KAZAKHSTAN ARMED FORCE
KAZAHSTANSKE ORUŽANE SNAGE

 

 
 
 
LINKS LINKOVI
MINISTRY of DEFENCE
 
 
 
 
 
 

      Predsjednik Kazahstana je 07. 05. 1992. potpisao "Ukaz o osnivanju Oružanih snaga Kazahstana" te o prerastanju Državnog komiteta za odbranu u Ministarstvo obrane.  Oružane snage Republike Kazahstan su stvorene iz preostalih snaga Sovjetske vojske iz Turkestanskog vojnog okruga, koji je prestao postojati 30. 06. 1992. Snage tog okruga postaju osnova nove vojske. Danas je Kazahstan podijeljen u četiri vojna okruga, sa centrima u Aktobeu, Semipalatinsku, Astani i Tarazu. U svojem sastavu imaju i Protuavionske snage, Zrakoplovstvo, Artiljeriju. Tu je i Mornarica sa oko 3000 ljudi, stacionirana na Kaspijskom moru. Granične su trupe osnovane 13. 01. 1992.

     

CAP BADGES  OZNAKE ZA KAPE

 
 
VISOR CAP BADGE FIELD CAP BADGE  
Oznaka za šapke Oznaka za radne kape  
     

OTHER INSIGNIAS  OSTALE OZNAKE

 

      Simbol Oružanih snaga Republike Kazahstana je petokraka zvijezda uokvirena oko rubova zlatnim obrisom. U središtu zvijezde je sunce sa zrakama i orao koji lebdi ispod njega. Boja sunca, zraka i orla je zlatna. Amblem je odobren dekretom predsjednika Republike Kazahstan od 18. 07. 1996. broj 3068.

      The symbol of the Armed Forces of the Republic of Kazakhstan is a five-pointed star framed around the edges with a golden contour. In the center of the star is the sun with rays and an eagle soaring under it. The color of the sun, rays and eagle is golden. The emblem was approved by Decree of the President of the Republic of Kazakhstan dated July 18, 1996 Nr 3068.

     
ARMED FORCES PATCH ARMED FORCES PATCH INTERNAL TROOPS
Oznaka Oružanih snaga Oznaka Oružanih snaga Unutrašnja vojska
     
REPUBLICAN GUARD MILITARY INSTITUTE BORDER GUARD
Republikanska garda Vojni institut Granične jedinice
     

      The Armed Forces of the Republic of Kazakhstan are derived from remnant forces of the former Soviet Union. On May 7, 1992, the President of Kazakhstan signed a decree on the „establishment of the Armed Forces of the Republic of Kazakhstan“, the transformation of the State Committee of Defence into the Ministry of Defence. On June 30, 1992, the Soviet Armed Forces' Turkestan Military District disbanded, following the collapse of the Soviet Union. The most powerful grouping of forces from the Turkestan Military District then became the core of Kazakhstan's new military.  Today there are four regional commands: Regional Command Astana, Regional Command South at Taraz, Regional Command East at Semipalatinsk, Regional Command West at Aktobe, as well as the Air Defence Forces, the Air Mobile Forces of three brigades, and the Artillery and Missile Forces (formed as a separate branch on 7 May 2003). Kazakhstan has an Individual Partnership Action Plan with NATO & strategic cooperation with the Turkish Armed Forces. Kazakhstan maintains naval forces operating on the Caspian see with a strength of 3,000, equipped with 12 inshore patrol craft. The Border Troops were established by a law of January 13, 1992.

     
ANTI AIRCRAFT DEFENCE SIGNAL UNITS ARTILLERY AND ROCKET UNITS
Protivavionska odbrana Jedinice veze Artiljerijsko-raketne jedinice
     

MILITARY POLICE  VOJNA POLICIJA

 

      Vojna policija Kazahstana (Kazahstanski: Казакстаннын Аскери полициясы, Ruski: Военная полиция Казахстане) je pod upravom Glavnog direktorata Vojne policije u sastavu Ministarstva odbrane. Vojna je policija pod zajedničkom jurisdikcijom Ministarstva odbrane, Ministarstva unutarnjih poslova i Komiteta nacionalne sigurnosti (koji svi upravljau aktivnostima vojne policije). Trenutno se Vojna policija Kazahstana sastoji od četiri policijske jedinice u 16 regionalnih i 4 posebna odjela te Nastavnog centra Vojne policije. 

     
     

      The Military Police of the Armed Forces of Kazkhstan (Kazakh: Казакстаннын Аскери полициясы, Russian: Военная полиция Казахстане) is the military police branch of the Republic of  Kazkhstan. It falls under the direct command of the Main Directorate of the Military Police under the Ministry of Defense. The military police is under the joint jurisdiction of the Ministry of Defence, the Ministry of Internal Affairs and the National Security Committee, all of which manage the activities of the military police. Today, the Military Police of Kazakhstan consists of the following assets: 4 military police units, 16 regional divisions, 4 divisions and Training Center for military police.

     

PARATROOPERS  PADOBRANSKE JEDINICE

 

      Padobranske snage formirane su grupiranjem 35. gardijske zračno-jurišne brigade s novim brigadama formiranim iz prethodnih sovjetskih jedinica. 35. gardijska zračno-jurišna brigada stigla je iz Njemačke početkom 1991. godine, a Kazahstan ju je preuzeo 1992. godine. 1998. godine iz bivše skladišne ​​baze stvorene su dvije motorizirane pješadijske brigade. Jedan od njih je ostavljena u blizini Karagande, a drugi nazvana 2. samostalna motorizirana pješadijska brigada premještena je 200 kilometara sjevernije od Astane. Krajem 2003. godine osnovana je 36. samostalna avio-jurišna brigada na bazi 2. mehanizirane pješadijske brigade. Na temelju mehaniziranog pješadijskog puka Taldykorgan, 173. mehanizirane pješadijske brigade Sary Ozekskoy, počekom 2003. godine formirana je 37. samostalna avio-jurišna brigada.

     
DRESS UNIFORM SLEEVE PATCH DRESS UNIFORM BREAST PATCH WORKING UNIFORM SLEEVE PATCH
Službena uniforma - oznaka za rukav Službena uniforma - prsna oznaka Radna uniforma - oznaka za rukav
     
BREAST PATCH BREAST PATCH BREAST PATCH
Prsna oznaka Prsna oznaka Prsna oznaka
     

      The Airmobile Forces were formed by grouping the 35th Guards Air Assault Brigade with new brigades formed from previous Soviet units. The 35th Guards Air Assault Brigade arrived from Germany in April 1991, and was taken over by Kazakhstan in 1992. In 1998 two motorized rifle brigades were created from the former storage base. One of which was left near Karaganda, and another called 2nd Separate Motor Rifle Brigade and was relocated 200 kilometers to the north of Astana, which by that time was the capital, and for that reason ought to have a decent court garrison. In October 2003, the 36th Separate Air Assault Brigade was formed on the basis of the 2nd Motor Rifle Brigade. On the basis of Taldykorgan Motor Rifle Regiment, 173rd Sary Ozekskoy Motor Rifle Division, in April 2003 was formed the 37th Separate Air Assault Brigade.

     

RANKS  ČINOVI

 
      Vojni činovi Kazahstana su oznake korištene od strane oružanih snaga Kazahstana. Kao bivša Sovjetska republika Kazahstan djeli sličnu strukturu činova kao i Ruska Federacija.
     
   
SENIOR LIEUTENANT    
Stariji poručnik    
     

      The Military ranks of Kazakhstan are the military insignia used by the Armed Forces of the Republic of Kazakhstan. Being a former Soviet Republic, Kazakhstan shares a similar rank structure to that of Russia.

     

ON TOP    NA VRH

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.