RIOT POLICE
INTERVENTNA POLICIJA

COMPAGNIE REPUBLICAINES de SECURITE

 
 
 
 
 
LINKS LINKOVI
INTERIOR MINISTRY's 

 OFFICIAL SITE

NATIONAL POLICE  

 OFFICIAL SITE

 GENDARMERIE

 OFFICIAL SITE

 
 

POLICE INSIGNIAS

FOR SALE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Jedinice interventne policije (Francuski: Compagnies Républicaines de Sécurité (CRS)) služe kao snage za suzbijanje nereda i kao generalna rezerva Nacionalne policije. Osnovani su 08.12.1944, godine, ali su prve jedinice oformljene 31. 01. 1945. godine. 1948. godine dolazi do reorganizacije i iz tih se jedinice izbacuju bivši pripadnici komunističkog pokreta otpora, jer su odbili sudjelovati u gušenju radničkih nemira! Zadaci po kojima su danas najpoznatiji su kontrola masa i suzbijanje nereda te uspostava reda i mira. Izraz "les CRS" se odnosi na sve pripadnike ovih jedinica. U francuskom jeziku bi to trebao biti ženski rod (compagnie = četa je ženski rod), ali se izraz koristi u muškom rodu zbog toga što se odnosi na snage, od kojih su većina muškarci. U francuskom slengu "un CRS" je izraz za pojedinog pripadnika ovih jedinica.

 

      The Republican Security Companies (French: Compagnies Républicaines de Sécurité (CRS)) are the riot control forces and general reserve of the French National Police. The CRS were created on 8 December 1944 and the first units were organised by 31 January 1945. The CRS were reorganized in 1948. The task for which they are best known is crowd and riot control and re-establishment of order. The expression „les CRS“ refers the whole force. It would be understood in the feminine plural as the noun compagnie is feminine, but is typically used in the masculine to refer to the troops, most of whom are male (thus, masc.pl.). In French slang un CRS (masc.sg.) mean "a CRS man".

BREAST PATCH Prsna oznaka    

      Kod stranaca, pa i Francuza, često dolazi do zabune kod prepoznavanja dvije interventne formacije CRS-a i mobilne žandarmerije (obavljaju praktično iste zadaće na istom terenu). Osim po oznakama, najlakše ih je prepoznati po uniformama. CRS-ove uniforme su plave (najčešće tamno plave) dok je mobilna žandarmerija obučena u crne uniforme. Crs-ovi pripadnici na prsima nose veliki crveni znak sa natpisom CRS, dok se mobilne žandarme prepoznaje po oznaci sa stiliziranom granatom. Od početka 2009. godine dolazi do spajanja ove dvije snage, takozvani „rapprochement“, ali kako taj proces teče sporo i nije izgledno da će biti brzo obavljen, ostaje stanje "dijeljenja" zadataka i postepeno smanjivanje razlika između CRS-a i mobilne žandarmerije.

    BREAST PATCH Prsna oznaka
 
      The two French anti-riot forces, the CRS and the Gendarmerie Mobile are often mistaken with each other, as their missions are similar, but they can be distinguished by uniform. The uniform of the CRS is blue (usually dark blue); the uniform of the gendarmes mobiles is black. The CRS wear a big red CRS patch; the gendarmes have stylized grenades. In January 2009, the French state implemented a „rapprochement“ (bringing together) of the police and the gendarmerie. While this policy falls short of a complete fusion or merger, at least for now, this is likely to lead to more sharing of missions and less distinction between CRS and Gendarmes Mobiles in future.
     
SLEEVE PATCH CRS UNIT 47 - GRENOBLE AUKSILIARE UNIT MEMBER
Oznaka za rukav CSR jedinica 47 - Grenoble Pripadnik rezervnog sastava
     

      CSR su organizaciono razdijeljeni na slijedeće jedinice: Centralni direktorat pod zapovjedništvom Generalnog-direktora nacionalne policije te sedam regionalnih direktorata (poklapaju se sa vojnim obrambenim zonama). Sveukupno postoji 60 četa opće namjene (održavanje javnog reda i mira) te jedna četa za zaštitu VIP osoba (CRS n°1), 9 četa na auto-cestama, 6 regionalnih motorističkih jedinica, jedna planinska grupa (u Pirinejima) te Muzički orkestar CRS-a (dodijeljen CRS-u n°1).

      CSR are organized in Central Directorate under a Director-general of the National Police in Paris and 7 Zonal Directorates (in each of the military's defence zones);  60 General Service Companies (for the maintenance of public order) plus 1 VIP Escort compagny (CRS n° 1);  9 Autoroute Companies (Highway Patrol); 6 Zonal Motorcycle Units; 1 Mountain Group (Pyrenees) and CRS Band (attached to CRS n° 1).

 

      Od postojeće 61 čete većina ima po četiri voda, a ostale u svojem sastavu imaju po šest vodova. Četa sa četiri voda u svojem sastavu ima jednog majora (Commandant), jednog kapetana, dva poručnika, 1-4 viša brigadira (najviši narednički čin), 12 - 25 brigadir-šefa te 100 do 120 policajaca (Gardien de la paix).

      There are currently 61 companies; most of these companies have four platoons each, and others have six platoons. The four-platoon companies contain: 1 Commander, 1 Captain, 2 Lieutenants, 1–4 Brigadiers-Major, 12–25 Brigadiers-Chief and 100–120 Guards

?    
     

CSR BREAST BADGES  PRSNE OZNAKE CRS-a

 
     
UNIT 1 UNIT 2 UNIT 3
Vaucresson (Velizy) Versailles  Quincy sur Sennart
Y. Delsart 89100 Sens Y. Delsart Sens 89100 Y. Delsart 89100 Sens
     
UNIT 4 UNIT 5 UNIT 6
Lagny Massy Nice
Drago Paris Y. Delsart Sens 89100 Y. Delsart Sens 89100
     
UNIT 7 UNIT 8 UNIT 9
 Deuil la Barre Velizy Rennes
Drago Noisiel Y. Delsart  Sens 89100  
     
  HIGHWAY PATROL N-ILE de FRANCE ?
   CSR Autoroutiere Nord-Ille de France  
  Prometna jedinica Nord-Ille de France  
     
     
     
     
     
     
     
ON TOP    NA VRH

 

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.