VENEZUELAN POLICE
VENECUELANSKA POLICIJA

 

 
 
 
 
 
LINKS LINKOVI
NATIONAL POLICE OFFICIAL WEBSITE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Provođenje zakona u Venezueli je povjereno brojnim policijskim agencijama. Najbrojnija je Nacionalna garda koja je sa svojih otprilike 33.000 policajaca podređena Ministarstvu odbrane. Odjel za istrage, kažnjavanje i kriminalistiku ima otpilike 8.000 pripadnika i glavna je kriminalistička organizacija. Obavještajna direkcija, koja je dio Ministarstva unutrašnjih poslova je kontra-obavještajna agancija. Osim Nacionalne policije svaka od 23 Venecuelanske države ima svoje policijske snage, koje zajedno broje 50.000 policajaca. I konačno, od 1989. godine mnoge zajednice (općine) su uspostavile vlastite policijske snage.

 
   
BREAST TAP  Prsna oznaka    
     

      Law enforcement in Venezuela is highly fragmented, being split across multiple police agencies of various types. The National Guard, with around 33,000 officers, is attached to the Ministry of Defence. The Cuerpo de Investigaciones Cientificas, Penales y criminalisticas, with around 8,000 officers, is the primary criminal investigation agency. The Direccion de los Servicios de Inteligencia y Prevencion (DISIP), part of the Ministry of Interior and Justice, is the counter-espionage police agency. In addition, each of Venezuela's 23 states has its own police force, numbering around 50,000 officers altogether. Finally, since 1989's decentralization legislation, many municipalities have set up their own police forces.

 

BOLIVARIAN NATIONAL POLICE  BOLIVARIJANSKA NACIONALNA POLICIJA

 

Bolivarijanska nacionalna policija (Policía Nacional Bolivariana, BNP) je venecuelanska nacionalna policija, osnovana 2009. godine, na poticaj Nacionalne komisije za reformu policije, koja je njihovim osnivanjem nastojala doskočiti velikoj rascjepkanosti policijskih snaga u državi. Početno aktivni samo u djelovima Caracasa, za prvih šest mjeseci su za 60% spustili postotak ubistava i pljački u regijama gdje su oni djelovali. Od 06.2010. godine, kada su imali oko 2400 pripadnika, te daljnjih 1400 na školovanju narasli su na današnjih 20.000.

 
NATIONAL POLICE REGULAR PATCH TRANSPORT DIRECTION MOTORIZED POLICE COMMAND
Policia Nacional Venezuela Direccion Transporte Terrestre Policia Comando Motorizado
Nacionalna policija opća oznaka Uprava prometne policije Komanda motorizirane policije
     

      Bolivarian National Police (Policía Nacional Bolivariana, PNB) is Venezuela's national police force, created in 2009. Initially active in parts of Caracas, the first six months of operations saw falls of around 60% in rates of murder and robbery in the areas the PNB was active. As of July 2010, the PNB had around 2,400 officers, with a further 1,400 in training. Now it has grown into an estimated 20,000 strong national police force.

 

NATIONAL GUARD  NACIONALNA GARDA

 

      Venezuelska nacionalna garda (Guardia Nacional de Venezuela), koja se naziva i Oružane snage suradnje (Fuerzas Armadas de Cooperación), jedna je od četiri sastavnice Nacionalnih oružanih snaga Venezuele. Nacionalna garda može služiti kao žandarmerija, može obavljati uloge civilne obrane ili služiti kao rezervna laka pješadijska snaga. Nacionalna garda osnovana je 04. 08. 1937. Moto NG-a je "El Honor es su divisa" („Čast je naše geslo“). VNG je profesionalna snaga s preko 25 000 ljudi, novaci prolaze dvogodišnji osnovni tečaj u školi Nacionalne Garde Ramo Verde u Los Tequesu. Kandidati za oficire moraju dodatno studirati još četiri godine u Oficirskoj akademiji NG-a u Caracasu. Oni koji idu na postdiplomske studije to čine u Naprednoj oficirskoj školi u Caricuaou, blizu Caracasa.

 
 
     

      The Venezuelan National Guard (Guardia Nacional de Venezuela), also called the Armed Forces of Cooperation (Fuerzas Armadas de Cooperación), is one of the four components of the National Armed Forces of Venezuela. The National Guard can serve as gendarmerie, perform civil defence role roles, or serve as a reserve light infantry force. The national guard was founded 4 August, 1937. The motto of the NG is "El Honor es su divisa" (Honor is our motto), different from the motto of the Spanish Civil Guard. The VNG is an all volunteer force with over 25,000 men, recruits undergo a two-year basic training course at the Ramo Verde Formation School at Los Teques. Officer candidates were required to study for an additional four years at the Officers Training Academy of the National Guard in Caracas. Postgraduate studies for officers were available at the Advanced Officers School at Caricuao, near Caracas.

     

STATES POLICE FORCES  POLICIJSKE SNAGE SAVEZNIH DRŽAVA

 
 
STATE POLICE NUEVA SPARTA STATE POLICE FALCON  
Policia Nueva Esparta Policia Estado Falcon  
Policija Nove Sparte Policija države Falcon  
     

MUNICIPAL POLICE FORCES  GRADSKE POLICIJSKE SNAGE

  

CITY of BARUTA

CITY of BOLIVAR

 

Baruta - gradska policija

Bolivar - gradska policija

 
     
     
ON TOP    NA VRH

 

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.