NATO MEDALS
MEDALJE NATO SNAGA

 

 
 

 
LINKS LINKOVI

NATO OFFICIAL SITE

IFOR OFFICIAL SITE

SFOR OFFICIAL SITE
KFOR OFFICIAL SITE
ISAF OFFICIAL SITE
 
 
MILITARY INSIGNIAS
 FOR SELL
 
 

FOR SALE

 
 
     
     

MEDAL FOR SERVICE IN EX YUGOSLAVIA

 

MEDALJA NATO-A ZA MISIJE U BIVŠOJ JUGOSLAVIJI

 

     Po prvi put u svojoj povijesti, 06.1992 sjevernoatlantski pakt angažira svoje snage u operacijama. Tada su NATO-ovi avioni uzli učešća u akcijama provođenja i nadgledanja embarga na naoružanje protiv zemalja bivše Jugoslavije te u provođenju sankcija ad Saveznom Republikom Jugoslavijom (Srbija i crna Gora).

      In July 1992 for the first time in history of the North Atlantic Alliance, NATO Forces were engaged in operations. At this time, NATO Airborne Early Warning and Maritime Patrol Aircraft were employed in and over the Adriatic Sea to monitor and enforce the United Nations mandated arms embargo against the Former Yugoslavia, and sanctions against the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro).

     
OBVERSE (front side) REVERSE (zadnja strana) MEDAL WITH BOX
 Avers (prednja strana)  Revers (zadnja strana) (medalja s kutijom)
 

     1994. godine vojni komitet na nivou šefova generalštabova predlaže uvođenje NATO medalje kao nagrade vojnom i civilnom osoblju NATO-a za učešće u operacijama u bivšoj Jugoslaviji. Sjevernoatlantsko vijeće odobrava prijedlog i 20.12.1994. godine uspostavlja ovu medalju.

      In 1994, the Military Committee at Chief of Staffs level proposed the institution of The NATO Medal with the first awards for NATO military and civilian personnel who were active in operations relating to the Former Yugoslavia. The North Atlantic Council agreed to this proposal on the 20 December 1994 and The NATO Medal was established.

 
 
NORWEGIAN "VERSION" OF MEDAL  
Norveška verzija medalje - ima kraću lentu  
 
      Medalja je okrugla i napravljena je od bronce. Na prednjoj strani je NATO zvijezda okružena vijencem od maslinovih grančica. Na zadnjoj strani je u vanjskom krugu na engleskom i francuskom ispisano "Organizacija sjevernoatlantskog pakta" a u sredini, opet na engleskom i francuskom, podijeljeno maslinovim grančicama ispisano je: "U službi mira i slobode". Medalja je za traku pričvršćena metalnom karikom. Tamno plava boja trake simbolizira NATO, a dvije bijele pruge sa svake strane su simbol mira. Uz medalju obavezno ide i metalna traka sa natpisom bivša Jugoslavija na engleskom ili francuskom jeziku ("FORMER YUGOSLAVIA" ili "EX-YOUGOSLAVIE").

      The Medal is circular in form and made of bronze, and bearing: On the obverse, the NATO star set in a wreath of olive leaves; and on the reverse, the title "North Atlantic Treaty Organization" and the words "In the service of peace and freedom" in English and French. A large ring is attached to the top of the medal. The ribbon is dark blue the colour of NATO with, two white strips on either end representing peace. The tour numerals are Arabic script and made of bronze. The medal is always issued with a bar, inscribed "FORMER YUGOSLAVIA" or "EX-YOUGOSLAVIE".

     
RIBBON BAR BAR
Zamjenica Poprečna traka Poprečna traka
 
      Kriteriji za dodjelu: svakom vojnom pripadniku NATO mirotvornih snaga koji je vršio dužnost u republikama bivše Jugoslavije najmanje 30 dana. Za one koji su bili direktna podrška misijama, iz npr. baza u Evropi ili na brodovima u Jadranu, medalja je dodjeljivan za najmanje 90 dana. Medalje su dodjeljivane i civilnom osoblju pridodanom vojnim jedinicama. Kako su u ovim misijama učestvovali i pripadnici snaga koje nisu u članstvu NATO alijanse, 15.05.1996. godine donesena je odluka da i oni imaju pravo (pod istim uvjetima) na dodjelu ove medalje. Medalja je mogla biti dojeljena samo jednom, a za više učešća je dodjeljivan broj, koji se nosio na sredini zamjenice.

      Criteria: Awarded to any military member of a NATO peacekeeping force who performed service in the former Republics of Yugoslavia for at least 30 days. For those performing support missions to Yugoslavia, such as from European bases or ships in the Adriatic Sea, a total of 90 days of duty in direct support of Yugoslavia NATO missions is required. Some medals have also been awarded to NATO International Civilians and civilians of the member nations attached to the military forces. With Partners to the Alliance offering to participate in the ongoing operation and to work alongside NATO troops, on 15 May 1996 the North Atlantic Council approved a change in the regulations to permit Non-NATO Forces to be eligible for the NATO Medal.

     

NON-ARTICLE 5 NATO MEDAL (BALKAN OPERATIONS)

 

NATO MEDALJA ZA OPERACIJE NA BALKANU

 

      NATO (Organizacija sjevernoatlantskog ugovora) je uspostavio „Ne po-članu 5 NATO medalju“ (Non-Article 5 NATO Medal) za osoblje koje je učestvovalo u operacijama na Balkanu (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Savezna Republika Jugoslavija - sa Kosovom i Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija). Od 01. 01. 2003. Kriteriji za dodjelu će se primjenjivati na sve operacije pod vodstvom NATO-a u Operativnoj zoni Balkan (Balkans Joint Operations Area (JOA).

 

      The North Atlantic Treaty Organization (NATO) has approved a Non-Article 5 NATO Medal for personnel participating in NATO-led operations in the Balkans (Former Republic of Yugoslavia (FRY) and Kosovo). From Jan. 1, 2003, common criteria will be applicable to each of the NATO-led operations within the Balkans Joint Operations Area (JOA). The Deputy Secretary of Defense has authorized the acceptance and wear of this medal for U.S. military and U.S. civilian personnel.

 

      Medalju se dodjeljuje za 30 dana neprekidne službe ili 60 dana kumulativne službe u kopnenim ili zračnim operacijama. Osobe koje us poginule, ranjene ili oboljele radi učešća u misijama se automatski kvalificiraju kao da su ispunile gore navedene kriterije. Ova medalja zamjenjuje NATO medalje za bivšu Jugolaviju, Kosovo i BJR Makedoniju.

 

      Awarded for 30 days continuous or 60 days cumulative service on the land or in the air spaces of Bosnia-Herzegovina, Croatia, the Former Yugoslavia (including Kosovo), Albania, and the Former Republic of Macedonia, between 1 January 2003 and ending on 29 March 2010 for service under operation BRONZE.  Service under operation KOBOLD qualifies for this medal from Aug 2008 to the present. Any person who dies or is evacuated because of injuries or medical reasons directly attributable to service is deemed to have satisfied the time criteria set above. This medal replaces the NATO medals for the Former-Yugoslavia, Kosovo and the Former Yugoslav Republic of Macedonia. 

     
OBVERSE (front side) REVERSE (zadnja strana) MEDAL WITH BOX
 Avers (prednja strana)  Revers (zadnja strana) (medalja s kutijom)
     

     Medalja je okruglog oblika, izrađena od bronce i na prednjoj strani ima NATO zvijezu postavljenu u vijenac od maslinovih grančica. Na zadnjoj su strani, na francuskom i engleskom jeziku ispisane riječi: „Sjevernoatlantska organizacija“ (North Atlantic Treaty Organization) i „U službi mira i slobode“ (In the service of peace and freedom). Na vrh medalje je pričvršena velika alka, kojom je spojena na traku. Na lentu je pričvršena poprečna metalna traka sa natpisom „NON ARTICLE 5“. Traka (ribbon) je NATO plave boje sa dvije bijele trake u sredini sa srebrenom trakom između njih. Bijela boja predstavlja mir, a srebrena označava da operacija nije provedena u skaladu sa članom 5 NATO organizacije.

 

      The Medal is circular in form and made of bronze, and bearing: on the obverse, the NATO star set in a wreath of olive leaves; and on the reverse, the title "North Atlantic Treaty Organization" and the words "In the service of peace and freedom" in English and French. A large ring is attached to the top of the medal. The bar is affixed onto the ribbon. The ribbon is NATO-blue ribbon with two white stripes centered on the two outer thirds of the ribbon, with a silver stripe in the center of each white stripe. The white represents peace and the silver signifies that the operation was ordered in accordance with another article that the Article 5 of the North Atlantic Treaty.

     
 
RIBBON BAR (till 31. 12. 2010)  
Zamjenica Poprečna traka (do 31. 12. 2010.)  
     

      Medalja se uvijek izdaje sa porečnom trakom (bar). Medalje dodjeeljivane do 31. 12. 2010. Godine su na poprečnoj metalnoj traci imale ispisano tekst „Nije po članu 5“ (NON ARTICLE 5), a od 01. 01. 2011. do danas imaju upisano „Balkan“ (BALKANS).

 

      The medal is always issued with a bar. Medals issued until 31 December 2010 had a bar inscribed "NON ARTICLE 5" while those issued from 1 January 2011 onwards have a bar inscribed "BALKANS".

     
     
     
ON TOP    NA VRH
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.