US ARMY TRANSPORT UNITS
USA VOJSKA  TRANSPORTNE JEDINICE

 

 
 
 
 
 
 

LINKS LINKOVI

DEPART. OF DEFENSE

US AIR FORCE
US ARMY
US NAVY

US MARINE CORPS

The INSTITUTE OF HERALDRY
 
MILITARY INSIGNIAS
 FOR SELL
 
 
 
 

4th TRANSPORT BRIGADE  4. TRANSPORTNA BRIGADA

 

      Na cigleno crvenom štitu, širine i visine od 5.08 centimetara (2 inča), obrubljenom žutim rubom od 3,2 milimetra nalaze se isprepleteni kolut (prsten) i trozubac. Cigleno crvena i žuta su boje transporta. Volan, kao simbol kretanja te trozubac, kao oznaka Posejdona (boga mora po grčkoj mitologiji) aludiraju na misiju ove organizacije u prijevozu po kopnenim i vodenim putovima. Oznaka je originalno odobrena za 4.transportnu komandu 28.06. 1967. godine. Zatim je, 13. 05, 1975. godine oznaka dodijeljena 4. transportnoj brigadi, da bi ponovo, odlukom od 16. 02. 1981. bila "vraćena" 4. transportnoj komandi.

     
   
     

      On a brick red shield 2 inches (5.08 cm) in width and 2 inches (5.08 cm) in height overall and within a 1/8 inch (.32 cm) yellow border a yellow annulet and trident interlaced. Brick red and yellow are the colors used for Transportation. The wheel, a symbol for movement and the trident, an attribute of Poseidon (God of the Sea in Greek mythology) allude to the mission of the organization in the movement of vital cargo across land and waterway. The shoulder sleeve insignia was originally approved for the 4th Transportation Command on 28 June 1967. It was redesignated for the 4th Transportation Brigade on 13 May 1975. The insignia was redesignated effective 16 February 1981, for the 4th Transportation Command.

 

75th TRANSPORT BRIGADE  75. TRANSPORTNA BRIGADA

 
   
     

107th TRANSPORT BRIGADE  107. TRANSPORTNA BRIGADA

 
   
     

124th TRANSPORT BRIGADE    124. TRANSPORTNA BRIGADA

 

      Na štitu cigleno crvene boje, širine 5.08 centimetara,  u donjem dijelu nalazi se, po sredini, žuti kotač sa krilima. Štit je obrubljen žutom bojom u širine 0,32 centimetra. Cigleno crvena i žuta su boje transportnih jedinica. Krilati kotač simbolizira dvije vrste transporta: zračni i željeznički. Znak je odobren 01. 07. 1967. godine.

     
   
     

      On a brick red shield 2 inches (5.08 cm) in width overall a yellow wheel between two wings, all within a 1/8 inch (.32 cm) yellow border. Brick red and yellow are the colors used for Transportation. The winged wheel symbolizes two of the roles of Transportation – air and rail movement.  The shoulder sleeve insignia was approved on 1 June 1967.

     

125th TRANSPORT BRIGADE   125. TRANSPORTNA BRIGADA

 

      Uspravni pravokutnik širine 5.08 centimetara i visine od 7.72 centimetra, lučno zaobljen pri dnu, ima žuti obrub oko cigleno crvene površine Na sredini znaka se nalazi tamno plavo sidro preko kojega je položen žuti kotač. Cigleno crvena i žuta su boje transportnih jedinica. Volan (kotač) simbolizira osnovni način transporta, dok je sidro vezano uz osnovne zadatke ove jedinice, opskrba amfibijskih operacija. Oznaka za rukav je odobrena 07. 06. 1967. godine.

     
 
     

      An upright rectangle 2 inches (5.08 cm) in width and 3 inches (7.62 cm) in height arched at base and having within a 1/8 inch (.32 cm) yellow border a brick red field charged with a blue anchor surmounted with a yellow wheel.  Brick red and yellow are the colors used for Transportation. The wheel symbolizes the basic aspects of movement and with the anchor refers to the organization’s mission in support of amphibious operations.  The shoulder sleeve insignia was approved on 7 June 1967.

     

143rd TRANSPORT BRIGADE   143. TRANSPORTNA BRIGADA

 
   
     

319th TRANSPORT BRIGADE   319. TRANSPORTNA BRIGADA

 

      Znak je u osnovi trodijelni štit širok 7.30 centimetara i visok 7.62 centimetra. Gornja trećina štita je bijela, desna zelena i lijeva plava. Štit je obrubljen žutim porubom debljine od 3,2 milimetra. Po sredini znaka stoji žuti kotač sa pet žutih prečki (žbica) na cigleno crvenoj podlozi. Boje polja su: bijela za zrak, zelena za zemlju i plava za more i predstavljaju okruženja gdje transportne jedinice obavljaju svoje dužnosti. Boje se sastaju u središtu kotača, što označava kombiniranu misiju brigade. Kotač simbolizira tradiciju ove jedinice i njen moto "NAGLASAK NA AKCIJI". Oblik štita je preuzeta od oznake transportnog korpusa. Oznaka je odbrena 22. 01. 1985. godine. Dodatnim su amandmanom, od 19. 02. 1985. godine navedene i dimenzije znaka.

     
   
     

      On a triparted shield of three colors: the top white, the right side green, and the left side blue; with a 1/8 inch (.32 cm) yellow border, 2 7/8 inches (7.30 cm) in width and 3 inches (7.62 cm) in height overall, a golden yellow wheel with five golden yellow spokes on a brick red background.  The colors blue, green and white represent sea, land and air, the environment in which transportation units function. The colors meet at the wheel which indicates the composite mission of the Brigade. The wheel represents the continuity of the 319th over the years, it also represents movement and thus refers to the 319th’s motto “ACCENT ON ACTION.” The shield is the same shape as the shield in the Transportation Corps branch insignia. Brick red and golden yellow are the colors of the Transportation Corps.  The shoulder sleeve insignia was approved on 22 January 1985. It was amended to include the dimensions of the insignia on 19 February 1985.

     

425th TRANSPORT BRIGADE   425. TRANSPORTNA BRIGADA

 
   
     
     
53rd TRANSPORT. BATTALION 159th TRANSPORT BATTALION 348th TRANSPORT BATTALION
"Siegesrader"  "Hit the beach" "Logistics over the shore"
     
     
ON TOP    NA VRH
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.