YNA CAP BADGES
OZNAKE ZA KAPE

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ARMY and AIR FORCE GENERALS   KoV i RV i PVO: GENERALI

 
      Amblem za kapu generala KoV i RV i PVO sastoji se od crvene zvijezde petokrake, metalne podloge i dviju lovorovih grančica. Okvir zvijezde petokrake i lovorove grančice su zlatnožute boje, a podloga zvijezde petokrake - srebrenoolovne boje. Amblem je metalni ili vezeni. Širina amblema je 32 mm, a visina 27 mm.

č.190 -Pravilo o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989.

      Amblem za šapku generala KoV i RV i PVO je istog oblika, izgleda i materijala kao amblem za kapu generala KoV i RV i PVO. Širina amblema je 50 mm, a visina 43 mm.

č.191 -Pravilo o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989.

 
 
VISOR HAT  FIELD CAP  
Generalska oznaka za šapke Generalska radna kapa "titovka"  
IKOM Zagreb Megaplast  D.Milanovac  
     
ARMY NCO'S and OFFICERS   KOV OFICIRI I MLAĐI OFICIRI
 

      Zvijezda petokraka za kapu uz ratnu uniformu članova Predsjedništva SFRJ  i kapu uz uniformu aktivnih vojnih lica KoV i RV i PVO, osim generala, je metalna, malo ispupčena, sa prednje strane crveno emajlirana, oivičena zlatnožutim okvirom i postavljena na metalnu podlogu srebrenoolovne boje, sa rasponom između suprotnih krakova od 28 milimetara.

č.185 -Pravilo o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989.

      

 

 
FIELD CAP NCO's and OFFICERS    
Podoficirske i oficirske kape "titovke"    
IKOM Zagreb    
     
      Zvijezda petokraka za šapku uz ratnu uniformu članova Predsjedništva SFRJ i kapu uz uniformu aktivnih vojnih lica Kopnene vojske i Ratnog vazduhoplovstva i Protuvazdušne obrane, osim generala, istog je oblika i izgleda kao zvijezda petokraka iz stava 1. ove tačke, s tim što joj je raspon između suprotnih krakova 37 milimetara.

č.185 -Pravilo o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989.

     
 
VISOR HAT NCO's and OFFICERS VISOR HAT NCO's and OFFICERS  
Oznaka za podoficirske i oficirske šapke Oznaka za podoficirske i oficirske šapke  
Aurometal Subotica IKOM Zagreb  
     

PROLETARIAN AND GUARD UNITS   PROLETERSKE I GARDIJSKE JEDINICE

 

       Zvijezda petokraka za šapku svečanu vojnika počasne gardijske jedinice i za šapku aktivnih vojnih lica proleterskih i gardijskih jedinica ista je kao zvijezda petokraka iz stava 2 prethodne tačke (t. 185), s tim što u sredini ima srp i čekić zlatnožute boje.

č.186 -Pravilo o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989.

     
VISOR HAT VISOR HAT FIELD CAP
Oznaka za podoficirske i oficirske šapke Oznaka za podoficirske i oficirske šapke Podoficirske i oficirske kape "titovke"
Aurometal Subotica IKOM Zagreb IKOM Zagreb
     

ARMY and AIR FORCE SOLDIERS   KoV I RV i PVO: OZNAKE ZA VOJNIKE (za  "titovke")

 

      Za kapu vojničku i beretku zvijezda petokraka je metalna, malo ispupčena, spolja crveno emajlirana, sa metalnom srebrnastom ili patiniranom ivicom. Raspon između suprotnih krakova zvijezde petokrake je 25 milimetara. Na kapi vojničkoj zimskoj zvijezda petokraka može biti izvezena crvenim koncem i iste je veličine kao zvijezda petokraka metalna iz stava 1. ove tačke. Zvijezda petokraka za kapu i šapku vojnika gardijskih i proleterskih jedinica je ista kao zvijezda petokraka iz stava 1. ove tačke, ali sa srpom i čekićem u sredini.

č.183 -Pravilo o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989.

 
FIELD CAP (from my field cap 1979/80) FIELD CAP FIELD CAP
Vojničke kape Vojničke kape Vojničke kape
IKOM Zagreb IKOM Zagreb IKOM Zagreb
     

PROLETARIAN AND GUARD UNITS   PROLETERSKE I GARDIJSKE JEDINICE

 
FIELD CAP FIELD CAP VISOR HAT SOLDIER GUARDIAN UNIT
Vojničke kape (raspon krakova 25 mm) Vojničke kape (raspon krakova 28 mm) Oznaka za šapke - vojnici Garde
IKOM Zagreb IKOM Zagreb IKOM Zagreb
     
 
FIELD CAP FIELD CAP  
Vojničke kape (raspon krakova 25 mm) Vojničke kape (raspon krakova 25 mm)  
IKOM Zagreb IKOM Zagreb  
     

PARATROOPERS   PADOBRANCI

 

      Amblem za padobransku beretku se izrađuje od metala, a sastoji se crvene zvijezde petokrake sa zlatnožutim okvirom, lovorovog vijenca i padobrana. Kupola padobrana je od bijelog emajla. Lovorov vijenac je srebrne boje i patiniran, a prostor između konopaca i vijenca je od plavog emajla. Širina amblema je 45 milimetara, a visina 50 milimetara.

 č. 193. Pravilo o vojnim uniformama oružanih snaga SFRJ iz 1989.

     

 

 
     

AIR FORCE CADETS, NCO'S and OFFICERS  RV i PVO: PITOMCI I AKTIVNA VOJNA LICA

 

      Amblem za šapku pitomaca srednjih vojnih škola i vojnih akademija i aktivnih vojnih lica Ratnog Vazduhoplovstva i Protiv Vazdušne Odbrane sastoji se od crvene zvijezde petokrake, zlatnožutog orla u letu, koji u kandžama drži zlatnožuti mač i vijenca od lovorovih grančica srebrnoolovne boje. Zvijezda petokraka je oivičena metalnom ivicom zlatnožute boje. Amblem je metalan, prešan sa imitacijom veza ili vezen. Širina amblema je 63 milimetra, a visina 45 milimetara.

 

č.192 -Pravilo o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989.

     
     
  AIR FORCE VISOR HAT AIR FORCE VISOR HAT
  Oznaka za šapke Oznaka za šapke
    IKOM Zagreb Aurometal Subotica
     

NAVY FORCE CADETS, NCO'S & OFFICERS  MORNARICA PITOMCI I AKTIVNA VOJ. LICA

 

      Amblem za šapku i beretku pitomaca srednjih vojnih škola i vojnih akademija i mlađih oficira i oficira RM i mornaričkodesantne pješadije se sastoji od crvene zvijezde petokrake, sidra sa sidrenim konopcem i lovorovog vijenca. Lovorov vijenac, sidro sa sidrenim konopcem i okvir zvijezde petokrake su za oficire zlatnožute boje, a za vojne službenike - srebrnobijele. Amblem je, vezen ili metalan, a nosi se na podlozi od crne čohe. Širina amblema je 70 milimetara, a visina 55 mm.

č194 -Pravilo o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989.

 

 

 
VISOR HATS for officers and NCO's    

 

 
Za šapke mornarice do 1992.      
     

CAP INSIGNIAS - 1955/1964   OZNAKE ZA KAPE - 1955/1964

 
VISOR HAT - NCO's & officers VISOR HAT - NCO's & officers VISOR HAT - NCO's & officers
Oznaka za podoficirske i oficirske šapke Oznaka za podoficirske i oficirske šapke Oznaka za podoficirske i oficirske šapke
     

CAP INSIGNIAS - 23.10.1991/20.05.1992  OZNAKE ZA KAPE - 23.10.1991/20.05.1992.

 
ARMY CAP PATCH - SOLDIER ARMY CAP BADGE - OFFICER ARMY CAP BADGE - GENERAL
Oznaka za kape vojnika KoV-a Oznaka za kape oficira KoV-a Oznaka za kape generala KoV-a
     
 
AIR FORCE IN USE 1991-1992.  NAVY VISOR HAT  
RV I PVO u periodu 1991-1992 Mornarica  
     
     
     
     

OTHER CAP INSIGNIAS  OSTALE OZNAKE ZA KAPE

 
 
WWII VETERANS partizans WWII VETERANS partizans  
veterani 2. SR partizani veterani 2. SR partizani  
IKOM Zagreb IKOM Zagreb
     
 

 

ON TOP    NA VRH

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.