NORTHERN MACEDONIAN AIR FORCES
RATNO ZRAKOPLOVSTVO SJEVERNE MAKEDONIJE
FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA  BIVŠA JUGOSLAVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA
 
 
 
 
LINKS LINKOVI
MINISTRY OF DEFENCE
OFFICIAL WEBSITE
 
 
MILITARY INSIGNIAS
 FOR SELL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAP BADGES  OZNAKE ZA KAPE

 

OFFICERS  OFICIRI

 
 
     

NCO'S  PODOFICIRI

 
 
     
     

MILITARY AVIATION AUTHORITY   VOJNA AVIJACIJA

 
MILITARY AVIATION AUTHORITY AIR FORCE AND AIR DEFENCE  
Воен Воздухопловен Авторитет Воено  воздухопловство и противвоздушна одбрана  
     

AIR FORCE RECCON ATACK GROUP  VAZDUHOPLOVNA IZVIĐAČKO NAPADAČKA GRUPA

Воздухопловна Извидувачко Напаѓачка Група ВИНГ
 
AIR FORCE BRIGADE AIR FORCE BRIGADE AIR FORCE BRIGADE
Воздухопловнa бригада Воздухопловнa бригада Воздухопловнa бригада
Avio brigada Avio brigada Avio brigada
     

    Vojna avijacija Republike Makedonije je ustrojena odlukom Predsjednika Republike 10. 04. 1992. godine. Tom je odlukom uspostavljena komanda RV i PVO-a, Zrakoplovna brigada sa avijacijskim, transportnim i borbenim helikopterskim skvadronima. Piloti su obučavani na avionima Utva-75. 1994. godine avijacija dobiva transportne helikoptere Mi-17. od tada se borbena i transportna obuka izvodi na tim helikopterima. Osposobljavaju se za transport, protivpožarnu obuku, medicinsku evakuaciju i misije traženja i spašavanja. U 2001- godini stižu i helikopteri Mi-8 za transportni helikopterski skvadron, Mi-24 za borbeni helikopterski skvadron, UH-1H helikoptere te avione Su-25. Godine 2005. dolazi do rekonstrukcije Oružanih snaga RM-a u kojoj se transformira i Zrakoplovna brigada, nazvana VING Vazduhoplovna Izviđačko Napadačka Grupa (Makedonski: Воздухопловна Извидувачко Напаѓачка Група). VING počinje sa programima modernizacije zrakoplova, smanjenjem snaga i učestvovanjem u međunarodnim misijama NATO-a i EUFOR-a (misija ALTEA u BiH od 2006).

     
AIR FORCE WING * AIR FORCE WING AIR FORCE WING
Воздухопловен винг Воздухопловен винг Воздухопловен винг
Avijacijski  ving Avijacijski  ving Avijacijski  ving
- 2007 - 2007 - 2007
     
AIR FORCE WING AIR FORCE WING AIR FORCE WING
Воздухопловен винг Воздухопловен винг Воздухопловен винг
Avijacijski  ving Avijacijski  ving Avijacijski  ving
- 2007 2005-2007 2005-2007
     
WING COMMAND PILOT TRAINING CENTER TRAINING SQUADRON
Винг команда Центар за обука на пилоти Сквадрон за обука и тренажа
Komanda vinga Centar za obuku pilota Eskadrila za obuku i trening
     
*VING = Vozdušna izviduvačka i napađačka grupa
     

BREAST BADGES  PRSNE ZNAČKE

 
AIR FORCE GENERIC BREAST BADGE AIR FORCE GENERIC BREAST BADGE AIR SURVEILANCE BATTALION
Воено  воздухопловство и противвоздушна одбрана Воено  воздухопловство и противвоздушна одбрана Баталјон за воздушно набљудување и јавување
Prsna oznaka avijacije Prsna oznaka avijacije Nadzor zračnog prostora
     
3rd AIR DEFENCE BATTALION LOGISTIC SUPPORT & SECURITY BATT COMBAT HELICOPTER SQUADRON Mi-24
Трет баталјон за ПВО Баталјон за обезбедување и логистичка поддршка Борбен хеликоптерски сквадрон Ми-24
 
Treći PVO bataljon Bataljon logistike i osiguranja Borbena helikopterska eskadrila Mi-24
     

UNIT INSIGNIAS  OZNAKE JEDINICA

 
MAINTENANCE SQUADRON HELICOPTER TRANSPORT SQUDRON EXERCISE "LOGICAL DECISION" 2012
Сквадрон за воздухопловно-техничко одржување Транспортен хеликоптерски сквадрон Vježba "Logična odluka" 2012
Eskadrila održavanja Transportna helikopterska eskadrila HUNGARY  /  MAĐARSKA
     
AIR DEFENCE BATTALION HELICOPTER TRANSPORT SQUDRON HELICOPTER TRANSPORT SQUDRON
Баталјон за противвоздушна одбрана Хеликоптерски траспортен сквадрон Хеликоптерски траспортен сквадрон
Protivavionski bataljon Helikopterska transportna eskadrila Helikopterska transportna eskadrila
     
HELICOPTER TRANSPORT SQUDRON HELICOPTER TRANSPORT SQUDRON AIR SURVEILANCE BATTALION
Хеликоптерски траспортен сквадрон Хеликоптерски траспортен сквадрон Баталјон за воздушно набљудување и јавување
Transportna helikopterska eskadrila Transportna helikopterska eskadrila Nadzor zračnog prostora
     
201st ANTI-ARMOUR HELI SQUAD 201st ANTI-ARMOUR HELI SQUAD AIR FORCE HELICOPTER SQUADRON
201. ПОХЕ 201. ПОХЕ Воздухопловен хеликоптерски сквадрон
201. protivoklopni helikopterska eskadrila 201. protivoklopni helikopterska eskadrila Helikopterska  eskadrila
     
   
AIR FORCE BASE    
Воздухопловна база    
Zrakoplovna baza    
     

501st BATTALION "HAWKS"  501. ODRED "SOKOLOVI" ("СОКОЛИ")

 

      501. Padobransko Diverzantski Odred „Sokolovi“ (Sokoli) je bio dio Makedonskog Ratnog zrakoplovstva i protivzračne obrane. Prvi su put javno predstaveljeni, 28. 05. 2002. godine na na vojnom poligonu Cojlija, pored Petrovačke avio baze. Prilikom ove vježbe predstavili su svoju opremu i naoružanje te izveli pokazne vježbe potrage i spašavanja (SAR), operacije borbene potrage i spašavanja (CSAR) oborenog pilota na neprijateljskoj teritoriji i taktičku operaciju nazvanu „mali dijamant“. Demonstrirali su i navođenje aviona prema neprijateljskim položajima (FOC Forward Air Controllers), otvaranje puščane vatre iz borbenih helikoptera kao i HALO skokove (skokovi sa velike visine sa otvaranjem padobrana na malim visinama).

     
 
CAP BADGE CAP PATCH  
Oznaka za beretke Oznaka za beretke  
     

      U mirnodopskim uvjetima zadaća im je bila potraga, spašavanje i medicinska evakuacija letačkog osoblja. U slučajevima prirodnih nepogoda učestvovali su u pomoći ugroženom stanovništvu. Preustrojem ratnog zrakoplovstva, jedinica je ugašena, a dio njenih pripadnika prelazi u Puk za specijalne operacije „Vukovi“.

     
SERVICE UNIFORM WOODLAND CAMO UNIFORM DESERT CAMO UNIFORM
Desni rukav - službena uniforma Desni rukav - maskirna Desni rukav - maskirna pustinjska
     

      The Macedonian Air Force and Air Defence Forces elite 501 parachute diversion detachment (501. Padobransko Diverzantski Odred) called "Falcons" (Sokoli) was officially promoted during the big military exercise that took place at Cojlija military range, near Petrovec Air Force base, on May 28, 2002. The exercise activities of this unit encompassed technical presentation of the equipment and the weaponry, search and rescue (SAR) operations, combat search and rescue (CSAR) of the pilot on hostile territory with the tactic operation called "small diamond." The "Falkons" also demonstrated leading Macedonian Air Force and Air Defence Forces aircraft towards enemy positions (FOC - Forward Air Controllers), opening rifle fire from Mi-8MT and Mi-24V helicopters, parachute jumps and High-Altitude Low-Opening parachute jumps. In peacetime the 501. PDO was under the command of the Macedonian Air Force and Air Defence Forces and its main task is search, rescue and medical evacuation of the flying staff. In case of natural disasters its aim is assisting the population. With Air Force reorganization unit was disbandoned and partt of their memebers were transferd to Special Forces regiment "Wolfs".

 

ON TOP    NA VRH

 

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.