NORTHERN MACEDONIAN ARMED FORCES
ORUŽANE SNAGE SJEVERNE MAKEDONIJE

FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA  BIVŠA JUGOSLAVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA

 
 
 

LINKS LINKOVI

MINISTRY OF DEFENCE
OFFICIAL WEBSITE
 
 
 
 
 
 

CAP INSIGNIAS  OZNAKE ZA KAPE

 
CAP BADGE (visor hat and beret) FIELD CAP PATCH FIELD CAP PATCH
Značka za kape (šapke i beretke) Značka za radnu kapu Značka za radnu kapu
     

OLDER CAP INSIGNIAS  STARIJE OZNAKE ZA KAPE

 
 
GENERALS VISOR HAT (1993) PROBE VERSION NOT ADOPTED  
Generalski znak za kapu (1993) Probna verzija - neusvojena  
     

General and old cap badge (from 1993) were produced in Serbia, in Belgrade's Feroskop company. Generalska i stara oznaka za kape proizvedene su u Srbiji, u beogradskoj firmi Feroskop, dok je znak za generale avijacije rađen u Aurei Celje, Slovenija.

      Kao predložak za dizajn jedinstvenog znaka pripadnosti Armiji poslužio je suncokretov cvijet sa freske iz crkve Svetog Đorđa u Lazarovcu.

     
FIELD CAP PATCH FIELD CAP PATCH DESERT CAMO CAP PATCH
Značka za radnu kapu Značka za radnu kapu Značka za radnu kapu pustinjska maskirna
     
FIELD CAP PATCH CAP BADGE (visor hat and beret) CAP BADGE (old version from 1993)
Značka za radnu kapu Značka za kape (šapke i beretke) Stara značka za kapu iz 1993.
     
     

Član 2.

      Jedinstveni znak pripadnosti Vojsci Republike Makedonije, predstavlja stilizirani suncokretov cvijet, izrađen od metala ili vezen na tkanini. Cvijet se sastoji od 12 listova zlatnožute boje. U sredini je crveno polje, kružnog oblika, na kojem je ispisan natpis „ARM“. Jedinstveni znak za pripadnost Armiji Republike Makedonije se nosi na šilt-kapi, kapi, beretki i šapki.

      Jedinstveni znak pripadnosti Armiji na šilt-kapi i šapki se izrađuje od metala, a za beretku i kapu je vezen. Jedinstveni znak pripadnosti za beretku i šapku je radijusa 40 mm, a za šilt kape i kape je 28 mm. Jedinstveni znak pripadnosti za generale ARM je okružen sa dvije lovorove grančice zlatnožute boje i izrađen je od metala.

Uredba za jedinstveni znak za pripadnost Armiji Republike Makedonije, uniformi, oznakama činova, oznakama rodova i službi, oznaka jedinica kao i način i uslovi za njihovo nošenje

„Služben vesnik na Republika Makedonija“ br. 42/01, 5/03 i 58/06

     

FIELD CAP PATCH (year 1994)

FIELD CAP PATCH (year 1994) FIELD CAP PATCH (year 1994)
Značka za radnu kapu (iz 1994.godine) Značka za radnu kapu (iz 1994.godine) Značka za radnu kapu (iz 1994.godine)
     
FIELD CAP PATCH FIELD CAP PATCH COLLAR BADGE - upper insignia
Značka za radnu kapu Značka za radnu kapu Oznaka za rever - gornje oznake
year 1994 / iz 1994.godine year 1994 / iz 1994.godine SERVICE UNIFORM / službene uniforme
     
LAKE COMPANY - OFFICERS LAKE COMPANY - NCO's COLLAR BADGE - lower
Jezerska četa, oficirski znak Jezerska četa, podoficirski znak Oznaka za rever - donja ozaka
    SERVICE UNIFORM / službene uniforme
     

UNIFORM BUTTONS  DUGMAD SA UNIFORMI

 
 
     

OTHER INSIGNIAS  DRUGE OZNAKE

 
TRANSPORT UNITS BREAST BADGE RIGHT SLEEVE PATCH (1991-1995) RIGHT SLEEVE OFFICERS (1995- )
Сообраќајна служба  - градна ознака Армија на Република Mакедонија Армија на Република Mакедонија
Prsna oznaka transportnih jedinica Gala uniform  Za svečanu uniformu Gala uniform  Za svečanu uniformu
  Stari znak (1991.-1995.) Stari znak - Oficiri (1995.- )
     
ARMED FORCES BREAST BADGE ARMED FORCES ARMED FORCES
Oružane snage prsna značka Oružane snage Oružane snage
     
 RIGHT SLEEVE PATCH (old)  ARMED FORCES (old) LEFT SLEEVE PATCH
Officers working uniform  NCO's working uniform  Oznaka za lijevi rukav
     
LEFT SLEEVE FLAG LEFT SLEEVE FLAG SLEEVE FLAG  first version
Zastava sa lijevog rukava Zastava sa lijevog rukava Zastava sa rukava - prva verzija
     

GENERAL STAFF   GENERAL ŠTAB

 

VI. OZNAKE JEDINICA  Član 40.

Stav 1.

      Oznaka Generalštaba ARM je u obliku kruga, obrubljenog zlatnožutom bojom, sa osnovom tamno-oker boje na koju je postavljen štit, crvene boje na kojem su ukršteni puška i mač, a u sredini štita stoji jedinstveni znak ARM-a. Štit je okružen stiliziranim snopovima lišća, spojinih lentom zlatnožute boje na kojoj je ispisano „ГЕНЕРАЛШТАБ“. (generalštab)

Uredba za jedinstveni znak za pripadnost Armiji Republike Makedonije, uniformi, oznakama činova, oznakama rodova i službi,.....

„Služben vesnik na Republika Makedonija“ br. 42/01, 5/03 i 58/06

 
SERVICE UNIFORM RIGHT SLEEVE CAMO UNIFORM RIGHT SLEEVE CAMO UNIFORM RIGHT SLEEVE
Генералштаб на АРМ
-ознака за свечена униформа
Генералштаб на АРМ
-ознака за маскирна униформа
Генералштаб на АРМ
-ознака за маскирна униформа
Oznaka za desni rukav službene uniforme Za desni rukav maskirn uniforme Za desni rukav maskirn uniforme
     

MILITARY ACADEMY  VOJNA AKADEMIJA

 
CADETS TRAINNING CENTRE CADETS TRAINNING CENTRE RIGHT SLEEVE PATCH
Центар за обука на питомци Центар за обука на питомци Fourth version, from 2010
Centar za obuku pitomaca Centar za obuku pitomaca Oznaka za desni rukav - od 2010. g.
     
RIGHT SLEEVE PATCH RIGHT SLEEVE PATCH  Second version RIGHT SLEEVE PATCH  Second version
Third version Втора верзија, од 1995 година Втора верзија, од 1995 година
Oznaka za desni rukav - treća verzija Oznaka za desni rukav - druga verzija Oznaka za desni rukav - druga verzija
     
 
RIGHT SLEEVE PATCH  Second version RIGHT SLEEVE PATCH  First version  
Втора верзија, од 1995 година Прва верзија  
Oznaka za desni rukav - druga verzija Oznaka za desni rukav - prva verzija  
     

CEREMONIAL GUARD BATTALION   POČASNI GARDIJSKI BATALJON

 
COLLAR BADGE COLLAR PATCHES (old) HONOUR GUARD BATTALION
Oznaka za rever Oznake za rever (stari) Баталјон за почести и опслужување
    Počasni gardijski bataljon (2007-2012)
     
HONOUR GUARD BATTALION CEREMONIAL GUARD COMPANY GUARD ORCHESTRA
Баталјон за почести и опслужување Гардиска чета  за почести (2007-2012) Баталјон за почести  Воен оркестар
Počasni gardijski bataljon (2007-2012) Četa za opsluživanje Muzika garde 2007-2012
     

VI. OZNAKE JEDINICA  Član 40.

Stav 5.4.1.2.

      Oznaka čete za opsluživanje je u obliku štita, žute osnove, obrubljenog i prepolovljenog crvenom bojom. U lijevom dijelu je, crvenom bojom, prikazan gardist u profilu okružen lovorovim vijencem crvene boje. U desnom dijelu je crvenom bojom prikazan ključ u profilu.

Uredba za jedinstveni znak za pripadnost Armiji Republike Makedonije, uniformi, oznakama činova, oznakama rodova i službi,.....

„Služben vesnik na Republika Makedonija“ br. 42/01, 5/03 i 58/06

     
RIGHT SLEEVE PATCH (old version) RIGHT SLEEVE PATCH (old version) LEFT SLEEVE FLAG  (first version)
Гардиска униформа -стара верзија Гардиска униформа -стара верзија Свечена униформа -прва - 1992-1995
Oznaka za desni rukav (stara verzija) Oznaka za desni rukav (stara verzija) Zastava za lijevi rukav - prva verzija
     
     

MILITARY POLICE   VOJNA POLICIJA

 
  Воена полиција  
   
     

VI. OZNAKE JEDINICA  Član 40.

Stav 2.8.1.

      Oznaka bataljona Vojne policije je u obliku štita obrubljenog svjetložutom bojom, na sivoj osnovi u čijoj je sredini prikazan štit u smeđoj boji, koji u svojojoj unutrašnjosti ima prikazano sunce sa zracima svjetložute boje, a na pozadini štita su prikazani ukršteni mačevi, crne boje, okrenuti prema dolje. Na vrhu štita je crnim slovima ispisan natpis ВОЕНА ПОЛИЦИЈА (Vojna policija). Nad štitom na traci svjetložute boje, obrubljenom crnom bojom je crnim slovima ispisano „СЕКОГАШ ПОДГОТОВЕНИ“ (Uvijek spremni).

Uredba za jedinstveni znak za pripadnost Armiji Republike Makedonije, uniformi, oznakama činova, oznakama rodova i službi,.....

„Služben vesnik na Republika Makedonija“ br. 42/01, 5/03 i 58/06

     

LOGISTIC SUPPORT COMMAND  KOMANDA LOGISTIČKA PODRŠKA

 
 
LOGISTIC SUPPORT COMMAND    
Команда за логистичка поддршка    
Komanda logističke podrške 2007-2012    
     

VI. OZNAKE JEDINICA  Član 40.

Stav 5.1.

      Oznaka Komande za logističku podršku je u obliku kruga, obrubljenog tamnozelenom bojom, podjeljena u dva kruga. Prvi krug je na zeleno-maslinastoj osnovi, na kojoj je žutom bojom u gornjem dijelu polukružno ispisano „КОМАНДА ЗА ЛОГИСТИЧКА ПОДРШКА“ (Komanda za logističku podršku),  u doljnjem dijelu je ravmomjerno izvezeno sedm zvijezdi. Drugi krug je sa crvenom osnovom, u kojoj je simbolično prikazano pet zraka žute boje, čiji centar se nalazi na doljnjem dijelu kruga koji predstavlja kotač na koji je postavljen mač.

Uredba za jedinstveni znak za pripadnost Armiji Republike Makedonije, uniformi, oznakama činova, oznakama rodova i službi,.....

„Služben vesnik na Republika Makedonija“ br. 42/01, 5/03 i 58/06

1st LOGISTIC BATTALION  1. LOGISTIČKI BATALJON

 

      Zadaća 1. logističkog bataljona u miru, ratu ili kriznim situacijama je osiguranje čuvanja i održavanja materijalnih sredstava ARM-a, vrši prijem i distribuciju materijalnih sredstava (MS) svih klasa i materijala, suglasno potrebama u skladu sa zakonskim odredbama nabavlja materijalna sredstva, vrši transport MS-a, održava infrastrukturu i vojne instalacije, organizira i izvršava fizičko osiguranje objekata posebnog značaja. Osim toga pruža svakodnevnu logističku podršku jedinicama ARM-a u garnizonima Štip, Kumanovo i Krivolak, te logistička podrška međunarodnim vježbama i misijama.

     
 
1st LOGISTIC BATTALION 3rd LOGISTIC BATTALION  
Прв логистички баталјон Трет логистички баталјон  
1. logistički bataljon  - 2012. 3. logistički bataljon  - 2012.  
     
1st LOGISTIC BATTALION (old insignia) 1st LOGISTIC BATTALION (old insignia) ?
Прв логистички баталјон Прв логистички баталјон  
1. logistički bataljon (stara oznaka) 1. logistički bataljon (stara oznaka)  
2007. - 2012. 2007. - 2012.  
     

3rd LOGISTIC BATTALION (old insignia) 3. LOGISTIČKI BATALJON (stara oznaka)

 
   
3rd LOGISTIC BATTALION    
Трет логистички баталјон    
3. logistički bataljon  2007-2012    
     

VI. OZNAKE JEDINICA  Član 40.

Stav 5.2.1.

      Oznaka Logističkog bataljona je u obliku štita obrubljenog žutom bojom, na plavoj osnovi u čijoj je sredini prikazan vijenac u čijoj se sredini nalazi stilizirani mač, kojega rukohvat predstavljaju simboli elemenata logistike, dok se na sječivu smjestilo sunce sa svojim zrakama. U sredin sunca je bijela kružna osnova na kojoj je ispisan redni broj bataljona. Nad njima se nalazi traka u svjetloplavoj boji, obrubljena tamnoplavom bojom, i žutim slovima ispisan logo jedinice „ЗНАЊЕ И ТРУД“ (Znanje i trud).

Uredba za jedinstveni znak za pripadnost Armiji Republike Makedonije, uniformi, oznakama činova, oznakama rodova i službi,.....

„Služben vesnik na Republika Makedonija“ br. 42/01, 5/03 i 58/06

     

BORDER TROOPS   GRANIČNE JEDINICE

 
 
BREAST BADGE (1993-2004)    
Граничарска градна ознака (1993-2004)    
Prsna značka (1993-2004)    
     

OTHER INSIGNIA  OSTALE OZNAKE

 
   
ENGINEERS    
Inžinjerija    
     
ALBANIAN LIBERATION ARMY (ALBANIAN PARAMILITARY IN MACEDONIA) 
ALBANSKA OSLOBODILAČKA VOJSKA (ALBANSKE PARAVOJNE JEDINICE U MAKEDONIJI)
 
   
     
     
     
ON TOP    NA VRH
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.