SAUDI ARABIAN ARMED FORCE
ORUŽANE SNAGE SAUDIJSKE ARABIJE

 

 
 
 
 
LINKS LINKOVI

MINISTRY of DEFENCE OFFICIAL WEBSITE

GROUND FORCES OFFICIAL WEBSITE

RSAF OFFICIAL SITE

NAVY OFFICIAL SITE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

ROYAL SAUDI AIR FORCE    KRALJEVSKA SAUDIJSKA AVIJACIJA

 
   
DHAHRAN AIR BASE    
Dhahran    
     

SPECIALISTS  INSIGNIA    OZNAKE SPECIJALNOSTI

 
SAUDI NAVY SEALS AIRBORNE WINGS  
Saudijski mornarički komandosi "Tuljani" Oznaka za padobranske jedinice  
     

SAUDI ARABIAN NATIONAL GUARD    NACIONALNA GARDA SAUDIJSKE ARABIJE

 

      Nacionalana garda Saudijske Arabije (arapski: al-Watani al-Haras) poznata i kao „bjela vojska“ je jedna od tri glavne grane vojnih snaga Kraljevine Saudijske Arabije. Broje oko 225.000 vojnika na koje treba dodati još oko 25.000 pripadnika plemenskih vojski. Nacionalna garda služi i kao odbrambena snaga od vanjskih napada ali i kao unutarnje snage sigurnosti. U njihove dužnosti su uključeni i zaštita Kraljevske kuće Saud, spriječavanje vojnih udara, čuvanje strateških postrojenja i resursa te osiguranje sigurnosti gradova Meke i Medine.

      Nacionalna garda se sastoji od lakih mehaniziranih snaga, koje imaju tri mehanizirane brigade i pet motorizranih. Druga komponenta, plemenske milicije, ima oko 24 bataljona „fowj-a“, plemenskih ratnika, (Fowj se prevodi kao pješak, kurir ili četa). Ti su bataljoni sastavljeni na plemenskoj osnovi (Beduinska plemena) kojima zapovjedaju lokalni šeici.

     
   
NATIONAL GUARD PATCH    
Oznaka nacionalne garde    
     

      The Saudi Arabian National Guard Forces (Arabic: al-Watani al-Haras) or SANG also known as the White Army is one of the three major branches of the Military forces of the Kingdom of Saudi Arabia. The Saudi Arabian National Guard has a standing force of 225,000 troops and a tribal militia of some 25,000 troops. It serves both as a defence force against external attack and as an Internal security force. Its duties include protecting the House of Saud, guarding against military coups, guarding strategic facilities and resources, and providing security for the cities of Mecca and Medina.

      The SANG is a light mechanized force equipped that consisted of three mechanized brigades and five motorized infantry brigades. The militia portion consists of around 24 battalions of fowj, tribal warriors “legman, courier; company”, made up of Bedouin tribal (militia) battalions under the command of local shaykhs.

     
     
ON TOP    NA VRH
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.