LUXEMBOURG ARMED FORCES
ORUŽANE SNAGE LUXEMBOURGA

 

 
 
 
 
 
LINKS LINKOVI
OFFICIAL WEBSITE
 
 
 
 
 

MILITARY INSIGNIAS

FOR SALE

 
 
 

      Lëtzebuerger Arméi, Luksemburška vojska nema mornarice niti zračnih snaga (i ako imaju avion!). Vojska Luxembourga je sastavni dio Javnih snaga koje čine još i Policija i Žandarmerija (koja je 2000. godine spojena s Policijom). Vojska se popunjava na dobrovoljnoj osnovi. Ima 450 profesionalnih vojnika, 340 ljudi koji dobrovoljno služe vojni rok te 100 civila. Za njih se odvaja 369 miliona $ ili 0,9% nacionalnog bruto dohotka. Oficiri se školuju u Francuskoj na vojnoj akademiji St Cyr i Ecole Militaire Interarmes (EMIA).

 
   
CAP BADGE    
Oznaka za kape    
     

      The Luxembourg Army (Lëtzebuerger Arméi) has no Navy or Air Force, although it does have aircraft. The Luxembourg Army was integrated into the Force Publique (Public Force) which included the Gendarmerie and the Police. The Gendarmerie was merged into the Grand Ducal Police in 2000. The army has been an all-volunteer force since 1967. It has a current strength of approximately 450 professional soldiers, 340 enlisted recruits and 100 civilians, and a total budget of $369 million, or 0.9% of GDP. The officers from the Luxembourg army are trained at the St Cyr military academy and the Ecole Militaire Interarmes (EMIA) in France.

 

ARMY PATCH  PATCH in INTERNATIONAL MISSIONS  PATCH in INTERNATIONAL MISSIONS
Oznaka oružanih snaga Oznaka za međunarodne misije Oznaka za međunarodne misije
     
      Army staff patch until 1967, than Army command and later general badge for the army. Do 1967. je to bio znak za štabno osoblje, poslije za komandno i napokon je postala oznaka za redovnu vojsku.
     

   
BELGIUM/LUXEMBURG/ROMANIA BATT    
Belgijsko-Luksemburško-Rumunski bat    

KFOR

   
     

      Vojska je pod civilnim nadzorom. Vrhovni zapovjednik je sam Veliki Vojvoda. Na čelu vojske je profesionalni vojnik Šef odbrane koji odgovara ministru odbrane. ovo se ministratvo nalazi u sastavu Ministarstva vanjskih poslova i imigracije. Veliki vojvoda i Komandndant odbrane su jedini generali. Tu su i dva pukovnika, zamjenik šefa odbrane i zapovejdnik Vojnog obučnog centra. Po završetku Hladnog rata,  se više ne priprema za borbu protiv Sovjeta i Njemaca već se aktivno uključuje u mirovne misije UN-a i NATO-a. Tako u nekoliko navrata učestvuju u NATO misijama IFOR, SFOR te KFOR u bivšoj Jugoslaviji te Ruandi i Iraku. Trenutno učestvuju u NATO misiji u Afganistanu. Uzimali su učešća i u humanitarnim misijama, kao što je bila ona podizanja izbjegličkih kampova za Kurde te slanju hitne pomoći u Albaniju.

 

 

      The army is under civilian control. The Comander-in-Chief is the Grand Duke. The professional head of the army is the Chief of Defence who answers to the civil Minister of Difence in the civilian government in the Ministry of Foreign Affairs and Immigration. The Grand Duke and the Chief of Defence are the only generals, with colonels as Deputy Chief of Defence and head of the Military Trainning Centre. When the Cold War ended in 1989 the Lëtzebuerger Arméi no longer training to fight the Soviets or the Germans, they have been active in peacekeeping over the past two decades. They have participated in dozens of NATO IFOR, SFOR, and KFOR missions to the former Yugoslavia, as well as Rwanda and Iraq. It currently participates in the NATO ISAF mission in Afghanistan. The army also has participated in humanitarian relief missions such as setting up refugee camps for Kurds and providing emergency supplies to Albania.

     

ON TOP    NA VRH

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.