IMPLEMENTATION FORCE - IFOR
PROVEDBENE SNAGE  -  IFOR
 
 

 

LINKS LINKOVI

NATO OFFICIAL SITE

IFOR OFFICIAL SITE

SFOR OFFICIAL SITE
KFOR OFFICIAL SITE
ISAF OFFICIAL SITE
 
 
INSIGNIAS FOR SELL
 
 
 
      Provedbene snage (engleski Implementation Force IFOR) su bile višenacionalne snage, vođene NATO paktom, za održanje mira u Bosni i Hercegovini.  Jednogodišnji mandat, kodnim imenom Zajednički poduhvat (Jint Endeavour), trajao je od 20.12.1995. do 20.12.1996. godine. Zadaća mu je bila provesti vojni dio "Generalnog okvirnog dogovora za mir u BiH" (GFAP). Ove su snage zamijenile mirovne snage UN-a (UNPROFOR), koji su u BiH bili od 1992. godine. IFOR-ov mandat odobren je Rezolucijom  Vijeća Sigurnosti Ujedinjenih Naroda br. 1031. Od zemalja NATO alijanse učestvovali su: Belgija, Kanada, Danska, Francuska, Njemačka, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Portugal, Španjolska, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo te SAD. Od zemalja koje nisu bile članice NATO pakta vojnike su poslali: Australija, Austrija, Bangladeš, Češka Republika, Egipat, Estonija, Finska, Mađarska, Latvija, Litva, Malezija, Novi Zeland, Pakistan, Poljska, Slovačka, Švedska, Ruska Federacija te Ukrajina.  
     
 

      The Implementation Force (IFOR) was a NATO-led multinational peackeeping force in Bosnia and Herzegovina under a one-year mandate from 20 December 1995 to 20 December 1996 under the codename Operation Joint Endeavour. Its task was to implement the military Annexes of The General Framework Agreement for Peace (GFAP) in Bosnia and Herzegovina. It relieved the UN peacekeeping force UNPROFOR, which had originally arrived in 1992, and the transfer of authority was discussed in Security Council resolution 1031. NATO nations that contributed forces included Belgium, Canada, Denmark, France, Germany, Italy, Luxembourg, The Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Turkey, The United States of America, and the United Kingdom. Non-NATO nations that contributed forces included; Australia, Austria, Bangladesh, the Czech Republic, Egypt, Estonia, Finland, Hungary, Latvia, Lithuania, Malaysia, New Zealand, Pakistan, Poland, Slovak Republic, Sweden, the Russian Federation and Ukraine.

     
     
 

    IFOR MP BREAST BADGE
    Prsna značka Vojne policije IFOR-a
 
Provođenje zadataka na terenu vršile su tri multinacionalne divizije:
      Multinacionalna divizija Jugo-istok, pod vodstvom Francuza imala je komandu u Mostaru. Ova je divizija imala ime "Divizija Salamander", a taj joj je naziv ostao i u misiji SFOR  (Engleski: Stabilisation Force). Divizijsku su komandu, rotirajući se, davali između ostalih i 7. okopna divizija te 6 lako-oklopna divizija francuske vojske.
 
     
     
 
     
     
      Multinacionalna divizija Jugo-zapad,pod britanskim vodstvom imala je središte u Banja Luci. Britanski kodni naziv za ove snage je bio "Operation Resolute". Ovu diviziju, uz ostale činila je jedna britanska brigada koja je u svojem sastavu imala malezijsku oklopnu borbenu grupu,te kanadska brigada u čiji je sastav bilo uključen i bataljon iz Češke Republike. Divizijski štab su činili pripadnici 1 oklopne i 3 divizije britanske vojske.
     

 
IFOR MP BREAST BADGE

BADGE's BACK SIDE

 
Prsna značka Vojne policije IFOR-a

Zadnja strana oznake

 
     

      Multinacionalna divizija Sjever je bila pod američkim vodstvom, kodnog imena Snage orao (Task Force Eagle). Glavninu snaga ove divizije činili su pripadnici američke 1. oklopne divizije, čiji su se pripadnici počeli raspoređivati u svojoj zoni odgovornosti 18.12.1995. godine. Multinacionalna divizija Sjever bila je sastavljena od dvije američke brigade, te po jedne iz Ruske Federacije i Turske. Uz njih su tu bili još i pripadnici Nordijsko-poljske brigade. Ruskom je brigadom zapovijedao pukovnik Aleksandar Ivanovič Lencov, i ona je, kao i mnoge druge "ostala" iz sastava UNPROFOR-a.

     

TASK FORCE EAGLE

SWEDISH BATTALION

HUNGARIAN CONTINGENT
Grupa "Orao" Švedski bataljon Mađarski kontingent
     

      Multi-National Division  North,Tuzla - American led. Task Force Eagle. The United States Army 1st Armored Division constituted the bulk of the ground forces for Task Force Eagle. They began to deploy on 18 December 1995. Multi-National Division  North was composed of two United States Brigades, a Russian brigade, a Turkish brigade, and the Nordic-Polish Brigade. A Russian brigade, initially under the command of Colonel Aleksandr Ivanovich Lentsov, was part of the Task Force Eagle effort.

The tasks of the Land Component were carried out by three Multi National Divisions:

     Multi-National Division South-East, Mostar - French led. Also known as the 'Division Salamandre.' The divisional headquarters was provided in rotation by divisions including the 7th Armored Division and the 6th Light Armored Division.
     
   DANISH BATTALION C-SQUADRON NORWEGIAN CONTINGENT
  Danski kontingent - grupa C Norveški kontingent
 

      Multi-National Division South-West, Banja Luka - British led. The British codename for their armed forces' involvement in IFOR was Operation Resolute. MND-SW included a British brigade which also included a Malaysian armoured battle group, and a Canadian brigade, 2nd Canadian Multinational Brigade, which included a Czech battalion. Division headquarters was provided by 3 (UK) Division and 1st Armored Division.

 

GERMAN CONTINGENT  NJEMAČKI KONTINGENT

 

      Vojnici, pripadnici njemačkog kontingenta GECONIFOR (L) (GErman CONtingent Implementation FORce (Land)) su imali baze u Zadru (avijacija KoV-a), Benkovcu (inžinjerija), Šibeniku (grupa podrške: helikopteri), Camo Solaris (transport), Trogir (sanitet sa poljskom bolnicom) te Primošten (vojna policija). Kopnena vojska je usposatvila  GECONIFOR (L) sa otprilike 2.600 pripadnika.

     
 GERMAN CONTINGENT GECONIFOR (L) 2nd SUPPORT GROUP SUPPORT GROUP 3
GErman CONtingent Implementation FORce (Land)

Einsatzunterstützungsverband 2

Unterstützungsverband
Njemački kontingent GECONIFOR (L) 2. grupa podrške Grupa podrške 3
     
 
2nd OPERATIONAL SUPPORT GROUP 3 TRANSPORT UNIT GERMAN CONTINGENT 1996  
2. Einsatz-Unterstützungsverband 3 Njemački kontingent 1996  
2. operativna grupa podrške 3 -Transportna jedinica    
     
 

ON TOP    NA VRH

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.