WITH SILVER STAR

ORDEN ZASLUGA ZA NAROD SA SREBRENOM ZVIJEZDOM
 

24. Statut Ordena zasluga za narod sa srebrenom zvijezdom

      Orden zasluga za narod sa srebrnom zvijezdom je po kompoziciji i veličini isti kao i Orden zasluga za narod sa srebrenim zracima, ali je površina podloge posrebrena i radijalni zraci su posrebreno patinirani. Vrpca je od crvene moarirane svile, širine 36 mm, sa tri plave uspravne pruge u sredini, širine po 4 mm. Orden zasluga za narod sa srebrnim zracima nosi se na desnoj strani grudi.

Odluka Predsjedništva SFRJ o statutima ordena i medalja SFRJ, "Službeni list SFRJ", br. 14/86 i 19/86

dodjeljeno 282.864 komada

   
  III   37631  
   
 

      The Order of the National merit, established on June 12, 1945, with three classes: with Golden star, with Silver rays, and with Silver star. Awarded to individuals and organisations for merits in all domain.

 

ORDER OF BROTHERHOOD AND UNITY WITH GOLDEN WREATH

ORDEN BRATSTVA I JEDINSTVA SA ZLATNIM VIJENCEM

 

25. Statut Ordena zasluga za narod sa srebrenom zvijezdom

      Orden bratstva i jednistva sa zlatnim vjencem izrađen je od srebra. Kružnog je oblika, sa pet radijalnih zraka preko kojih je na krajevima položen, u obliku kruga, neprekinut, reljefno izrađen lovorov vijenac od pozlaćenog srebra, prečnika spoljnog kruga 42 mm, a širine 4 mm. Površina zraka je kanelirana, a vrhovi su im zučasti. Prečnik kruga opisanog oko zraka iznosi 50 mm. Između vijenca i sredine ordena nalazi se prazan prostor.

      Sredina ordena je u obliku kruga, prečnika 30 mm, izrađena od pozlaćene legure bakra i cinka. Okvir od crvenog emajla, sa pozlaćenom ivicom, širok je 4 mm. Na okviru se nalazi dvadeset šest petokrakih pozlaćenih zvijezdica. U sredini, na pozlaćenoj podlozi, nalazi se šest reljefnih buktinja od srcenog emajla, sa radijalno postavljenim pozlaćenim drškama, a iznad buktinja – crvena petokraka.

      Vrpca je od srebrnaste maorirane svile, sa crvenom prugom u sredini širokom 12 mm, i sa plavim ivicama širokim po 3 mm. Orden bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem nosi se na desnoj strani grudi.

Odluka Predsjedništva SFRJ o statutima ordena i medalja SFRJ, "Službeni list SFRJ", br. 14/86 i 19/86

dodjeljeno 3.870 komada
     
   
     

      Order of Brotherhood and Unity was awarded for the creation and promotion of brotherhood and unity at a time when Yugoslavia was occupied by German forces and resistance was divided by politics, nationality and other factors. Ribbon is white with a red central stripe and blue edges according to grade. There are two grades. Order was institued on 15th August 1943.

     

ORDER OF BROTHERHOOD AND UNITY WITH SILVER WREATH

ORDEN BRATSTVA I JEDINSTVA SA SREBRENIM VIJENCEM

 

26. Statut Ordena bratstva i jedinstva sa srebrenim vijencem

      Orden bratstva i јedinstva sa srebrnim vijencem je po kompoziciji, materijalu i veličini isti kao Orden bratstva i јedinstva sa zlatnim vjencem, ali lovorov vijenac nije pozlaćen, a okvir središnjeg dijela ordena je bijelo emajliran. Vrpca je od srebrenaste maorirane svile, sa crvenom prugom u sredini širokom 13 mm i sa po dvije uspravne plave pruge na ivicama. Spoljne pruge široke su po 2 mm, a unutrašnje po 1 mm. Orden bratstva i јedinstva sa srebrnim vijencem nosi se na desnoj strani grudi.

Odluka Predsjedništva SFRJ o statutima ordena i medalja SFRJ, "Službeni list SFRJ", br. 14/86 i 19/86

dodjeljeno 55.675 komada
  19199  
   
     

      Order of Brotherhood and Unity was awarded for the creation and promotion of brotherhood and unity at a time when Yugoslavia was occupied by German forces and resistance was divided by politics, nationality and other factors. Ribbon is white with a red central stripe and blue edges according to grade. There are two grades. Order was institued on 15th August 1943.

     

ORDER OF THE LABOR WITH RED FLAG  ORDEN RADA SA CRVENOM ZASTAVOM

 

27. Statut Ordena rada sa crvenom zastavom

      Orden rada sa crvenom zastavom izrađen je od srebra, i obliku pravilnog kruga, prečnika 41 mm na čijoj se sredini nalazi reljef, a na gornjem dijelu crvena zastava od emajla sa petokrakom zvijezdom. Reljef na središnjem dijelu ordena je kružnog oblika, posrebreno patiniran, veličine 13 mm u prečniku, i prikazuje glave radnika i radnice u profilu. Reljef je okviren prstenom od legure bakra i cinka, širokim 7 mm, bjelo emajliranim i ukrašen stiliziranim pozlaćenim alatkama. Na gornje dijelu prstena nalazi se koplje crveno emajlirane zastave sa petokrakom zvijezdom, u dijagonalnom položaju, a zastava je horizontalna i vijori se iznad i iza bijelo emajliranog prstena. Dužina zastave je 35 mm, a širina 20 mm. Oko prstena se pruža s jedne strane lovorov vijenac koji se završava kod koplja zastave, a s druge strane klasje koje se završava na zastavi. Klasje i lovorov vijenac su pozlaćeni. Vrpca je od plave moarirane svile, širine 36 mm sa jednom crvenom uspravnom prugom u sredini, širine 4 mm. Orden rada sa crvenom zastavom nosi se na desnoj strani grudi.

Odluka Predsjedništva SFRJ o statutima ordena i medalja SFRJ, "Službeni list SFRJ", br. 14/86 i 19/86

dodjeljeno je 7.096 komada
   
     

      Order of the Labour, instituted on 1st of May 1945, was awarded for outstanding contributions to the economy, production and building communism. There were three grades: 1st Class - Order of Labour with Red Banner, 2nd Class - Order of Labour with Gold Wreath and 3rd Class - Order of Labour with Silver Wreath.

     

ORDER OF THE LABOR WITH GOLDEN VREATH  ORDEN RADA SA ZLATNIM VIJENCEM

 

28. Statut Ordena rada sa zlatnim vijencem

      Orden rada sa zlatnim vijencem izrađen je od legure bakra i cinka. U središnjem dijelu je pozlaćeni plastični reljef, koji je u donjem dijelu ukrašen lovorovim vijencem.  Reljef prikazuje, u profilu, poprsje radnika i radnice, koja u desnoj ruci drži cvijet. Iza njihovih glava nalazi se otvorena knjiga, a iznad knjige ukršteni srp i čekić. Reljef je prečnika 25 mm, a nalazi se na pozlaćenoj kružnoj podlozi, prečnika 35 mm, čija gornja kružna polovina ima profil zupčanika, a donja kružna polovina je ukrašena lovorovim vijencem. Reljef i zupčanik sa lovorovim vijencem nalaze se na posrebrenoj petokrakoj zvijezdi, prečnika 45 mm, čiji svaki krak završava u trodjelnoj, širokoj i zatupastoj formi. Vrpca je od plave moarirane svile, širine 36 mm, sa dvije crvene uspravne pruge po sredini, širine po 4 mm. Orden rada sa zlatnim vijencem nosi se na desnoj strani grudi.

Odluka Predsjedništva SFRJ o statutima ordena i medalja SFRJ, "Službeni list SFRJ", br. 14/86 i 19/86

dodjeljeno je 36.338 komada
  
  ZNE KOVNICA  
     

      Instituted on 1 May 1945, discontinued: 1991. Awarded for outstanding contributions to the economy, production and building communism.

     

ORDER OF THE LABOR WITH SILVER VREATH  ORDEN RADA SA SREBRENIM VIJENCEM

 

29. Statut Ordena rada sa srebrenim vijencem

      Orden rada sa srebrnim vijencem je po kompoziciji, materijalu i veličini isti kao i Orden rada sa zlatnim vijencem, ali je posrebren, sem srpa i čekića, koji su pozlaćeni. Vrpca je od plave moarirane svile, širine 36 mm, sa tri crvene uspravne pruge po sredini, širine po 4 mm. Orden rada sa srebrenim vijencem nosi se na desnoj strani grudi.

Odluka Predsjedništva SFRJ o statutima ordena i medalja SFRJ, "Službeni list SFRJ", br. 14/86 i 19/86

dodjeljeno 182.910 komada

   
  ZNE KOVNICA  
   
     

ORDER OF THE NATIONAL ARMY WITH GOLDEN STAR

ORDEN NARODNE ARMIJE SA ZLATNOM ZVIJEZDOM

 

31. Statut Ordena narodne armije sa srebrenom zvijezdom

      Orden narodne armiјe sa zlatnom zvezdom je po kompoziciji i veličini isti kao i Orden narodne armiјe sa lovorovim vijencem i izrađen je od pozlaćene legure bakra i cinka. Bjeli emajlirani prsten s natpisom je širi (5mm), a njegov vanjski rub ima u donjem dijelu perlasti ispust, tako da je prečnik prstena sa ispustom 37 mm. Vrpca je od bijele moarirane svile, širine 36 mm, sa dvije crvene uspravne pruge u sredini, širine po 9 mm. Orden narodne armije sa zlatnom zvijezdom nosi se na desnoj strani grudi.

Odluka Predsjedništva SFRJ o statutima ordena i medalja SFRJ, "Službeni list SFRJ", br. 14/86 i 19/86

dodjeljeno je 9.137 komada

   
 
     

      The Order of the National Army, was established on January 1st, 1952, with three classes: with Laurel Wreath, with Golden Star and with Silver Star. Awarded for merits in bilding and strengthening of Armed Forces of the SFR Yugoslavia.

     

ORDER OF THE NATIONAL ARMY WITH SILVER STAR

ORDEN NARODNE ARMIJE SA SREBRENOM ZVIJEZDOM

 

32. Statut Ordena narodne armije sa srebrenom zvijezdom

      Orden narodne armiјe sa srebrnom zvezdom je po kompoziciji i veličini isti kao i Orden narodne armiјe sa zlatnom zvijezdom, ali je petokraka zvijezda posrebrena. Vrpca je od bijele moarirane svile, širine 36 mm, sa tri crvene uspravne pruge u sredini, širine po 5 mm. Orden narodne armije sa srebrenom zvijezdom nosi se na desnoj strani grudi.

Odluka Predsjedništva SFRJ o statutima ordena i medalja SFRJ, "Službeni list SFRJ", br. 14/86 i 19/86

dodjeljeno je 45.384 komada

   
     
   
     

      The Order of the National Army, was established on January 1st, 1952, with three classes: with Laurel Wreath, with Golden Star and with Silver Star. Awarded for merits in bilding and strengthening of Armed Forces of the SFR Yugoslavia.

     

FOR MILITARY MERIT WITH GOLDEN SWORDS

ORDEN ZA VOJNE ZASLUGE SA ZLATNIM MAČEVIMA

 

34. Orden za vojne zasluge sa zlatnim mačevima

      Orden za vojne zasluge sa zlatnim mačevima izrađen je od legure bakra i cinka. Po kompoziciji je isti kao i Orden za vojne zasluge sa velikom zvijezodm, ali je prsten sa lovorovim vijencem manji, prečnika vanjskog kruga 40 mm, a posrebrena višekraka zvijezda ima osam krakova, sa zupčastim vrhovima, prečnika 66 mm. Vrpca je od terakot maorirane svile, širine 36 mm sa dvije uspravne bijele pruge u sredini, širine po 4 mm. Orden za vojne zasluge sa zlatnim mačevima nosi se na desnoj strani grudi.

Odluka Predsjedništva SFRJ o statutima ordena i medalja SFRJ, "Službeni list SFRJ", br. 14/86 i 19/86

dodjeljeno je 24.141 komada

   
   
     

FOR MILITARY MERIT WITH SILVER SWORDS

ORDEN ZA VOJNE ZASLUGE SA SREBRENIM MAČEVIMA

 

      Orden za vojne zasluge sa srebrenim mačevima ustanovljen je 01.01 1952. godine i izrađivan je od srebra. Od 1980. godine ordeni se umjesto od srebra izrađuju od tombaka* i od tada se više ne stavlja žig proizvođača IKOM-a Zagreb. Od 1963. godine se umjesto 5 buktinja izrađuje sa 6, što je u skladu sa izmjenama u grbu FNRJ.

 

35. Orden za vojne zasluge sa srebrenim mačevima

      Orden za vojne zasluge sa srebrenim mačevima je po kompoziciji, materijalu i veličini isti kao i Orden za vojne zasluge sa zlatnim mačevima, ali je, osim pozlaćene buktinje, sav posrebren, a lovorov vijenac je plastično izrađen i posrebreno patiran. Vrpca je od terakot maorirane svile, širine 36 mm, sa tri uspravne bijele pruge u sredini, širine po 3 mm. Orden za vojne zasluge sa srebrenim mačevima nosi se na desnoj strani grudi.

Odluka Predsjedništva SFRJ o statutima ordena i medalja SFRJ, "Službeni list SFRJ", br. 14/86 i 19/86

dodjeljeno 94.685 komada

   
5 baklji    
6 baklji    
     

      The Order of the Military merit was established on January 1, 1952, with three classes: with Great star, with Golden swords and with Silver swords. Awarded to commanding offciers who in times of peace achieve success in the execution of their tasks in the unit under they command or military institutions, and it is awarded to the civilians who achieve results of significance for national defence. It may be also awarded to foreign military personel.

     

COMMEMORATIVE MEDAL 1941    SPOMENICA 1941

 

      Partizanska spomenica sastoji se iz dvije petokrake zvijezde, čiji se kraci međusobno ukrštaju. Manja petokraka zvijezda je pozlaćena, s glatkim površinama i ispupčenim rubom. Na donjem kraju stoji „1941“. Veća petokraka zvijezda je od srebra i njeni kraci su u obliku zraka, koje polaze od centra zvijezde, a nalaze se između krakova manje zvijezde. Na ovoj zvijezdi se nalazi figura borca u patiniranom srebru. Borac u snažnom pokretu drži u lijevoj ruci zastavu, a desnom rukom poziva narod na borbu. Veličina spomenice je 49 mm u prečniku.

Zakon o Partizanskoj spomenici 1941, "Službeni list FNRJ", br. 43/46

      Minijatura Spomenice 1941, koja je uvedena 1958. godine, izrađuje se od istog materijala kao i standardna Spomenica.

dodjeljeno 27.629 komada

   
  5035  BK  
  11172  
     

      The Commemorative Medal of the Partisans of 1941 is a commemorative Yugoslav medal instituted on 14 September 1944, awarded to those actively involved in leading the Partisan National Liberation Army or political units between 1941 and the end of World War II: In total 27,629 of these medals were awarded by the end of its awarding period in 1963. The first set of medals awarded between 1944 and 1946 were produced in theSoviet Union and made of bronze and red enamel. After the Partisan Monuments Act of 1941, these were replaced by a new design for the medal designed by Antun Augustinčić and Djordje Andrejevic Kun. This later model is made out of silver with gold-plated parts, and is worn on the left side of the blouse or coat pocket. Although originally ranked alongside the other recorded Yugoslav medals, this was later changed. Since then it has historically been considered to be of its own category separate to other traditional Yugoslav decorations.

     

ABOUT ORDERS AND MEDALS    O ODLIKOVANJIMA

 

II Minijature ordena i medalja

      Minijature ordena i medalja (u daljem tekstu: minijature) izrađuju se od legure bakra i cinka. Po kompoziciji, reljefu i obliku, lice minijature odgovara ordenu, odnosno medalji, a naličje je ravno, bez sadržaja. Visina minijature je oko 23 mm, a širina – u srazmjeru sa širinom ordena, odnosno medalje. Minijature ili njihovi djelovi, zavisno od kompozicije ili materijala ordena, odnosno medalje, pozlaćeni su, posrebreni ili bronzirani, a drago kamenje i emajl zamjenjeni su odgovarajućim lak bojama. Minijature vise na metalnim nosačima, oblika pravokutnika 21 x 10 mm, koji su presvučeni vrpcom ordena, odnosno medalje.

Odluka Predsjedništva SFRJ o statutima ordena i medalja SFRJ, "Službeni list SFRJ", br. 14/86 i 19/86

III Zajedničke odredbe o nošenju ordena i medalja

      Ordeni i medalje koji se, prema statutima utvrđenim ovom odlukom, nose na grudima, stavljaju se, počev od sredine grudi, na lijevu, odnosno desnu stranu grudi, po redoslijedu kojim su ovom odlukom utvrđeni statuti ordena i medalja, s tim što se, ako orden ima više stepena, orden višeg stepena stavlja ispred bilo kog drugog ordena nižeg stepena. Ako se ordeni medalje ne mogu staviti u jedan red na određenoj strani grudi, stavljaju se u više redova, po redoslijedu iz stava 1. Odlikovanja stranih država stavljaju se iza ordena i medalja Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Minijature i vrpce nose se umjesto odgovarajućeg ordena, odnosno medalje, na lijevoj strani grudi, po redoslijedu iz stava 1. Minijature i vrpce ne nose se istovremeno.

Odluka Predsjedništva SFRJ o statutima ordena i medalja SFRJ, "Službeni list SFRJ", br. 14/86 i 19/86

 

 

      Originali odlikovanja se čuvaju u Svjetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu. Jugoslavenska Vlada je zahtjevala da se odlikovanjima dodijeli status „službenog znaka“, za razliku od drugih država i zemalja u kojima je status službene kontrole i zaštite rezerviran samo za nacionalni grb. Sa raspadom SFRJ prestalo se sa dodjeljivanjem odlikovanja, ali je po članu 6. Pariške konvencije ostala zaštita industrijskog vlasništva.

      The original decorations are kept at the World Intellectual Property Organization. The Yugoslav government requested that the decorations be given the status of "official sign" as opposed to other countries and states where the status of official control and warranty is reserved only for the national seal. With the dissolution of Yugoslavia the decorations stopped being awarded but continue to be protected by Article 6 of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

 

                           Stojan Rudež, Odlikovanja SFRJ, NIU Službeni list SFRJ, Beograd 1987.

Odluka Predsjedništva SFRJ o statutima ordena i medalja SFRJ, "Službeni list SFRJ", br. 14/86 i 19/86

Milorad Erceg, Odlikovanja u SFRJ, NIU Službeni list SFRJ, Beograd 1978

Vojni leksikon,  Vojnoizdavački zavod Beograd, 1981.

 
* tombak  turski  slitina bakra sa manje od 20% tutije (cinka)
** moariran moare, -ea francuski (moire - preljev, sjaj) tkanina sa sjajnim valovitim šarama; moariran - protkan moareom
*** kanelirati francuski (canelle, kanal) - izdubsti paralelne žljebiće, ižljebiti, izbrazdati, izolučiti

Bratoljub Klaić, Rječnik stranih riječi, Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb 1990

 
 
ON TOP    NA VRH
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.