SAUDI ARABIAN ARMED FORCE
ORUŽANE SNAGE SAUDIJSKE ARABIJE

 

 
 
 
 
LINKS LINKOVI

MINISTRY of DEFENCE OFFICIAL WEBSITE

GROUND FORCES OFFICIAL WEBSITE

RSAF OFFICIAL SITE

NAVY OFFICIAL SITE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

ROYAL SAUDI AIR FORCE    KRALJEVSKA SAUDIJSKA AVIJACIJA

 
   
DHAHRAN AIR BASE    
Dhahran    
     

SPECIALISTS  INSIGNIA    OZNAKE SPECIJALNOSTI

 
SAUDI NAVY SEALS AIRBORNE WINGS  
Saudijski mornarički komandosi "Tuljani" Oznaka za padobranske jedinice  
     

SAUDI ARABIAN NATIONAL GUARD    NACIONALNA GARDA SAUDIJSKE ARABIJE

 

      Nacionalana garda Saudijske Arabije (arapski: al-Watani al-Haras) poznata i kao „bjela vojska“ je jedna od tri glavne grane vojnih snaga Kraljevine Saudijske Arabije. Broje oko 225.000 vojnika na koje treba dodati još oko 25.000 pripadnika plemenskih vojski. Nacionalna garda služi i kao odbrambena snaga od vanjskih napada ali i kao unutarnje snage sigurnosti. U njihove dužnosti su uključeni i zaštita Kraljevske kuće Saud, spriječavanje vojnih udara, čuvanje strateških postrojenja i resursa te osiguranje sigurnosti gradova Meke i Medine.

      Nacionalna garda se sastoji od lakih mehaniziranih snaga, koje imaju tri mehanizirane brigade i pet motorizranih. Druga komponenta, plemenske milicije, ima oko 24 bataljona „fowj-a“, plemenskih ratnika, (Fowj se prevodi kao pješak, kurir ili četa). Ti su bataljoni sastavljeni na plemenskoj osnovi (Beduinska plemena) kojima zapovjedaju lokalni šeici.

     
   
NATIONAL GUARD PATCH    
Oznaka nacionalne garde    
     

      The Saudi Arabian National Guard Forces (Arabic: al-Watani al-Haras) or SANG also known as the White Army is one of the three major branches of the Military forces of the Kingdom of Saudi Arabia. The Saudi Arabian National Guard has a standing force of 225,000 troops and a tribal militia of some 25,000 troops. It serves both as a defence force against external attack and as an Internal security force. Its duties include protecting the House of Saud, guarding against military coups, guarding strategic facilities and resources, and providing security for the cities of Mecca and Medina.

      The SANG is a light mechanized force equipped that consisted of three mechanized brigades and five motorized infantry brigades. The militia portion consists of around 24 battalions of fowj, tribal warriors “legman, courier; company”, made up of Bedouin tribal (militia) battalions under the command of local shaykhs.

     

OPERATION "INHERENT RESOLVE" OPERACIJA "NASLIJEĐENA ODLUČNOST"

 

      Operacija "Naslijeđena odlučnost" (Inherent Resolve OIR) naziv je američke vojne operacije za međunarodnu vojnu intervenciju protiv ISIL-a, uključujući kampanje u Iraku i Siriji, s usko povezanom kampanjom u Libiji. Do 18. 09. 2018., III oklopni korpus američke vojske bio je odgovoran za kombiniranu zajedničku operativnu grupu - Operaciju Inherent Resolve (CJTF—OIR) i zamijenio ih je XVIII zračno-desantni korpus. Kampanju prvenstveno vode američke zračne snage kao potporu lokalnim saveznicima, među kojima su najistaknutije Iračke snage sigurnosti i Sirijske demokratske snage (SDF). Borbene kopnene jedinice, uglavnom specijalne snage i artiljerija, također su raspoređene, posebice u Iraku. Od zračnih napada, 75-80% izvela je vojska Sjedinjenih Država, a ostalih 20-25% Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Turska, Kanada, Nizozemska, Danska, Belgija, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapi Emirati, Australiju i Jordan.

      Operation Inherent Resolve (OIR) is the U.S. military operation name for the International military intervention against ISIL, including campaigns in Iraq and Syria, with a closely-related campaign in Lybia. Through 18 September 2018, the U.S. Army's III Armored Corps was responsible for Combined Joint Task Force - Operation Inherent Resolve (CJTF—OIR) and were replaced by the XVIII Airborne Corps. The campaign is primarily waged by American air forces in support of local allies, most prominently the Iragi security forces and Syrian Democratic Forces (SDF). Combat ground troops, mostly special forces and artillery, have also been deployed, especially in Iraq. Of the airstrikes, 75–80% have been conducted by the military of the United States, with the other 20–25% by the United Kingdom, France, Turkey, Canada, the Netherlands, Denmark, Belgium, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Australia and Jordan.

     
OPERATION INSIGNIA OPERATION INSIGNIA COMBINED JOINT TASK FORCE
Oznaka operacije Oznaka operacije Zajedničke kombinirane snage
     

      Na izvezenoj oznaci okruglog oblika promjera 3 inča (7,62 cm) nalaze se zeleni palmin vijenac i dvije dijagonalno ukrštene sablje s bijelim oštricama i zlatnim drškama i štitnicima koji sa vrhovima prema gore nadvisuju podnožje palminog vijenca. Između oštrica su tri žute petokrake zvijezde i sve je okružene tamnoplavim rubom od 1/8 inča (0,32 cm). Palmin vijenac je simbol časti; sablje ukazuju na dvostruku prirodu koalicije - poraz ISIL-a i obnovu stabilnosti na tom području. Tri zvjezdice označavaju zapovijed i zlatno su obojene zbog izvrsnosti. Plava boja označava kopnene, morske i zračne komponente vojske. Moto misije je: Jedna misija, mnogi narodi.

      On a buff circular shaped embroidered item 3 inches (7.62 cm) in diameter, a green palm wreath with the yellow hand guards and pommels of two diagonally crossed scimitars surmounting the base of the palm wreath with white blades, points up, between the blades three yellow five pointed stars, all encircled by a dark blue 1/8 inch (.32 cm) border.  The palm wreath is a symbol of honor; the scimitars indicate the dual nature of the coalition-the defeat of ISIL and the restoration of stability to the area.  The three stars indicate the command and are colored gold for excellence.  Buff and flag blue denote the land, sea and air components of the military. Motto of the mission is: One Mission, Many Nations.

     
     
     
     
ON TOP    NA VRH
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.