RUSSIAN  FEDERATION  SPECIAL POLICE FORCES
SPECIJALNE SNAGE RUSKE POLICIJE

 

 
 
 
 
 
LINKS LINKOVI
MINISTRY's

OFFICIAL WEBSITE

 
 
 
 
 
 

POLICE INSIGNIAS

FOR SALE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEDERAL SECURITY SERVICE   FEDERALNA SLUŽBA ZAŠTITE FSO

Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО России)

 

      Kremaljski puk (Кремлëвский полк) znan i kao Predsjednički puk (Президентский полк) je jedinstvena vojna jedinica koja je i dio Ruske federalne službe zaštite u statusu specijalne jedinice. Zaduženi su za sigurnost Kremlja, njegovih riznica i državnih službenika. Zakonom iz 1997-me „O besmrtnosti pobjede sovjetskog naroda u Velikom patriotskom ratu od 1941 do 1845“, pripadnici puka drže i počasnu stražu (Почётный караул) pored vječnog plamena na Grobu neznanog vojnika. Sjedište puka je u hitorijskom Kremaljskom arsenalu.

     
PRESIDENTIAL REGIMENT PRESIDENTIAL REGIMENT  
Президентский полк Президентский полк  
Predsjednički puk Predsjednički puk  
     

      The Kremlin Regiment (Кремлëвский полк), also called the Presidential Regiment, (Президентский полк) is a unique military regiment and part of the Russian Federal Protective Service with the status of a special unit. The regiment ensures the security of the Kremlin, its treasures, and state officials. In accordance with the federal law of December 8, 1997 "On Immortalizing the Soviet People’s Victory in the Great Patriotic War of 1941–1945", the regiment also maintains a guard of honor (Почётный караул) at the eternal flame of the Tomb of the Unknown Soldier. The regiment is housed in the historic Kremlin Arsenal.

      Federalna služba zaštite (Федеральная служба охраны, ФСО) je bivši deveti direktorat KGB-a. 27. 05. 1996. godine „Zakonom o zaštiti države“ reorganizirana je 9.uprava GOU (Glavnoye Upravlenie Okhrani) u FSO (Федеральная служба охраны). FSO, sa svojih, oko 20.000 pripadnika vrši zaštitu državne imovine i visoko rangiranih osoba, uključujući tu i Predsjednika Ruske Federacije, kojeg štiti takozvana Kremaljska regimenta (Президентский полк). Pripadnici ove službe između ostalog brinu i o „crnoj kutiji“, koja bi se koristla u slučaju nuklearnog rata. Održavaju i visoko zaštićene komunikacijske sisteme.

     
 
     

      The Federal Protective Service (FSO) (Федеральная служба охраны, ФСО) was formerly the Ninth Chief Directorate of the KGB. On May 27, 1996 the law "On State Protection" reorganized the GUO (Glavnoye Upravlenie Okhrani) into the FSO (Federal Protection Service). It is responsible for the protection of Russian state property and high-ranking government personnel, including the President of Russia by the special unit- the Kremlin Regiment. FSO includes twenty thousand troops and controls the "black box" that can be used in the event of global nuclear war. It also operates the secure high-level communications system.

     

SPECIAL UNITS   SPECIJALNE JEDINICE

 

"ALPHA" SPECIAL ANTI-TERRORIST UNIT  "ALFA" SPECIJALNA ANTITERORISTIČKA JEDINICA

 

Grupa Alfa (popularni engleski naziv), poznata kao "Specijalna grupa A" ili Alfa nosi službeni naziv Direktorat A Centra specijalne namjene FSB-a. Ova je specijalna jedinica elitna snaga FSB-ovih jedinica za borbu protiv terorizma. Jedan od primarnih zadataka im je prevencija i borba protiv terorističkih djelovanja u javnom transportu i službenim institucijama. Kreirani su od strane KGB-a (prethodnice FSB-a) 1974. godine, naredbom Jurija Andropova, tadašnjeg šefa KGB-a. I ako se malo zna o njima, zajedno sa Direktoratom "V" (na ćirilici "B") (Vimpel zaduženi za čuvanje ruskih strateški važnih postrojenja) su pod direktnom komandom najvišeg ruskog političkog vodstva. Alfe nisu ograničene samo na djelovanje u gradovima, nego su osposobljeni za borbu na svim terenima u svim vremenskim uvjetima, a po naređenju djeluju i van državnih granica.

 
 
     

      Alpha Group (a popular English name), also known as Spetsgruppa "A" or Alfa and officially named Directorate "A" of the FSB Special Purpose Center (TsSN FSB), is an elite, stand-alone sub-unit of Russia's special forces and is a dedicated counter-terrorism task-force of the Russian Federal Security Service (FSB). Preventing and responding to terrorist acts in public transportation and buildings is the primary responsibility. It was created by the Soviet KGB, the forerunner of the FSB, in 1974. Although little is known about the exact nature of its primary directives, it is speculated that the unit is authorized to act under the direct control and sanction of Russia's top political leadership, similar to the Directorate "B" (Vympel) unit that is officially tasked with protecting Russia's strategic installations. It is also available for extended police duties and paramilitary applications, and for covert operations, including abroad.

 

OTHER SPECIAL UNITS  OSTALE SPECIJALNE JEDINICE

 
 
"LINX" SWAT TEAM "TYPHOON" SWAT TEAM  
Specijalna jedinica "Risovi" Specijalna jedinica "Tajfun"  
     
 

OMON - SPECIAL PURPOSE MOBILE UNIT  MOBILNA JEDINICA SPECIJALNE NAMJENE

ОТРЯД МОБИЛЪНЫЙ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

 

      OMON Mobilna jedinica specijalne namjene (Отряд мобильный особого назначения (ОМОН)) je općeniti naziv za specijalne jedinice policije unutar ruskog (prije sovjetskog) Ministarstva unutarnjih poslova MVD-a (Министерство внутренних дел, МВД). Od 2012. godine u svakoj ruskoj oblasti postoji jedinica OMON-a, a imaju ih i veći gradovi, naprimjer Moskovska gradska policija ima svoj odred, a u Moskovskoj oblasti postoje još dva odreda. Jedinice OMON-a su nastavile postojati i u državama bivšeg Sovjetskog Saveza, naprimjer u Bjelorusiji, Ukrajini itd. Početkom 2012. godine, reforomom policije mijenja se i ime OMON-a, s tim da skraćenica ostaje ista. Od Odreda milicije specijalne namjene (Отряд милиции особого назначения) postaju Mobilni odredi specijalne namjene (Otryad Mobilniy Osobogo Naznacheniya).

 
SPECIAL MILITSIYA UNIT   later renamed to    SPECIAL PURPOSE MOBILE UNIT
Отряд милиции особого назначения  -  Otryad Mobilniy Osobogo Naznacheniya
"Posebni odred milicije", nakon uvođenja policije preimenovani u "Posebni mobilni odred"  (Oznaka se nosi na leđima) 
     
      Slijeći reformu policije iz 2011. godine, čiji je dio i promjena imena iz milicije u policiju, sve specijalne policijske snage će biti objedinjene pod jednom komandom unutar Ministarstva unutarnjih poslova - Centru za operativne specijalne jedinice i avijacijske snage Ministarstva unutarnjih poslova (Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД России).
     

GENERIC OMON PATCH  "BERKUT" from city of ULJANOVSK "BASTION" from St. PETERBURG
ОМОН МВД России "Беркут" Отряд милиции особого назначения Ульяновск "БАСТИОН" ОМОН МВД России Санкт Петербург
Opći znak za rukav OMON jedinica "BERKUT" iz grada Uljanovska "BASTION" St. Peterburg
     

      OMON (Отряд мобильный особого назначения; Otryad Mobilniy Osobogo Naznacheniya, Special Purpose Mobile Unit) (ОМОН) is a generic name for the system of special units of Politsiya (police) within the Russian and earlier the Soviet MVD (Ministry of Internal Affairs). As of 2012, there is an OMON unit in every oblast of Russia, as well as in many major cities; for example, there is an OMON unit within the Moscow City police department, and two separate units within Moscow Oblast police department. OMON also continues to exist in Belarus and some other post-Soviet territories following the dissolution of the Soviet Union.

     
GENERIC OMON PATCH MOSCOW OMON PATCH VLADIVOSTOK OMON PATCH
ОМОН МВД России ОМОН Подмосковье ОМОН Владивосток
Opći znak za rukav OMON jedinica Znak za rukav OMON-a Moskve Znak za rukav OMON-a Vladivostok
     

      Following the Russia's 2011 police reform, part of which was its renaming from Militsiya to Politsiya (police), in essence, all police spetsnaz units will be brought together under the joint command of the Interior Ministry  - the Center for Operational Spetsnaz and Aviation Forces of MVD (Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД России).

     
 
BREAST PATCH BREAST PATCH  
ОМОН МВД ОМОН  
Prsni znak Prsni znak  
     

      In January 2012, the OMON was renamed from Otryad Militsii Osobogo Naznacheniya (Отряд милиции особого назначения, Special Purpose Militsiya Unit) to Otryad Mobilniy Osobogo Naznacheniya (Special Purpose Mobile Unit), keeping the abbreviation.

 
 

OBRON - SPECIAL PURPOSE MOBILE BRIGADE  MOBILNA BRIGADA SPECIJALNE NAMJENE

ОТДЕЛЬНАЯ БРИГАДА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОБрОН)

 
OBRON NIZNIY NOVGOROD OBRON NIZNIY NOVGOROD OBRON ?
ОБPОН ОБPОН ОБPОН
Nižnji Novgorod OBRON Nižnji Novgorod OBRON  
     

OMON TRAINNING  OBUKA PRIPADNIKA OMON-a

 

      Moto Moskovskog OMON-a "Ne znamo za milost i ne tražimo je" se može primjeniti na sve OMON jedinice. Pripadnici ovih jedinica trebaju biti ekstremno tjelesno pripremljeni i eksperti su u korištenju lakog pješadijskog naoružanja i borbi prsa u prsa. Muškarci između 22 i 30 godina, sa završenom dvogodišnjom vojnom obukom mogu aplicirati za prijem u jedinicu. Prijem uključuje medicinske i psihološke testove, te testove brzine i izdržljivosti. Osnovna obuka traje četiri mjeseca. Kandidati prolaze intenzivnu obuku u bliskoj borbi i upotrebi raznih vrsta oružja te ih se trenira da izvršavaju komande po svaku cijenu. Posebna se pozornost daje na gradsku borbu te ulazak i "čišćenje" zgrada. Prijemna procedura završava finalnim testom, u kojem se kandidat bori, noseći boksačke rukavice sa tri do pet pripadnika OMON-a. Manje od jednog na petoricu kandidata uspješno prolazi obuku i pridružuje se jedinici.

      Their motto is "We know no mercy and do not ask for any."  Members of OMON are supposed to be extremely fit and experts in small arms and hand-to-hand fight. Males between the ages of 22 and 30 who have completed their two-year mlitary service can apply to join OMON (the application includes medical and psycholoical tests, and tests of speed and fitness). The initial training lasts for four months. The applicants are extensively trained in the use of different weaponry and close combat, and are also trained to follow orders at any cost. Special emphasis is put on urban combat and the entering and clearing of buildings. The training also includes legal training. The application procedure closes with a final test, where the applicant has to fight three to five trained members of OMON by hand wearing boxing gloves. Fewer than one in five applicants pass and are selected to join.

     
     
     
     
     
ON TOP    NA VRH

 

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.