NORTHERN MACEDONIAN AIR FORCES page 1
RATNO ZRAKOPLOVSTVO SJEVERNE MAKEDONIJE 1
FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA  BIVŠA JUGOSLAVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA
 
 
 
 
LINKS LINKOVI
MINISTRY OF DEFENCE
OFFICIAL WEBSITE
MILITARY ACADEMY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAP BADGES  OZNAKE ZA KAPE

 

OFFICERS  OFICIRI

 
 
     

NCO'S  PODOFICIRI

 
 
     
     

MILITARY AVIATION   VOJNA AVIJACIJA

 

      Vojna avijacija Republike Makedonije je ustrojena odlukom Predsjednika Republike 10. 04. 1992. godine. Tom je odlukom uspostavljena komanda RV i PVO-a, Zrakoplovna brigada sa avijacijskim, transportnim i borbenim helikopterskim skvadronima. Piloti su obučavani na avionima Utva-75. 1994. godine avijacija dobiva transportne helikoptere Mi-17. od tada se borbena i transportna obuka izvodi na tim helikopterima. Osposobljavaju se za transport, protivpožarnu obuku, medicinsku evakuaciju i misije traženja i spašavanja. U 2001- godini stižu i helikopteri Mi-8 za transportni helikopterski skvadron, Mi-24 za borbeni helikopterski skvadron, UH-1H helikoptere te avione Su-25. Godine 2005. dolazi do rekonstrukcije Oružanih snaga RM-a u kojoj se transformira i Zrakoplovna brigada, nazvana VING Vazduhoplovna Izviđačko Napadačka Grupa (Makedonski: Воздухопловна Извидувачко Напаѓачка Група). VING počinje sa programima modernizacije zrakoplova, smanjenjem snaga i učestvovanjem u međunarodnim misijama NATO-a i EUFOR-a (misija ALTEA u BiH od 2006).

     
MILITARY AVIATION AUTHORITY AIR FORCE AND AIR DEFENCE  
Воен Воздухопловен Авторитет Воено  воздухопловство и противвоздушна одбрана  
     

      The Military Aviation of the Republic of Macedonia was established by the decision of the President of the Republic on April 10, 1992. That decision established the RV and PVO command, the Air Brigade with aviation, transport and combat helicopter squadrons. The pilots were trained on Utva-75 planes. In 1994, the aviation received Mi-17 transport helicopters. Since then combat and transport training has been conducted on these helicopters. They are trained in transport, firefighting training, medical evacuation and search and rescue missions. In 2001, Mi-8 helicopters for the transport helicopter squadron, Mi-24 for the combat helicopter squadron, UH-1H helicopters and Su-25 planes arrived. In 2005, the Armed Forces of the Republic of Macedonia were reconstructed, transforming the Air Brigade, called the VING Airborne Reconnaissance Attack Group (Macedonian: Воздухоловна Изводивачко Напаǵачка Группа). VING is launching aircraft modernization programs, force reductions and participation in NATO and EUFOR international missions (ALTEA mission in BiH since 2006).

     

AIR FORCE BRIGADE   AVIO BRIGADA  Воздухопловнa бригада

 
     
   
     

AIR FORCE RECCON ATACK GROUP  VAZDUHOPLOVNA IZVIĐAČKO NAPADAČKA GRUPA

Воздухопловна Извидувачко Напаѓачка Група ВИНГ
 
AIR FORCE WING * AIR FORCE WING AIR FORCE WING
Воздухопловен винг Воздухопловен винг Воздухопловен винг
Avijacijski  ving Avijacijski  ving Avijacijski  ving
- 2007 - 2007 - 2007
*VING (ВИНГ)= Vozdušna izviduvačka i napađačka grupa Воздухоловна Изводивачко Напаѓачка Группа
     
AIR FORCE WING WING COMMAND AIR FORCE GENERIC BREAST BADGE
Воздухопловен винг Винг команда Воено  воздухопловство и противвоздушна одбрана
Avijacijski  ving Komanda vinga Prsna oznaka avijacije
- 2007    
     
AIR FORCE GENERIC BREAST BADGE AIR FORCE WING AIR FORCE WING
Воздухопловен винг Воздухопловен винг Воздухопловен винг
Prsna oznaka avijacije Avijacijski  ving Avijacijski  ving
  2005-2007 2005-2007
     

TRAINING SQUADRON  ESKADRILA ZA OBUKU I TRENING

 
TRAINING SQUADRON TRAINING SQUADRON PILOT TRAINING CENTER
Сквадрон за обука и тренажа Сквадрон за обука и тренажа Центар за обука на пилоти
Eskadrila za obuku i trening Eskadrila za obuku i trening Centar za obuku pilota
     

501st BATTALION "HAWKS"  501. ODRED "SOKOLOVI" ("СОКОЛИ")

 

      501. Padobransko Diverzantski Odred „Sokolovi“ (Sokoli) je bio dio Makedonskog Ratnog zrakoplovstva i protivzračne obrane. Prvi su put javno predstaveljeni, 28. 05. 2002. godine na na vojnom poligonu Cojlija, pored Petrovačke avio baze. Prilikom ove vježbe predstavili su svoju opremu i naoružanje te izveli pokazne vježbe potrage i spašavanja (SAR), operacije borbene potrage i spašavanja (CSAR) oborenog pilota na neprijateljskoj teritoriji i taktičku operaciju nazvanu „mali dijamant“. Demonstrirali su i navođenje aviona prema neprijateljskim položajima (FOC Forward Air Controllers), otvaranje puščane vatre iz borbenih helikoptera kao i HALO skokove (skokovi sa velike visine sa otvaranjem padobrana na malim visinama).

     
 
CAP BADGE CAP PATCH  
Oznaka za beretke Oznaka za beretke  
     

      U mirnodopskim uvjetima zadaća im je bila potraga, spašavanje i medicinska evakuacija letačkog osoblja. U slučajevima prirodnih nepogoda učestvovali su u pomoći ugroženom stanovništvu. Preustrojem ratnog zrakoplovstva, jedinica je ugašena, a dio njenih pripadnika prelazi u Puk za specijalne operacije „Vukovi“.

     
     
   
     

      The Macedonian Air Force and Air Defence Forces elite 501 parachute diversion detachment (501. Padobransko Diverzantski Odred) called "Falcons" (Sokoli) was officially promoted during the big military exercise that took place at Cojlija military range, near Petrovec Air Force base, on May 28, 2002. The exercise activities of this unit encompassed technical presentation of the equipment and the weaponry, search and rescue (SAR) operations, combat search and rescue (CSAR) of the pilot on hostile territory with the tactic operation called "small diamond." The "Falkons" also demonstrated leading Macedonian Air Force and Air Defence Forces aircraft towards enemy positions (FOC - Forward Air Controllers), opening rifle fire from Mi-8MT and Mi-24V helicopters, parachute jumps and High-Altitude Low-Opening parachute jumps. In peacetime the 501. PDO was under the command of the Macedonian Air Force and Air Defence Forces and its main task is search, rescue and medical evacuation of the flying staff. In case of natural disasters its aim is assisting the population. With Air Force reorganization unit was disbandoned and partt of their memebers were transferd to Special Forces regiment "Wolfs".

 

ON TOP    NA VRH

 

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.