FRENCH FOREIGN LEGION
LEGION  ÉTRANGER      FRANCUSKA LEGIJA STRANACA
 
 
 
 
LINKS LINKOVI
 
 
 
 
 

      Francuska Legija stranaca (Légion étrangère) je elitna jedinica Francuske vojske osnovana 1831. godine. Legija je osnovana od stranih dobrovoljaca, kojima je nakon Revolucije 1830. bilo zabranjeno služiti u redovnoj vojsci. Prvenstveno je korištena u zaštiti i proširivanju francuskih kolonijalnih posjeda tokom 19. vijeka. Na francuskoj je teritoriji korištena tokom Francusko-Pruskog rata i u obadva svjetska rata. I ako je neki smatraju anakronizmom, Legija predstavlja važan dio Francuske vojske. Legija je preživjela tri republike, carstvo, dva svjetska rata, uspon i pad masivnih regularnih vojski, nestanak francuskog kolonijalnog carstva i na kraju i gubitak "rodnog mjesta" Legije, Alžir. Obuka legije nije koncentrirana samo na vojne vještine već i na izgrađivanje čvrstog duha zajedništva njenih pripadnika, koji dolaze iz cijelog svijeta iz različitih kultura. Njihova je obuka ne samo fizički izuzetno zahtjevna, već je i psihički vrlo stresna.

 

      The French Foreign Legion (French: Légion étrangère) is a unique elite unit within the French Army established in 1831. It was created as a unit for foreign volunteers, because foreigners were forbidden to enlist in the French Army after the Revolution in 1830. The Legion was primarily used to protect and expand the French colonial empire during the 19th century, but it also fought in all French wars including the Franco-Prussian War and both World wars. Although considered an anachronism by some, the Foreign Legion has remained an important part of the French Army. It has survived three republics, one empir, two World Wars, the rise and fall of mass conscript armies, the dismantling of the French colonial empire and, finally, the French loss of the legion's birthplace, Algeria. The French Foreign Legion is known as an elite military unit whose training focuses not only on traditional military skills but also on its strong esprit de corps. As its men come from different countries with different cultures, this is a widely accepted solution to strengthen them enough to work as a team. Consequently, training is often described as not only physically challenging, but also extremely psychologically stressful.

 

FOREIGN LEGION COMMAND   KOMANDA LEGIJE STRANACA   COMLE

      Komanda Legije stranaca (COMLE, Commandement de la Légion Étrangère) je Glavni štab Legije, na čijem se čelu nalazi Komandant Legije. Osnovani su 1984. godine reorganizacijom prijašnje GLE Grupe Legije. Komanda LS-a direktno nadzire svu logistiku, ljudske resurse, obuku te sve ostale administrativne poslove Legije. Ve zadatke izvode preko direktno podređenih jedinica te 1. i 4. regimente (koje su jedine dvije regimente „izvan“ redovnog lanca komandiranja u Francuskoj vojsci). Komandom Legije stranaca zapovjeda ili general-major ili brigadni general, koji je pod direktnom komndom šefa generalštaba Francuske vojske.

 

      The Foreign Legion Command (COMLE), or Commandement de la Légion Étrangère, is the headquarters of the French Foreign Legion. The headquarters detachment was established in 1984 following the reorganization of the previous Foreign Legion Group (GLE). Foreign Legion Command is headed by the Foreign Legion's Commandant. Foreign Legion Command directly oversees all logistical, human resource issues, training, and all other Foreign administrative issues.  Foreign Legion Command handles these responsibilities through its directly subordinate units and through the 1st Foreign regiment as well as the 4th Foreign Regiment. COMLE has direct command over the 1st and 4th Foreign Regiments (these are the only two such regiments which are outside regular French army command). Foreign Legion Command is led by the Commandant of the Foreign Legion, either by a Major General or a Brigadier General, who answers directly to the Chief of Staff of the French Army.

 

1st FOREIGN REGIMENT   1. REGIMENTA LEGIJE   1er RE

       1. legionarska regimenta (Francuski: 1er Régiment étranger, 1er RE) je "glavna" regimenta Legije. Danas je ona uglavnom administrativna jedinica i osigurava osoblje za komandu Legije. Osim svoje povijesne uloge, regimenta predstavlja glavnu pozornicu legionarske službe. Tu novi legionar počinje karijeru,u Centru za selekciju, a na kraju službe se vraća ovamo. U nadležnosti ove regimente su i specijalne institucije Legije: časopis "Kepi Blanc", legionarski atletski tim i Vojna muzika. Regimenta je osnovana 1831. godine kao 1. Regimenta Legije stranaca. Sve do osamostaljivanja Alžira, baza im je bila u Sidi-Bel-Abbesu. Alžir su napustili 1962, i prešli u bazu Aubagne (Francuska) gdje se i sada nalaze.

BERET BADGE REGIMENTAL BREAST BADGE REGIMENTAL PATCH
Oznaka za beretku Prsna oznaka regimente Platnena oznaka regimente (za rukav)

       The 1st Foreign Regiment (French: 1er Régiment étranger, 1er RE) is the senior regiment in the French Foreign Legion. Today the regiment is mainly administrative, and provides staff for the Command of the Foreign Legion. Besides its historical aspect, the regiment represent a major stage in a legionnaire's service. He begins his career here, in the Center of Selection and Incorporation (CSI), and returns at the end of it. The regiment is also in charge of special institutions of the legion: the magazine Képi Blanc, the legions Athletic's Team (ATHLEG) and the Military band. The regiment was established in 1831 as 1st Foreign Reigment. The regimental depot was in Sidi-Bel-Abbes in French Algeria until Algerian independence. The regiment left it in October, 1962 for Aubagne in France.

 

1st FOREIGN CAVALRY REGIMENT   1. KONJIČKA REGIMENTA LEGIJE   1er REC

 
REGIMENTAL BREAST BADGE    
Prsna oznaka regimente    

      1st foreign cavalry regiment (French: 1er Régiment étranger de cavalerie, 1er REC) is the only armoured cavalry regiment in the French Foreign Legion. It is one of two cavalry regiments of the 6th Light Armoured Brigade.  It has been stationed in Orange, Vaucluse since 1967, when it arrived from Mers-el-Kébir. The regiment is divided into seven squadrons with an estimated manpower of 930 men. The ECL is Command and Logistics Squadron, the EAS is Administration and Support Squadron. There are four Combat Squadrons (the 1st, 2nd, 3rd and 5th) each made up of 4 combat groups and a command group. They are equipped with AMX 10 RC, an armoured and wheeled vehicle with a 105mm gun. There is also the EEI, Reconnaissance and Light Squadron.

 

2nd FOREIGN INFANTRY REGIMENT   2. PJEŠADIJSKA REGIMENTA  2e REI

      2. pješadijska regimenta Legije (Francuski: 2e Régiment Étranger d'infanterie, 2e REI) je motorizirana pješadijska regimenta Legije koja se nalzi u sastavu 6. oklopne brigade. Baza im je u Nimesu i broje 1230 pripadnika. Poznati su i po svojem motu „Être prêt“ "budi spreman" i muli kao svojoj maskoti. Osnovani su 01.04. 1841. godine.

BERET BADGE REGIMENTAL BREAST BADGE 2nd COMPANY BADGE
Oznaka za beretku Oznaka regimente Oznaka 2. čete 2. regimente

      The 2nd Foreign Infantry Regiment (French: 2e Régiment Étranger d'infanterie, 2e REI) is an motorized infantry regiment in the French Foreign Legion and part of 6e brigade légère blindée. Unit size is 1230 men based in Nimes, France. This unit motto is Être prêt („Be Ready“), their mascot is Tapanar (mule). Unit was formed on April 1st 1841.

 

2nd FOREIGN CAVALRY REGIMENT  2. KONJIČKA REGIMENTA 2e REC

      Druga konjička regimenta Legije Stranaca postojala je od 1945. do 1962. godine. Ovo je ime, prije toga nosila jedna druga jedinica (isto regimenta) koja je postojala oko godinu dana i bila formirana od dijelova 1 konjičke regimente (1939-1949). Regimenta formirana 1945 (također od dijelova 1. konjičke regimente) poslana je u Indokinu gdje se borila u tamošnjem ratu. 1949. godine, prebacuju se na Madagaskar, a 1956. sele u Maroko. Učestvovali su u akcijama za vrijeme krize na Sueskom kanalu. Napokon se sele u Alžir, gdje regimentu po završetku alžirskog rata raspuštaju.

REGIMENTAL BREAST BADGE    
Oznaka regimente    

      The 2nd Foreign Cavalry Regiment was the cavlary regiment which existed from 1945 to 1962. However this name was first used by another regiment which existed from 1939 to 1940. The first regiment of this name was formed on 1 July 1939 from elements of the 1st Foreign Cavlary Regiment stationed in Morrocco where it remained until its dissolution in 1940. The second regiment of this name was raised in 1945, again from elements of the 1st Foreign Cavlary Regiment. It was sent to Indochina and fought there. In 1949 the regiment moved to Madagascar. In 1956, it was stationed in Morocco, and from there deployed to take part in the operations of the Suez canal Crisis. The same year, the regimental home was moved to Algeria. In 1962, at the end of the Algerian War, the regiment was dissolved.

 

2nd FOREIGN PARACHUTE REGIMENT  2. PADOBRANSKA REGIMENTA 2e REP

      2. padobranska regimenta Legije (Francuski: 2e Régiment Étranger de Parachutistes, 2e REP) su zračni komandosi u sastavu su 11. pad. brigade i udarna su snaga francuskih snaga za brze reakcije. sastoje se od 1160 vojnika i podijeljeni su 9 četa: komandna i logistička, četa administracije i podrške, izviđačka, četa za održavanje, rezervna i 4 borbene koje se svaka sastoji od komandnog i 4 borbena voda: 1 četa specijalisti za gradsku borbu, 2. četa za planinske uvijete, 3. za amfibijska djelovanja te 4. četa specijalisti snajperisti i diverzanti.

 
BERET BADGE REGIMENTAL BREAST BADGE  
Oznaka za beretku Prsna oznaka regimente  

      Badge of the 2nd Foreign Parachute Regiment worn on Green Berets. This badge is also worn by French Army Paratroopers on Maroon Berets. Oznaka za beretku 2. padobranske regimente se nosi na zelenoj beretki Legije. Isti znak nose i pripadnici padobranskih jedinica Francuske vojske na beretkama kestenjaste boje.

      The 2nd Foreign Parachute Regiment (French: 2e Régiment Étranger de Parachutistes, 2e REP) is an Airborne Comando regiment in the French Foreign Legion. It is a part of the 11e Brigade Parachutiste and the spearhead of the French Rapid reaction force. It consists of 1160 men divided into 9 companies: Command and logistics company, Administrative and support company; 4 combat companies, each made up of one command section and four combat sections: 1st company specialised in urban warfare, 2nd company specialised in mountain warfare, 3rd company specialistd in Amphibious warfare, 4th company specialised in sniping and demolitions, reconnaissance and support company, maintenance Company and finaly Reserve company.

 

4th FOREIGN INFANTRY REGIMENT  2. PJEŠADIJSKA REGIMENTA 4e REI

      4. pješadijska regimenta Legije (Francuski: 4e Régiment Étranger d'infanterie, 4e REI) je smještena u Castelnauday od 1920. To je u stvari regimenta za obuku novih pripadnika Legije, kao i za specijalističku obuku te centar za izobrazbu budućih kaplara i narednika. Osnovni trening od 17 tjedana kreće sa mjesec dana osnovne vojne obuke, stjecanja vojničke discipline i učenja Francuskog jezika. Ovdje se obučavaju i vozači za sve ostale regimente Legije.

      4th regiment is stationed in Castelnauday since 1920. This is training centre with responsibility for training of 350 volunteers and 300 others yearly. This regiment consists from 6 companies with 500 personnel (46 officers, 179 NCO-s and 367soldiers). There are three training companies, Commanding and service company (kitchen, ambulance, maintenance etc), Basic training company and Specialty training company. In basic training of 17 weeks first month is reserved for learning French, and becoming a soldier (legioner). Here is also training course for NCO-s, and specialty training (infantry, armored, drivers etc).

 

6th FOREIGN INFANTRY REGIMENT  6. PJEŠADIJSKA RGT 6e REI

 
REGIMENTAL BREAST BADGE    
Prsna oznaka regimente    
13th FOREIGN LEGION DEMI-BRIGADE 13. DEMI BRIGADA LEGIJE STRANACA 13e DBLE

      13. demi-brigada (pješadijska) (Francuski: 13e Demi-Brigade de Légion Étrangère, 13e DBLE) Legije je jedina takva stalna brigada u sastavu francuske Kopnene vojske. Osnovani su u Alžiru u Sidi-Bel-Abbesu početkom 1940. preuzevši dio sastava 1. regimente. Tokom 2. SR bore se na strani Slobodnih Francuza uključujići i bitke kod Narvika i Bir Hakeima. Bore se i u ratu u Indokini gdje su pretrpjeli teške gubitke u bici kod Dijen Bijen Fua.

REGIMENTAL BREAST BADGE REGIMENTAL BREAST BADGE REGIMENTAL BREAST BADGE
Prsna oznaka regimente Prsna oznaka regimente Prsna oznaka regimente

      The 13th Foreign Legion Demi-Brigade  is an infantry demi-brigade in the French Foreign Legion. It is the only permanent demi-brigade in the French Army. The 13 DBLE was raised in February 1940 at Sidi-Bel-Abbes in Algeria, with its cadre drawn from 1e REI. The 13 DBLE fought during World War II for the Free French Forces including service at the Battle of Narvik and the Battle of Bir Hakeim. The unit fought in the French Indochina War and suffered heavy losses at the Battle of Dien Bien Phu.

  

RANKS  ČINOVI

   
SENIOR CORPOLAR    
Caporal Chef  Stariji kaplar    
10 years of service / 10 godina u službi    
  

UNITS  JEDINICE

      Do 1962. godine sjedište Legije je bilo u Sidi-Bes-Abbesu u Alžiru. Danas su jedinice "razbacane" od Korzike, preko juga Francuske do prekooceanskih francuskih posjeda. Komanda je u Francuskoj, u Aubagne-u, pored Marseja. U sastavu Legije je devet regimenti i jedna samostalna jedinica. U Francuskoj su stacionirane: 1. konjička regimenta (1e REC) (oklopna), u Orangeu; 1. Legionarska regimenta (1.e RE) u Abignonu (štabu Legije); 2. pješadijska regimenta (2e REI) u Nimes-u; 4. regimenta (4e RE) je u Castelnaudriju (obuka i trening); 1. inžinjerijska regimenta (1e REG) u Laudun-u, 2. inžinjerijska regimenta u St. Christol-u, 2. padobranska regimenta (2e REP) u Calvi (Korzika). U prekomorskim teritorijama su 3. pješadijska regimenta (3e REI) u Francuskoj Guiani, Odjel Legije (DLEM) u Mayotte-u, u Africi te 13. polubrigada (13 DBLE) Legije u Džibutiju.

 

      Previously, the Légion was not stationed in mainland France except in wartime. Until 1962, the Legion headquarters were located in Sidi-Bel-Abbès, Algeria. Nowadays, some units of the Légion are in Corcica or overseas possessions, while the rest is in the south of mainland France. Current headquarters are in Aubagne, France, just outside Marseille. There are nine regiments and one independent sub-unit : mainland France: 1st Foreign Cavalry Regiment (1e REC), based in Orange (armoured troops); 1st Foreign Regiment (1e RE), based in Aubagne (legion headquarters); 2nd Foreign Infantry Regiment (2e REI), based in Nimes, 4th Foreign Regiment (4e RE), based in Castelnaudary (training); 1st Foreign Engineer Regiment (1e REG), based in Laudun; 2nd Foreign Engineer Regiment (2e REG), based in St Christol; Corsica: 2nd Foreign Parachute Regiment (2e REP), based in Calvi; French Overseas Territories and Overseas Collectives:  3rd Foreign Infantry Regiment (3e REI), based in French Guiana, Foreign Legion Detachment in Mayotte (DLEM); Africa: 13th Foreign Legion Demi-Brigade (13 DBLE), based in Djibouti.

     
   
?    

LINKS LINKOVI

   
1er RE 1er REC 1er REG
2e REG 2e REI 2e REP
3e REI 4e RE 13e DBLE
DLEM GRLE COMLE

 

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.