YUGOSLAV NAVY
JUGOSLAVENSKA RATNA MORNARICA

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      Jugoslavenska ratna mornarica (kratica JRM), bila je grana (vid) JNA čija je svrha bila štiti suverenitet i teritorijalni integritet SFRJ samostalno i u suradnji s ostalim granama i rodovima oružanih snaga SFRJ na Jadranu, plovnim rijekama i jezerima. Njezini osnovni zadaci bili su obrana obale, otoka i obalskog mora, plovnih rijeka i jezera, podrška snagama kopnene vojske i teritorijalne obrane u borbenim djelovanjima duž obalnog pojasa i riječnih tokova, održavanje prevlasti u vlastitom obalnom moru i sprečavanje agresora da je uspostavi na Jadranu.

     
   
NAVY COAT OF ARMS    
Oznaka Ratne mornarice    
     

      The Yugoslav Navy (Jugoslavenska ratna mornarica) was essentially a coastal defense force with the mission of preventing enemy landings along the Yugoslavia's rugged 4,000- kilometer shoreline or coastal islands, and contesting an enemy blockade or control of the strategic Strait of Otranto. In 1990 it had 10,000 sailors (4,400 conscripts), including 2,300 in twenty-five coastal artillery batteries and 900 marines in one light naval infantry brigade.

     
CAP BADGES OZNAKE ZA KAPE

NAVY CADETS, NCO'S and OFFICERS   PITOMCI, MLAĐI OFICIRI I OFICIRI

 

      Amblem za šapku i beretku pitomaca srednjih vojnih škola i vojnih akademija i mlađih oficira i oficira RM i mornaričko-desantne pješadije se sastoji od crvene zvijezde petokrake, sidra sa sidrenim konopcem i lovorovog vijenca. Lovorov vijenac, sidro sa sidrenim konopcem i okvir zvijezde petokrake su za oficire zlatnožute boje, a za vojne službenike - srebrnobijele. Amblem je, vezen ili metalan, a nosi se na podlozi od crne čohe. Širina amblema je 70 mm, a visina 55 mm.

t.194 - Pravilo o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989

   
     

SOLDIERS  VOJNICI

 

      Zvijezdu petokraku na beretki nose: 1) žene-vojnici, žene-mornari i žene-studenti fakulteta i smjerova općenarodne obrane i visokih škola unutrašnjih poslova;  2) vojnici padobranskih jedinica; 3) mornari i vojnici mornaričko-desantne pješadije; 4) uz ratnu uniformu - aktivna vojna lica padobranskih jedinica osim generala; 5) uz ratnu uniformu - žene-aktivna vojna lica KoV i RV i PVO.

t. 188. Pravilo o vojnim uniformama oružanih snaga SFRJ iz 1989.

     
IKOM Zagreb IKOM Zagreb IKOM Zagreb
     

OTHER INSIGNIAS  OSTALE OZNAKE

MARINES  MORNARIČKO-DESANTNA PJEŠADIJA

 

      Vojnici i aktivna vojna lica mornaričko-desantne pješadije na oba rukava vanjskih djelova uniforme nose oznake mornaričko-desantne pješadije prišivene na sredini vanjske strane rukava, 150 mm ispod ramenog šava. Širina oznake je 63 mm, a visina 80 mm. Oznaka je štampana ili vezena na tkanini, a sastoji se od plave podloge oivičene isprekidanom žutom linijom. Na gornjem djelu oznake nalazi se crvena zvijezda petokraka sa žutom ivicom. Ispod zvijezde petokrake su dvije bijele ukrštene puške, a ispod njih - bijelo sidro sa sidrenim konopcem.

t.235 - Pravilo o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989.
     
   
     

GOLDEN SUBMARINE BREAST BADGE  ZLATNA PODMORNIČARSKA PRSNA ZNAČKA

 

      Pripadnici pomorničkog plovnog sastava nose podmorničarsku značku, prema odredbama Pravilnika o podmorničarskoj znački, sa posebnim reljefom za aktivna vojna lica, a posebnim za mornare. Podmorničarska značka za aktivna vojan lica predstavlja lovorov vijenac, na čijem se vrhu nalazi crvena petokraka zvijezda, a kroz sredinu lovorovog vijenca je provučena reljefna silueta podmornice. Unutar lovorovog vijenca, gornji dio značke je prazan, a u donjem dijelu su reljefno prikazani plavo more, izlazeće sunce sa žutim zracima i sidro sa sidrenim konopcem.

      Za aktivna vojna lica postoje srebrena i zlatna pomorničarska značka. Na srebrenoj znački silueta podmornice je u boji srebra, a na zlatnoj – pozlaćena. Podmorničarsku značku aktivna vojna lica nose na sredini lijeve strane grudi, na tamnoplavoj bluzi – iznad gornjrg dugmeta, a na bluzi bijeloj i svjetlodrap boje – na sredini gornjeg džepa.

t.237 - Pravilo o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989.

     
   
     
     

NAVAL OFFICERS BREAST BADGE  PRSNA ZNAČKA POVRŠINSKIH BRODOVA

 

      Značka se dodjeljuje pomorskim oficirima Ratne mornarice kao znak osposobljenosti za vođenje ratnog, odnosno plovnog sastava površinskih brodova. Značka je ustanovljena  1977. godine. Značka površinskih brodova nosi se samo na vojnoj uniformi, na lijevoj strani grudi, i to: na tamnoplavoj bluzi iznad gornjeg dugmeta, a na ljetnoj košulji na sredini lijevog gornjeg džepa. Značka površinskih brodova pomorskih oficira predstavlja lovorov vijenac, na čijem vrhu se nalazi crvena petokraka zvijezda, a na sredini reljefna silueta površinskog broda. Unutar lovorovog vijenca, gornji dio značke je prazan, a donji je plave boje sa bijelim vodoravnim prugama i crnim sidrom u sredini. Značka je izrađena od legure starog srebra finoće 600/000, a lovorov vijenac je posrebren i patiniran. revers značke je gladak i ravan, sa vijkom i maticom i serijskim brojem značke. Visina značke je 37 mm, a širina 39 mm.

Nenad Bjeloš, časopis ORUŽJE
   
     

TEHNICAL OFFICERS BREAST BADGE  ZNAČKA ZA MORNARIČKO-TEHNIČKE OFICIRE

 

      Značka površinskih brodova za mornaričko tehničke oficire po izgledu obliku i dimenzijama (visina značke je 37 mm, a širina 39 mm) je identičan oznaci koja se dodjeljuje pomorskim oficirima Ratne mornarice za vođenje ratnog, odnosno plovnog sastava površinskih brodova. Umjesto sidra prikazan je zupčanik sa propelerom crne boje. Značka je ustanovljena 1982. godine. Istovremeno je ustanovljena i Zlatna značka mornaričko-tehničke službe kao znak priznanja za posebne zasluge u razvoju i izgradnji mornaričko-tehničke službe.

Nenad Bjeloš, časopis ORUŽJE
     
   
     
NAVY CADETS  BELT BUCKLE  MORNARIČKI PITOMCI - KOPČA ZA OPASAČ
 

      Opasač za izlaznu - prazničnu unoformu pitomaca vojnih škola KoV i RV i PVO je od lakirane kože, širine 48 mm, tamnosmeđe boje za KoV i crn za RV i PVO. Sastoji se od kožnog kaiša i pafte na kojoj je apliciran lovorov vjenac sa zvijezdom petokrakom u sredini. Pafta je poniklovana, a zvijezda petokraka i vjenac su zlatnožute boje.

t.353 - Pravilo o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989.

      Opasač za izlaznu - prazničnu uniformu pitomaca vojnih škola RM je crn, po obliku kao opasač iz t. 353. ovog pravila, s tim što umjesto zvijezde petokrake na pafti ima sidro.

t.453 - Pravilo o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989.
     
   
     

NAVY RANK INSIGNIAS  OZNAKE RODA ILI SLUŽBI U JRM

 
NAVY    POMORSTVO

      Za mlađe oficire i oficire pomorstva, osim admirala - metalna ili vezena zvijezda petokraka zlatnožute boje, veličine 20 mm, računajući raspon između suprotnih krakova.

      U mornaričkotehničkoj službi - zupčanik sa brodskom elisom, na rukavima vezen zlatnožutim predivom, a na naramenicama - metalni ili vezeni.

t.227. - Pravilo o vojnim uniformama oružanih snaga SFRJ iz 1989.

     
NAVAL OFFICERS   NAVAL OFFICERS   TEHNICAL SERVICES
Pomorski Pomorski Mornaričko-tehnička služba
 

      Oznake službe (granama – specijalnosti) za vojne službenike RM su iste kao i za mlađe oficire i  oficire, s tim što su srebrnobijele boje.

č. 229. Pravilo o vojnim uniformama oružanih snaga SFRJ iz 1989.

     
 
NAVAL SERVICES NAVAL TECHNICAL SERVICES  
Pomorstvo Mornaričko tehnička služba  
     

OTHER INSIGNIAS  OSTALE OZNAKE

 
     
     
 
     

 

ON TOP    NA VRH

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.