NATO ALLIED FORCES AND COMMANDS
SNAGE I KOMANDE NATO-a

 

 
 
 

 
LINKS LINKOVI

NATO OFFICIAL SITE

IFOR OFFICIAL SITE

SFOR OFFICIAL SITE
KFOR OFFICIAL SITE
ISAF OFFICIAL SITE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4th ALLIED TACTICAL FORCE 5th ALLIED TACTICAL FORCE BENELUX SUB-AREA CHANNAL
4. NATO taktička grupa 5. NATO taktička grupa Vicenza Italija Regija BENELUX-a
     
JOINT FORCES COMMAND NAPLES ALLIED FORCES COMMAND PATCH COMBINED AIR OPERATIONS CENTRE  CAOC-9 ENGLAND
Zajednička saveznička komanda Napulj Oznaka komande savezničkih snaga  
     
REGIONAL HQ SOUTH ATLANTIC JOINT HEADQUARTERS NORTH NATO SCHOOL OBERAMMERGAU GERMANY
Regionalni štab Južni Atlantik Zajednički štab Sjever JHQ NORTH NATO škola Oberammergau Njemačka
     
 
ALLIED FORCES CENTRAL EUROPE COMMUNICATIONS & INFORMATION  
Zajedničke NATO snage Centralna Evropa SYSTEMS GROUP  
"In scelus exsurgo sceleris discrimina purgo" Komunikacijsko informatička sistemska grupa  
     

SUPREME HEADQUARTERS ALLIED POWERS EUROPE   SHAPE

VRHOVNA KOMANDA SAVEZNIČKIH SNAGE U EVROPI  SHAPE

 

      Vrhovna komanda savezničkih snaga u Evropi (Supreme Headquarters Allied Powers Europe SHAPE) je zapovjedništvo Zajedničke komade za operacije (Allied Command Operations ACO). SHAPE je jedna od dvije NATO-ove vojne strateške komande. Locirani su u Casteau, sjeverno od belgijskog grada Mons-a. Zajedničkom komadom za operacije zapovjeda Glavni savezni komandat za Evropu (Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) koji je odgovoran za sve vojne operacije Alijanse.

     
 
SHAPE PATCH SHAPE TECHNICAL CENTRE  
Oznaka SHAPE-a SHAPE  Tehnički centar  
     

      Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) is the Headquarters of Allied Command Operations (ACO), one of NATO's two strategic military commands. It is located in Casteau, north of the Belgian city of Mons. ACO is commanded by the Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) and is responsible for all Alliance military operations.

     
*Supreme Headquarters Allied Powers Europe    

  Vrhovna komanda savezničkih snaga u Evropi

   
     

ACE MOBILE FORCE - AMF (L)   ACE MOBILNE KOPNENE SNAGE

ALLIED COMMAND EUROPE MOBILE FORCES

 

      Komanda mobilnih savezničkih snaga u Evropi - Kopnene snage (Allied Command Europe Mobile Force-Land ili AMF(L)) bile su male NATO-ove snage za brze reakcije, sa štabom u Njemačkoj u Heidelbergu. Bili su aktivni od 1960. do 2002.godine. bile su dio Evropske savezničke komande, sa štabom u SHAPE-u u Belgiji u Casteau.   

      AMF-L su bile formirane kao multinacionalne snage s namjerom brzog raspoređivanja u bilo koji dio ACE komande od Sjeverne Norveške, Njemačke pa do Istočne Turske.  Trebale su demonstirati solidarnost i sposobnost u otporu bilo kojem obliku prijetnje bilo kojoj zemlji članici. Tokom Hladnog rata često su vršili vježbe u sjevernoj Norveškoj (među ostalima i vježbe Adventure Express, Arctic Express i Ardent Ground). Prvi su put operativno raspoređeni 1991.godine za vrijeme Zaljevskog rata, kada je dio snaga bio raspoređen da čuva tursku granicu. Kopnena komponenta, jačine od 5000 pripadnika je bila sastavljena od vojnika iz 14 zemalja, članica NATO-a.

     
     

      The Allied Command Europe Mobile Force - Land (ACE Mobile Force-Land or AMF(L)) was a small NATO quick reaction force, headquartered at Heidelberg, Germany, active from 1960 to 2002. It formed part of Allied Command Europe, headquartered at SHAPE at Casteau, Belgium.

     
 
BREAST BADGE GERMAN HELICOPTER TRANSPORT SQ 9  
Prsna značka Njemačka helikopterska transportna eskadrila 9  
     

      The AMF-L was intended as a multinational force that could be quickly despatched to any part of ACE’s command area - from North Norway, to Germany, to eastern Turkey - to demonstrate the solidarity of the alliance and its ability to resist all forms of aggression against any member state. During the Cold War the AMF-L did frequent exercises in North Norway (Exercises Adventure Express, Arctic Express & Ardent Ground, among others) and in other areas, but was first deployed operationally in 1991 during the Gulf War, when part of its air component was despatched to watch the Turkish borders, in the face of a potential threat to a member’s territory. The land component of the force, consisting of a brigade-sized formation of about 5,000 personnel, was composed of units from 14 NATO states.

 

ALLIED FORCES NORTH EASTERN EUROPE   SAVEZNIČKE SNAGE SJEVEROISTOČNE EVROPE

 

      Glavni štab Komande savezničkih snaga Heilderberg (HQ FC Heidelberg) je bila NATO formacija odgovorna za raspoređivanje elemenata zajedničkog štaba (Deployable joint staff elements (DJSE)) kao podrške NATO operacijama širom svijeta. Sjedište im je bilo u kasarni Campbell, a bili su podređeni Komandi zajedničkih snaga u Brunssumu (JFCBS). Za vrijeme „Rata protiv terorizma“ dali su komandu i kontrolne elemente za ISAF. Raspušteni su 01. 04. 2013.

      Headquarters Allied Force Command Heidelberg (HQ FC Heidelberg) was a formation of NATO responsible for providing Deployable joint staff elements (DJSE) in support of NATO operations worldwide. It was headquartered at Campbell Bararacks, Germany, and reported to the Joint Force Command Brunssum (JFCBS). During the War on Terrorism, it provided command and control elements to the ISAF. It was disbanded on 1 April 2013.

     
   
     

      Oznaka im se sastoji od štita sa zelenim poljem na kojem su prikazani slijedeći elementi: astralna kruna u gornjem lijevom kutu, vikinški brod dolje desno, traka od plavih i bijelih valova dijagonalno sječe štit. Na traci je zvijezda NATO pakta preko koje je položeno slovo „A“ formirano od dva uspravljena mača.

      Boja štita i uspravljeni mačevi su izvedeni iz grba SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) i simboliziraju komandni odnos. NATO zvijezda je simbol Alijance. Ostali su elementi preuzeti od grbova komandi koje su uklopljene u Savezničkih snaga sjevernoistočne Evrope. Astralna kruna je preuzeta iz grba Avijacije Ujedinjenog Kraljevstva. Vikinški je brod iz grba Savezničkih snaga sjeverne Evrope (Allied Forces Northern Europe), dok su valovi iz oznake Savezničkih kanalske komande (Allied Command Channel).

      The insignia of Allied Forces Northwestern Europe is a green shield displaying the  following devices: an astral crown at the upper left; a Viking ship at lower right; and a band of blue and white waves diagonally across the entre, on which is super- imposed the star of the North Atlantic Treaty Organisation and a pair of upright swords forming the letter "A".

      The colour and design of the shield, as well as the upright swords, are derived from the crest of the Supreme Headquarters Allied Powers Europe, signifying the command relationship. The NATO star is the symbol of the Alliance. The other elements are taken from the crests of the old commands that were combined to form Allied Forces Northwestern Europe: the astral crown from United Kingdom Air Forces; the Viking ship from Allied Forces Northern Europe, and the waves from Allied Command Channel.

     

NATO DEPLOYABLE CORPS GREECE  NATO KORPUS U GRČKOJ

 

      Armijski korpus C je formiran 1913. godine u Joanini, ali je za par mjeseci premješten u Solun. Od svojeg nastanka uspješno učestvuje u svim ratovima (npr. Prvi i Drugi svjetski rat), U skorije vrijeme, korpus učestvuje u misijama NATO-a, UN-a i EU na Balkanu. Ujedno je i sjedište južnog krila NATO-a. Sam znak se sastoji od mota: "Presjeći gordijski čvor", (asocira na Aleksandra Makedonskog i njegovo presijecanje gordijskog čvora 334. g. prije nove ere), moto predstavlja snažnu volju i odlučnost korpusa. Ispod  je grčka zastava, kao simbol zemlje domaćina, u koju je ukomponiran dio znaka C korpusa. Znak je "presječen" kopljem i štitom, simbolom makedonske dinastije koja je osnovala Solun. NATO-ov znak predstavlja operativnu podređenost baze komandi SACEUR-a.

 
   

Zafirios, thank you

   

      The C' Army Corps (parent HQ of NDC - GR) is a historic Hellenic Army formation. It was first established in August 1913 in the city of Ioannina and in December 1913 moved its HQ to Thessaloniki. Since then it has successfully participated in all national campaigns, including WW I, WW II, etc. In recent times, C' Corps units have participated in NATO, UN and EU peace operations in the Balkans.

      The Motto "to cut the Gordian knot" is a famous phrase of Alexander the Great. During his campaign against Persian Empire in 334 B.C., in the town of Gordion, there was an extremely complicated knot. The legend was that, whoever could untie the knot would become conquer of the entire known world. Alexander the Great cut the Gordian knot with his sword, facing with his own way the challenge. Respectively, the motto represents the strong will of the HQ to overcome every challenge will ever face. The Greek flag on the upper half of the emblem indicates the host nation of NDC - GR. The small emblem inside the cross of the Greek flag is part of the emblem of C' Corps, the parent HQ of NDC - GR. The NATO logo specifies that the HQ is under the operational command of SACEUR. The sarissa spear and the shield in the centre of the emblem signify the HQ' s location, since they are part of the heritage of the Macedonian dynasty who founded the city of Thessaloniki.

     

NATO COMPOSITE FORCE   NATO SPOJENE SNAGE

 
   
NATO COMPOSITE FORCE    
     
      A NATO Composite Force serves to reinforce Northern Norway in periods of tension or hostility, to replace the Canadian CAST Brigade which will be reassigned to the Central Region in accordance with the plans of the Canadian Government.
     
     
     
     
ON TOP    NA VRH
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.