GROUND FORCES
KOPNENA VOJSKA

 

 
 
 
 
 
LINKS  LINKOVI

DEPARTMENT of DEFENCE WEBSITE

IDF OFFICIAL SITE
PERKINS  INSIGNIA COLLECTION
 
MILITARY INSIGNIAS
 FOR SELL
 
 
 
 
OFFICER's CAP BADGE   OZNAKE ZA KAPE
 
      Oznaka za kape Irskih obrambenih snaga (često nazivana i FF značka) je, u suprotnosti sa praksom velikog broja oružanih snaga u svijetu, ista za sve rodove i službe. I ako je vezana za kopnene snage (službeno je čak označena kao "KoV značka") nosi se i u mornarici i zračnim snagam.

      Originalna brončana značka dobrovoljačkih snaga datira iz 1914. godine. Natpis je bio na irskom Drong Átha Cliath irski za Dablinska brigada, varijanta punog naziva Dablinska dobrovoljačka brigada. Bilo je i drugih regionalnih natpisa, ali na kraju je prevladao Óglaigh na hÉireann irski za Irske oružane snage i počinje se masovno upotrebljavati 1922. Značku je dizajnirao 1913. Eoin MacNeill, osnivač i predsjednik irskih dobrovoljaca. Nošena je od strane republikanaca i u "Uskršnjem ustanku" 1916.

     
 
     

      The Irish Defence Forces Cap Badge (or "FF badge" as it is sometimes called) is – in distinction to the practice in British, Commonwealth, and many other militaries around the world – common to all services and corps. Although principally associated with the Irish Army (Defence Force regulations in fact describe it as "the Army Badge") it is also worn by and appears in elements of the insignia of the Naval Service and Air Corps.

      An original Volunteers brass badge dating from circa 1914. The inscription reads  Drong Átha Cliath Irish for 'Dublin Brigade', a variant name for the Dublin Volunteer Brigade. The badge was designed in 1913 by Eoin MacNeill, a founding member and chairman of the irish Volunteers. Variations existed for territorial commands, but the majority of volunteers wore the Óglaigh na hÉireann badge. It was worn by republicans in the 1916 Eastern Rising. 

     
   
     

      U Kopnenoj vojsci, oznaku nose svi činovi na svim vrstama kapa. Vojnici i podoficiri nose "sjajnu" značku, mada neki podoficiri i pojedini stari vojnici nose brončanu značku (više im se službeno ne izdaje) ali je ona simbol dugotrajne službe. U mornarici ovu oznaku nose nose na mornaričkim kapama i beretkama. Avijacija je prije nosila uniforme kopnene vojske. Uvođenjem prepoznatljive plave uniforme 1994. godine, uvedena je i vezena ("krpena") verzija ove značke za šapke. Ove vezene oznake imaju manje detalja od metalnih, a u njih je uključen i vezeni orao.

      In the Army, the badge is worn by all ranks on all head-dress. Enlisted and non-commissioned ranks wear a "Stay-Brite" brass replica. Some enlisted ranks, particularly older soldiers, wear the original Brass Badge which, although no longer official issue, is considered a symbol of lengthy service. In the Naval Service, the "Stay-Brite" version of the badge is worn by Seamen and Leading Seaman on their cap and on the operational beret. The Air Corps previously wore army uniforms. On the introduction of a distinct blue Air Corps uniform in 1994, cloth cap badges were introduced for the forage caps and peaked caps; these have a smaller less detailed version of the badge embroidered into the design, which incorporates an eagle.

     
DEFENCE FORCE HQ   GS OBRAMBENIH SNAGA
 
     Vojni element Odjela obrane (Ministarstva) čini Defence Forces Headquarters DFHQ, Glavni štab oružanih snaga na čijem se čelu nalazi Šef štaba, koji je direktno odgovoran Ministru za sveukupnu upravu oružanim snagama, uključujući odgovornosti za njenu efektivnost, učinkovitost, vojnu organizaciju i financijsko poslovanje. Ujedno je Šef štaba i glavni vojni savjetnik Ministru obrane. Zakonom je određeno da ima dva pomoćnika, i to jednog za Operativni dio (operativca) i drugog za podršku (logističara).
     
   
     

      The military element of the Department of Defence consists of a Defence Forces Headquarters DFHQ, which is headed by the Chief of Staff. The Chief of Staff is directly responsible to the Minister for the overall management of the Defence Forces, including responsibility for the effectiveness, efficiency, military organisation and economy of the Defence Forces. The Chief of Staff is the principal military adviser to the Minister for Defence. Legislative provision enables the Chief of Staff to delegate duties to the Deputy Chief of Staff (Operations) and Deputy Chief of Staff (Support).

     
RANGERS  RENDžERI
 

      Rendžeri je izvedeni naziv jedinice jer direktan prijevod irske fraze "Sciathán Fianóglach an Airm" ne engleski ne postoji. "Fianóglach" povezuju tradicije legendarnih irskih ratnika "Na Fianna" sa sadašnjim irskim obrambenim snagama.

     
 
     

      RANGERS The Unit is officially designated 'Sciathán Fianóglach an Airm', which is translated as 'The Army Ranger Wing'. There is no direct English translation of the term 'Fianóglach' so the designation Ranger is the accepted version. 'Fianóglach' links the traditions of the 'Na Fianna' (Legendary Irish Warriors) with the present day Irish Defence Forces (Óglaigh na hÉireann). Qualified members of the unit wear the Fianóglach shoulder flash insignia.

     
ARMY  KOPNENA VOJSKA
 

      Kopnena vojska ima 7.310 pripadnika i sastoji se od jedne divizije koju čine dvije brigade. Prije 2012. godine, Kopnena vojska je imala tri brigade, organizirane na teritorijalnom principu. Svaka je branila po jednu geografsku regiju Irske: Jug, Istok i Zapad. Slijedeći odluku o smanjenju budžeta iz 2001. godine, Kopnena je vojskavreorganizirana krajem 2012. godine u strukturu od samo dvije brigade. Nastavni centar Odbrambenih snaga djeluje samostalno, izvan strukure ovih brigada.

      The Army has an establishment of 7,310 personnel and consists of a single division sized element made up of two brigades. Prior to 2012, the army was divided into three brigades, organised to be responsible for a geographical area of the State: Southern, Eastern and Western. Following budgetary decision in 2001, the army was reorganised in late 2012 into a two brigades structure. The training element of the army, the Defence Forces Trainning Centre, operates independently of the brigade structure.

     

1st SOUTHERN BRIGADE  1. JUŽNA BRIGADA
 

      Južna brigada je zadužena za vojne operacije na jugu zemlje (vidi kartu). U njenu zonu odgovornosti pripadaju okruzi: Carlow, Clare, Cork, Kilkenny, Kerry, Laois, Limerick, Tipperary, Wexford and Waterford. Komanda se nalazi u kasarni Collins u Corku. U zoni odgovornosti ove brigade se nalaze i neke važne institucije kao što su aerodromi: Shannon, Cork i Farranfare te luka Cork. U zaštiti ovih objekata brigada pruža i podršku civilnim vlastima, ako se za to ukaže potreba (na traženje civilnih vlasti).

     
 
1st BRIGADE PATCH 12th INFANTRY BATTALION  
Oznaka 1. brigade 12.pješadijski bataljon  
     
      The Southern Brigade is responsible for military operations in the south of the country. Its area of responsibility includes the counties of: Carlow, Clare, Cork, Kilkenny, Kerry, Laois, Limerick, Tipperary, Wexford and Waterford. The Brigade Headquarters is located in Collins Barracks, Cork. Within the Southern Brigades area of responsibility are situated various vital installations including; Shannon airport, Cork airport, Cork Docks and Farranfore airport. The Brigade has at times assisted the Civil powers, by providing security at these locations when requested.
     
   
3rd INFANTRY BATTALION    
     

      The 3 Infantry Battalion  traces its history back to 1923, when the garrisons of several towns in the north-west of  Ireland (the province of Ulster) were ordered to amalgamate and form the 3 Infantry Battalion. The 3 Battalion was one of five in the regular army at the outbreak of World War II, when it was moved into the newly formed 5 Brigade, along with the 16 and 25 Inf. Batt. In 1998, the battalion was amalgamated with the 30 Infantry Battalion. Personnel from the battalion have seen service all over the world as part of  Irish peacekeeping contingents, both within and outside the structure of the United Nations. Today, the battalion forms part of 1 Southern Brigade, contributing soldiers not only for the defence and security of the Republic of Ireland, but also for deployment overseas.

     
2nd EASTERN BRIGADE  2. ISTOČNA BRIGADA
 

      U zoni odgovornosti ove brigade se nalazi istočni dio zemlje (vidi kartu). U njenoj se zoni odgovornosti nalaze slijedeći okruzi: Dublin, Kildare, Louth, Meath, Wicklow. Zapovjedništvo im je locirano u Dablinu, u Cathal Brugha kasarni. Kako se u njihovom vojnom okrugu nalaze i vitalne institucije kao što su Zgrada Vlade, predsjednička palača (Uachtarán na hÉireann), strana predstvanštva,aerodrom Dublin, Dublinska luka te kovnica novca, na zahtjev lokalnih vlasti učestvuju i u osiguravanju tih objekata.

     
   
BRIGADE PATCH    
Brigadna oznaka    
     

      The Eastern Brigade is responsible for military operations in the East of the country. Its area of responsibility includes the counties of: Dublin, Kildare, Louth, Meath, Wicklow. The Brigade Headquarters is located in Cathal Brugha Barracks, Dublin. Within the Eastern Brigades area of responsibility are situated various vital installations including; Government buildings, Uachtarán na hÉireann (Residence of the President), Foreign Embassies, Dublin airport, Dublin Docks and National Mint.

     
 
27th INFANTRY BATTALION 2nd MP BATTALION  
27. pješadijski bataljon 2. bataljon vojne policije  
     

      27. pješadijski bataljon (Irski: 27ú Cathlán Coisithe) je jedan od devet pješadijskih bataljona Irske vojske. Formiran je 1973. godine, dio je 2. Istočne brigade i stacioniran je u Aiken kasarni u Dundalku, grofovija Louth.

      The 27 Infantry Battalion (27 Inf Bn) (Irish: 27ú Cathlán Coisithe) is one of the nine infantry battalions of the Irish Army. It was formed in 1973 and is currently attached to the 2 Eastern Brigade, based at Aiken Barracks, in Dundalk Co. Louth. From its establishment the 27 Inf Bn, HQ and A Companys were based in Dundalk, B Coy Gormanstown and Support (SP) Coy Castleblaney. From 1998 B and SP Companys were based in Monaghan until they moved to Dundalk in 2009.

     
DISESTABLISHED UNITS   RASPUŠTENE JEDINICE
 
 
2nd INFANTRY BATTALION 5th INFANTRY BATTALION  
2. pješadijski bataljon 5. pješadijski bataljon  
1924-2012 1924-2012  
     
4th WESTERN BRIGADE     4. ZAPADNA BRIGADA
 
      Zapadna brigada u zoni svoje odgovornosti ima dio srednje i cijeli sjeverni dio Republike Irske (okružuje Sjevernu Irsku) i u svojem djelu ima okruge: Cavan, Donegal, Galway, Leitrim, Longford, Offaly, Roscommon, Sligo and Westmeath. Komand je smjestena u kasarni Costume u Athlone-u. U njihovoj se zoni odgovornosti nalazi i aerodrom Knock. Kao i ostale dvije brigade, asistiraju civilnim vlastima u slučajevima potrebe.
     
 
     

      The Western Brigade is responsible for military operations in the West of the country. Its area of responsibility includes the counties of: Cavan, Donegal, Galway, Leitrim, Longford, Offaly, Roscommon, Sligo and Westmeath. 4 Brigade Headquarters is located in Costume barracks, Athlone. Within the Western Brigades area of responsibility are situated various vital installations including Knock airport.

     
DISESTABLISHED UNITS   RASPUŠTENE JEDINICE
 
 
16th INFANTRY BATTALION 17th INFANTRY BATTALION  
16. pješadijski bataljon 17. pješadijski bataljon  
1924-1928, 1941-2005 1924-1927, 1941-1946  
     
CHURRAGH TRAINING CENTRE   CENTAR ZA OBUKU CHURRAGH
 
      Churragh centar za obučavanje i Churragh logistička baza (bivša brigada Churragh) su zaduženi za obuku jedinica, a isto tako i za njihovu opremu i logističku potporu  ne samo stalnih jedinica i dijelova Irskih obrambenih snaga nego i njenih rezervnih jedinica. U sastavu centra za obuku s nalaze: Vojni koledž, Koledž borbene podrške te Koledž opskrbe jedinica. U sastavu se nalazi i glavna logistička baza, jedinice opskrbe i održavanja, jedinica vojne policije te Logistička baza i jedinice rezervnog sastava Irskih obrambenih snaga.
     
   
     

      The Defence Forces Training Centre (DFTC) and Defence Forces Logistics Base at the Curragh, support the training and logistics functions for the Permanent and the Reserve Defence Force. The Defence Forces Training Centre consists of several colleges: Military College, Combat Support College, Combat Service Support College. The Defence Forces Training Centre consists of a Headquarters, the Military College, Combat Support College, Combat Service Support College, Supply and Services Unit, Military Police Company, Logistics Base and Defence Forces Reserve units..

     
OTHER UNITS   OSTALE JEDINICE
 
Aprentich school OBSERVER CORPS obsolte  DEPOT ORDNANCE - EAST
Logistički trening centar Promatrački korpus Skladište minskih sredstava - istok
     
   
DEPOT    
Skladište    
     
RESERVE DEFENCE FORCE  REZERVNE JEDINICE OBRAMBENIH SNAGA
 
   
     

      The Army Reserve is the first Line Reserve of the Army. Enlistment in the Reserve Defence Force for service in the Army Reserve is open to both male and female applicants and it involves an engagement of service for a period of three years. The role of the Army reserve is to support the Permanent Defence Force in the event of a military emergency.

     
ENGINEERS  INŽENJERCI
 

      Inžinjerijski korpus je odgovoran za svu borbenu podršku, ali i za sve inžinjerijske radove unutar Irskih obrambenih snaga. Danas, kao i u ostalim voskama svjeta inžinjerci imaju vrlo zahtjevnu ulogu. Pripadnici i pripadnice ovog korpusa su svi šklovani majstori i posjeduju specijalnosti potrebne u ovim Zanimanjima.

     
 
5th FIELD ENGINEERS COMP. (FCA) 11th FIELD ENGINEERS COMP. (FCA)  
5. četa poljske inžinjerije (rezerva) 11. četa poljske inžinjerije (rezerva)  
     

      The Corps of Engineers is responsible for all combat engineering and general engineering matters within the Defence Forces. Engineering originated as a military function and in today's army an Engineer has a most demanding role. He/She must become an expert in combat engineering, and general engineering. Soldiers of the Corps of Engineers all possess a recognised trade, engineering discipline or other specialist skill.

     
COLLAR BADGES  OZNAKE ZA REVERE
 
ENGINEER CORPS MUSITIANS MILITARY POLICE
Inžinjerijski korpus Muzičari Vojna policija
     
AIR CORPS  ZRAKOPLOVSTVO
 

      Zračni korpus Obrambenih snaga je smješten u Baldonelu, okrug Dablin, na aerodromu Casement. Zračne snage broje oko 850 pripadnika oba spola. Trenutno se provodi modernizacija korpusa i osuvremenjivanje flote. Trenutno, zračni korpus ima dvadeset aviona i devet helikoptera.

     

 

AIR FORCE PATCH AIRCREW's WINGS pre 1994 5th MAINTENANCE COMPANY
Oznaka avijacije  Za avionske posade (do 1994) 5. četa održavanja
     

      The Air Corps is the air component of the Permanent Defense Forces, based at Casement Aerodrome, Baldonnel, Co. Dublin. Today, approximately 850 men and women serve in the Air Corps. Currently, the Air Corps is well progressed through a major fleet upgrade programs whereby many of its older aircraft have been replaced by modern, state of the art military aircraft. The Air Corps currently operate twenty fixed wing aircraft and nine rotary wing aircraft with an additional two Agusta Westland 139 helicopters on order, scheduled for delivery in mid 2008.

     
     
     
     
ON TOP    NA VRH
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.