PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA POLICE
POLICIJA NARODNE REPUBLIKE KINE
 
 
 
LINKS LINKOVI

MINISTRY of PUBLIC SECUTIRY WEBSITE

 
 
 
 
 
 
 

      Ministarstvo javne sigurnosti, na čelu sa ministrom, je glavni policijski autoritet u Narodnoj Republici Kini zadužen za održavanje reda i javne sigurnosti. MJS je glavna policijska organizacija u Kini, dok u Hong-Kongu i Macau postoje posebne policijske službe. Ministarstvo je funkcionalno podijeljeno u odjele koji pokrivaju svoje sektore kao na primjer istrage, policijske operacije, zatvorski sustav, te politička, ekonomska ili komunikacijska sigurnost. Ministarstvu su podređeni provincijski odjeli javne sigurnosti koji opet imaju svoje pododjele (odjeli na okružnoj razini se nalaze uglavnom u prefekturama i većim gradovima dok su pododjeli uglavnom raspoređeni u okruzima i gradskim okruzima) te stanice javne sigurnosti na gradskom nivou. Organizacija lokalnih policijskih stanica može varirati, ovisno o zadacima koji su pred njih postavljeni. Uobičajeno svaka stanica ima sekcije zadužene za istrage, kontrolu saobraćaja, generalne policijske zadaće i drugo. Uz to svaka od njih ima i zatvorski odjel.

     
VISOR HAT BADGE VISOR HAT BADGE VISOR HAT BADGE
Znak sa kape Znak sa kape Znak sa kape
     
 
SLEEVE PATCH SLEEVE PATCH  
Oznaka za rukav Oznaka za rukav  
     

      Ministry of Public Security headed by the Minister of Public Security, is the principal police authority on the mainland of the People's Republic of China and the agency that is responsible for most of the day-to-day law enforcement in mainland China. The MPS is the main domestic security agency in the People's Republic of China, thus making it the equivalent to national police in other countries. Hong Kong and Macau have their own security bureaus/agencies and police forces. The MPS is organized into functional departments assigned to cover areas such as intelligence, police operations, prisons, and political, economic, and communications security. Subordinate to the MPS are the provincial-level public security departments; PS Bureaus and subbureaus at the county level (the bureaus are located in the prefectures and large cities, the subbureaus in counties and municipal districts); and public security stations at the township level. The organization of local public security stations could be inferred from the tasks with which the police were charged. Generally, each station had sections assigned to cover population control, pretrial investigations, welfare, traffic control, and other activities. Each also had a detention center.

     
RANKS   ČINOVI
     

   
SUPERVISOR 3rd CLASS    
san ji jing du  Nadzornik 3. klase    
     
     
     

ON TOP    NA VRH

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.