SERB PARAMILITARY FORCES
SRPSKE PARAVOJNE FORMACIJE

 

 
 
 
 
 
KRAJINA PRIVATE COLLECTION
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERB VOLUNTEER GUARD  SRPSKA DOBROVOLJAČKA GARDA  Српска добровољачка гарда
 

      Srpska dobrovoljačka garda (sr: Српска добровољачка гарда) ili još Tigrovi, Arkanovi tigrovi ili Arkanovci naziv je za paravojnu jedinicu koju je predvodio Željko Ražnatović Arkan. Ta vojna jedinica je bila stvorena 11. 10. 1990. od 20 dragovoljaca, većinom navijača Crvene Zvezde. Po nekim izvještajima jedinice Srpske dobrovoljačka garda (SDG) brojala su do 10.000 uvježbanih boraca no po drugim izvještajima Srpska dobrovoljačka garda nije brojala više od stotinjak pripadnika. Vojno SDG nije bila značajna sila na bojnom polju, a Željko Ražnjatović Arkan je i nakon rata bio umiješan u srbijansko kriminalno podzemlje koje ga je kasnije i ubilo.

     
CAP BADGES  OZNAKE ZA KAPE
 
 
     
     

      The Serb Volunteer Guard (SDG) (Serbian: Српска добровољачка гарда, Srpska dobrovoljačka garda) also known as Arkan's Tigers (Арканови Тигрови, Arkanovi Tigrovi) was a Serbian volunteer paramilitary unit founded and led by Željko Ražnatović (known as Arkan) that fought in Croatia (1991–93) and Bosnia and Herzegovina (1992–95) during the Yugoslav wars. The Guard was created on 11 October 1990 by twenty members of the Red Sar Belgrade football club Ultra group Delije Sever. The Guard's HQ and training camp was in Erdut, SAO Eastern Slavonia, Baranja and Western Syrmia, a part of the Republic of Serb Krajina between 1991 and 1995.

     
PATCHES  OZNAKE ZA RUKAV
 
embroided plastic embroided
     
embroided embroided embroided (replica ?)
     
SCORPIONS     ŠKORPIONI     Шкорпиони
 

      Škorpioni (Шкорпиони) su bili srpska paravojna formacija aktivna od 1991 godine, kada su i formirani. U početku je uglavno bila sastavljena od ljudstva iz istočne Slavonije, uglavnom Srba. Učestvovali su i u borbama u Vukovaru. Škorpione su vodili braća Medić, Slobodan i Aleksandar, a jedinica je dobila naziv po svojem omiljenom oružju Škorpion VZ. 61. Godine 1992. postaju sastavni dio Vojske Republike Srpske Krajine (VRSK).

CAP BADGE LEFT SLEEVE PATCH RIGHT SLEEVE PATCH
Oznaka za kapu Oznaka za lijevi rukav Oznaka za desni rukav
     

      The Scorpions (Шкорпиони) were a Serb paramilitary unit active during the Yugoslav wars. The Scorpions were founded in 1991. Dozens of men joined the unit in mid-1991. Initially composed of Serbs from eastern Slavonia, the unit began its operations during the Battle of Vukovar in late 1991. It was led by two brothers, Slobodan and Aleksandar Medić, and was named after their favourite weapon—the Škorpion VZ. 61. In 1992, the Scorpions came under the command of the Army of Republic of Serb Krajina (ARSK).

     
SERB GUARD   SRPSKA GARDA    Српска гарда
 

(Note: not the same as Serb volunteer guard)  nije isto što i Srpska dobrovoljačka garda

      Srpska garda (Српска гарда) bila je srpska paravojna formacija koja je bila usko povezana sa Srpskim pokretom obnove (SPO) 80% pripadnika garde bili su istovremeno članovi SPO. Ovu formaciju osnovali su Vuk Drašković, predsjednik SPO, njegova supruga Danica Drašković, Đorđe Božović „Giška“ i Branislav Matić "Beli". Đorđe Božović bio je prvi komandant ove paravojne formacije, ali je poginuo kod Gospića 15. 09. 1991., a komandu nad jedinicom preuzima njegov zamjenik Branislav Lainović – Dugi koji vrlo brzo dolazi u sukob s Vukom Draškovićem i zajedno sa upravom jedinice napušta jedinicu krajem iste godine. Formacija je nakon borbi u Hrvatskoj 1991. učestvovala i u sukobima u istočnoj Bosni i Hercegovini početkom 1992. Nedugo nakon toga jedinica se osula, a njeni članovi su se vratili u Srbiju ili su prešli u druge paravojne formacije.

     
 
     

      The Serbian Guard (Srpska garda) was a Serbian paramilitary formation that was closely associated with the Serbian Renewal Movement (SPO). 80% of the members of the Guard were simultaneously members of the SPO. This formation was founded by Vuk Drašković, president of SPO, his wife Danica Drašković, Đorđe Božović "Giška" and Branislav Matić "Beli". Đorđe Božović was the first commander of this paramilitary formation, was killed near Gospić on September 15, 1991, and the command of the unit was taken over by his deputy Branislav Lainović - Dugi, who very quickly came into conflict with Vuk Drašković and left the unit together with the unit's command at the end of the same year. After fighting in Croatia in 1991, the formation also participated in conflicts in eastern Bosnia and Herzegovina in early 1992. Not long after that, the unit disbanded, and its members returned to Serbia or joined other paramilitary formations.

     
WHITE EAGLES  BELI ORLOVI   Бели Орлови
 

      Beli orlovi, poznati i kao "Osvetnici" su bili srpska paravojna organizacija povezana sa Srpskim pokretom obnove i Srpskom radikalnom strankom. Na slici je oznaka Prvog bataljona Belih orlova, Desantnog bataljona. Oznaka je bila u upotrebi od 1992. godine pa do kraja 1995.

     
 
WHITE EAGLES 1st LENDING BATALION WHITE EAGLES SPO YOUTH PATCH  
Beli orlovi 1. desantni bataljon Oznaka Belih orlova - omladina SPO  
     

      The White Eagles (Serbian: Beli Orlovi, Бели Орлови), also known as the Avengers (Osvetnici), were a Serbian paramilitary group associated with the Serbian National Renewal and the Serbian Radical Party. The White Eagles fought in Criatia and the Bosnia and Herzegovina during the Yugoslav Wars. On this scan is Serbian paramilitary unit Beli Orlovi, "The White Eagles" "1st para Battalion". Patch was used from 1992 till 1995.

     
CHETNIK INSIGNIAS  ČETNIČKE OZNAKE
 

      Pod terminom četnici (od riječi četa, četovanje) su se do kraјa 19. vijeka podrazumijevali gerilski borci svrstani u male borbene јedinice - čete. U srpskim pjesmama često se za hajduke i uskoke koristi termin četnik. Оd kraјa 19. vijeka za pripadnike dobrovoljačkih srpskih formaciјa koјe su nastale kraјem 19. vijeka i koјe su organizovale i pomagale vlasti u Srbiјi u cilju slabljenja turske moći na Balaknu vezuјe se naziv četnik. Paralelno s terminom četnik, do Prvog balkanskog rata figurira i izraz komita kao termin za pripadnika revolucionarnog-četničkog komiteta. Izraz „komita“ јe primljen od pripadnika Unutrašnje makedonske revolucionarne organizacije i od članova srpske četničke organizaciјe dok su se grčki revolucionari-gerilci nazivali andartima.

     
     
     

      The Chetnik movement or the Chetniks (Serbian: Четници, Četnici) were a Serbian nationalists and royalist paramilitary organizaion operating in the Balkans far before and during World Wars, mostly known for their participation in the Yugoslav Front of World War II. Special Forces of Kingdom Yugoslava's Army were named Chetniks, but to avoid confrontations with Croatian politicians name was abndoned. The movement formed in 1941 was initially named the "Chetnik Detachments of the Yugoslav Army" (Četnički odredi jugoslovenske vojske) and was later renamed into the "Yugoslav Army in the Fatherland" (Jugoslovenska vojska u otadžbini, Југословенска војска у отаџбини; JVUO, ЈВУО), though the original name remained the most common in use throughout the war, even among the Chetniks themselves.

      The name "Chetnik" was used by some guerrilla squads active in the wars in the Balkans before World War I, while some Serbian nationalist paramilitary formations identified with the movement during the recent Yugoslav wars.

     
"RAVNA GORA" BADGE  PLOČASTI RAVNOGORSKI ZNAK
 

      Ova oznaka je rađena prema četničkoj oznaci iz 2. Svjetskog rata. Proizvodili su je u dvije verzije, na jednoj je orao raširenih krila koji u kandžama drži natpis „Sloboda ili smrt“. U drugoj verziji je pisanim slovima ispisano „Ravna Gora“. Na fotografijama iz Drugog svjetskog rata se vidi da su ove oznake nošene na kapama, šubarama ali i na prsima. Oznaka sa ove slike je modificirana i namjenjena je nošenju na prsima.

Branko M. Jeftić, „Oznake Jugoslovenske vojske u otadžbini“, Beoknjiga, 2011

     
   
     

      This insignia was made according to the Chetnik insignia from the 2nd World War. It was produced in two versions, one with an eagle with spread wings holding the inscription "Freedom or Death" in its claws. In the second version, "Ravna Gora" is written in written letters. In the photographs from the Second World War, it can be seen that these badges were worn on caps, janitors and also on the chest. The insignia from this picture has been modified and is intended to be worn on the chest.

Branko M. Jeftić, „Oznake Jugoslovenske vojske u otadžbini“, Beoknjiga, 2011

     
SOLDIERS "RAVNA GORA" BADGE  VOJNIČKI RAVNOGORSKI ZNAK
 

      Znak je dodjeljivan pripadnicima Jugoslovenske vojske u otadžbini koji su preživjeli rat i izbjegli na Zapad i bili su u savezničkim logorima u Italiji i Njemačkoj. Dodjeljivani su od 1945. do kraja 1946. godine. Civili nisu imali pravo nošenja ovog znaka. Trokutasti znak se sastoji od inicijala Kralja Petra II, nadvišenog krunom. Slova DM u pozadini su inicijali Dragoljuba Draže Mihailovića. Preko centra znaka uspravno je postavljen mač sa lubanjom odmah iznad krsnice i palminim i maslinovim ukrštenim grančicama postavljenim preko drške mača. U samom dnu znaka previše sitnim slovima ispisano je „Ravna Gora“. Postojala je i latinična verzija ovog znaka.

Branko M. Jeftić, „Oznake Jugoslovenske vojske u otadžbini“, Beoknjiga, 2011

     
   
     

      The badge was awarded to members of the Yugoslav Army in the homeland who survived the war and escaped to the West and was in allied camps in Italy and Germany. They were awarded from 1945 to the end of 1946. Civilians did not have the right to wear this badge. The triangular insignia consists of the initials of King Peter II, surmounted by a crown. The letters DM in the background are the initials of Dragoljub Draža Mihailović. Across the center of the sign is a sword with a skull just above the cross and crossed palm and olive branches placed over the hilt of the sword. "Ravna Gora" is written in very small letters at the very bottom of the badge. There was also a Latin version of this insignia.

Branko M. Jeftić, „Oznake Jugoslovenske vojske u otadžbini“, Beoknjiga, 2011

     
PATCHES  OZNAKE ZA RUKAV
 
  CHETNIK's PATCH CHETNIK's PATCH
   "In God we trust" & "Freedom or death"  
     
 
SERB CHETNIK MOVEMENT SERB CHETNIK MOVEMENT  
 "Freedom or death"    
     
DINARA DIVISION  DINARSKA DIVIZIJA  Динарска дивизија
 
     
   
     
     
OTHER INSIGNIAS   OSTALE OZNAKE
 
     
     
     
     
  SLEEVE PATCH SLEEVE PATCH
  Oznaka za rukav Oznaka za rukav
     
     
     
     
     
ON TOP    NA VRH
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.