REPUBLIC of SRPSKA POLICE
POLICIJA REPUBLIKE SRPSKE

 

 
 
 
 
 
LINKS LINKOVI
OFFICIAL WEBSITE
 
 
 

POLICE INSIGNIAS

FOR SALE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Republika Srpska je jedan od dva autonomna politička entiteta koji čine Bosnu i Hercegovinu. Drugi entitet je Federacija Bosne i Hercegovine. Ustav Republike Srpske definira je kao teritorijalno jedinstven i nedjeljiv pravni entitet, unutar Bosne i Hercegovine, koji samostalno vrši svoje ustavne, zakonodavne, izvršne i sudske funkcije. Narodna skupština i Vlada Republike srpske nalaze se u Banja Luci. 
 

      The Republic of Srpska (Republika Srpska, Република Српскa) is one of two autonomous political entities that constitute Bosnia and Herzegovina, the other being the Federation of Bosnia and Herzegovina. The Constitution of Republika Srpska defines it as a territorially unified, indivisible and inalienable constitutional and legal entity of Bosnia and Herzegovina, that independently performs its constitutional, legislative, executive and judicial functions. The National Assembly and the Government of Republika Srpska are based in Banja Luka.

 
CAP BADGE - POLICE GENERALS SLEEVE PATCH ?
Oznaka za šapku - general policije Oznaka za rukav - tkani  
     
SUPPORT UNIT (RIOT POLICE)  JEDINICA ZA PODRŠKU
 
     
     
SPECIALIZED POLICE  SPECIJALNA POLICIJA
 
 
     
     
 

RANK INSIGNIAS  OZNAKE ZVANJA

 

Član 66.

(1) Policijski službеnici stiču počеtni čin zavisno od nivoa pristupanja Мinistarstvu, kao što jе propisano čl. 43. i 67. ovog zakona.

(2) Policijski službеnik stičе svoj sljеdеći čin kroz unaprеđеnjе u skladu sa ovim zakonom.

(3) Policijski službеnici imaju jеdan od sljеdеćih činova: a) policajac, b) viši policajac, v) narеdnik, g) viši narеdnik, d) mlađi inspеktor, đ) inspеktor, е) viši inspеktor, ž) samostalni inspеktor, z) glavni inspеktor, i) gеnеralni inspеktor policijе  i  j) glavni gеnеralni inspеktor policijе.

Zakon o policijskim službenicima, Broj: 01-102/10, Službeni glasnik Rеpublikе Srpskе,  25. januara 2010. godinе

 
 
POLICE OFFICER SENIOR POLICE OFFICER SEARGENT
Policajac Viši policajac Narednik
     
   
SENIOR SEARGENT    
Viši narednik    
 

Član 71.

(1) Izglеd činova jе sljеdеći:

a) policajac - jеdan širit žutе bojе, širinе 8 mm prišivеn paralеlno sa spoljnom ivicom naramеnicе od kojе jе udaljеn 20 mm,

b) viši policajac - dva širita žutе bojе širinе 8 mm, mеđusobnog rastojanja 5 mm, ušivеni paralеlno sa spoljnom ivicom naramеnicе od kojе jе prvi udaljеn 20 mm,

v) narednik – dva paralelna širita žute boje, širine 15 mm međusobnog rastojanja 5 mm, koji su u obliku tupog ugla ušiveni na naramenici. Kraci uglova okrenuti su prema spoljnoj ivici naramenice, od koje su kraci pravog ugla udaljeni 20 mm,

g) viši narеdnik - tri paralеlna širita žutе bojе, širinе 15 mm mеđusobnog rastojanja 5 mm, koji su u obliku tupog ugla ušivеni na naramеnicu; kraci uglova okrеnuti su spoljnoj ivici naramеnicе, od kojе su kraci prvog ugla udaljеni 20 mm,

Zakon o policijskim službenicima, Broj: 01-102/10, Službeni glasnik Rеpublikе Srpskе,  25. januara 2010. godinе

     

COURT POLICE  SUDSKA POLICIJA

 
Član 1.

      Ovim pravilima propisuju se izgled i boje oznaka na službenoj uniformi i vozilima Sudske policije Republike Srpske, posebna oprema na vozilima, specijalna vozila, mjesta za postavljanje i postupak za uklanjanje oznaka sa službenih vozila.

Član 2.

      (1) Službenici Sudske policije na lijevoj nadlaktici nose Amblem Republike Srpske na crvenoj podlozi koji je štitastog oblika, visine 105 mm i širine 75 mm, oivičen zlatnožutom trakom širine 2 mm i bojama crveno-plavo-bijelo širine 5 mm. Iznad amblema, na udaljenosti od 5 mm, nalazi se natpis "SUDSKA POLICIJA", lučnog oblika, visine 30 mm, širine 100 mm, izvezen u dva reda, velikim štampanim slovima zlatnožute boje, ćiriličnim pismom, na podlozi crne boje, oivičen obrubom zlatnožute boje širine 2 mm.

      (2) Na desnoj nadlaktici nose oznaku Sudske policije koja je štitastog, petouglog oblika visine 80 mm i širine 70 mm. Oznaka je u osnovu zlatnožute boje oivičena trakom crveno-plavo-bijele boje, širine 5 mm. U središnjem dijelu oznake nalazi se izvezena vaga crne boje, širine 24 mm i visine 35 mm, a ispod nje natpis u prvom redu "SUDSKA POLICIJA", širine 60 mm i visine 5 mm, a u drugom redu natpis "REPUBLIKE SRPSKE", širine 65 mm i visine 5 mm crne boje, ćiriličnim pismom.

Pravila o oznakama sudske policije Republike Srpske, Službeni glasnik Rеpublikе Srpskе,  15. januara 2013. godinе

     
 
RIGHT SLEEVE INSIGNIA LEFT SLEEVE INSIGNIA - upper  
Oznaka za desni rukav Oznaka za lijevi rukav - gornja  
     

PRISON GUARD  STRAŽA KAZNENO-POPRAVNE USTANOVE

 
 
NEW SLEEVE INSIGNIA OLD SLEEVE INSIGNIA  
Nova oznaka Stara oznaka  
 
 

OLD INSIGNIAS  STARE OZNAKE

 
CAP BADGE HIGHER RANKS CAP BADGE LOWER RANKS CAP BADGE LOWER RANKS
Oznaka za šapku - viši činovi Oznaka za šapku - niži činovi Oznaka za šapku - niži činovi
     
 
SLEEVE PATCHES SLEEVE PATCH ?
Oznaka za rukav - vezeni Oznaka za rukav - tkani  
     
 

OLD RANK INSIGNIAS 1992-1998  STARE OZNAKE ZVANJA 1992.-1998.

 
 
POLICE SCHOOL CADET SENIOR SERGEANT 1st CLASS  
Pitomac policijske škole Stariji narednik 1. klase  
     
 

OLD RANK INSIGNIAS 1998-2003  STARE OZNAKE ZVANJA 1998.-2003.

 
POLICE OFFICER SECTOR LEADER 1st CL. POLICE STATION COMANDER
Policajac Vođa sektora 1. klase Komandir policijske stanice
 
  RANK STAR EPAULLETE BUTTON
  "Zvjezdica" za čin Dugme sa epolete
     
 

SPECIAL POLICE BRIGADE  SPECIJALNA BRIGADA MILICIJE

 

      Specijalna brigada policije MUP-a Republike Srpske je nastala 1992. godine od Srba koji su napustili tadašnje Specijalne jedinice MUP-a BiH. Početkom aprila 1992. godine 34 pripadnika zvanične vladine Specijalne jedinice MUP-a BiH, srpske nacionalnosti pod vodstvom Milenka Karišika, zamjenika komandanta, lojalnih SDS-u, napustilo je bazu u Krteljima pored Sarajeva, sa opremom, oružjem i vozilima. Prvo pojavljivanje su imali 05. 04. na Vracama prilikom napada na školu MUP-a BiH. Nakon 6 sati borbe zauzeli su školu i zarobili profesore, kursiste i đake nesrpske nacionalnosti, koji su kasnije razmijenjeni. Od prebjeglih specijalaca formira se Specijalna brigada MUP-a a Milenko Karišik postaje prvi komandant. Na teritoriji pod kontrolom srpskih snaga u BiH na dobrovoljnoj osnovi su regrutirani novi pripadnici jedinice. Drugi komandant u toku rata je bio general Goran Sarić koji je na tom mjestu ostao sve do rasformiranja 1998. i njenog preimenovanja u Specijalnu jedinicu MUP-a Republike Srpske.       

UNIT SLEEVE PATCH
Oznaka jedinice za rukav
     
 

COMUNAL POLICE   KOMUNALNA POLICIJA

 
VIŠEGRAD - COMUNAL POLICE PALE - COMUNAL POLICE SOKOLAC - COMUNAL POLICE
Комунална полиција Вишеград Комунална полиција Пале Комунална полиција Соколац
Komunalna policija Višegrad Komunalna policija Pale Komunalna policija Sokolac
     
   
SRBAC - COMUNAL POLICE    
Комунална полиција Србац    
Komunalna policija Višegrad    
     
 

DISTRICT BRČKO   DISTRIKT BRČKO

 

Član 10 (Policijska značka za kapu)

      (1) Policijska značka za kapu je metalna i sastavljena od zlatnožute zrakaste reljefne osnovice s deset pera dimenzija 45 x 45 mm u čijem središtu se nalazi grb Bosne i Hercegovine, dimenzija 23 x 20 mm.

Član 11 (Policijski amblem)

      (1) Policijski amblem je istovjetan dizajnu policijske značke i dimenzija je 85 x 70 mm kada je u pitanju štit i 34 x 28 mm kada je u pitanju grb Bosne i Hercegovine koji se nalazi u središtu štita na reljefnoj podlozi sa zracima zlatnožute boje. Isti se nalazi na lijevom rukavu majica, košulja, jakni, odijela i mantila.  

Pravilnik o detaljnom izgledu, boji, opisu, sirovinskom sastavu i vremenu trajanja uniforme Policije Brčko distrikta BiH

Broj: 14.05-02-3046/10 Dana: 10.03.2010. godine

 
SLEEVE PATCH SLEEVE PATCH (old) SLEEVE PATCH (old)
Oznaka za rukav Oznaka za rukav (stara) Oznaka za rukav (stara)
     
 

RANK INSIGNIAS  OZNAKE ZVANJA

 

Član 5. (Vrste činova)

      Za policijske službenika zaposlene u Policiji, utvrđuju se slijedeći činovi: a) Policajac, b) Stariji policajac, c) Narednik, d) Stariji narednik, e) Mlađi inspektor, f) Inspektor, g) Viši inspektor, h) Samostalni inspektor, i) Glavni inspektor, j) Generalni inspektor Policije i k) Glavni generalni inspektor Policije.

Član 5. (Izgled činova)

      (3) Rameni prišivci za činove su izrađeni od čvrstog platna, opšiveni su četirimilimetarskom tamnoplavom trakom za policijske službenike sa činom policajca, starijeg policajca, narednika i starijeg narednika, a sa četirimilimetarskom zlatnožutom trakom za policijske službenike sa činom od mlađeg inspektora do glavnog generalnog inspektora. (4) Zvjezdica je na činu s pet krakova, omjera 15 mm i zlatnožute boje. (5) Grb Bosne i Hercegovine promjera je 25 mm širine i 30 mm dužine.

Pravilnik o činovima policijskih službenika, Broj: 01.1-02-015045/08, Brčko, 01. aprila 2008. godine

 
 
SENIOR POLICEMAN SENIOR SEARGENT  
Stariji policajac Stariji narednik  
     

ON TOP    NA VRH

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.