SWISS FEDERAL POLICE
ŠVICARSKA SAVEZNA POLICIJA
 
 
 
 
 
LINKS LINKOVI
LINK TO FEDERAL POLICE WEBSITE

LINKS TO SWISS POLICE WEBSITES

STEPHEN BAMERT COLLECTION

 

 
 
 

POLICE INSIGNIAS

FOR SALE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Provođenje zakona u Švicarskoj je uglavnom u nadležnosti 26 kantona, koji svaki ima svoju policijsku organizaciju. I neki od gradova, u skladu sa kantonalnim zakonima imaju svoje policijske snage. Federalna Vlada osigurava specijalizirane službe i zadužena je za čuvanje švicarske granice. Ne postoji savezna „redovna“ policija. Koordinaciju policijskih službi na nacionalnom nivou vrši odbor kantonalnih policijskih zapovjednika. Federalni policijski ured, organizacija koja pripada Federalnom ministarstvu pravde i policije, koordinira međunarodne aktivnosti i može zahtijevati pomoć od kantonalnih policija u vršenju kriminalističkih istraga koje su pod saveznom jurisdikcijom (pranje novca, organizirani kriminal, terorizam i slično). Federalni policijski ured ima Federalnu kriminalističku policiju u čijem je sastavu mala, elitna operativna jedinica (Einsatzgruppe TIGRIS), za čije se postojanje do 2009. godine nije ni znalo. Za Švicarski granični korpus je zadužen Federalno ministarstvo financija.

 
FEDERAL BORDER POLICE   Savezna granična policija  CENTRAL POLICE BIRO
Guardia di Confine   Grenzwache   Garde-frontiere Centralni policijski ured
   

      Law enforcement in Switzerland is mainly a responsibility of the 26 cantons of Switzerland, who each operate cantonal police agencies. Some cities also operate municipal police agencies as provided for by cantonal law. The federal government provides specialised services and is responsible for the protection of the Swiss border. The federal government does not run a general purpose law enforcement agency. National-level law enforcement coordination is provided by a board of cantonal police commanders. The The Federal Office of the police, an organisation belonging to the Federal Department of Justice and Police, coordinates international operations and may request cantonal police support for criminal investigations conducted under federal jurisdiction (such as with respect to organised crime, money laundering and terrorism). The Office's investigative arm is the Federal Criminal Police, which operates a small special operations unit, Einsatzgruppe TIGRIS, whose existence was not made public until 2009. The the Federal Department of Finance is responsible for the Swiss Border Guard Corps.

 
 
SWISS CIVIL POLICE UN MONITORS SWISS CIVIL POLICE UN RANKS  
Švicarski policajci promatrači UN-a Čin policajskog promatrača u UN-u  
     

     Ostali organi, kao što su Švicarska vojska, Željeznička policija, Korpus granične straže i privatne zaštitarske firme također izvršavaju određene policijske dužnosti. Švicarska vojska pomaže civilnim vlastima u slučajevima većih opasnosti po nacionalnu sigurnost ili u većim događanjima kao što je bio sastanak G8 u Evianu, 2003. ili na Forumu u Davosu. Sedamdeset posto zadataka Granične policije se sastoji od zadataka osiguranja i saobraćajnih dužnosti, a 30 % od financijskih zadataka. Reorganizacija željezničke policije će omogućiti transportnim kompanijama da osnuju i specijalnu transportnu policiju sa odgovarajućim ovlastima.

 

     Other organs such as the Swiss Army, the Railway Police, the Border Guard Corps and private security firms also carry out police duties. The Swiss Army supports the civilian authorities in warding off serious threats to national security and in coping with special situations such as the G8 Meeting in Evian in 2003, or the World Economic Forum WEF in Davos. Seventy percent of the tasks of the Border Guard Corps are made up of security and traffic duties, and 30% consist of fiscal duties. The reform of legislation on the railway police will enable transport companies to set up special transport security with the appropriate powers.

 
FEDERAL SPECIAL POLICE UNITS   SPECIJALNE JEDINICE SAVEZNE POLICIJE
 
     
SWAT BARRAKUDA SWAT KODIAK SWAT ORCA
Sondereinheit Barrakuda

Sondereinheit Kodiak

Sondereinheit Orca
 Specijalna jedinica  "Barakuda"

Specijalna jedinica  "Kodijak"

Specijalna jedinica  "Orka"

     
     
     

ON TOP    NA VRH

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.