YNA BREAST BADGES
PRSNE OZNAKE JNA

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

EXEMPLARY SOLDIER   ZNAČKA PRIMJERNOG VOJNIKA

 

      Značka primjeran vojnik, propisom ustanovljen znak priznanja koji se dodjeljuje najboljim vojnicima JNA za primjerno izvršavanje vojničkih dužnosti. Ustanovljen je 1974. Pravo na značku stiče vojnik ako postigne odličan uspjeh u vojnoj obuci i služi za primjer u svakom drugom pogledu. Nosilac značke ima pravo na 15 dana odsustva i da njegova fotografija, s podacima, bude istaknuta godinu dana na pukovskom panou. Rješenje o dodjeli donosi starješina ranga komandanta puka i viši, na prijedlog komandanta osnovne jedinice.

Vojni leksikon, izdanje Vojnoizdavački zavod Beograd, 1981.
     
   
IKOM Zagreb    
Veličina: 32 x 28 mm    
     

      Krajem 1973. ili početkom 1974. godine rodila se zamisao o značci Primjeran vojnik koja bi se dodjeljivala u svim vidovima, rodovima i službama tadašnje JNA. Autor značke bio je Borisav Stanojčić, akademski slikar na dužnosti načelnika galerije Doma JNA u Beogradu. Najprije je izradio skice posebnih značaka za primjernog zrakoplovca, mornara i pripadnika kopnenih jedinica, no na kraju se odlučio za jedinstvenu značku. Pravilnik o znački "Primeran vojnik" donijet je 10. svibnja 1974., a objavljen 10. lipnja 1974. godine.

Dr. sc. Krunoslav Mikulan i Emil Smutni, Semper Fidelis, br. 4, 2013. god.

     

BORDER GUARD BREAST BADGE   GRANIČARSKA ZNAČKA

 

     Vojnici/mornari, mlađi oficiri i oficiri graničnih jedinica nose na bluzi i košulji, kao vanjskim dijelovima uniforme, graničarsku značku. Značka je patinirana u boji starog srebra, sa crvenom emajliranom petokrakom zvijezdom i nosi se na lijevoj strani grudi , na sredini nabora džepa, a u RM - na lijevoj strani grudi. Širina značke je 32 mm, a visina 34 mm.

t. 232. - Pravilnik o vojnim uniformama oružanih snaga SFRJ iz 1989.

 
IKOM Zagreb IKOM Zagreb AUROMETAL Subotica
     
   
?    
     
      Worn on left breast pocket by all members of those units (officers and soldiers)
     

BREAST BADGE FOR TRAFFIC BRANCH UNITS   SAOBRAĆAJNA SLUŽBA JNA

 

      Vojnici i aktivna vojna lica saobraćajne vojne policije za vrijeme službe, pored značke na opasaču iz tačke 236. ovog pravila, na vanjskim dijelovima uniforme, na lijevoj strani grudi nose saobraćajnu značku.  Značka je od metala, zlatnožute boje,  a petokraka zvijezda i skraćenica "JNA" - od crvenog emajla. Širina značke je 85 mm, a visina 42 mm.

 t. 233. - Pravilnik o vojnim uniformama oružanih snaga SFRJ iz1989.

     
 
IKOM Zagreb IKOM Zagreb  
     

PRESIDENTIAL GUARD  JEDINICA GARDE

 

      Vojnici i aktivna vojna lica počasne gardijske jedinice nose značku garde, prema odredbama Pravilnika o znački pripadnika garde. Značka se nosi na lijevoj strani grudi, na sredini nabora džepa bluze i košulje ljetne.

 t. 238. - Pravilnik o vojnim uniformama oružanih snaga SFRJ iz1989.

 
 
BREAST BADGE GUARD MP PATCH  
IKOM Zagreb    
     

YOUTH TRAINNING UNITS   OMLADINSKE NASTAVNE JEDINICE

 

     Omladinske nastavne jedinice, privremeni sastavi (do bataljona) različite formacije, koje se formiraju na teritorijalnom principu (načelno u okviru općine) pri određenim jedinicama JNA. U omladinskim nastavnim jedinicama vrši se obuka u stjecanju vojnih znanja i vještina omladinaca koji navršavaju 17 godina, a ne pohađaju ili nisu završili najmanje dva razreda neke srednje škole.

     
   
YOUTH TRAINNING UNITS PATCH    
Oznaka omladinskih nastavnih jedinica    
     

     Omladinsko-studentske nastavne jedinice su privremeni sastavi u okviru jedinica JNA, u kojima se izvodi obuka sa studentima (poslije prve odslušane godine studija) za stjecanje praktičnih vojnih znanja i vještina. Obuka u ovim jedinicama traje do 25 dana. OSNJ mogu biti: opće, sanitetske, veterinarske i za studente viših i visokih škola unutarnjih poslova.

Vojni leksikon, izdanje Vojnoizdavački zavod Beograd, 1981.

     

OFFICERS BREAST BADGE   PRSNA ZNAČKA ZA STARJEŠINE

 

      Značka za posebne zasluge u obuci omladine za stjecanje vojnih znanja i vještina dodjeljivala se starješinama (aktivnim vojnim licima) jedinica koji su se naročito istakli u vršenju obuke. Širina značke je 30 mm, a visina 40 mm. Nema naziva proizvođača. Oznaka je metalna sa emajliranim dijelovima. U gornjem je dijelu znaka emajlirana zastava SFRJ ispod koje je crvenim slovima, u ravnom redu, ispisano OPŠTENARODNA ODBRANA. Ispod toga je reljefni znak Omladinske organizacije oko kojeg je polukružno ispisano: OMLADINSKE NASTAVNE JEDINICE. Na dnu znaka su dvije ukrštene puške, simbol pješadijskih jedinica. 

     
   
Veličina: 40 x 30 mm    
     

EXEMPLARY UNIT MEMBERS   ZNAČKA PRIMJERNOG OMLADINCA

 

      Značka primjeran omladinac u obuci omladine za stjecanje vojnih znanja i vještina dodjeljivala se omladincima, pripadnicima tih jedinica, koji su se naročito isticali u savladavanju nastavnog programa. Ova je značka po dimenzijama manja od "oficirske": visina joj je 30 mm, a širina 20 mm. Opis ove značke je isti kao i one dodjeljivane aktivnim vojnim licima.

     
   
EXEMPLARY UNIT MEMEBER BADGE    
Značka primjernog omladinca    
Veličina: 30 x 20 mm    
     

MILITARY POLICE BREAST BADGE   PRSNA ZNAČKA VOJNE POLICIJE

 

      Znak se nosio na lijevom prsnom džepu uniforme. Nosili su ga vojnici i aktivna vojna lica vojne policije.  Na ovalnom štitu visine 52 mm, a širine 36 mm, koji leži na dva ukrštena mača, nalazi se zvijezda petokraka sa rasponom između suprotnih krakova od 27 mm, na sebi ima skraćenicu JNA ispisanu bijelim slovima, a iznad nje i ispod je ispisano VOJNA POLICIJA.

Worn on left breast pocket by military police officers and NCO's

     
 
     
     

MILITARY POLICE BELT BUCKLE  VOJNA POLICIJA KOPČA ZA OPASAČ

 

      Vojnici i aktivna vojna lica vojne policije na pafti (kopči) opasača nose znak vojne policije. Znak je srebrnopatinirane boje, a petokraka zvijezda zlatnožuteboje. Širina znaka je 36 mm, a visina 52 mm.

t. 236. - Pravilnik o vojnim uniformama oružanih snaga SFRJ iz1989.

   
 
ARMED FORCES MP TERRITORIAL DEFENCE  
Kopča za opasač pripadnika Oružanih snaga Kopča za opasač pripadnika TO  
     

      Veličina cijele kopče je 70 mm sa 55 mm. Zvijezda petokraka sa rasponom između suprotnih krakova od 27 mm, na sebi nosi bijelim slovima ispisano JNA ili TO za pripadnike vojne policije u sastavu Teritorijalne odbrane, iznad nje je reljefno ispisano VOJNA, a ispod POLICIJA.

     

MANEUVER FREEDOM'71  MANEVAR SLOBODA '71

 

      Manevar je izveden od 02. – 09. 10. 1971. na prostoru Bela Krajina - Kordun - Banija - Lika - Zapadna Bosna, pri čemu je angažirano oko 40.000 pripadnika JNA. Manevar su izvele jedinice V i IX armije, kojima su stigla pojačanja i iz drugih armija. Cilj je bio provjera koncepcije ONO u suvremenom ratu, ali i mnogih tipova nove ratne tehnike koja je prethodnih godina nabavljena. Pripreme su započete još sredinom marta 1971., a planom je bilo predviđeno forsiranje rijeke od strane OMJ, odbrana rijeke, zračni desant i protivdesantna odbrana. Posebna pažnja je posvećena obuci redovnog sastava, koji je i bio nosilac vježbe, jer rezervni sastav nije pozivan. Pripreme su izvođene na poligonima Pivka i Slunj. Tehnika koja je pripadala "plavoj" strani je bila obilježena karakterističnim simbolom munje bijele (blijedoplave) boje. Nakon završetka "Slobode 71" održan je veliki defile jedinica JNA u Karlovcu.

     
 
BREAST BADGE AND PIN BREAST BADGE  
     

WWII VETERANS ORGANISATION  SUBNOR

 

      Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata - SUBNOR, dobrovoljna je organizacija učesnika NOR-a, boraca i ratnih vojnih invalida. Savez je osnovan 1947. godine u Beogradu pod nazivom Savez boraca NOR-a. Na zajedničkom kongresu Saveza boraca NOR-a, Saveza ratnih vojnih invalida Jugoslavije i Udruženja rezervnih oficira i podoficira održanom 1961. godine u Beogradu osnovana je jedinstvena organizacija SUBNOR-a. (ali se Savez rezervnih vojnih starješina Jugoslavije 1969. godine izdvojio u samostalnu organizaciju).

Vojni leksikon, izdanje Vojnoizdavački zavod Beograd, 1981.

     

      Znak SUBNORA  sastoji se od crvene zvijezde petokrake što leži na zlatnim zrakama nejednake dužine. Na zrakama su, ispod petokrake ispisane godine 1941. - 1945.Veličina znaka je 28 mm. Zvijezda petokraka na sebi nosi razvijenu zastavu ispred koje su partizanka i partizan sa puškama u rukama u pozi jurišanja. Ispod njihovih nogu je grana lovora.

     
   
 IKOM Zagreb    
     

      Jubilarni znak, izdan povodom 50-godišnjice ustanka. Značka je u stvari redoviti znak SUBNOR-a apliciran na okrugli štit podijeljen u dva dijela. Na gornjem je emajlirana lenta u bojama zastave SFRJ, a donji dio, također emajliran nosi godine 1941. - 1991. i spojen je sa zastavom sa dva lovorova vijenca. Promjer znaka je 38 mm. 

     
   
     
     

Vojni leksikon, izdanje Vojnoizdavački zavod Beograd, 1981.

Pravilnik o vojnim uniformama oružanih snaga SFRJ iz1989.

ON TOP    NA VRH

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.