YUGOSLAV NATIONAL ARMY RANKS - page 1
JUGOSLAVENSKA NARODNA ARMIJA - strana 1

SOCIALIST FEDERATIVE REPUBLIC OF YUGOSLAVIA (1945 - 1991)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      NEKOLIKO KRATKIH NAPOMENA: u NOV i POJ  od 1941.-43. uvedene su starješinske oznake...(zvanja); od 1943. -1946. činovi su na rukavima, od 1946.-55. zamijenjeni su epoletama, a od 1955. naramenicama; 1966. godine uveden čin zastavnika 1 kl.: koriste se širiti koji su bili na snazi do 1982..(širiti su zamijenjeni zvjezdicama 01.10.1982. god);.Od 1982. do 1992 JNA, a potom VJ - VSCG do 2007. koristi zvjezdice; od polovine 2007. Vojska Srbije ustanovljava nove činove.

 

ARMY  & AIR FORCE 1955-1991  KoV i RV i PVO  1955-1991

      Vojna lica u KoV i RV i PVO oznake činova nose:

1) na naramenicama bluze i šinjela;

2) na navlakama za naramenice bluze vojničke, košulje ljetne, mantila i vjetrovke,

3) na lijevoj strani grudi bluze planinske, vjetrovke planinske, pelerine, mantila kišnog i radne i specijalne odjeće.

t.198 -Pravilnik o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989.

 

OFFICERS (1955-1991) NCO's (1982-1991)    OFICIRI (1955-1991) PODOFICIRI (1982-1991)

 

      Činovi oficira KoV i RV i PVO označavaju se na naramenicama odnosno navlakama za naramenice metalnim  ili vezenim zvjezdicama zlatnožute boje, veličine 18 mm, računajući raspon između vrhova suprotnih krakova.

t. 204. - Pravilnik o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989

EPAULETTE STAR EPAULETTE BUTTON EPAULETTE BUTTON
Zvjezdica za epolete Dugme za epolete Dugme za epolete
     

CIVILIAN SERVANTS    VOJNI SLUŽBENICI

 

      Oznake klasa vojnih službenika su po obliku i načinu označavanja iste kao i oznake odgovarajućih činova mlađih oficira i oficira, s tim što su širiti srebrnobijele boje, a umjesto zvjezdica - rozete sbb iste veličine.

t. 214.-Pravilnik o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989.

   
     

GENERALS GENERALI

      Naramenice odnosno navlake za naramenice su:

3) za generale oivičene lovorovim vijencem izvezenim od prediva zlatnožute boje, širine 5 mm, sa 13 do 14 listova na 100 mm; na 10 mm od ramenog šava izvezen je ili izrađen od metala generalski znak, koji čine dvije lovorove grančice i ukršteni topovska cijev i sablja. Širina znaka je 33 mm, a visina 26 mm. Na ratnim uniformama generala naramenice su umjesto lovorovim vijencem oivičene pljosnatim gajtanom, širine 3 mm.

t.206 -Pravilnik o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989.

      Zvjezdice za označavanje čina generala su zlatnožute boje izvezene od prediva ili izrađene od metala. Veličina zvjezdice je 20 mm, računajući raspon između vrhova suprotnih krakova. 

t.205 -Pravilnik o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989.

     
 
GENERAL of the ARMY GENERAL COLONEL GENERAL Lt. COLONEL
general armije general pukovnik general potpukovnik
  summer uniform ljetna uniforma service uniform službena uniforma
     
GENERAL Lt. COLONEL GENERAL MAJOR  GENERAL MAJOR 
general potpukovnik general major general major
gala uniform svečana uniforma summer uniform ljetna uniforma summer uniform ljetna uniforma
     
 
GENERAL MAJOR  GENERAL MAJOR   
general major general major  
service uniform službena uniforma gala uniform svečana uniforma  
     

OFFICERS  OFICIRI  1982 - 1991

Naramenice odnosno navlake za naramenice su:
1) za oficire čina poručnika do kapetana I klase oivičene našivenim ili izvezenim širitom zlatnožute boje, širine 3 mm;
2) za oficire čina majora do pukovnika oivičene dvama, u razmaku od 2mm, našivenim ili izvezenim širitima zžb, širine 3mm;

 t.206 -Pravilnik o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989.

      Oficiri KoV i RV i PVO, pored širita, na naramenicama nose i zvjezdice, i to: potporučnik, major i general-major -  jednu zvjezdicu; poručnik, potpukovnik i general-potpukovnik - dvije zvjezdice; kapetan, pukovnik i general-pukovnik tri zvjezdice; i kapetan I klase i general armije - četiri zvjezdice.

t.207 -Pravilnik o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989.

     
COLONEL COLONEL LIEUTENANT COLONEL
pukovnik pukovnik potpukovnik
gala uniform svečana uniforma service uniform službena uniforma summer uniform ljetna uniforma
     
LIEUTENANT COLONEL LIEUTENANT COLONEL LIEUTENANT COLONEL
potpukovnik potpukovnik potpukovnik
gala uniform svečana uniforma service uniform službena uniforma summer uniform ljetna uniforma
     
MAJOR SENIOR CAPTAIN  SENIOR CAPTAIN 
major kapetan 1. klase kapetan 1. klase
summer (war) uniform ljetna uniforma summer uniform ljetna uniforma summer uniform ljetna uniforma
     
 CAPTAIN FIRST LIEUTENANT FIRST LIEUTENANT
kapetan poručnik poručnik
summer uniform ljetna uniforma summer (war) uniform ljetna uniforma summer uniform ljetna uniforma
     
   
LIEUTENANT    
potporučnik    
war uniform "ratna" uniforma    
     

NON COMMISSIONED OFFICERS  MLAĐI OFICIRI  1982 - 1991

      Činovi mlađih oficira KoV i RV i PVO označavaju se zvjezdicama i širitima zlatnožute boje i to: vodnik -  jedan širit i jedna zvjezdica; vodnik prve klase - jedan širit i dvije zvjezdice; stariji vodnik - jedan širit i tri zvjezdice; stariji vodnik I klase - jedan širit i četiri zvjezdice; zastavnik - dva širita i jedna zvjezdica; zastavnik I klase - dva širita i dvije zvjezdice.

      Širiti, širine 3 mm, našivaju se ili vezu na naramenice, odnosno navlake za naramenice pod kutom od 90º, na oko 5 mm od šava rukava, sa tjemenom ugla okrenutim ka vratu. Razmak između širita je 4 mm.

t.201 -Pravilnik o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989.

     
SERGEANT MAJOR SERGEANT MAJOR SERGEANT FIRST CLASS
zastavnik I. klase zastavnik I. klase zastavnik
service uniform službena uniforma war uniform "ratna" uniforma summer uniform ljetna uniforma
     
SERGEANT FIRST CLASS FIRST SERGEANT FIRST SERGEANT
zastavnik stariji vodnik I. klase stariji vodnik I. klase
war uniform ratna uniforma summer uniform ljetna uniforma summer uniform ljetna uniforma
     
STAFF SERGEANT MASTER SERGEANT SERGEANT
stariji vodnik vodnik I. klase vodnik
summer uniform ljetna uniforma summer uniform ljetna uniforma summer uniform ljetna uniforma
     
 
SERGEANT SERGEANT  
vodnik vodnik  
war uniform shirt  ratna uniforma košulja war uniform jacket  ratna uniforma jakna  
     

SOLDIERS  VOJNICI

      Činovi vojnika / mornara označavaju se crvenim svilenim širitom, širine 7 mm, i to: razvodnik - jedan širit; desetar - dva širita i mlađi vodnik - tri širita. Oznake činova imaju oblik pravog ugla, čije je tjeme na naramenicama okrenuto ka vratu, a na rukavima i grudima - nadolje. Kraci oznaka na rukavima i grudima su dužine 40 mm, a na naramenicama - prema širini naramenica. Razmak između širita je 4 mm.

t.200 -Pravilnik o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989.

     
JUNIOR SERGEANT CORPORAL CORPORAL
mlađi vodnik desetar desetar
     
PRIVATE FIRST CLASS PRIVATE FIRST CLASS PRIVATE
razvodnik razvodnik vojnik
     
MILITARY ACADEMY CADETS  PITOMCI VOJNIH AKADEMIJA
 
     
     

OLDER RANKS  STARIJI ČINOVI

 
 
STAFF SERGEANT (in 60's) FIRST SERGEANT  (in 70's)  
stariji vodnik (60-tih godina) stariji vodnik I klase (70-tih)   
sleeve  rukav breast rank jakna, prsni čin  
     
     
COLONEL  CAPTAIN FIRST LIEUTENANT
pukovnik kapetan poručnik
     
LIEUTENANT SERGEANT MAJOR SERGEANT MAJOR
potporučnik zastavnik I. klase zastavnik I. klase
     
SERGEANT MAJOR SERGEANT FIRST CLASS SERGEANT FIRST CLASS
zastavnik I. klase zastavnik zastavnik
     
   
SERGEANT    
vodnik    
     
     
ON TOP    NA VRH
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.