CROATIAN DEFENSE COUNCIL
HRVATSKO VIJEĆE OBRANE - HVO

 

 
 

 
LINKS LINKOVI
 
MILITARY INSIGNIAS
 FOR SELL
 
 
 
 

      Prvotna inačica grba Hrvatskog vijeća obrane nastala je po uzoru na grb Hrvatske vojske, ali nije sadržavala krune iznad hrvatskog grba. Spomenuti grb se uvelike proširio među vojnicima i do kraja rata je nošen na lijevom rukavu uniforme. Na službenim dokumentima HVO-a, u početku je korišten hrvatski povijesni grb, koji je poslije zamjenjen grbom, prvotno izrađivanim za hrvatsku policiju. Poslije je taj grb prihvaćen kao grb Herceg-Bosne i Hrvata u Bosni i Hercegovini.

     
   

CAP BADGE

   
Oznaka za kape    
     
LEFT SLEEVE PATCH LEFT SLEEVE PATCH LEFT SLEEVE PATCH
Oznaka za lijevi rukav Oznaka za lijevi rukav Oznaka za lijevi rukav
     
BRIGADES  BRIGADE
 

       Domobranstvo je ustrojeno 03.12.1992. odlukom Mate Bobana, predsjednika HZHB, kao posebni dio oružanih snaga Hrvatske zajednice Herceg-Bosne, HVO-a. Domobranstvo je ustrojeno na teritorijalnom načelu, a u njegov sastav su ušle sve postrojbe pričuvnog sastava oružanih snaga Hrvatske zajednice Herceg-Bosne.

      Organizacijski su brigade HVO-a bile ustrojene na modificiranom predlošku organizacije rezervnih brigada tipa "R" u staroj JNA, a prema tom su rasporedu bile i opremane i imale planski sastav od 2.841 pripadnika. Međutim, u pojedinim područjima, posebno srednjoj Bosni, taktičke postrojbe HVO-a nikada nisu uspijevale dostići predviđenu snagu (broj časnika i vojnika). Na primjer, sredinom 1993. brigada "Fran Krsto-Frankopan"  u području Guča Gora – Travnik, brojila je samo 1.376 časnika i vojnika. Kao lake pješačke snage, brigade HVO-a obično su bile organizirane u tri ili četiri pješačke bojne, s minimalnom strukturom borbene i logističke potpore. Svaka pješačka bojna (bataljon) sastojala se od pet pješačkih satnija (četa), izviđačkog voda, protutenkovskog voda, pratećeg voda, logističkog voda i komunikacijskog odjela.

     
BRIGADE "Dr ANTE STARČEVIĆ"  5th BRIGADE KNEZ BRANIMIR 6th BRIGADE VITEZ RANKO BOBAN
Brigada "Dr. Ante Starčević" 5. Brigada "Knez Branimir" 6. Brigada "Vitez Ranko Boban"
     
      Nakon završetka bošnjačko-hrvatskog sukoba početkom 1994. godine i stvaranja Vojske Federacije, postojeće pješačke brigade HVO-a preimenovane su u domobranske pukovnije (pukovnije Civilne zaštite), a došlo je i do stvaranja nekih novih domobranskih pukovnija. Istodobno, HVO je uspostavio Pokretno zapovjedništvo Glavnog stožera radi nadzora nad novoosnovanim "profesionalnim" gardijskim brigadama. Taj je stožer imao sjedište u Čapljini, a uključivao je: Prvu gardijsku brigadu (smještenu u Čapljini), Drugu gardijsku brigadu (smještenu u Mostaru), Treću gardijsku brigadu (smještenu u Vitezu), Četvrtu gardijsku brigadu (smještenu u Orašju) i dvije domobranske pukovnije.
     
102nd BRIGADE 103rd BRIGADE 5th BATTALION 106th BRIGADE 
102. brigada 103. brigada 5 bojna "Johovac" 106. brigada
     

      There were 38 infantry brigades staffed by reservists, 19 had names and/or numbers and 19 only had names. The names commemorated famous or infamous figures from Croatian and Bosnian history. Each brigade had three or four battalions plus supporting elements. Two, the 107th and 109th were later transferred en masse to the ABiH due to their Moslem majorities, as did the Muslim contingent of the 108th Brigade who went on to form the ABiH's 108 Motorised Brigade. The 107th became the ABiH 107th "Chilvalrous" Brigade while the 109th became the 109th Mountain Brigade.

     

108th HVO BRIGADE "BRCKO"   108. BRIGADA HVO-a "BRČKO"

 

      U 108. brigadi bilo je šest bataljuna. Prvi je zapovjednik bio Farid Mujkanović, a njegov zamjenik Stjepan Filipović. Zajednička brigada Hrvata i Bošnjaka Brčkog trajala je sve do početka ožujka 1993., kada zbog sukoba Hrvata i Bošnjaka u središnjoj Bosni i Hercegovini, nastaju dvije nove brigade: 108. pješačka brigada HVO-a Brčko, kasnije po utemeljenju općine Ravne-Brčko, 15. listopada 1994. postaje 108. pješačka brigada HVO-a Ravne-Brčko i druga brigada 108. motorizirana brigada Armije BiH, kasnije 215. brigada Armije BiH.

     
BATTALION "POSAVSKI USKOCI" 2nd BATTALION "THUNDERS" 108th "MOSLEM" BRIGADE

Bojna "Posavski uskoci"

Bojna "Posavski uskoci"

108. brigada - ARBiH

     

      108th HVO brigade was established in May 1992 from Croats and Moslems from Brčko region. In the beginig were 6 battalions.  In March 1993 the Muslim contingent of the 108th Brigade went on to form the ABiH's 108 Motorised Brigade, later named 215th ARBiH brigade.

     

BRIGADE "KING TOMISLAV"   BRIGADA KRALJ TOMISLAV

 

      Brigada Kralj Tomislav ustrojena je u Tomislavgradu 02. 07. 1992. godine. Kada je 8. 04. 1992. ustrojeno Hrvatsko vijeće obrane, sve su hrvatske dobrovoljačke postrojbe u obrani Tomislavgrada, kao i postrojbe dotadašnje Tomislavgradske teritorijalne obrane, preustrojene u jednu cjelovitu brigadu. U listopadu 1992. zapovjednik brigade postaje Željko Glasnović, a njegov zamjenik je bio Jürgen Schmidt. Brigada je s vremenom narasla na 3000 ljudi, i bila podjeljena na četiri bojne. Drugu bojnu brigade činili su većinom tomislavgradski Bošnjaci, kojih je u brigadi bilo oko pet stotina. U brigadi je postojao i vod Viking, u kojem su se nalazili dobrovoljci iz zapadno-europskih zemalja. U sastavu brigade početkom 1993. nalaze se Posuška bojna, Kupreška bojna, Druga bojna te 13. Bojna HOS-a.

     
   
KUPRES BATTALION    
Kupreška bojna    
     

      Po izbijanju bošnjačko-hrvatskog sukoba u Prozoru krajem 1992., jedna satnija brigade Kralj Tomislav je poslana u pomoć tamošnjoj brigadi HVO-a. Neki pripadnici brigade poslani su u pomoć HVO-u u Uskoplju. U Tomislavgradu ne dolazi do sukoba Hrvata i Bošnjaka, ali bošnjački pripadnici brigade su u lipnju 1993. razoružani i držani pod nadzorom. U drugom mjesecu 1994. Brigada Kralj Tomislav preustrojem postaje 79. domobranska pukovnija Kralj Tomislav u sklopu 1. Gardijske brigade Bruno Bušić.

 
HOMEGUARD REGIMENTS  DOMOBRANSKE PUKOVNIJE

 

   
HOMEGUARD LEFT SLEEVE PATCH    
Oznaka za lijevi rukav    
     

      1993. godine general Ante Roso, po uzoru na Hrvatsku vojsku, restrukturira HVO. Četiri operativne zone postaju Zborna područja (ZP) i to Mostar, Tomislavgrad, Vitez i Orašje. Orašje uključuje i ostatke Bosanske Posavine. Formirane su četiri gardijske brigade i popunjene profesionalnim vojnicima. Reforma dvadeset i devet brigada postaju domobranske pukovnije, koje u svojem sastavu sada imaju po tri bojne (bataljona). Uglavnom im ostaju ista imena i kasarne. Četiri brigade su raspuštene. Broj vojnih policajaca je smanjen i ostaje jedna laka jurišna brigada VP-e smještena u Mostaru.

      Osam jedinica HVO-a služi zajedno sa ABiH dok su dvije HVO brigade nasilno inkorporirane u Armiju BiH: 115. brigada postaje dio 2. korpusa ABiH dok je Brigada Kralj Tvrtko postala dio 1. korpusa ABiH.

     
80th HOMEGUARD REGIMENT LIVNO 82nd HOME-GUARD BRIGADE 83rd HOME-GUARD BRIGADE
80. domobranska pukovnija Livno 82. domobranska brigada 83. domobranska brigada
     
4th BATTALION GRUDE HOMEGUARD REGIMENT JAJCE 92nd REGIMENT from city of VITEZ
4. bojna Grude (? brigada) Jajačka pukovnija 92. viteška pukovnija
  Veličina: 10,6 x 9 cm Veličina: 9,8 cm u promjeru
  Authors: unit commanders Author: Dragan Vinac
     
   
1st BATTALION from DOBRINJA    
1. bojna "Bosna Sreberena" Dobrinja    
     

      In 1993 General Ante Roso restructured the HVO along the lines of the Croatian Army (HV). The four OZ's were designated as Corps Districts Mostar, Tomislavgrad, Vitez and Orasje. Orasje included a much reduced Bosanska Posavina. Four Guards Brigades were formed, each manned by full-time professional soldiers. 29 brigades were reformed as three-battalion strong Home Defense Regiments (domobranska pukovnija), usually with the same name and depot. Four brigades were disbanded. The military police were reduced to one Light Assault Brigade at Mostar.

      Eight HVO units served with the ABiH while two HVO brigades were forcibly incorporated into the ABiH. The 115th Bde became part of the ABiH 2nd Corps while the King Tvrtko Bde became part of the ABiH 1st Corps.

     
DEFENCE DISTRICTS  ZBORNA PODRUČJA
 
 

 

HQ DD ORAŠJE DD TOMISLAVGRAD  
Zapovjedništvo zbornog područja Orašje Zborno područje Tomislavgrad  
     
HVO AVIATION  HVO RATNO ZRAKOPLOVSTVO
 

      Ratno zrakoplovstvo HVO-a je formirano 1992. godine i sastojalo se od 11. Mješovite eskadrile (helikopterske) i od 121. Eskadrile, opremljene različitim lakim civilnim letjelicama koje su služile za izviđanje i vezu. Tu je bila uključena i 14. Protuzračna raketna baterija koja je imala nekoliko različitih SAM sistema.

     
   
     

      The HVO Air Forces and Anti-aircraft Artillery was formed in 1992 and consisted of the 11th Combined Squadron, operated helicopters and transports, and the 121st Observation Squadron which operated various civilian light aircraft in an observation and communications role. There was also the 14th Anti-aircraft Missile Unit which operated several different SAM systems.

     
OTHER INSIGNIAS  OSTALE OZNAKE
 
MEDICAL CORPS 72. SIGNAL COMPANY 5th TRANSPORT BATTALION
Služba za zbrinjavanje ranjenih 72. satnija veze 5. prometna bojna
     
   
?    
     
     
 
GENERAL STAFF    
(worn on brest pockets) (worn on brest pockets)  
     
     
ON TOP    NA VRH
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.