TAIWAN AIR FORCE
AVIJACIJA TAIWANA

 

 
 
 
LINKS LINKOVI
MINISTRY of DEFENSE OFFICIAL WEBSITE
 
 
MILITARY INSIGNIAS
 FOR SELL
 
 
 
 
 
 
 

      Zračne snage Republike Kine ROCAF (Zhōnghuá Mínguó Kōngjūn) često smatraju jednom od tehnološki najnaprednijih i borbeno najsposobnijih grana Oružanih snaga Republike Kine. Glavni zadatak Zračnih snaga RK je odbrana zračnog prostora oko i nad teritorijem Tajvana od napada snaga Narodne Republike Kine. Trenutni prioriteti ROCAF-a su razvijanje snaga za daljinsko izviđanje i nadgledanje zračnog prostora, nabavu novog oružja za protuudar, nabava najnovijih generacija aviona te utvrđivanje i uređenje aerodroma i ostalih objekata za "preživljavanje" iznenadnih napada.

     
 
     

      The Republic of China Air Force (Zhōnghuá Mínguó Kōngjūn) is often viewed as one of the most technologically advanced and combat capable branches of the Republic of China's armed forces. The ROCAF's primary mission is the defense of the airspace over and around Taiwan against an attack by the Peoples Republic of China. Current priorities of the ROCAF include the development of long range reconnaissance and surveillance networks, procuring counterstrike weapons, next generation fighters, and hardening airfields and other facilities to survive a surprise attack.

     

AIR FORCE COMMANDS     KOMANDE AVIJACIJE

 
 
AIR OPERATION COMMAND 1st LOGISTIC COMMAND  
Operativna komanda avijacije 1. logistička komanda  
     

MISSILE COMMAND     KOMANDA RAKETNIH JEDINICA

 
 
AF MISSILE COMMAND AF MISSILE COMMAND  
Komanda raketnih jedinica Komanda raketnih jedinica  
     

SUNGSHAN AIR FORCE BASE COMMAND     KOMANDA AVIO-BAZE SUNGSHAN

 
 
PRESIDENTIAL FLIGHT SECTION SPECIAL TRANSPORT (VIP) SQUADRON  
Transportna eskadrila za VIP osobe Specijalna transportna eskadrila (VIP osoba)  
     

AIR FORCE ACADEMY     AKADEMIJA RATNE AVIJACIJE

 
   
     
     
     

TACTICAL TRAINING AND DEVELOPMENT CENTER

TAKTIČKO-OBUČNI I RAZVOJNI CENTAR

 
   
 TACTICAL TRAINING & DEVEELOPNENT  46th TACTICAL FIGHTER SQUADRON  
Taktičko-obučni i razvojni centar 46. taktičko-borbena eskadrila  
     

WINGS, GROUPS, SQUADRONS     AVIO GRUPACIJE

 

      Kroz niz godina su provođene razne reorganizacije u kojima je prvobitna organizacija bila uređena prema USA modelu Taktičko-borbenih formacija (Tactical Fighter Wings) (sa niskim brojevima prva, druga itd...) i Taktičkim borbenim eskadrilama. 1976. godine dva puta mjenjaju „brojeve“, prvo su im dodijeli velike brojeve pa tako 1. postaje 558. itd... Da bi im iste godine, „smanjili“ brojeve grupa, ali opet ostaju visoko, pa tako 558. postaje 443. taktičko-borbena formacija (Wing). Eskadrile zadržavaju stare brojeve (niske). Reorganizacijom se uvode Taktičko-operativne grupe (Tactical Fighter Groups) (na engleskom, dok je originalni kineski naziv Operativne grupe).  

      Several reorganisation of the Air Force command structure took  place. Initial organisation was based on the USAF structure of Tactical Fighter Wings (with low numbers: 1st, 2nd etc) and  Tactical Fighter Squadrons.The numbering of the Wings was modified in 1976 into  Tactical Fighter Wings with high numbers: 558th (ex 1st) etc,  in same year quickly changed to new, similarly high numbered  (eg: the 558th Tactical Fighter Wing became 443rd Tactical  Fighter Wing). The Squadrons kept their original numbers. Air Force reorganisations led to the introduction of Tactical  Fighter Groups (Operations Groups in Chinese language). These  were placed in the command structure between the Wing and  the Squadrons. On 29-10-2002 a new reorganisation saw the disbandment of the previous command structure and the redesignation of all front-line Fighter Squadrons as Tactical Fighter Groups (Operations Groups in Chinese language); the Northrop F-5 equipped Squadrons of the 737th TFW/7th TFW kept their old Squadron designation as they are training units.

     

443rd TACTICAL FIGHTER WING     443. TAKTIČKO-BORBENA GRUPA

 

      443. avio puk (od Tactical Fighter Wing, moj prijevod, dok ne pronađem bolji) koji se sastoji od 1., 3. i 9. Taktičko-borbene eskadrile je jedan od najstarijih Tajvanskih avijacijskih jedinica. Osnovani su u Nanchangu na kopnu. 1. Taktičko-borbena eskadrila je prva eskadrila koja je iz bombarderske pretvorna u lovačku eskadrilu i to 1965. godine. Operativno reorganiziranje 1. 3. i 9. Eskadrile dovršeno je 24. 03. 1968. godine.

     
 
443rd WING 443rd WING  
     

      The 443rd Wing, composed of 1st , 3rd and 9th Tactical Fighter Squadrons is one of the oldest Republic of China AF units, established in November 1936 as 1st Bombardment Group at Nanchang on the Chinese mainland. The 1st Tactical Fighter Squadron was the first Republic of China AF Squadron to convert on the fighter in 1965. Operational conversion of the 3rd (from Republic F-84G) and 9th Squadron (from North American F-86F) and the 1st Squadron was completed in by 24.03.1968.

     

455rd TACTICAL FIGHTER WING     455. TAKTIČKO-BORBENA GRUPA

 

      455. taktičku borbeni puk (Tactical Fighter Wing) koji se sastoji od 21., 22. i 23 taktičko-borbene eskadrile baziran je u Chiyai Avio-bazi. Tokom 1977. na 1978. godinu su opremljeni avionima F-5e i to u fazama, pola jedinice je bilo na obuci,a druga polovina jedinice je bila borbeno operativana. Uglavnom su lovci-bombarderi, ali su tu i avio borbe kao i transport i avio pratnja.

     
 
455rd TACTICAL FIGHTER WING 22nd SQUADRON  
455. taktičko-borbeni puk 22. taktičko-borbena eskadrila  
     

      The Chiyai AB based 455th Wing's, 4th Group's 21st, 22nd and 23rd Squadrons were equipped with North American F-100A/C and North American F-100F when they started conversion to the Northrop F-5E in 1977, completed on 27-01-78. The conversion was with a phased program involving half of the pilots in a Squadron at one time, as a mean of keeping the units combat ready during the transition period. Wing's duties were mainly fighter-bomber, followed by air combat and transport air draft escort. 

     

455rd TACTICAL FIGHTER WING     455. TAKTIČKO-BORBENA GRUPA

 

      Osnovani u Jianqiao, Hangzhou (na kopnu) 1936. godine kao 5. borbena grupa na Taiwan prelaze 1948. godine. 26. “Vještica” i 27. “Crni zmaj” eskadrila bazirane u Taoyuanu (dio i na civilnom međunarodnom aerodromu Chiang Kai Shek) prolaze na novije avione 1970.godine, dok se 17. eskadrila "Tor", prije u sastavu 11. Puka (Wing) re proglašena operativnom 1974. godine. 1976. godine mjenjaju naziv, pa postaju 528. taktički mješoviti puk (Tactical Composite Wing) da bi iste godine postali 401. Taktičko mješoviti puk kada im je pridodana i 12. taktičko-izviđačka eskadrila.

     
 
401st TACTICAL COMPOSITE WING    
     

      Established at Jianqiao, Hangzhou (Chinese mainland) in 1936 as 5th Fighter Group it moved to Taiwan Island in 1948. The 26th "Witch" and 27th "Black Dragon" Squadrons of the 5th Tactical Fighter Wing, based at Taoyuan (co-located to civilian Chiang Kai Shek International Airport) completing conversion in 1970 while the 17th "Thor" Squadron, formerly with the 11th Wing was re-equipped and declared operational only by 1974. On 01.01.1976 the Wing was redesignated as 528th Tactical Composite Wing and as 401st  Tactical Composite Wing in August 1976, having received the 12th Tactical Reconnaissance Squadron as additional unit.

     

PLEASE, HELP ME TO IDENTIFY     MOLIM, POMOZITE U IDENTIFIKACIJI

 
GENERIC FOR RF-5E FIGHTER PILOTS GENERIC FOR F-5E FIGHTER PILOTS 12th TACTICAL FIGHTER GROUP
Oznaka pilota koji lete na RF-5E Oznaka pilota koji lete na F-5E 12. taktičko-borbena grupa 
     
8th TACTICAL FIGHTER GROUP 5 6
8. taktičko-borbena grupa     
     
302nd AIR DEFENCE ROCKET BATTALION 302nd AIR DEFENCE ROCKET BATTALION 9
302. protivavionski raketni bataljon 302. protivavionski raketni bataljon  
     
 
    SUNGSHAN AIR BASE COMMAND
10 11 Komanda avio-baze Sungshan
     
13 14 439th COMPOSE WING
    439. mješoviti puk
     
 
499th TACTICAL FIGHTER WING 17  
(ex 2nd TFW) HSINCHU AIR BASE    
499 taktičko-borbeni puk (bivši 2 TBP)    
Hsinchu Air Base    
     
ON TOP    NA VRH
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.